Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo planas: internetinio portalo kūrimas ir išlaikymas IĮ "EuroFutbolas"Santrauka. Verslo aprašymas (portalo http://www.EuroFootball.lt kūrimas ir išlaikymas.). Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Tiekėjai. Darbo jėga. Reikalavimai. Teisės ir pareigos. Teikiamos papildomos paslaugos. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo planas: internetinių paslaugų teikimas UAB "SP" (Skaitmeninis Pasaulis)Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Reikalingos patalpos. Įrenginiai ir kitos priemonės. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Gamybos kaštų prognozė. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė firmos struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. Patarėjai ir konsultantai. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Rizikos veiksniai. Alternatyvios veikimo kryptys. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo prognozė. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Skaityti daugiau
Verslo planas: interneto bei kompiuterinių žaidimų paslaugos IĮ "Mano takas"Anotacija. Verslo šakos analizė. Siūlomo projekto esmė. Gamybinis planas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Skaityti daugiau
Verslo planas: interneto puslapių dizainas UAB "Virtualieji sprendimai"Verslo idėja. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Struktūrinės grandys. Hierarchija. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Verslo ekonominė aplinka. Verslo geografinė aplinka. Konkurentai. Vartotojai. Tiekėjai. Planavimas ir strateginis valdymas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Patalpos. Finansai. Skaityti daugiau
Verslo planas: įvaizdžio kūrimas IĮ "Star land"Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos tikslai. Produkto aprašymas. Produkto tobulinimo tyrimai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: jogurtų gamyba UAB "Rytas"Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Gamyba. Trumpas gamybos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Žaliavos. Vadyba. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: juodųjų serbentų auginimas IĮ "Juodoji uogytė"Verslo planas. Darbo eiga. Rinkodaros planas. Gamybinis planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kabelinė televizija UAB "Telesat"Įvadas. Tyrimo objektas — UAB "Telesat" veikla. Santrauka. Verslo plano teorijos analizė. Įmonės ir paslaugos apibūdinimas. Marketingo aplinkų charakterizavimas. Marketingo plano apžvalga įmonėje. Personalo vadyba įmonėje. Finansų plano reikšmė įmonėje. UAB "Telesat" veiklos analizė. UAB "Telesat" ir jos teikiamų paslaugų apžvalga. UAB "Telesat" veikiančios marketingo aplinkos. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė–kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Pirkėjai. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. UAB "Telesat" marketingo plano. charakterizavimas. Kabelinė televizija ir radijas. Kabelinis internetas. Reklama televizijoje. Paskirstymas. Vieta ir patalpos. Rėmimas. UAB "Telesat" SSGG analizė. UAB "Telesat" personalo vadyba. UAB "Telesat" finansinis planas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo sodyba "Natalija"Įžanga. Įmonės pristatymas. Pavadinimas, adresas ir kiti duomenys. Nuosavybės struktūra. Istoriniai duomenys. Teikiamos paslaugos. Vieta, pastatai ir infrastruktūra. Аplinkos vertinimas. Turizmo situacija Šiaulių apskrityje. Gamtinė – kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Darbuotojų analizė. Organizacinė struktūra. Įmonės savininkas. Darbuotojų planas. Įmonės politika darbuotojų atžvilgiu. Gamyba. Apgyvendinimas. Tiekėjai. Atliekų tvarkymo sistema. Rinkos analizė. Rinkos segmentai, klientai. Konkurentų analizė. Marketingo strategija. Kainų politika. Reklama ir rėmimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai. Investicijų poreikis. Turto nusidėvėjimas. Veiklos kaštų analizė. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo sodybos kūrimasŪkio subjektas ir veiklos plėtra. Rinka ir rinkodara. Paslaugų ir pramogų kūrimas. Valdymas ir darbuotojai. Investicijos ir darbuotojai. Finansinės prognozės. Projektavimo įvertinimas. Rodikliai. Grynasis pelningumas. Vidutinio turto pelningumas. Skolos rodiklis. Bendro likvidumo rodiklis. Priedai. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmasSantrauka. Įvadas. Kaimo turizmo verslo šakos analizė. Kaimo turizmo aplinka ir rinkodara. