Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo etika (9)Įvadas. Verslo etikos raida. Etiniai verslo aspektai. Etiketas ir jo svarba versle. Argumentai "už" ir "prieš" verslo etiką. Kas skatina domėjimąsi verslo etika? Verslo etikos struktūra. Požiūris į Lietuvos verslininkus. Interviu. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika ir socialinė atsakomybėĮvadas. Etikos ir socialinės atsakomybės samprata. Verslo etikos teorijos raida. Verslo socialinė atsakomybė. Etikos ir socialinės atsakomybės duomenų interpretavimas. Verslo etikos svarba. Veiksniai, skatinantys domėtis verslo etika. Etikos teorijos. Verslininko etika. Verslo etikos padėtis Lietuvoje. Etikos kodeksai. Santykiai tarp bendrovių. Socialinės atsakomybės svarba. Socialinė verslo organizacijos atsakomybė. Vadovo socialinė atsakomybė. Organizacijos, berūpinančios verslo etika Europos sąjungos šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika ir tarnybinis etiketasVerslo etika ir tarnybinis etiketas. Santykiai su darbuotojais. Darbuotojas. Darbuotojų užduotys. Santykiai su viršininkais. Viršininkas gali būti. Socialinė etika. Asocialus elgesys. Dvasingumas. Socialinis brandumas. Socialinio gyvenimo būdas. Profesinės etikos kodeksai. Verslininko etinis kodeksas. Profesinis įvaizdis ir jo kūrimas. Profesinis įvaizdis. Drabužių reikšmė. Darbuotojo išvaizda. Dalykinis etiketas. Etiškumas dalykiniuose santykiuose. Skaityti daugiau
Verslo etika tarp vadovo ir jo pavaldiniųĮvadas. Etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijose. Valdžia ir pavaldumas. Etinės vadovų ir pavaldinių pareigos. Nuo ko prasideda vadovo ir pavaldinio bendravimas. Humoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Vadovo žodis ir autoritetas. Klausymasis. Neverbalinė kalba. Motyvavimas, reiklumas ir kontrolė. Pagyrimai. Kritika. Konfliktai tarp vadovo ir pavaldinio. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo etika: "Panevėžio energetika"Įvadas. Verslo etika teoriškai. Verslo etikos samprata. Verslo etikos raida. Verslo etikos principai. Etikos kodeksas. Valdymo sprendimų etiškumas. Etinių klausimų lygiai. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Išvados. Verslo etika įmonėje "Panevėžio energetika". Apie įmonę. Istorija. Veikla. Gamybos rodikliai. Įmonės struktūra. Etikos kodeksas. Darbuotojai. Klientai, tiekėjai, rangovai ir verslo partneriai. Verslo skaidrumas. Interesų konfliktas. Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas. Bendrovės turto apsauga ir naudojimas. Verslo priežiūra. Konfidenciali informacija. Sveikata, saugumas ir aplinkosauga. Taisyklių laikymasis. Atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika: IĮ "Ežero krantas"Įvadas. Trumpa įmonės istorija. SWOT analizė. Projekto tikslai ir uždaviniai. Organizacijos struktūra. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Darbo apibendrinimas. Įmonės vidinė komunikacija. Išorinė įmonės komunikacija. Pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etiketas ir jo svarbaĮvadas. Verslo etiketas ir jo svarba. Etikos reikalavimai pokalbio (derybų) metu. Verslininko kūno kalba. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo etikos funkcionalumasĮvadas. verslo etikos istorija. Etikos istorinė evoliucija. Verslo etika – nauja mokslo disciplina. Nauja pasaulėžiūra. Etikos kodeksai. Etikos kodeksai humanizuoja verslą. Pirmaeiliai kodeksų tikslai. Etikos funkcionalumas. Etikos valdymas". Ekonomikos ir etikos sąsaja. Situacija Lietuvoje. Verslo etikos analizė įmonėse. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etikos problemos privačioje įmonėjeĮvadas. Dėstymas. Kas yra verslas. Ar verslas gali būti doras. Dažniausiai pasireiškiantys neetiško elgesio atvejai. Išvados. Priedai (1). Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Verslo etikos taisyklių "laužymas" "VP Market" prekybos centruoseĮvadas. "VP Market" apžvalga. "VP Market" verslo etika. "VP Market" etika su darbuotojais. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etikos teorijosEtikos teorijos. Organizacijos suinteresuotųjų teorija. Deontologinė teorija. Utilitarizmo teorija ir jos idėjų raida. Teisingumo etika. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo finansavimasNuo taupymo prie investavimo. Kada verslo įmonės skolinasi? Nuosavasis kapitalas verslui plėsti. Kada verslai taupo? Fondų rinka. Obligacijų rinka. Lietuvos nacionalinė vertybinių popierių birža. Išvados. Verslo apskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Kodėl investuojame į akcijas arba obligacijas? Skaityti daugiau
