Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos (2)Įvadas. Sintaksės sąvoka. Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Išvados. Kalbos kultūros svarba. Skaityti daugiau
Bendrosios vadybos funkcijosĮvadas. Bendrosios vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Valdymas. Valdymo sprendimų priėmimo metodai. Kontrolė. Vadovavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai ir uždaviniaiĮvadas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai ir uždaviniai. Bendros – vieningos rinkos sukūrimas. Kainų ir rinkos reguliavimo politika. Kainų sistema. Rinkos reguliavimas. Biudžetas. Pajamos iš žemės ūkio. Europos sąjungos žemės ūkio politikos įtaka Lietuvos žemės ūkiui. Bendroji įtaka. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000 - 2006 metams programa. Phare programa. Sapard programa. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios žinios apie pagrindines statybinių medžiagų fizikines savybesStatybinių medžiagų savybių klasifikacija. Fizikinės savybės ir savybės, apibūdinančios fizikinių procesų poveikį medžiagoms. Fizikinės savybės. Savybės, apibūdinančios fizikinius kius medžiagoms. Savybės, apibūdinančios vandens poveikį medžiagoms. Savybės, apibūdinančios šilumos poveikį medžiagoms. Savybės, apibūdinančios kitus fizikinius procesus. Skaityti daugiau
Bendrovės etikos kodeksas: kompanija ShellSantykiai su vadovybe ir darbuotojais. Įsipareigojimai. Atsakomybė. Santykiai su vadovybe. Santykiai su darbuotojais. Vadovybės ir darbuotojų santykiai. Darbuotojų tarpusavio santykiai. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidenciali informacija. Informavimas. Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas. Santykiai su vartotojais. Saugumas. Santykiai su valdžia. Santykiai su konkurentais. Veiklos principas. Įsipareigojimai. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą. Skaityti daugiau
Bendrovės etikos kodeksas: kompanija Shell (2)Įvadas. Trumpa Shell įmonės charakteristika. Shell įmonės etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Įmonės vidaus santykiai ir požiūris į darbą. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Veiklos įvertinimo formos. Įmonės veiklos reglamentavimas. Konfidencialumas. Informavimas. Interesų konfliktai. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Dovanos. Įmonės išoriniai santykiai. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais, tiekėjais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Saugumas. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują Shell įmonės kodeksą. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimasĮvadas. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo klausimo iškilimo priežastys. Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais. Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų. Įstatinio kapitalo mažinimas. Įstatinio kapitalo mažinimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovės įstatinio kapitalo formavimasĮvadas. Akcinių bendrovių kūrimas. Kapitalo formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovės steigėjai, jų teisės ir pareigosSteigėjai. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas. Turto įsigijimas iš akcinės bendrovės steigėjo. Akcininkų teisės ir pareigos. Turtinės akcininkų teisės. Akcininko balsavimo teisė. Akcininko teisė gauti informaciją. Teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės veiklos ataskaita. Bendrovės vadovas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovės steigėjai, jų teisės ir pareigos (2)Įvadas. Verslo steigimo tikslai ir būdai. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo organizavimas. Bendrovės steigimas. Akcininkų teisės. Bendrovės vadovas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovės steigimasSteigėjai. Bendrovės steigimo sutartis ir steigimo aktas. Steigiamos bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovės steigimo būdai, kapitalas ir steigimo dokumentaiĮvadas. Bendrovės steigimo būdai. Bendrovės kapitalas. Steigimo dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovės teisė išleisti vertybinius popierius ir teisė įsigyti savo akcijasĮvadas. Akcija. Akcijos skirstomos į rūšis. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovių likvidavimo pagrindai, likvidatoriaus įgaliojimaiĮvadas. Likvidavimo rūšys. Priverstinio likvidavimo pagrindas. Savanoriško likvidavimo pagrindai. Pranešimas apie įmonės likvidavimą. Bendrovės Likvidavimo dokumentai. Likvidavimo proceso pradžios bei pabaigos registravimas. Likvidatoriaus paskyrimas. Likvidatoriaus įgaliojimai. Likvidatoriaus pakeitimas. Likvidatoriaus darbo apmokėjimo šaltiniai. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Bendrovių steigimo būdai, kapitalas ir steigimo dokumentaiBendrovių steigimo būdai: individualiosios įmonės, ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, valstybės ir savivaldybės įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės, kredito unijos, viešosios įstaigos, junginiai(susivienijimai), ne pelno organizacijos. Bendrovės kapitalas. Steigimo dokumentai. Skaityti daugiau
Bendrųjų technikos kalbos terminų vartojimas bendrinėje kalbojeĮžanga. Metodai. Analizė. Anketos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrųjų teisės principų samprataĮvadas. Teisės principų samprata ir klasifikacija. Bendrieji teisės principai. Teisingumas, protingumas ir sąžiningumas Teisėtumas. Lygybės prieš įstatymą principas. Lygiateisiškumas. Bendrųjų teisės principų taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendruomenė ir žmogaus ugdymasĮvadas. Žmogaus ir ugdymo samprata filosofiniu požiūriu. Klasikinės ugdymo koncepcijos. Laisvojo ugdymo paradigma. Išvados. Skaityti daugiau
Bendruomenės narių žinios į teigiamą vandens poveikį organizmuiOperacinės apibrėžtys. Įvadas. Tyrimo tikslas – Išanalizuoti bendruomenės žinias į teigiamą vandens poveikį. Teigiamas vandens poveikis. Keturiasdešimt šešios priežastys, paaiškinančios. Kodėl žmogaus kūnui reikia vandens. Keletas svarbiausių vandens savybių ir funkcijų organizme. Žmonės priklauso nuo vandens. Chroniška dehidratacija. Organizmo dehidratacijos jutiminiai indikatoriai. Oda ir dehidratacija. Kada, kaip ir kiek gerti vandens. Tyrimo rezultatai, jų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendruomenės slauga ir globaĮvadas. Bendruomenės slauga. Socialinis darbas bendruomenėje. Socialinio darbo ir slaugos apibrėžimai, ir jų kompetencijos. Bendruomenei teikiamos socialinės paslaugos. Skaityti daugiau
......