Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Bendrojo lavinimo mokyklų investicijos į žmogiškuosius ištekliusĮvadas. Darbo tikslas – bendrojo lavinimo mokyklų investicijų į žmogiškuosius išteklius nagrinėjimas. Investavimas į mokytojus. Investicijų formos. Pagrindiniai investuotojai švietimo sistemoje. Kvalifikacijos tobulinimo priemonės. Investicijų paskirstymas ir prioritetai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrojo sutuoktinių testamento ir paveldėjimo pagal jį ypatumaiĮvadas. Testamento sąvoka. Testamentas - vienašalis sandoris. Testamento forma. Testamento turinys. Bendrasis sutuoktinių testamentas, jos specifiniai bruožai. Oficialieji testamentai. Bendrasis testamentas. Bendrasis sutuoktinių testamentas. Testamentų registravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrojo vidaus produkto dinamika LietuvojeĮvadas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimas. Bendrojo vidaus produkto nustatymo metodai. BVP skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto dinamika Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrojo vidaus produkto kitimas LietuvojeĮvadas. Lietuvos bendrojo produkto pokyčiai. Lietuvos BVP struktūriniai pokyčiai. 2005 – 2015 m. Lietuvos BVP augimo prognozės. Skaityti daugiau
Bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvoje 1995-2005. Palyginimas su pasauline ekonomikaBVP kitimas Lietuvoje 1995-2005. Palyginimas su pasauline ekonomika. Įvadas. BVP samprata. BVP augimo tempai ir tendencijos Lietuvoje. Palyginimas su kitomis šalimis. Išvados. Skaityti daugiau
Bendros ir specialios paskirties operacinės sistemosProgramos Fdisk.exe paskirtis. Darbas su operacine sistema MS - DOS. Operacinės sistemos MS - DOS iškvietimas. Pagrindinės operacinės sistemos MS-DOS komandos. Parametrai. Raktai. DOS komandų sąrašas. Operacinės sistemos diegimas. Pagrindinės nuostatos. Windows XP įdiegimas. WinXP OS SP1 įdiegimas ir pastabos. Taikomųjų programų įdiegimas. Operacinių sistemų tipai. Skaityti daugiau
Bendros kompetencijos teismai. Jų rūšysLietuvos aukščiausiasis teismas. Apeliacinis teismas. Apygardų teismai. Apygardų administraciniai teismai. Apylinkės teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Skaityti daugiau
Bendros vandens politikos direktyvos įgyvendinimas LietuvojeĮvadas. Dabartinė Lietuvos vandens išteklių būklė. Bendroji vandens politikos direktyva: bendrieji principai. Vandens monitoringas. Paviršinio vandens monitoringas. Požeminio vandens monitoringas. Kompleksinis vandens monitoringas. Vandens kokybę nustatantys parametrai. Upių ekologinės būklės vertinimas. Ežerų ekologinės būklės vertinimas. Kuršių marių ekologinės būklės vertinimas. Baltijos jūros priekrantės vandenų ekologinės būklės vertinimas. Visuomenės vaidmuo rengiant Bendrosios vandens politikos direktyvos programą. Išvados. Skaityti daugiau
Bendros žinios apie varikliusVariklių klasifikacija. Bendra variklio sandara ir pagrindinės sąvokos. Keturtakčių variklių veikimo principai. Keturtakčio Oto variklio veikimas. Keturtakčio dyzelinio variklio veikimas. Dvitakčių variklių su karteriniu praputimu veikimas. Dvitakčio dyzelinio variklio su tiesioginiu prapūtimu veikimas. Vankelio rotorinio variklio veikimas. Stirlingo stūmoklinlo variklio veikimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimasCivilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės draudimas. Darbdavių civilinės atsakomybės draudimas. Ūkinės veiklos civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios asmens civilinės atsakomybės draudimas. Profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Skaityti daugiau
Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumaiĮvadas. Bendrosios nuosavybės teisės samprata. Bendrosios nuosavybės teisės turinys. Valdymas. Naudojimasis. Disponavimas Bendrosios nuosavybės teisės įgijimas. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė ir jos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų ir tvarkos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvių teisės ir pareigos naudojimosi turtu ir jo išlaikymo srityje. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvio teisė perleisti savo dalį. Pirmenybės teisė pirkti parduodamas dalis bendrosios nuosavybės teisėje. Nuosavybės teisės atsiradimas ir pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios etinės nuostatos privalomos verslininkuiĮvadas. Mano darbo uždaviniai. Verslo etikos samprata. Bendrosios etinės nuostatos, privalomos verslininkui. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios Europos sąjungos žemės ūkio politikos esmė ir tikslaiBendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) suformavimo tikslas. Romos sutartis. BŽŪP tikslai. Principai. Įgyvendinimas. Skaityti daugiau
Bendrosios informacijos apsaugos priemonėsĮvadas. Duomenų apsaugos istorija. Bendrosios informacijos apsaugos būdai. Specializuotos kovos su virusais priemonės. Profilaktinės priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios ir profesinės etikos samprata ir ryšiaiEtikos apibrėžimas. Etikos elementai. Bendroji etika. Auditoriaus profesinės etikos taisyklių svarba. Sąžiningumas ir objektyvumas. Nepriklausomybė. Skaityti daugiau
Bendrosios kalbos funkciniai stiliaiĮvadas. Bendrosios kalbos funkciniai stiliai Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios kompetencijos teismų sprendimų priėmimasĮvadas. Bendrosios kompetencijos teismų sistema. Apylinkės teismo sudėtis ir jo kompetencija. Apygardos teismų sudėtis ir jų kompetencija. Lietuvos apeliacinio teismo sudėtis ir jo kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) aukščiausiojo teismo sudėtis ir jo kompetencija. Bylų nagrinėjimas teismuose, sprendimų priėmimo tvarka. Bylų nagrinėjimo procesas pirmosios instancijos teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų procesas kasaciniame teisme. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios nuosavybės teisė ir jos rūšysĮvadas. Nuosavybės teisinio santykio sąvoka. Nuosavybės rūšys ir formos lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo formos. Perleidimo teisė. Teisė savo lėšomis padidinti bendro turto vertę. Teisė atidalyti turto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Bendrabučiai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios paskirties aviacijos vystymosi tendencijosBendrosios paskirties aviacijos vystymosi tendencijos. Gamintojų ir jų produkcijos apžvalga. Bendrosios aviacijos vystymąsi įtakojantys faktoriai. Dyzeliniai varikliai. Darbo jėga. Aviacija ir ekologija – nauji prioritetai. Bendroji aviacija verslui. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis, grafikais. Skaityti daugiau
Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidosBendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Kas yra prielinksnis? Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
......