Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo ir etikos ryšysĮvadas. Dorovinių principų ir poelgių darna. Konkurencijos etika. Verslininko etinis kodeksas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo ir kultūros vadyba. Skirtumai ir panašumaiĮvadas. Verslas. Verslo sistema ir jos aplinka. Verslo esmė ir vaidmuo. Verslo nauda. Verslas ir rizika. Verslo aplinka. Konkurencija. Verslo kūrimo formos. Individuali verslo įmonė. Akcinė bendrovė. Bendrovės steigimas. Nuo ko pradėti steigiant akcinę bendrovę. Svarbiausia akcinės bendrovės steigimo dalis. Kultūros vadyba. Kultūra, jos vadyba ir ypatumai. Bendrieji kultūros vadybos tikslai. Sąvoka "kultūra" ir "vadyba". Vadybininko uždaviniai. Kultūros vadybininko profesija ir atitinkamas žmogaus paveikslas. Savybės. Sugebėjimai. Muzikos verslo struktūros apžvalga. Objektas ir pagrindiniai terminai. Muzikos verslo struktūra. Pagrindiniai verslo ir kultūros vadybininkų etikos aspektai. Verslo etika. Kultūros vadybininko profesinė etika. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo ir vartotojo sąlytisĮvadas. Vartotojo sąvoka. Informacinės visuomenės atsiradimas. Verslas ir vartotojai. Pardavėjo galimybės ir vartotojo nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo įvadas (4)Įmonės veiklos organizavimo turinys. Pirkimas. Logistika. Pagrindinis įmonės procesas. Gamyba. Prekių realizacija (prekybos įmonėse). Valdymas. Gamybos veiksniai. Materialūs veiksniai. Veiklumas. Vadovas ir valdžia. Planavimas. Pasiruošimas planavimui. Struktūrų skirstymas. Tiesioginis ir netiesioginis pavaldumas. Linijiniai ir funkciniai padaliniai. Linijinio pavaldumo struktūros. Funkcinio pavaldumo struktūra. Skirstymas pagal darbo pobūdį. Skirstymas pagal veiklos sritis. Vertikalusis organizacijos skirstymas pagal funkcijas. Decentralizacija ir delegavimas. Koordinavimas. Aktyvinimas ir vykdymas. Darbo įvertinimo ir jo apmokėjimo sąlygos. Personalo parinkimas. Socialinis biudžetas. Grynoji motyvacija. Vadovavimo stilius. Konfliktų valdymas. Informacija ir komunikavimas. Pasitenkinimas darbu. Dalyvavimas valdyme. Saviraiškos galimybės. Kontrolė. Tikrinimai. Auditas. Auditorius. Darbas ir darbo režimas. Personalo parinkimas. Reikalavimai darbuotojui. Paros darbo ir poilsio režimas. Savaitės darbo ir poilsio režimas. Atostogų grafikas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo formos ir sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Vienetinė apmokėjimo forma. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Premijinės darbo apmokėjimo sistemos. Atskaitymai. Skaityti daugiau
Verslo komunikacija ir etikaĮžanga. Plungės rajono policijos komisariatas Lietuvos policijos sistemoje. Policijos komisariato struktūros ir valdymas. Komunikacija policijos komisariate. Išorinė policijos komisariato komunikacija. Policijos komisariato struktūros ir komunikacijos gerinimo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo kreditavimo rūšysTrumpalaikis finansavimas ir skolinimasis. Balansas, lėšų šaltiniai bei lėšų panaudojimas. Trumpalaikio skolinimosi ir skolinimo formos. Trumpalaikis skolinimasis. Finansavimas panaudojant vekselius. Eurovekselių (NIF) išleidimas. Kokie yra faktoringo privalumai? Kaip atliekamas faktoringas? Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Faktoringo sąlygos ir terminai. Sąskaitų diskontavimas. Trumpalaikis skolinimas. Einamieji įsipareigojimai. Kreditiniai įsiskolinimai bei mokėtinos sumos. Trumpalaikės skolos. Trumpalaikis turtas. Grynieji pinigai ir rinkos vertybiniai popieriai. Vidutinės trukmės ir ilgalaikis finansavimas. Vidutinės trukmės finansavimas. Ilgalaikis finansavimas. Įmonių vertybinių popierių charakteristikos. Akcinių bendrovių obligacijos. Privilegijuotosios akcijos. Akcinis kapitalas. Fondų didinimo metodai išleidžiant paprastąsias akcijas. Naujos įmonės finansavimas. Palūkanų normos ir valiutos pasikeitimai. Palūkanų normos pasikeitimai. Skaityti daugiau
