Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vartotojiškumas globalioje visuomenėjeRemiantis keliais klasikiniais autoriais aptarti du postmoderniosios visuomenės bruožai: globalizacija ir vartotojiškumas. Įvadas. Globalizacijos apraiškos. Komunikacijos raidos amžius. Globalioji žiniasklaida.Globalioji ekonomika. Globalizacijos padariniai. Vartotojiškos visuomenės apraiškos. Vartotojiškumo charakteristika. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vartotojo asmenybė bei asmeninių veiksnių įtaka jo elgsenaiĮvadas. Vartotojo asmenybė. Vartotojo asmenybės ypatybės. Vartotojo gyvenimo stilius. Gyvenimo stiliaus charakteristikos. Psichografija – gyvenimo stiliaus tyrimo metodas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Skaityti daugiau
Vartotojo biudžetasVartotojų biudžeto sąvoka. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Pajamų ir vartojimo kreivė. Engelio dėsnis. Prekių kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Gifeno prekių paklausa. Kainos ir vartojimo bei konkrečios prekės paklausos kreivės. Skaityti daugiau
Vartotojo elgsena ir prekių paklausa (3)Įvadas. Vartotojo elgsena. Vartotojo prioritetai ir jo pasirinkimas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo abejingumo kreivė. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Prekių paklausa. Paklausa. Prekės. Kitų prekių kainos ir jų kitimas. Paklausos elastingumas. Išvados. Užduotys. Skaityti daugiau
Vartotojo elgsena: abejingumo teorijaĮvadas. Vartotojo pasirinkimas ir pirmenybės. Prielaidos apie vartotojų pirmenybes. Vartotojų pasirinkimo naudingumas. Abejingumo analizė. Vartotojų abejingumo kreivės. Abejingumo kreivių savybės. Biudžetinis apribojimas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Išvados. Naudotų terminų žodynėlis. Skaityti daugiau
Vartotojo elgsenos teorijaĮvadas. Vartotojo elgsena. Naudingumo teorija. Vartotojo pusiausvyra. Abejingumo kreivės. Biudžetinė teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojo pažinimo metodaiĮvadas. Vartotojų elgsenos disciplina, jos vystymosi raida. Vartotojų elgsenos ryšiai su kitais mokslais. Vartotojų elgsenos apibrėžimai. Vartotojų elgsenos modelis. Vartotojų elgsenos nuostatos. Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai. Vartotojų elgsenos paisymas, sprendžiant marketingo. Ir vadybos problemas. Naudingumo teorija. Skaityti daugiau
Vartotojo rinka ir poreikiaiĮvadas. Vartotojo elgsena. Vartotojo poreikių sistema. Vartotojo pasirinkimas perkant prekes ir paslaugas. Naudingumo teorija. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Veiksniai, įtakojantys vartotojo prekių paklausą. Vartotojo pajamų pokyčio įtaka paklausai. Prekių kainų pokyčio įtaka paklausai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vartotojų apsauga Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Visapusis ir integruotas metodas. Bendras aukštas vartotojų apsaugos lygis. Veiksmingas vartotojų apsaugos taisyklių taikymas. 10 Pagrindinių principų susijusių su vartotojų apsauga Europos Sąjungoje (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgesį įtakojančių veiksnių analizė: UAB "IKI"Įvadas. Vartotojų elgesį įtakojantys veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeniniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Prekybos tinklo IKI esamos padėties analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Vartotojų elgesį įtakojančių veiksnių įtaka IKI marketingo sprendimams. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgesį reguliuojantys veiksniaiĮvadas. Vartotojo psichologija. Vartotojo aplinka. Vartotojo elgesį reguliuojantys veiksniai. Pirkimo procesas. Parduotuvės įrengimo reikšmė, tikslai ir strategijos. Parduotuvės funkcinių zonų išdėstymas. Parduotuvės įrengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena (3)Įvadas. