Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vandens valdymo technologijosTikslas. Surinkta informacija. Kasetiniai kombinuoti filtrai. Membraniniai kombinuoti filtrai. Atbulinė osmosė. Atbulinės osmosės membrana. Buitiniai baktericidiniai vandens filtrų privalumai. Pramoniniai vandens filtrai. Membraniniai geriamo vandens filtrai. Analizė. Išvada. Skaityti daugiau
Vandens valymasĮvadas. Vandens šaltiniai. Vandens užterštumo padariniai. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Vandens valymas. Mechaninis filtravimas. Vandens suminkštinimas. Geležies ir mangano šalinimas oksidacijos ir jonų mainų reakcijos būdu. Distiliavimas. Membraninė filtracija. Ultravioletiniai vandens filtrai. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens ženklai popieriujeĮvadas. Popieriaus gamyba. Technologinis dokumentų apsaugojimas. Vandens ženklo aparatūrinis identifikavimas. Vandens ženklai. Tikri vandens ženklai. Banknotų popierius. Vandens ženklai banknotuose. Vandens ženklai pašto ženkluose. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Vandentiekis (2)Vandens kiekio skaičiavimas. Vandens kiekio miesto gyventojų buitinėms reikmėms skaičiavimas. Sutelktinių vandens kiekių skaičiavimas. Vandens kiekių pramonės įmonei nustatymas. Vandens kiekio, reikalingo gatvių ir žaliųjų plotų laistymui, skaičiavimas. Bendras vandens kiekis reikalingas miestui. Vandenvietės skaičiavimas. Požeminių vandens atsargų skaičiavimas. Gręžinių konstrukcijos parinkimas. Vandens rinktuvų skaičiaus nustatymas ir išdėstymo schemos vandenvietėje parinkimas. Vandenbokščio projektavimas. Vandenbokščio reguliavimo talpos statymas. Vandens bokšto rezervuaro talpos nustatymas. Vandens bokšto rezervuaro matmenų nustatymas. Vandens bokšto aukščio nustatymas. Švaraus vandens rezervuaro skaičiavimas. Švaraus vandens rezervuaro talpos skaičiavimas. Švaraus vandens rezervuaro matmenų nustatymasGenplano braižymas. Vandentiekio tinklo hidraulinis skaičiavimasPjezometrinių linijų grafikų braižymas. Vandentiekio magistralių skaičiavimas. Iš siurblinės einančių vandentiekio magistralių skaičiavimas. Iš vandenbokščio einančios vandentiekio magistralės skaičiavimas. Siurblių parinkimas. Pirmojo kėlimo siurblių parinkimas. Antrojo kėlimo siurblių parinkimas. Vandentiekio tinklo detalizavimas. Skaityti daugiau
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas pastatuose (2)Aiškinamasis – skaičiuojamasis raštas. Bendras kursinio projekto aprašymas. Vandens ir nuotekų kiekių apskaičiavimas. Hidraulinis vamzdynų skaičiavimas. Vamzdžių, fasoninių dalių armatūros, sanitarinių prietaisų specifikacija. Skaityti daugiau
Vandenviečių grupių, sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) juostų nustatymas ir reikalavimaiHN 44-2006 "Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra". Vandenviečių grupių, SAZ juostų nustatymas ir reikalavimai. Įvadas. Vandenviečių tipai. Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ). Sanitarinių apsaugos zonų juostų nustatymas. Vandens gavyba. Vandenvietės Lietuvoje. UAB "Vilniaus vandenys". AB "Klaipėdos vanduo". UAB "Kauno vandenys". UAB "Sūduvos vandenys". UAB "Aukštaitijos vandenys". UAB "Šiaulių vandenys". Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4). Skaityti daugiau
VanduoPoetai apie vandenį kuria eiles. Vandens ypatingosios savybės. Tankis. Vandens molekulė H2O. Vandenilinis ryšys. Vandens užterštumas. Lietuvos vandenys. Kuršių marios ir Baltijos jūra. Skaityti daugiau
Vanduo - gyvybės šaltinisGyvybės šaltinis. Gryno vandens problema. Gresiant pavojui. Vidaus vandens telkinių teršimas. Vandenynas prašo apsaugos. Naftinis maras. Delsti negalima. Ekologijos dėsniai - biologinis aplinkos pagrindas. Rūpinimasis vandens šaltinių "sveikata". Vanduo, atitinkantis standartą. Švaraus vandens fabrikai. Žvilgtelėkime į ateitį. Skaityti daugiau