Verslo kreditavimo šaltiniaiĮvadas. Investicijos. Pagrindinės sąvokos, ekonominė esmė, formos. Investicinių projektų finansavimo šaltiniai. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas. Lizingas. Forfeitingas. Faktoringas. Valstybiniai asignavimai ir specializuoti finansiniai fondai. Būsto kreditavimo fondas. Lietuvos aplinkos investicijų fondas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo kūrimas nesteigiant įmonėsĮvadas. Verslo liudijimas. Pagal verslo liudijimą vykdomos veiklos apibūdinimas. Verslo liudijimų išdavimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka. Kur įsigyti verslo liudijimą? Ar pagal verslo liudijimą vykdomoje gyventojo veikloje gali dalyvauti kiti fiziniai asmenys? Kokius dokumentus turi pateikti norintieji įsigyti verslo liudijimą? Per kiek laiko išduodamas verslo liudijimas? Kokiu galiojimo laikotarpių verslo liudijimai išduodami? Kokia tvarka pratęsiamas verslo liudijimo galiojimas ir išduodamas dublikatas? Kieno prašymu verslo liudijimas pratęsiamas, išduodamas dublikatas? Veiklos pagal verslo liudijimą apskaita. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas. Žurnalo pajamų dalies pildymas. Žurnalo išlaidų dalies pildymas. Veikloje pagal verslo liudijimą naudojami dokumentai. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai. Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir atsakomybė. Kokias teises įgyja gyventojas įsigydamas verslo liudijimą? Kokia yra verslo liudijimą turinčio gyventojo atsakomybė už mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimus? Išvados. Skaityti daugiau
Verslo kūrimas Vengrijoje ir LietuvojeVerslo įmonės esmė ir jos ekonominiai tikslai. Lietuvos ir Vengrijos pristatymas bei verslo įmonių sudėtis bei struktūra. Lietuvos ir Vengrijos pristatymas. Įmonių sudėties ir struktūros apibūdinimas. Verslo steigimas Lietuvoje. Pagrindinės verslo organizavimo formos Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. AB ir UAB pagrindiniai požymiai. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas Steigimo tvarka Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Verslo steigimas Vengrijoje. Pagrindinės verslo organizavimo formos Vengrijoje. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Kooperatyvas. Filialas. Įmonės steigimo tvarka Vengrijoje. Leidimas užsiimti verslu. Steigimo sutartis. Įmonės registracija. Verslo steigimo Lietuvoje ir Vengrijoje. skirtumai ir panašumai. Verslo organizavimo formos. Verslo steigimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo kūrimo formosIndividuali veikla. Individuali veikla, vykdoma įsigijus verslo liudijimą. Individuli veikla, vykdoma neįsigijus verslo liudijimo. Įmonių steigimo formos. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Ne pelno organizacijos. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė. Franšizės samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo kūrimo ypatumaiVerslo teikiama nauda visuomenėje. Verslininkystės rūšys. Verslo organizavimo formos. Būtinos verslo kūrimo prielaidos. Verslo idėjos sukūrimas. verslo plano sudarymo aspektai. Finansinių išteklių gavimo būdai. Verslininko asmeninės savybės. Verslo kūrimo rizikos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo kūrimo paskatos. VerslumasVerslo kūrimo paskatos. Verslumas. Verslumo samprata. Vidiniai veiksniai ir verslumas. Išorinių veiksnių įtaka verslumui. Verslumo tyrimas. Verslo aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Išorinė verslo aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo logistikos įtaka įmonės konkurencingumuiĮvadas. Logistikos sąvokos apibrėžimas. Logistikos vaidmuo organizacijoje. Pagrindinės logistikos operacijos. Efektyvi logistika. Pagrindinės logistikos strategijos. Proceso strategija. Rinkos strategija. Kanalo strategija. Sprendimų priėmimo strategijos, naudojamos kuriant firmos logistikos sistemą. Misijos suformulavimas. Kaip sukurti optimalią logistikos organizacinę struktūrą. Logistikos valdymo elementai. Just-in-time. Logistinės paslaugos. Tarptautinė logistika. Tarptautinė logistika ir Europos Sąjungos rinka. