Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo idėjos ekonominis pagrindimas: baldų gamyba UAB "Ažuolas"

  Įvadas. Tikslas – įvertinti baldų gamybinės įmonės per pusmetį planinius ekonominius rodiklius bei išprognozuoti veiklos rezultatus. Praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Pagrindinių medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Pagalbinių ir visų medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius pagal profesijų specializacija. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Atskirų gaminių ir visos planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvieno gaminio (produkcijos vieneto) tiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų struktūra procentais. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir kiekvieno gaminio (produkcijos vieneto) gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina). Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Kiekvieno gaminio (produkcijos vieneto) pelningumas. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados ir pasiūlymai. Siūlyčiau.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2008-10-02
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka (2)

  Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę. Verslo įmonės, kurioje įgyvendinama idėja, organizavimo formos pasirinkimo pagrindimas ir steigimo tvarkos schema. Mokesčių, kuriuos mokės verslo idėją įgyvendinanti įmonė, apžvalga.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-15
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka (3)

  Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę. Verslo būdo pasirinkimo tai idėjai įgyvendinti pagrindimas. Verslo įmonės formos ir ją reglamentuojantys įstatymai. Įmonės darbo tvarka. Mokesčiai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-03-07
 • Verslo idėjos pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka

  Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę. Verslo įmonės organizavimo formos pagrindimas ir steigimo tvarka. Mokesčių, kuriuos mokės įmonė, apžvalga. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2005-12-05
 • Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu: sveikatingumo kompleksas

  Įvadas. Verslo idėjos santrauka. Veiklos sritis. Įmonės aprašymas. Veiklos sritis. Įmonės tikslai. Konkurentai. Rinkodara. SWOT analizė. Reklama. Personalas. Vadovavimas. Įmonės administracija. Išvados.
  Verslo planai, referatas(10 puslapių)
  2007-04-07
 • Verslo įmonės išorinės aplinkos strateginė analizė

  Įvadas. Išorinės aplinkos analizė. Konkurencinė rinka. Klientų analizė. Tiekėjų analizė. Pakaitalų pasirodymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Verslo įmonės turtas

  Turtas ir jo rūšys. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. IMT įkainojimas. Ilgalaikio turto vertės pasikeitimo funkcija. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio turto naudojimo rodikliai. Trumpalaikis turtas. Atsargų įkainojimo samprata. Trumpalaikio turto apyvartumas. Trumpalaikio turto rodikliai. Įmonės kapitalas, jo sudėtis.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2006-04-22
 • Verslo įmonės, jų valdymo organai ir funkcijos. Įmonės steigimas ir likvidavimas

  Įvadas. Verslo įmonės. Valdymo organai. Valdymo organų funkcijos. Įmonės steigimas. Įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-06-22
 • Verslo įmonės, jų valdymo organai ir funkcijos. Įmonės steigimas ir likvidavimas (2)

  Įvadas. Įmonės apibrėžimas, jos rūšys, dydžiai. Įmonės valdymo organai. Įmonės steigimas. Įmonės registravimas. Įmonės likvidavimas. Išvados. Priedai. Išnašos.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-05-28
 • Verslo įmonės, jų valdymo organai ir jų funkcijos, verslo įmonių steigimas ir likvidavimas

  Įvadas. Įmonės, jų rūšys, nuosavybės formos, dydžiai. Įmonių valdymo organai ir jų funkcijos. Įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Įmonės likvidavimas. Draudimo įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-10-31
 • Verslo įmonių kūrimas

  Įvadas. Verslo įmonių kūrimas teoriniu aspektu. Verslo įmonių kūrimo priežastys. Verslo įmonių kūrimo tikslai. Verslo plėtros kliūtys. Verslo aplinka. Verslo skatinimo ir reguliavimo priemonės. Verslo organizavimo formos. Ekonominiai verslo aspektai. Verslo finansavimo šaltiniai ir jų poreikiai. Verslo įmonių kūrimas Lietuvoje. Įmonė "ABC". Įmonės "Doglita" aplinka, skatinimas ir reguliavimas. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. UAB "WG" ekonominiai aspektai. UAB "Liepa" finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(38 puslapiai)
  2010-06-14
 • Verslo įmonių makroaplinka marketingo tyrime

  Įvadas. Verslas ir išorinė aplinka. Verslo įmonių makroaplinka ir jos kitimas. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Smulkių prekybos įmonių verslininkų verslumo tyrimas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(11 puslapių)
  2007-01-26
 • Verslo įmonių steigimas Vokietijoje

