Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo planas: prekyba kompiuterine technika ŪB "Galingiausi kompiuteriai"Verslo plano anotacija. Verslo aprašymas. Marketingo planas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Prekių asortimentas. Prekių pateikimas. Kainų nustatymas. Reklamavimas. Pardavimų apimties prognozė. Marketingo veiklos kaštai. Valdymas. Finansinis planas. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai. Kritinė rizika. Pagrindinių darbų grafikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba kosmetika IĮ "Afroditės grožio studija"Santrauka. Įmonės veiklos analizė. Įmonės aprašymas. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Gamybos planas. Patalpos. Darbo jėga. Konkurentai. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Įmonės įranga. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Vidiniai rizikos veiksniai. Išoriniai rizikos veiksniai. Efektyvus valdymo funkcijų įgyvendinimas. Smulkiose ir vidutinėse verslo įmonėse. Planavimo ypatumai. Mažų ir vidutinių įmonių strategija ir tikslai. Organizavimas smulkiose ir vidutinėse verslo įmonėse. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba mobiliaisiais telefonais IĮ "Saimson"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Produkto aprašymas. Produkto tobulinimas. Rinka. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas Konkurencijos analizė. Kainos politika. Pardavimo strategija. Reklama. Gamyba. Trumpas aprašymas. Vietos analizė. Tiekėjai. Elektros energija ir vanduo. Transportas. Vadyba. Valdymo personalas ir darbuotoja. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamųjų pinigų srautų ataskaita. Nenuostolingumo taško analizė. Darbų grafikas. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba oruVerslo planas. Įvadas. Įžanga. Santrauka. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Marketingo biudžetas. Konkurencija rinkoje. Gamyba arba veikla. Gamybos ir veiklos aprašymas. Vietovės analizė ir patalpos. Reikiami dokumentai. Įrenginiai ir kitos pagrindinės priemonės. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Reklama ir prekyba. Rizikos veiksniai. Finansai. Darbo grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba šaldytomis uogomis IĮ "Uogytė"Verslo aprašymas. Įmonės firminis ženklas. Marketingas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Konkurentai. Reklama. Gamybinis planas. Inventorius. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Žaliavų sąnaudų skaičiavimas. Realizacija. Organizacinis planas. Organizacinė valdymo schema. Personalo darbo užmokestis. Finansinis planas. Verslo finansinis rodiklis. Veiklos sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Verslo rizika. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba tirkotažo gaminiais UAB "Sintija"Santrauka. Įvadas. Misija. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Pirkėjų (vartotojų) analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo tikslas. Marketingo strategija. Prekė. Kaina. Įmonės vieta. Pardavimo skatinimas. Marketingo biudžetas. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Finansinė informacija. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per pirmus metus. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per antrus ir trečius metus. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo grafikas. Ūkinės veiklos (gamybos) išlaidos. Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai). Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Balansas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: prekyba vaistais ir medicininėmis prekėmis IĮ "Gintaro vaistinė"Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Licenzijos. Mokesčiai. Konkurentai. Vartotojai. Įmonės vidinė aplinka. Vaistinės patalpos ir darbo priemonės. Darbuotojai. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas ir kontrolė. Vadovavimas ir organizacijos kultūra. Veiklos rezultatai. Skaityti daugiau
Verslo planas: proginių drabužių nuoma UAB "Deivė"Įvadas. Anotacija. Verslo įmonės charakteristika. Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus. Rinka. Vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Prekės (produkto) strategija. Kainos strategija. Vietos (pateikimo) strategija. Rėmimo ir reklamos strategija. Prekybos planas. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Rizikos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: proginių drabužių salonas IĮ "Orchidėja"Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Aplinkos veiksniai. Konkurentai. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Tiekėjai. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Įmonės ilgalaikis turtas. Vadyba. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų atyginimų paskaičiavimas. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Nenuostolingumo taško analizė. Skaityti daugiau