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo moralinės vertybės Baltijos regioneLietuva. Bendravimo būdai. Aprangos reikalavimai. Latvija. Elgsenos ir manierų ypatumai. Aprangos reikalavimai. Lenkija. Elgsena. Tinkamos ir netinkamos temos. Apranga. Darbo kultūra. Rusija. Tinkamos ir netinkamos temos. Darbo kultūra. Estija. Rizika. Fizinis artumas ir laikysena. Susitikimas ir sveikinimas. Kreipimosi formos. Apranga. Suomija. Temos. Apranga. Vokietija. Tinkamos ir netinkamos temos. Apranga. Verslininkų drabužiai. Darbo kultūra. Skaityti daugiau
Verslo organizacijų aplinka ir jos įtakaĮvadas. Verslo organizacijų aplinkos įvairovė. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Verslo organizacijų aplinkos įtaka organizacijos tikslams. Lentelės. Skaityti daugiau
Verslo organizacijų aplinka ir jos įtaka organizacijos tikslamsĮvadas. Verslo organizacijų aplinkos įvairovė. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Verslo organizacijų aplinkos įtaka organizacijos tikslams. Skaityti daugiau
Verslo organizacijų veiklos diversifikavimasĮvadas. Diversifikacijos suvokimo ir klasifikavimo ypatumai. Įmonės plėtra ir augimas. Įmonės plėtros supratimas. Įmonės augimo supratimas. Ryšys tarp įmonės plėtros ir augimo. Įmonės dydis ir jo matavimas. Įmonės augimo strategijos. Įmonės veiklos diversifikacijos planavimas. Įmonės veiklos diversifikacijos įtaka jos organizacinei valdymo struktūrai. Įmonės veiklos diversifikacijos plėtros galimybės ir perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo organizavimas (2)Akcinių bendrovių kūrimas. Steigimo etapai. Steigimo sutarties pasirašymas. Bendrovės įstatai. Įstatų registravimas Lietuvos respublikos įmonių rejestre. Vardo patentavimas. Akcijų platinimas. Skaityti daugiau
Verslo organizavimas (6)Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kokios pardavimo strategijos yra taikomos įmonėse. Pardavimo programos parengimas. Pardavimo strategijos pasirinkimas ir taikymas. Pardavimo strategijos pasirinkimas. Pardavimo strategijos taikymas. Paklausos formavimo strategija. Rinkos užvaldymo strategija. Rinkos racionalizavimo strategija. Prekių asortimento atnaujinimo strategija. Gamybos galimybių keitimo strategija. Rinkos dalies išsaugojimo strategija. Pardavimo ir tiekimo funkcijų integracijos strategija. Laukimo strategija. Prekių paskirstymas. Pardavimo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo organizavimas: IĮ "Pastogė"Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktas (paslauga). Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir partnerius. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai ir kanalai. Rėmimas ir reklama. Naujos produkcijos pardavimo prognozės. Gamybinis planas. Gamybinės patalpos. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Gamybiniai pajėgumai. Įrengimai. Transportas. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Gamybos išlaidos. Projekto įgyvendinimo grafikas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovus. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizika susijusi su išoriniai veiksniais. Įmonės silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų prognozės. Balansinis pelnas. Investicijos ekonominis vertinimas. Santrauka. Skaityti daugiau
......