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Produktas. Kaina. Pavojų ir galimybių nustatymas. Misija, tikslas, uždaviniai. Organizacinė struktūra. Veiklos planas. Investicijos. Finansavimo šaltiniai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmas UAB "Čigora"Įžanga. Tikslas - išanalizuoti UAB "Čigora" būsimą veiklą, norint priimti strateginį sprendimą dėl veiklos įgyvendinimo, plėtros ir paskolos įsisavinimo. UAB "Čigora" veiklos analizė kaimo turizmo vieta Lietuvos rinkoje. Palankūs veiksniai kaimo turizmo plėtrai Lietuvoje. Neigiamai kaimo turizmo plėtrą įtakojantys veiksniai. Įmonės tikslai ir veiklos kryptys. UAB "Čigora" paslaugų ir materialinės bazės aprašymas. Projekto pristatymas. Marketingo planas. Kainodaros tikslai ir strategija. Rėmimo strategija ir kryptis. Rizikos veiksnių įvertinimas ir prevencinės priemonės rizikai kontroliuoti. Marketingo biudžetas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Projektų, sąmatų derinimai. Jautrumo analizė 2006-2009 metams. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmas UAB "Erčia"Kaimo turizmo esmė. Rinkos analizė. Turizmo situacija Panevėžyje. Projekto tikslai. Veikla. Privalumai. Paslaugų vartotojai. Konkurencija. Galimybės. Grėsmės. Vadyba. Personalas. Bendrovės valdymas organizacinė struktūra. Projekto finansinis pagrindimas. Projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos. Pardavimų prognozė. Finansiniai šaltiniai. Projekto kalendorius. Prognozuojamos paskolų išlaidos 2006 - 2011 metais. Kintamos ir pastovios išlaidos. Pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Erčia" balansas. Projekto atsipirkimo skaičiavimas. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmo sodybaReziumė. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Aplinkos analizė. Verslo plano idėja. Marketingo planas. Rinkos analizė. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Pajamų prognozė. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Rizikos veiksniai. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmo sodybaTechnologijų egzamino baigiamasis darbas. Techninė užduotis egzamino baigiamojo darbo paslaugai. Kuriamo produkto idėjos įgyvendinimo planas. Sąvokos. Verslo aprašas. Rinka. "Bernakampės gryčios" kainoraštis siūlomoms pramogoms. Tiekėjai. Valdymo struktūra. Finansai. Darbų planas. Rinkodara. Trumpas supažindinimas su žirgais ir poniais. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmo sodyba "Lašelis"Anotacija. Verslo idėja. Įmonės charakteristika. Rinka. Marketingo planas. Kaina. Paslaugų teikimas. Reklama ir nuolaidos. Paslaugų pardavimo prognozės. Gamybos planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Įmonės silpnosios savybės. Finansinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmo sodyba IĮ "Mano sodyba"Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir jos rėmimas. Gamyba. Trumpas paslaugos teikimo aprašymas. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teikiamos papildomos paslaugos. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų naudojimas. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pelno ataskaita. Pardavimo prognozė. Savikainų prognozė. Skaityti daugiau
Verslo planas: kaimo turizmo sodyba ir lietuviškų patiekalų restoranas "Pas bajorus dvare"Verslo idėja. Įmonės charakteristika. Duomenys apie vietovę: Dzūkijos kraštas. Rinka. Marketingo planas. Kaina. Paslaugų teikimas. Rėmimas ir reklama. Gamybos planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Pareigos. Teisės. Verslo rizikos įvertinimas. Įmonės silpnosios savybės. Finansinis verslo plano pagrindimas. Pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso prognozės. Skaityti daugiau
Verslo planas: kalbų mokymo centras VŠĮ "Žinių akademija"Firmos veikla – anglų ir vokiečių kalbų mokymo centro organizavimas ir valdymas. Centro veikla ir apibūdinimas. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Centro misija ir vizija. Marketingo planas. Bendra rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Klientų pritraukimo strategija. Kainų politika ir kainos. Reklama. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbuotojų atlyginimai ir paslaugų kainos. Darbų grafikas. Įmonės struktūra. Firmos valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Reikalingos lėšos ir jų panaudojimas. Ataskaitų prielaidos. Vartojimo prognozė. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santrauka. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Verslo planas: kartono gaminiai UAB "Wood hause"Svarbiausia informacija apie įmonę. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Produkto aprašymas Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Transportas. Darbo jėga. Vadyba. Darbuotojų mokymas. Finansai. Pagrindinių gamybinių darbininkų darbo užmokesčio planas. Efektyvaus darbininko darbo laiko skaičiavimas. Įmonės personalo ir darbo užmokesčio planas. Personalo plano rodikliai. Skaityti daugiau
......