Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Valstybės valdymo formos (2)Įvadas. Tikslas: Apžvelgti valstybės valdymo formas, supažindinti su monarchinio bei respublikos valdymo formomis. Valstybės samprata. Valstybės valdymo formos. Monarchinio valdymo formos. Respublikos valdymo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės valdymo principai pagal Makiavelio "Valdovą"Valstybes valdymo principai pagal N.Makiavelio knyga "Valdovas" Skaityti daugiau
Valstybės valdymo sistemaĮvadas. Valstybės valdymo aparatas. Valstybės valdymo aparato struktūra. Pagrindinės valstybės valdžios institucijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Seimo struktūra. Seimo darbas. Vykdomoji valdžia. Prezidentas. Vyriausybė. Teismai. Bendrosios kompetencijos teismai. Specializuoti - administraciniai teismai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės valdžios sistemaĮvadas. Valstybės valdžios sistema. Seimas. Seimo rinkimų tvarka. Seimo nario pareigos. Seimo struktūra ir darbo tvarka. Seimo kontrolieriai. Respublikos Prezidentas. Respublikos Prezidento statusas. Vyriausybė. Vyriausybės sudėtis ir jos formavimo tvarka. Vyriausybės kompetencija. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas. Vyriausybės atsistatydinimas. Išvados. Konstitucinis teismas. Skaityti daugiau
Valstybės valdžios sistemosĮvadas. Valstybės valdžios sistema. Seimas. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Vyriausybė. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybaĮvadas. Tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Kontrolės principai. Išvada. Skaityti daugiau
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybaĮvadas. Aktualumas. Valdymo struktūra. Darbuotojų sąrašai. Produktas ir jo charakteristika. Produktui sukurti reikalingi gaviniai ir jų charakteristika. Produktui sukurti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija, jos charakteristika. Produktui sukurti reikalingos darbo priemonės ir jų charakteristika. Darbo pasidalijimo ir koordinavimo pasidalijimai. Institucijos korporacinė kultūra. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinės informacinės sistemosĮžanga. Informacinė sistema VORUTA. Informacinė sistema OPKIS. Informacinė sistema AIKOS. Informacinė sistema SoDra. Informacinė sistema Dbirža. Informacinė sistema ŠVIS. Informacinė sistema VATIS. Informacinė sistema IS MOKYKLA. Informacinė sistema eLABA. Informacinė sistema LIBIS. Informacinė sistema VADIS. Skaityti daugiau
Valstybinės ir privačios žemės nuomos įforminimasĮvadas. Valstybinė žemė. Privati žemė. Nuoma. Nuomos sutarties turinys. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinės ligonių kasos veiklaĮvadas. VŠĮ Valstybinės ligonių kasos veiklos charakteristika. Valstybinės ligonių kasos organizacinė struktūra. VLK (Valstybinių ir teritorinių ligonių kasų) ūkio poreikio nustatymas. Reikalingos patalpos. Įstaigai reikalingų baldų nustatymas. Įrenginių poreikių nustatymas. Valstybinės ligonių kasos eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Valstybinės pensijos (2)Įvadas. Teisėjų valstybinės pensijos. Pareigūnų ir karių pensijos. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinės šventės, jų reikšmė moksleivių pilietiškumo ugdymuiĮvadas. Lietuvos valstybinės šventės. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimas. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Valstybinių švenčių įtaka praeityje ir dabar. Šventės įtrauktos į valstybinį lygmenį. Naujieji metai. Velykos. Tarptautinė darbo diena. Motinos diena. Rasos šventė (Joninės). Žolinė. Vėlinės. Kalėdos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Valstybinės žemės pardavimas ir nuomaĮvadas. Tikslas ir uždaviniai. Valstybinė žemė. Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas. Žemės ūkio paskirties žemės nuoma. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimas ir nuoma. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybiniai paramos šaltiniai smulkiam ir vidutiniam versluiĮvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Smulkiojo ir vidutinio verslo rūšys. Tradicinės verslo rūšys. Franšizė. Koncesiniai verslai. Lizingas. Faktoringas. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo problemos bei trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priežastys. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros veiksniai. Ekonominės sąlygos. Teisinės sąlygos (Verslo apsauga). Smulkaus ir vidutinio verslo parama. Valstybės parama smulkiajam ir vidutiniam verslui. INVEGOS veikla ir funkcijos. LEID. Verslo inkubatoriai. Verslo informacijos centras. Savivaldybių SVV skatinimo fondai. LSVVPA. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama. Europos regionų plėtros fondas. Europos socialinis fondas. Europos žemės ūkio reguliavimo ir garantijų fondas. Finansinis instrumentas žuvininkystei reguliuoti. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybiniai uostai ir uosto organizavimo pagrindaiĮvadas. Valstybiniai uostai. Uostų istorijos akcentai. Valstybinio uosto valdymo privalumai ir trūkumai. Uostų paslaugos ir veikla. Uostų plėtra. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Klaipėdos uosto pranašumai ir galimybės. Krova Klaipėdos uoste 2006 metų sausį – vasarį. Pagrindinių krovinių dinamika Klaipėdos uoste 1990 – 2002 metais. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos strategija iki 2010 metų. Uosto organizavimo pagrindai. Uosto infrastruktūra ir superstruktūra. Uosto darbo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinio kredito finansinė esmė ir vaidmuo valstybės finansavimeĮvadas. Valstybinis kreditas. Požiūrio į valstybės skolinimąsi evoliucija. Veiksniai, lemiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybinio kredito formos. Kredito sistema ir jos veikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinio sektoriaus skolos finansavimo būdaiĮvadas. Valstybinio sektoriaus skolinimosi poreikis. Valstybinio sektoriaus skolos finansavimo būdai. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Skolinimasis įformintas tiesioginėmis paskolų sutartimis. Skolinimasis įformintas vertybiniais popieriais. Skolinimasis neįformintas tiesioginėmis paskolų sutartimis ar VVP. Valstybės skolinimasis iš tarptautinių finansinių institucijų. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinio socialinio draudimo biudžeto susidarymas ir vykdymasĮvadas. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Valstybinis socialinis draudimo fondas. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto esmė, fondo pajamos ir išlaidos. VSD fondo pajamų bei išlaidų sudėtis, struktūra bei klasifikacija. Rodikliai, sąlygojantys valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinio socialinio draudimo fondasĮvadas. Valstybinio socialinio draudimo sistemos sandara. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Misija. Vizija. Strateginiai tikslai ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002-2007 metų išlaidų analizėValstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002-2007 metų analizė. Vertikali išlaidų analizė. Horizontali išlaidų analizė. Skaityti daugiau
......