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Vartotojų elgsenos modeliai. Kultūros faktoriai. Motyvacija. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikis. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikis. Saviraiškos poreikis. Suvokimas. Įsisavinimas. Įsitikimai ir pažiūros. Vartotojų lojalumas. Lojalumas monopoliui. Lojalumas, kai nėra paprasta pakeisti paslaugų teikėją. Skatinamas lojalumas. Lojalumas dėl įpratimo. Atsidavimas. Apsisprendimo pirkti procesas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena (4)Vartotojų elgsena. Vartotojo elgesys priklauso nuo. Vartotojo veiksmų nuoseklumas. 6 rūšių rizika. Emocinė produkto vertė. Pirkimo įpročiai. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena ir naudingumo teorijaĮvadas. Naudingumo ir pasitenkinimo nusakymas. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimas. Paklausos kreivės sudarymas. Vartotojų perteklius. Naudingumo analizės prielaidos. Vartotojai yra racionalūs. Pajamos ir kaina. Naudingumo teorijos prielaidų trūkumai. Vertės paradoksas. Pareto efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsena rinkoje (2)Įvadas. Pusiausvyra, apibūdinanti gamintojo ir vartotojo optimalų pasirinkimą rinkoje. Pusiausvyros susidarymas ir vaidmuo verslo savaiminio reguliavimo mechanizme. Vartotojo pusiausvyra, jos pažeidimas bei atstatymas. Naudingumas ir vartotojo elgsenos abejingumas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Vartotojo elgsenos analizė, remiantis abejingumo kreivių ir biudžeto abejingumo metodu. Vartotojo abejingumo kreivės. Vartotojo pasirinkimas ir pirmenybės. Vartotojo prioritetai ir pasirinkimas. Prielaidos apie vartotojų pirmenybes. Vartotojo perteklius. Elastingumas. Elastingumo teorija. Statistikos duomenys. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos analizė: kavinė–baras "Ramovė Z"Įvadas. Darbo tikslas: ištirti įmonės, teikiančios viešo maitinimo paslaugas, vartotojų elgseną ir motyvacijas. UAB Ivoreza kavinė – baras "Ramovė Z". Vartotojų elgsenos samprata. UAB Ivoreza kavinės-baro "Ramovės Z" vartotojų segmentų išskyrimas. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Kavinės "Ramovė Z" skirtingų segmentų vartotojų elgsenos palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų elgsenos tyrimų planasĮvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Produktas. Vartotojai. Vartotojų sprendimas pirkti. Vadovų parengtas tyrimas išsiaiškinant vartotojų elgseną. Skaityti daugiau
Vartotojų kuriamas turinys: nauda, taikymo galimybės ir veiksniai skatinantys vartotojus kurtiĮvadas. Kas yra vartotojų kuriamas turinys? Vartotojų kuriamo turinio nauda. Vartotojų kuriamas turinys - taikymo galimybės. Veiksniai, skatinantys vartotojus kurti. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų lojalumas globaliems prekių ženklams: tarpkultūrinis aspektasĮvadas. Prekės ženklo samprata. Lojalumo samprata. Tarptautinių prekės ženklų kūrimas. Lojalumas tarptautiniams prekių ženklams. Globalių prekės ženklų kūrimas. Vartotojų lojalumas prekių ženklams JAV. Vartotojų lojalumas prekių ženklams Europoje. Vartotojų lojalumas prekių ženklams Japonijoje. Vartotojų lojalumas prekių ženklams Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Vartotojų nuomonės dėl taikomų marketingo priemonių arbatos rinkoje tyrimasDarbo tikslas – išanalizuoti arbatos marketingo kompleksą. Darbo objektas – vartotojų elgsena arbatos rinkoje. Marketingo komplekso elementai. Produkto apibūdinimas. Produkto kainų politikos analizė. Produkto paskirstymo būdai. Produkto rėmimas. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
......