Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vartotojų patenkinimasĮvadas. Vartotojų patenkinimo esmė. Vidinių vartotojų patenkinimas. Išorinių vartotojų patenkinimas. Išorinių vartotojų identifikavimas. Santykiai su klientais. Įsipareigojimai patenkinti vartotojus. Į klientą orientuoto aptarnavimo standartai. Praktinis mokymas ir įgaliojimų suteikimas. Reakcija į nusiskundimus. Partnerystė su klientu. Vartotojų poreikių patenkinimo lygio nustatymo metodai. Skaityti daugiau
Vartotojų poreikių patenkinimasĮvadas. Teoriniai vartotojų poreikių patenkinimo analizės aspektai. Vartotojų poreikių patenkinimo samprata. Vartotojų sprendimo priėmimo modelis. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgsenos modelių analizė. Pirkėjo "juodosios dėžes" modelis. Vartotojų elgsenos tyrimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų reakcija į vieningos Europos sąjungos valiutos įvedimąĮvadas. Euro poveikis vartotojų elgsenai ir kainų nustatymui. Nesuapvalintos kainos: literatūros apžvalga. Tyrimų hipotezės. Tyrimų rezultatai. Tyrimų išvados. Euro įtaka Lietuvos įmonių veiklai. Euro privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų rinka ir poreikiaiĮvadas. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeniniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų saugaĮvadas. Vartotojo sauga. Vaikų traumos ir nelaimingi atsitikimai. Pagrindinės rizikos zonos. Informacinė pagalba dėl apsinuodijimų. Ką vaikai mano apie saugą? Saugos mokymas. Gyvenimo kokybės ir aplinkos kokybės sąsajos. Aplinkos kokybės problemos, iškilusios dėl vartojamosios veiklos, bloginančios gyvenimo kokybę. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų teisės. Teisminė praktikaĮvadas. Pirkėjo teisės. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Vartotojo teisės, kurias numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ką daryti, kai pažeidžiamos vartotojų teisės Teisminė praktika. Prašymas sumažinti pirkinio kainą. Bandymas nuslėpti esminius prekės trūkumus. Byla dėl savavališkai atliktų buto pertvarkymų. Kai nėra esminio prekės trūkumo. Neįrodytas prekių nekokybiškumas. Pirkėjo pasirinkimo teisė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje finansinių paslaugų srityjeĮžanga. Vartotojų teisių reglamentavimo teisinė aplinka. Vartotojo sąvoka. Finansinių paslaugų sąvoka. Bendri paslaugų vartotojams reglamentavimo principai. Vartotojų teisių reglamentavimas finansinių paslaugų srityje ir jo tendencijos. Vartotojų teisių reglamentavimas atskirų finansinių paslaugų srityje. Mokėjimo kortelės. Lėšų pervedimas. Indėliai, banko sąskaitos. Finansavimas. Draudimas. Investavimas. Ginčų sprendimas. Vartotojų teisių apsaugos ir kitų teisės normų suderinamumo problema. Baigiamoji dalis. Skaityti daugiau
Vartotojų teisių gynimas (3)Įvadas. Vartotojų teisės ir jų gynimas. Vartotojų teisės ir jų apsaugos įgyvendinimas. Prekių ir paslaugų kokybė bei sauga. Vartotojų teisių gynimo būdai. Ginčus nagrinėjančios institucijos. Finansinių paslaugų teikimas pagal sutartį, sudaromą ryšio priemonėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų teisių gynimas (4)Įvadas. Vartotojo teisių gynimas. Lietuvos Respublikos (LR) vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos nacionalinė vartotojų švietimo programa. Tarptautinis vartotojų apsaugos ir gynimo tinklas. Europos vartotojų diena. Išvados. Skaityti daugiau