Vanduo - mūsų gyvenimeĮvadas. Literatūros apžvalga. Vanduo gyvybės šaltinis. Bendros vandens nuostatos. Žalio vandens kokybės reikalavimai. Vandens užterštumas ir poveikis kūdikių sveikatai. lytaus m. ir raj. gyventojų šachtinių šulinių užterštumas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Vanduo (2)Vanduo. Jo paplitimas. Vandens tarša. Vandens užterštumo padariniai. Vanduo vandens telkiniuose. Vandens kokybės rodikliai. Vandens ciklas. Vanduo Lietuvoje. Upės. Ežerai. Kuršių marios ir Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Vanduo iš cheminės, geografinės, biologinės, medicininės pusės. Skaityti daugiau
Vanduo (3)Įvadas. Vanduo. Vanduo organizme. Išvados. Skaityti daugiau
Vanduo (4)Vanduo. Vandens būsenos. Pasaulinis vandenynas. Rūgštusis lietus. Jūros teršimas. Nafta vandenyne. Užterštumas ir sausros. Tekantys vandenys. Upių tarša. Uždruskėjimas. Buitinės nuotėkos. Nuodingi dumbliai. Pramoninės atliekos. Teršimas nafta ir jos produktais. Mirties pavojus jūroje. Uždaros sistemos. Išvada. Skaityti daugiau
Vanduo (7)Įvadas. Vandens pasiskirstymas Žemės planetoje. Vandens apytaka gamtoje. Vandens cheminės savybės. Vandens fizinės savybės. Vanduo ir biologija. Vanduo ir medicina. Liaudies medicina teigia. Kai trūksta vandens. Mikrobiologinių ir cheminių teršalų poveikis sveikatai. Vandens ekologija. Vandens tarša. Vandens kokybė. Vandens vadyba. Vandens ištekliai. Lietuvos vandenys. Būklė. Upės. Ežerai. Kuršių marios. Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Išvados. Skaityti daugiau
Vanduo gamtojeĮvadas. Vanduo planetoje. Vanduo gamtoje. Vandens apytaka. Vandens žala. Vanduo technikoje. Reikalavimai vandens kokybei. Skaityti daugiau
Vanduo ir žmogusVanduo iš cheminės pusės. Vanduo iš biologinės pusės. Vanduo iš geografinės pusės. Vanduo iš medicininės pusės. Mikrobiologinių ir cheminių teršalų poveikis sveikata. Vandens tarša. Lietuvos vandenų būklė: Upės, Ežerai, Kuršių marios, Baltijos jūra, Požeminiai vandenys. Vandens ciklas. Skaityti daugiau
Vanduo ir žmogus (2)Įvadas. Vanduo iš cheminės pusės. Vanduo iš geografinės pusės. Lietuvos vandenys. Vandens tarša. Būklė. Upės. Ežerai. Kuršių marios ir Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Vanduo iš biologinės pusės. Vandens reikšmė organizmui. Plaukimo įtaka žmogaus organizmui. Plaukikų fizinės ypatybės. Vanduo iš medicininės pusės. Mikrobiologinių ir cheminių teršalų poveikis sveikatai. Vandens ciklas. Skaityti daugiau
Vanduo ir žmogus (3)Vandens užterštumas. Vandens užterštumo padariniai. Sveika mityba. Vanduo upėse. Vandens kokybės rodikliai. Temperatūra. Skaidrumas. Vandenilio rodiklis (pH). Ištirpęs deguonis. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS). Azotas. Fosforas. Skaityti daugiau
Vanduo. Teršalai: jų poveikis gamtai ir žmogaus sveikataiVanduo. Vandens užterštumas. Vandens užterštumo padariniai. Sveika mityba. Vanduo upėse. Svarbiausi vandens kokybės rodikliai. Temperatūra. Skaidrumas. Vandenilio rodiklis (pH). Ištirpęs deguonis. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS). Kitų medžiagų kiekis vandenyje. Skaityti daugiau
Vanduo. Vandens savybėsĮvadas. Vandens būsenos. Vanduo iš cheminės pusės. Vanduo iš geografinės pusės. Vanduo iš biologinės pusės. Vandens tarša. Vandens užterštumas vertinamas pagal. Lietuvos vandenys. Būklė. Upės. Ežerai. Kuršių marios ir Baltijos jūra. Požeminiai vandenys. Poveikis žmogaus sveikatai. Ar turėsime XXI amžiuje gėlo vandens? Išvados. Skaityti daugiau
VaR ir konsultantų pasirinkimasĮvadas. VaR. VaR charakterizuojantys parametrai. VaR – taisyklė ar įrankis? ERP sistemos. Kuo ERP sistemos yra pažangios ir kaip jos veikia? Kokią naudą įmonei teikia ERP/MRPII sistemų naudojimas? Programinės įrangos pasirinkimas. ERP programinės įrangos pasirinkimo procesas. Blogo partnerio ar netinkamo konsultavimo modelio pasirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
......