Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslo etika (13)Įvadas. Verslo etika ir kultūra. Verslininkystės idėja. Dirbančių versle etinės nuostatos. Verslininko elgesio taisyklės. Etiketo svarba verslo partnerių bendravimui. Verslininko elgsena derybų metu. Darbuotojų elgesio normos ir darbo etika. Darbuotojų ir vadovų elgsenos tipai. Moralinės savybės ir taisyklės. Dorovės vertinimas. Vadovo ir pavaldinių santykiai. Vadovo valdymo stiliai. Gero vadovo savybės ir valdymo kultūra. Bendravimas ir vadovo moralė. Dvasinis grožis. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (14)Įvadas. Verslo etika. Verslininko etikos kodeksas. Etiketas ir jo svarba versle. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (15)Reziumė. Įvadas. Etika. Verslo etika. Verslo etika: dalykas ir jo struktūra. Etiniai verslo aspektai. Verslo etika kaip mokslinė disciplina. Argumentai "už" ir "prieš" verslo etiką. Trumpa verslo etikos raidos tendencijų apžvalga. Veiksniai, skatinantys domėjimąsi verslo etika. Verslo etikos struktūra. Verslo etika Lietuvoje. Etika ir šiuolaikinė vadyba. Verslininko etika. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (16)Įvadas. Situacija, ir jos analize. Etika. Etikos problemos analizė. Etiško sprendimo svarba. Etinių problemų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (17)Įvadas. Verslo etika. Verslo etikos dalykas ir jos struktūra. Etiniai verslo aspektai. Veiksniai, skatinantys domėjimąsi verslo etika. Verslo etikos struktūra. Verslo etika Lietuvoje. Etika ir šiuolaikinė vadyba. Verslininko etika. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (19)Įvadas. Verslo ir etikos ryšys. Socialinė organizacijos atsakomybė. Socialinė atsakomybė kaip socialinis įsipareigojimas. Socialinė atsakomybė kaip socialinė reakcija. Socialinė atsakomybė kaip socialinis jautrumas. Organizacijos socialinės atsakomybės modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (21)Verslo etikos samprata. Verslo etikos raida. Kaip skirstoma verslo etika? Etinė problema versle. Etinių problemų versle klasifikavimas. Verslo etikos problemos. Mikroetikos problemos versle. Verslo makroetikos problemos. Verslo etikos būklė Lietuvoje. Etikos taisyklės verslo specialistams. Skaityti daugiau
Verslo etika (24)Įvadas. Moralės sąvokos. I. Kanto kategorinis imperatyvas taikomas analizuojant verslo organizacijos suinteresuotuosius. Utilitaristinės koncepcijos taikymas šiuolaikiniame versle. Teisingumo teorijos nauda analizuojant suinteresuotuosius. Elgesio ypatumai angliškai kalbančios šalyse. Protokoliniai derybų reikalavimai. Skaityti daugiau
Verslo etika (28)Įvadas. Johno Rawlso teisingumo teorija. Verslo etika ir reklama. Pateikti pavyzdžius. Vadovo profesionalumas, bendravimo manieros. Pardavimo fazės. Bendravimo su klientais svarba. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (3)Įvadas. Etika. Verslo etika. Verslo etika: dalykas ir jo struktūra. Etiniai verslo aspektai. Verslo etika kaip mokslinė disciplina. Argumentai "už" ir "prieš" verslo etiką. Trumpa verslo etikos raidos tendencijų apžvalga. Veiksniai, skatinantys domėjimąsi verslo etika. Verslo etikos struktūra. Verslo etika Lietuvoje. Verslininko etika. Etika ir šiuolaikinė vadyba. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (33)Įvadas. Įmonės atsakomybė darbuotojams. Įmonės atsakomybė verslo partneriams. Įmonės atsakomybė vartotojams. Įmonės verslo etika konkurencinėje veikloje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (35)Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Verslininko profesinė etika. Mandagumas - verslininko sėkmės pagrindas. Verslo etika – ne tuščias išsigalvojimas. Verslo padėtis šiandieninėje Lietuvoje. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Verslo etika (37)Įvadas. Verslo etika ir moralė. Etikos kodeksai. Vadovų etika. Etiški sprendimai įmonėse. Įmonių ir vartotojų santykiai. Etiketas organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (39)Deontologinė etikos teorija. I. Kantas (1724-1804). R. Dafto socialinės atsakomybės modelis. Vertybės organizacijos kultūroje. Komandinio darbo etika. Pagrindinės bendravimo problemos. Vadovavimo problemos. Komandinio darbo pliusai. Komandinio darbo minusai/rizika. Tarpasmeninių santykių ypatumai grupėje. Skaityti daugiau
Verslo etika (4)Įvadas. Verslo etikos raida. K. Davis socialinės atsakomybės modelis. Verslo etika ir kultūra. Pasiruošimas pokalbiui. Skaityti daugiau
Verslo etika (41)Įvadas. Profesinė etika, jos specifika. Specifiniai profesinės etikos ir etiketo reikalavimai. Profesinė etika, jos specifika. Specifiniai profesinės etikos ir etiketo reikalavimai. Moralinės atsakomybės aspektai rinkoje. Pagyrimo etika. Kritikos etika. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (43)Įvadas. Verslo etikos samprata. Etiniai verslo aspektai. Verslo etikos struktūra. Etinės problemos versle. Etinių problemų kilimo ir jų analizės lygiai. Etinių problemų klasifikavimas. Interesų konfliktai. Sąžiningumas ir teisingumas. Bendravimas ir santykiai organizacijoje. Etiniai sprendimai ir jų priėmimas verslo organizacijoje. Lorenso Kohlberg’o individo moralinio vystymosi teorija. Verslo etika ir vadybininkų priimami sprendimai. Valdžia ir pavaldumas. Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovas. Etikos kodekso tikslai. Etikos kodekso struktūra ir jo sudarymas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Verslo etika (44)Įvadas. Tikslas: Įvertinti teoriniu aspektu verslo etikos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje. Verslo etika ir moralė. Verslo etika ir darbininkų priimami sprendimai. Verslo etikos problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo. Verslo etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijoje. Įmonių santykiai su vartotojais. Verslo etika ir verslininko etikos kodeksas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo etika (6)Verslo etika, etinis minimumas dalykinėje veikloje. Skaityti daugiau
Verslo etika (8)Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etinių problemų ir jų analizės lygiai. Etinių problemų klasifikacija. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. M. G. Velasquezo septynių etapų etinių sprendimų priėmimo modelis. Skaityti daugiau
......