Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Bendroji Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio politikaĮvadas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai ir uždaviniai. Bendros vieningos rinkos sukūrimas. BŽŪP raida. Pirmas etapas. Remiamų kainų įšaldymas 1984-1985 metais. Perprodukcija. Antras etapas. Pieno kvotų nustatymas 1984 metais. Trečias etapas. Stabilizavimo priemonių sistema. Ketvirtas etapas. 1992 metų reforma. Penktas etapas. Visuotinė sutartis dėl prekybos ir tarifų (VSPT) ir Urugvajaus susitikimas 1994 - 1995 metais. Vietinė parama. Eksporto subsidijos. Priėjimas prie rinkos. Sanitarijos ir fitosanitarijos sutartis. Šeštas etapas "Darbotvarkė 2000". Kainų ir rinkos reguliavimo politika. Kainų sistema. Rinkos reguliavimas. Biudžetas. Pajamos iš žemės ūkio. Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio politikos įtaka Lietuvos žemės ūkiui. Bendroji įtaka. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000 - 2006 metams programa. Phare programa. SAPARD programa. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji įmonės analizė: gyvybės draudimas UAB "Lietuvos draudimas"Bendroji UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo įmonės analizė. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo samprata. Svarbiausios sąvokos. Gyvybės draudimo grupės. Gyvybės draudimo rinka. Lietuvos gyvybės draudimo rinkos tendencijos. Pagrindiniai "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo konkurentai. Konkurentų privalumai ir trūkumai. UAB "Lietuvos draudimas" gyvybės draudimo bendroji veiklos charakteristika. UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimas atsiradimas, bendras įmonės pristatymas. Partneriai. Paslaugos. Akcininkai. Klientai. Valdantysis personalas. UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo įmonės struktūra. UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo teikiamos paslaugos. AB "Lietuvos draudimas" ir "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimas bendravimas su klientais ir pardavimų skatinimas. Vidaus ir išorės UAB "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimas ir AB "Lietuvos draudimas" bendravimas. "Lietuvos draudimo" ir "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo bendravimo su klientais bei visuomene įvertinimas, rezultatai ir tendencijos. "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo kainodaros ir 2001 m. finansinės ataskaitos analizė. "Lietuvos draudimo" gyvybės draudimo kainodara. 2001 m. LDGD finansinės ataskaitos analizė. Skaityti daugiau
Bendroji mokesčių raidaĮžanga. Bendroji mokesčių raida. Mokslinių ir empirinių požiūrių į mokesčius kaita. Klasikinių apmokestinimo principų formavimasis. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. AD ir AS kreivės, jų poslinkiai. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio AS kreivės. Pusiausvyros kainų lygis. Fiskalinės ir monetarinės politikų poveikiai bendrajai paklausaiMakroekonomikos palyginamoji analizė atlikta pagal E. Stiglitz`o "Ekomomics" ir Wonnacott P., Wonnacott R. "Makroekonomika". Įvadas. Pirmas žvilgsnis į AD ir AS. Bendrosios paklausos kreivės gavimas. Vartojimas. Investavimas. Grynasis eksportas. Bendrosios pasiūlos kreivės gavimas. AD ir AS kreivių poslinkiai. AD kreivės poslinkiai. AS kreivės poslinkiai. AD ir AS kreivių poslinkių padariniai. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio AD ir AS kreivės. AD ir AS kreivių poslinkiai. Lūkesčiai ir ilgojo laikotarpio AS kreivė. Išvados. Grafikai. Skaityti daugiau
Bendroji pusiausvyra ir efektyvumasDalinė pusiausvyra ir bendroji pusiausvyra. Efektyvumo sąlygos. Mainų efektyvumas. Gamybos efektyvumas. Mainų ir gamybos efektyvumo derinimas. Bendroji naudingumo galimybių riba ir bendroji pusiausvyra. Konkurencinė rinka ir ekonominis efektyvumas. Antro geriausio teorema. Skaityti daugiau
Bendroji Renesanso kultūros charakteristikaRenesanso mitas. Italija: atgaivinimas ir naujovė. Renesanso suirimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji Renesanso kultūros charakteristika (2)Įvadas. Renesansas: sekimas Antika. Menas. Literatūra, istorinė raštija. Lietuvos statutai. Istorinės aplinkybės. Manierizmas ir renesanso suirimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji Renesanso kultūros charakteristika (3)Įvadas. Bendroji Renesanso kultūros charakteristika. Renesanso literatūra ir menas. Literatūra. Renesanso suirimas. Lotyniškoji literatūra. Praeities šaknų paieškos. Teisinės valstybės samprata. Lietuviškos raštijos užuomazgos. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji transporto politikaĮvadas. Bendrosios transporto politikos istorija. Transporto rūšys. Kelių transportas. Geležinkelių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Lietuvos Respublikos Susisiekimo Ministerija. Kelių mokesčiai Europos Sąjungoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji turizmo apžvalgaBendroji turizmo apžvalga. Turizmo augimo prielaidos. Turizmo esmė. Kaimo turizmas. Kaimo turizmo verslo struktūra. Lietuvos sodybų, skirt poilsiui kaime, privalumai. Miesto – kurorto turizmo ir kaimo turizmo bruožai. Turizmo sąsajos. Kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų. tipologiniai ypatumai. Kaimo turizmo plėtros nauda. