Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Verslas (6)Verslas. Verslo veiksniai. Verslo etapai. Verslo funkcijos. Verslo ekonominiai principai. Verslo kūrimo paskatos. Verslo įmonės sėkmės veiksniai. Verslo sėkmės dėsniai. Verslo privalumai. Verslo trūkumai. Verslo problemos. Verslumas. Verslininkų verslumo ir jo veiksnių sąveikos modelis. Vidiniai ir išoriniai verslumo veiksniai. Mokesčiai. Skaityti daugiau
Verslas (7)Įžanga. Įmonė. Įmonių tipai. Įmonės veiklos tikslai ir rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslas ir karjeraVerslo ir karjeros raida. Verslas ir etika. Etinės teorijos, taikomos versle. Verslo etikos analizės kryptys. Interviu. Apklausos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslas ir karjera (2)Įvadas. Karjera. Veiklos pasaulio dinamika. Karjeros modeliai. Pasirengimo karjerai principai. Savęs ir darbo pasaulio pažinimo svarba planuojant karjerą. Verslas. Verslas ir jo aplinka. Tarptautinis verslas. Interviu. Interviu analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Verslas Lietuvoje, jo organizavimas ir galimybėsĮvadas. Verslas ir jo ekonominiai principai. Kas labiausiai trukdo verslui. Verslo organizavimo formos. Verslo valdymo principai. EUROPOS verslo tobulinimo modelis. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Verslininkai-antrepreneriaiĮvadas. Pasiruošimas verslininko- antreprenerio karjerai. Antreprenerių savybės. Antreprenerystės naudos ir silpnybės. Antreprenerystės rūšys. Išvados. Praktinė dalis. Skaityti daugiau
Verslininkas ir stresasĮvadas. Sąvokos "stresas", "verslininkas", "konfliktas". Ekonomisto požiūris. Psichologo požiūris. Politinės ekonomijos požiūris. Kitų verslininkų požiūris. Stresą sukeliantys veiksniai verslininko veikloje. Per didelis arba nepakankamas darbo krūvis. Veiksniai, susiję su darbo turiniu. Darbas, pasižymintis nepaprastai dideliu informacijos kiekiu. Veiksniai, susiję su darbo organizavimu. Veiksniai, susiję su darbo sąlygomis. Organizacijos struktūra ir mikroklimatas. Individualūs veiksniai. Sunkumai šeimoje. Ekonominiai sunkumai. Asmenybė. Geras ir blogas stresas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslininkystė (2)Įvadas. Verslo idėja. Idėjos esmė. Problema paskatinusi verslo idėjos atsiradimą. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Kuriamos įmonės veiklos organizavimas. Personalo poreikis. Geografinė padėtis. Verslo aplinka. Naujos paslaugos vartotojai. Investicijų poreikis ir šaltinis. Rizikos įvertinimas. Kuriamos paslaugos reikalingumas rinkai ir ateities perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslininkystės raida LietuvojeĮvadas. Verslininkystės raida Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslininkystės raida Lietuvoje (2)Įvadas. Kas yra verslininkystė? Lietuvos Respublikos ūkio formavimasis ir raida 1918 – 1940 m. laikotarpiu. Verslininkystės raida Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslininkystės vaidmuo šalies ekonomikojeĮvadas. Sėkmės formulė. Sunkumai pradedant verslą. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Verslininkystė šalyje. Priežastys dėl kurių tiek nedaug žmonių pasiryžta pradėti savo verslą. Išvados. Skaityti daugiau
Verslininko etiketasVadovas. Vadovo darbas. Etinio požiūrio į verslą aspektai. Verslininko etiketo kodeksas. Reikalavimai vadovo. Kalbos paprastumas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslininko etinis kodeksasĮvadas. Verslininko etinis kodeksas. Verslo ir etikos ryšys. Verslo kodeksų paskirtis, tikslai ir funkcijos. Kodeksų turinys ir verslininko profesinė etika. Verslininko etinio kodekso nuostatos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslininko etinis kodeksas, etinės nuostatosĮvadas. Verslininko etinis kodeksas. Auksinė biznio taisyklė. Kodeksas. Etinės nuostatos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslininkų ir vadybininkų apranga, avalynė, viešoji kalba ir elgesysVerslininkų, vadybininkų apranga ir avalynė. Dalykiškos moters apranga ir avalynė. Viešoji kalba ir elgesys. Išvados. Skaityti daugiau
Verslininkų mokami mokesčiaiĮvadas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Akcizas(plačiau). Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo analitikos technologijosĮvadas. BI (Business Intelligence) technologijų svarba. BI (Business Intelligence) funkcijos. Trys pagrindinės BI (Business Intelligence ) paslaugų sritys. Veiklos valdymas. Ataskaitos ir analizės. Duomenų sandėliavimas. BI sistemos pasaulyje ir Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo analizė: UAB "Biovela"Įmonės "Biovela" verslo analizė. Įmonės vystymasis, jos gaminama produkcija, asortimentas. Marketingo orientacija įmonėje. Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai. Įmonės rinką Lietuvoje. Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje. Įmonių išdėstymas geografiniu principu. Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas. Kainų nustatymas, jų strategijos. Gaminio pateikimo strategija. Gaminių rėmimo strategija. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas. Reklaminis pranešimas. Skaityti daugiau
Verslo analizė: UAB "Žaidma"Marketingo komplekso programos elementai. Marketingo orientacija. Marketingo orientacija. Mikro ir makroaplinkos įtaka įmonės veiklai. UAB "Žaidma" rinka Lietuvoje. UAB "Žaidma" rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Bendrovės prekė - žaislai. Kainos nustatymas. Prekės pateikimas. Rėmimas. Išvados. Reklaminis pranešimas. Įmonės rėmimo biudžetas. Skaityti daugiau
Verslo aplinka (konkurencingumo veiksniai)Įvadas. Verslo aplinka (konkurencingumo veiksniai). Konkurencingumo samprata. Verslo aplinkų ir konkurencingumo veiksnių įtaka įmonei. Išorinė verslo aplinka. Išorinės verslo aplinkos įvertinimas. Natūrali verslo aplinka. Vidinė verslo aplinka. Teisinė verslo aplinka. Nacionalinė verslo aplinka. Konkurencingumo samprata. Konkurencingumo veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
......