Vasarinių miežių technologinė kortelė ir dirvos kultivavimo proceso tyrimas bei racionalizavimas pagal konkretaus stebėjimo duomenisĮvadas. Vasarinių miežių technologinės kortelės sudarymas. Vasarinių miežių auginimo bei derliaus dorojimo ypatumai. Veislės. Auginimo sąlygos. Rudens darbai. Priešsėliai. Priešsėjinis žemės dirbimas. Sėjos laikas, norma, gylis. Pasėlių priežiūra. Derliaus nuėmimas. Miežių panaudojimas. Agregatų naudojimas. Vasarinių miežių auginimo bei derliaus dorojimo technologinė kortelė. Vasarinių miežių auginimo gamybinio pelno apskaičiavimas. Dirvos kultivavimo darbo proceso tyrimas. Darbo procesų tyrimo metodai. Dirvos kultivavimo darbo laiko fotografijos medžiagos sutvarkymas. Dirvos kultivavimo pamainos darbo laiko. Sąnaudų analizė bei projektavimas. Dirvos kultivavimo agregato darbo našumo didinimo galimybės. Dirvos kultivavimo agregato išdirbio ir išdirbio normos apskaičiavimas. Mechanizatoriaus darbo apmokėjimo atlygio ir įkainio apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vasko da GamaVasko da Gamos kelionė Vakarų Afrikos pakrante. Rytų Afrikos pakrante. Vasko da Gama Indijoje. Kelias atgal. Skaityti daugiau
VatikanasĮvadas. Valstybės istorija. Vidinis valdymas. Politinis valdymas. Vatikanas- valstybė- muziejus. Išvados. Skaityti daugiau
Vatikano II susirinkimas 1962-1965Įvadas. Tyrimo apžvalga. Susirinkimo paskelbimas ir parengiamieji darbai. I ir II posėdžių sesijos. II ir IV posėdžių sesijos. Skaityti daugiau
Vėberio-Fechnerio dėsnio patikrinimas (2)Įvadas. Eksperimentinio darbo tikslas: Patikrinti, ar galioja Vėberio-Fechnerio dėsnis tiriant 400 pikselių, 200 pikselių, 100 pikselių, 50 pikselių ilgio tieses ir jų pokyčius. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Darbo priemonės. Instrukcija tiriamajai. Tyrimo eiga. Skaičiavimuose naudotos formulės. Duomenų tvarkymas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Vedybinis gyvenimasĮvadas. Pasirengimas tuoktis. Tarpasmeninis patrauklumas. Pirmieji bendro gyvenimo metai. Tėvystė. Darbo įtaka jaunųjų vedybiniame gyvenime. Išvados. Skaityti daugiau
Vedybų sutarties samprataĮvadas. Vedybų sutarties samprata. Vedybų sutarties sudarymas. Vedybų sutarties sudarymo sąlygos. Vedybų sutarties įsigaliojimas. Vedybų sutarties notarinis tvirtinimas. Vedybų sutarties turinys. Uždavinys. Į Kauno miesto apylinkės teismą kreipėsi ieškovas, nurodydamas, kad šalys susituokė 2004 m. lapkričio 10 d. Santuokoje jiems gimė sūnus Karolis. Jau daugiau kaip metus laiko ieškovas su atsakove negyvena. Kur šiuo metu yra atsakovė jam nėra žinoma. Ieškovas teismo prašė santuoką nutraukti dėl atsakovės kaltės, nustatyti nepilnamečio sūnaus gyvenamąją vietą su juo, priteisti iš atsakovės nepilnamečio vaiko išlaikymui po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis bei įsiskolinimą už praėjusius 12 mėnesių. Uždavinio sprendimas. Skaityti daugiau
VedosKas yra vedos. Rigveda. Jadžurveda. Samaveda. Atarvaveda. Vedų priedai. Skaityti daugiau
Vegetarizmas (3)Vegetarinė mityba. Vegetarizmo tipai. Vegetarizmo privalumai. Vegetarizmo trūkumai. Neteisingos vegetarinės mitybos pasekmės. Vegetarinės dietos principai. Vegetarinė vaikų mityba. Pagyvenusių žmonių vegetarinė mityba. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Vegetarizmas (4)Vegetarinės mitybos privalumai ir trūkumai. Augalinio maisto privalumai. Augalinio maisto trūkumai. Vegetarinė mityba. Vegetarinės dietos principai. Vegetarinė vaikų mityba. Pagyvenusių žmonių vegetarinė mityba. Gydymas vegetarizmu. Išvados. Skaityti daugiau
Vegetarizmas (5)Įvadas. Vegetarizmas. Kas ir kodėl nevalgo mėsos? Vegetarams siūlomi užkandžiai. Išvados. Skaityti daugiau
......