Verslo planas: psichologinė pagalba darbe IĮ "Relax"Apibendrinimas. Įmonės tikslai. "SWOT" ir "PESTEL" analizė. "Michael Porter's Five Forces" analizė. Konkurentai ir klientai. Kultūriniai faktoriai Lietuvai. "DISC" modelis. Kuo reikia sėkmingam verslui pradėti. "Value chain" analizė. "VRIO" modelis. Pagrindiniai akcininkai. BSG matrica. Strateginis laikrodis. Partneriai. Organizacinė struktūra. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Skaityti daugiau
Verslo planas: reklamos firma UAB "D&E Design"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Skaityti daugiau
Verslo planas: renginių įgarsinimas ir apšvietimasValdymo objekto charakteristika. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos numatymas. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas. Mikro aplinkos analizė ir konkurencinio našumo nustatymas. Įmonės potencialo įvertinimas. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. Rinkodaros strategijų alternatyvos ir jų atranka. Paslaugos pateikimo vartotojui sprendimai. Produktų kainos ir pardavimų masto numatymas. Produkto rėmimo sprendimai. Skaityti daugiau
Verslo planas: restoranas "Lietuva" KauneVerslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: restoranas "Obuolys" UkmergėjeĮvadas. Darbo tikslai: pagrįsti paslaugų įmonės verslo planą teoriniu ir praktiniu aspektu. Restorano "Obuolys" verslo plano pagrindimas. Restorano svarba Ukmergės miesto gyventojams ir svečiams. Planavimo specifika. Verslo plano sudarymo ypatumai. Analizuojamos maitinimo įstaigos verslo plano tikslas. Restorano rinkos analizei taikytinos priemonės. Kompanijos kaip paslaugos teikėjos įvertinimas. Finansinių duomenų analizė. Maitinimo įmonės verslo plano taikymas naujai kuriamo restorano "Obuolys" pagrindu. Restorano "Obuolys" verslo plano tikslas. Maitinimo paslaugų rinkos galimybių analizė. Restorano "Obuolys" kaip paslaugos teikėjo įvertinimas. Restorano "Obuolys" paslaugų konkurencingumui įvertinti reikalingi rodikliai. Būtinos personalo charakteristikos. Restorano "Obuolys" galimų finansavimo būdų pasirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: restoranas UAB "Jerry"Santrauka. Verslo planas. Verslo srities aprašymas. Įmonės produkto aprašymas. Produkto tobulinimas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Išorinės aplinkos analizė. Socialinė - kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Vidaus aplinkos analizė. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. SWOT analizė. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Vadyba. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Gamyba. Prognozuojami pardavimai. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Prognozuojamų piniginių srautų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: restoranas UAB "Just the Best"Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Vizija. Tikslai. Galimi rizikos veiksniai. Išvados. Situacijos analizė. IŠVADOS. Išvados. Restoranų ir kitų maitinimo įmonių tinklas Vilniuje. Išvados. Marketingo tikslas. Išvados. Vartotojų analizė. Lankytojų analizė. Išvados. Marketingo strategija. Konkurencinė aplinka. SSGG analizė. Išvados. Konkurentų analizė. Išvados. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Išvados. Personalas. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Darbo apmokėjimas. Finansinė informacija. Bendrosios išvados. Priedas (Meniu). Skaityti daugiau
Verslo planas: santechnikos paslaugos Jono Rimkaus individuali įmonė "Lašas"Verslo idėja. Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Makroaplinka. Rinkos šakos aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Darbo užmokestis. Tikimybiniai veiklos rezultatai. Skaityti daugiau
Verslo planas: santechnikos paslaugos UAB "Sanveda"Įvadas. Santrauka. Esamos padėties analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. Konkurencija. Siūlomo projekto esmė. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė ir išlaidos. Personalas ir vadovavimas. Transportas. Tiekėjai. Marketingo strategija. Paslaugos pateikimas. Kainodaros strategija. Reklama. Paslaugų savikaina ir pardavimo kaina. Rizikos veiksniai. Finansinė analizė. Pelno ataskaita. Lūžio taško įvertinimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: savitarnos skalbykla PĮ "Skalbk pats!"Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Paslaugų kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama. Gamyba. Paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reklamos lėšos ir jų panaudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Išlaidų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Skaityti daugiau
Verslo planas: skalbykla UAB "Švarūnė"Reziumė. Įvadas. Verslo plano idėja – įkurti savitarnos skalbyklą "Švarūnė". Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Įmonės tikslai. Personalo analizė. Paslaugų analizė. Rinkos analizė. Potencialūs klientai. Konkurentai. Rinkodaros strategija. Kainodara. Rėmimas. Rizikos įvertinimas. Asmeninė finansinė apyskaita. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
......