  Įvadas. Verslo teisinės formos. Individuali įmonė. Civilinės teisės bendrovė. Atviroji prekybos bendrovė. Komanditinė bendrija. Ribotos atsakomybės bendrovė. Ribotos atsakomybės bendrovė ir komanditinė bendrovė, mišri forma. Akcinė bendrovė. Tylioji bendrovė. Partnerystė. Įmonių filialai ir skyriai. Bendrosios įmonės steigimo nuostatos. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-02-05
 • Verslo įmonių steigimas, valdymas, komercinės ūkinės veiklos ypatumai Vokietijoje

  Įvadas. Verslo teisinės formos. Individuali įmonė. Civilinės teisės bendrovė. Atviroji prekybos bendrovė. Komanditinė bendrija. Ribotos atsakomybės bendrovė. Ribotos atsakomybės bendrovė ir komanditinė bendrovė, mišri forma. Akcinė bendrovė. Tylioji bendrovė. Partnerystė. Įmonių filialai ir skyriai. Bendrosios įmonės steigimo nuostatos. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-03
 • Verslo įmonių tipai

  Įvadas. Įmonių klasifikacija. Individualiosios įmonės. Realus individualiosios įmonės pavyzdys. Ūkinė bendrija. Ūkinė bendrija "Antada". Bendrovė. AB "Suvenora". Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-05-19
 • Verslo įmonių žlugimo priežastys

  Rinkodara – pagrindinė priežastis, dėl kurios dauguma įmonių žlunga. Šiandieninė rinkodaros padėtis. Įmonė nepakankamai orientuojasi į rinką ir klientus. Įmonė netinkamai bendrauja su tarpininkais. Per silpni prekės kūrimo ir savireklamos įgūdžiai. Įmonė nepakankamai naudojasi technologijomis. Verslo įmonių nemokumas. Verslo krizės – įprastas rinkos ekonomikos reiškinys. Verslo įmonių žlugimas. Įmonių nemokumas ir restruktūrizavimas. Įmonių bankroto priežastys.
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2006-03-27
 • Verslo inkubatoriai

  Verslo inkubatoriai. Įžanga. Verslo inkubatorių samprata. Apibendrinta informacija apie verslo inkubatorius. Priėmimo sąlygos. Verslo inkubatorių privalumai. Verslo informacijos centrai. Įžanga. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Verslo informacijos centrų istorija. Paslaugų verslui programos vykdymas 2006 m. Mokesčių lengvatos. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Socialinis mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Mokestinės paskolos. Mokestis už aplinkos teršimą. Parama darbo vietoms steigti. Valstybės parama. Garantijų mechanizmai. Mikrokreditavimas. Subsidijos. Negrąžintina parama. Santrauka.
  Ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-04-17
 • Verslo inkubatoriaus veikla Šiaulių mieste

  Įvadas. Verslo inkubatorių istorija. Pirmasis verslo inkubatorius Lietuvoje. Regioniniai verslo inkubatoriai Lietuvoje. Lietuvoje šiuo metu veikiantys verslo inkubatoriai. Verslo inkubatorius. Šiaulių verslo inkubatorius. Teikiamos paslaugos. Šiaulių verslo inkubatoriaus steigimo etapai. Šiaulių verslo inkubatoriaus tikslai. Priėmimo sąlygos. Kriterijai, lemiantys palankų sprendimą dėl įmonės priėmimo į verslo inkubatorių. Įmonės, norinčios nuomoti patalpas inkubatoriuje, turėtų pateikti šiuos dokumentus. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-05-09
 • Verslo ir ekonomikos prognozavimas

  Įvadas. Prognozavimo samprata. Prognozavimo rūšys. Prognozavimo metodai. Metodai. Lietuvoje naudojami ekonominio prognozavimo metodai. Metodologija. VFSV 1986 (GFSM 1986) metodologija. ESS' 95 (ESĄ 95) metodologija. Prognozavimo problemos. Verslo aplinka Lietuvoje. SSGG analizė. Lietuvos ekonomikos vizija. Makroekonominė politika. Ekonomikos reforma. Regionų ekonomikos plėtros politika. Pramonės plėtros politika. Ekonomikos augimas. Ekonominio matematinio modelio samprata. Lietuvos ūkio prognozės 2005-2006 metais. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(31 puslapis)
  2006-02-22
 • Verslo ir ekonomikos prognozavimas

  Įvadas. Prognozavimo samprata. Makroekonomikos vertinimas prognozavimo požiūriu. Prognozavimo aplinka ir konkurencinės rinkos paklausos vertinimo veiksniai. Prognozavimo metodai. Dinaminių eilučių tyrimas. Paprasčiausi prognozavimo metodai. Vystymosi krypties numatymas. Barometrinis prognozavimo metodas. Kiti metodai. Pagrindinės prognozavimo problemos. Objektyvios ir subjektyvios nesėkmingo prognozavimo priežastys globalizacijos sąlygomis. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2006-03-23
Puslapyje rodyti po