Verslo finansavimas (2)Įvadas. Verslo finansavimas. Finansų vadybos reikšmė. Įmonės finansinė atskaitomybė. Finansiniai sprendimai. Verslo finansavimo galimybės. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Verslo finansavimo būdai: faktoringas ir overdraftasIvadas. Faktoringas. Faktoringo samprata. Faktoringas naudingas ir pardavėjui, ir pirkėjui. Faktoringo pranašumai. Faktoringo rūšys Lietuvoje. Vidaus ir tarptautinis faktoringas. Atviras ir uždaras (konfidencialus) faktoringas. Faktoringas su regreso teise ir be regreso teisės. Faktoringo sąlygos ir terminai. Overdraftas. Overdrafto samprata. Overdrafto rūšys. Skaityti daugiau
Verslo finansavimo šaltiniai: jų stipriosios pusės ir trūkumai bei pavojaiĮvadas. Įmonių finansų bendras supratimas ir turinys. Verslo projektų finansavimas ir finansavimo šaltiniai. Strategijos finansavimo šaltiniai. Finansavimo rizika – finansavimo trukumas. Finansavimo sprendimai, trūkumai ir privalumai. Praktinė dalis. Verslo finansavimas ir turtas. UAB "Šiaulių banko investicijų valdymas". Išvados. Skaityti daugiau
Verslo finansavimo šaltiniai: jų stipriosios pusės ir trūkumai bei pavojai (2)Verslo finansavimo šaltiniai: jų stipriosios pusės ir trūkumai bei pavojai. Įvadas. Verslo įmonės įkūrimo finansavimo šaltiniai. Verslo finansavimo šaltiniai. Ilgalaikio ir trumpalaikio finansavimo palyginimas. Finansavimo šaltinių pranašumai ir trūkumai. "Verslo finansavimo šaltinių" temos ypatumai praktikoje. UAB "Saldva" įkūrimas. Naujos produkcijos realizavimas ir įmonės pasikeitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo formosĮvadas. Vadyba ir jos pagrindinės funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Frančizės vertinimas pagal UAB "Čilija". Lizingo vertinimas pagal UAB "SNORO LIZINGAS". Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Svarbiausi įvykiai. Finansiniai rodikliai. Darbuotojai. Išperkamoji nuoma. Išperkamosios nuomos technologijos. Sutarčių sudarymas bendrovės partnerių parduotuvėse. Sutarties sudarymo eiga. Sutarčių sudarymas "SNORO lizingo" klientų aptarnavimo padaliniuose. Išperkamosios nuomos sutarties sudarymo eiga. Vizija. Misija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Verslo idėja ir strategijaSantrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Aplinkos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Įmonės vieta. Marketingo strategija. Marketingo biudžetas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Pardavimo strategija. Finansinė informacija. Skaityti daugiau
Verslo idėja: DUAB "Baltik garant"Verslo idėja. Įžanga. Draudimų rūšys. DUAB "Baltik garant" charakteristika. DUAB "Baltik garant" istorija. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Pagrindinės 2003 m. veiklos kryptys. Pagrindinės 2003 m. veiklos rodikliai. Socialinė atsakomybė. Bendrovės misija ir vizija. Planavimas ir strateginis valdymas. Organizavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Informacinio darbo su draudimo brokeriais organizavimas. Personalo organizavimas. Darbo užmokestis. Kontrolė ir koordinavimas. Organizacijos kultūra. Vadovavimas. Skaityti daugiau
Verslo idėja: užuolaidų parduotuvė "Kambario puošmena"Idėja. Idėjos paskirtis. Idėjos tikslai ir užduotys. Idėjos aprašymas. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų (pirkėjų derėjimosi) galios įvertinimas. Tiekėjų (derėjimosi) galios įvertinimas. Būsimųjų ir esamųjų konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas. Išvados. Skaityti daugiau
......