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Kaimo plėtros politika Europos Sąjungoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politikaBendroji užsienio ir saugumo politika. Europos Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Bendradarbiavimo užsienio ir saugumo politikos srityje pradžia ir vystymasis. Bendros užsienio ir saugumo politikos įteisinimas. Bendros užsienio ir saugumo politikos institucinė sąranga. Amsterdamo sutartimi BUSP srityje įdiegtos naujovės. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politika (2)Tikslas. Įvadas. BUSP atsiradimo istorija. BUSP veikimas: BUSP struktūra, elementai, sprendimų priėmimas. BUSP veiklos efektyvumas. Pagrindinės BUSP formavimo ir įgyvendinimo problemos. BUSP ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politika (3)Tikslas. Įvadas. BUSP atsiradimo istorija. Kaip funkcionuoja BUSP. Pirmoji stadija: bendroji pozicija. Antroji stadija: bendri veiksmai. Trečioji stadija: bendrų priemonių įgyvendinimas. Kodėl reikalinga BUSP? BUSP trūkumai BUSP ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politika (4)Įvadas. Bendroji užsienio politika. Europos politinis bendradarbiavimas. BUSP trūkumai klaidos ir nuo ko jos priklauso. BUSP priemonės. Lietuvos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimas BUSP atžvilgiu. Priedai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politika (5)Įvadas. Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir NATO. Europos politinio bendradarbiavimo atsiradimas. BUSP samprata ir esmė. Kaip funkcionuoja BUSP? Pirmoji stadija: bendroji pozicija (ESS J.2 STR.). Antroji stadija: bendri veiksmai (ESS J.3 STR.). Trečioji stadija: bendrų priemonių įgyvendinimas (ESS J.5 STR.). Kodėl reikalinga BUSP? Kokie yra BUSP trūkumai? Bendra gynybos politika. NATO. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Nacionalinis saugumas. Saugumo institucijų Europoje struktūra. Nacionalinio saugumo strategija. Bendrosios nuostatos. Saugumo politikos pagrindinės prielaidos. Lietuvos respublikos saugumo interesai. Iššūkiai, pavojai ir grėsmės. Lietuvos respublikos saugumo politika. Pagrindiniai nacionalinio saugumo strategijos įgyvendinimo būdai ir priemonės. Baigiamosios nuostatos. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politika (6)Įvadas. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos atsiradimo istorija. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos veikimas. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos priemones. Europos saugumas ir gynyba. Bendroji užsienio ir saugumo politika ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji žemės ūkio politikaĮvadas. BŽŪP atsiradimo priežastys ir būtinybė. Bendros-vieningos rinkos sukūrimas. BŽŪP raida. Pirmas etapas. Remiamų kainų įšaldymas 1984/85 m. perprodukcija. Antras etapas. Pieno kvotų nustatymas 1984 m. Trečias etapas. Stabilizavimo priemonių sistema. Ketvirtas etapas. 1992 metų reforma. Penktas etapas. VSPT (visuotinė sutartis dėl prekybos ir tarifų) ir Urugvajaus susitikimas 1994/95 m. Šeštas etapas. "Darbotvarkė 2000". Europos sąjungos ŽŪP įtaka Lietuvos žemės ūkiui. Bendroji įtaka. Nacionalinė žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metams programa. Phare programa. Sapard programa. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrojo darbo valdymasĮvadas. Darbo srautų organizavimas. Darbas. Verslo procesai. Darbo priėmimas ir paskirstymas. Organizacinė struktūra. Valdymo procesai. Verslo procesams skirtos informacinės sistemos. Projektavimo dalis. Tikslas. Siekiai. Projekto apimtis. Apimtis. Aplikacijos. Techninė architektūra. Duomenų konvertavimas. Testavimas. Mokymas. Reikalavimai aplikacijų Plėtrai. BM- Bazinio modulio reikalavimai. BM1 – Deklaracijos spausdinimas. BM2 – Duomenų perkėlimas. BM3 – Ataskaitų tobulinimas. BM4 – NTR duomenų integravimas. BM5 - ND taikymas. BM6 – Apskaitos patobulinimai. PM- Papildomų modulių reikalavimai. PM5 – Adreso indeksai. PM6 – Priminimų nauja ataskaita. PM7 – Integruotinos sklypų ir naudojimų informacijos sąrašas. – PM8 Galimybė automatiškai užskaityti delspinigius. PM9 – Įmokų suderinimo aktas. PM10 – Įmonių importas. Metodas – Darbų vykdymo tvarka. Darbų vykdymas. Projektavimas ir konstravimas. Paskirtis. Užduotys ir rezultatai. Diegimas. Paskirtis. Užduotys ir rezultatai. Organizacinė struktūra. Realizacija. Projekto valdymas. Kas yra projekto valdymas? Microsoft Project. Vaizdų peržiūrėjimas. Išteklių lentelė. Išteklių naudojimo vaizdas. Užduočių naudojimo vaizdas. Kalendorinis vaizdas. Tinklinė diagrama. Darbo laiko nustatymas. Ataskaitų apžvalga. Užduočių ataskaita. Kas Ką Kada (Who Does What When) ataskaita. Užduočių sąrašo kūrimas. Užduočių įvedimas. Užduočių trukmės nustatymas. Milestone (Svarbūs įvykiai). Užduočių organizavimas į grupes. Užduočių Sujungimas. Projekto trukmė. Išteklių nustatymas. Darbuotojų apmokėjimo tarifų nustatymas. Išteklių priskyrimas užduotims. Užduočių stebėjimo vykdymas. Komerciniai projektai. Verslo valdymo sistema "Siebel 7". Verslo valdymo sistema AXAPTA. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrojo draudimo ypatumaiĮvadas. Bendrojo draudimo samprata. Bendrojo draudimo sutartis. Pul'o (Pulo) sutartis. Dalyvavimas bendrajame draudime. Bendrasis draudimas Europos sąjungos valstybėse narėse. Užsienio šalių bendrasis draudimas. Pagrindinės bendrojo draudimo rūšys. Pastatų draudimas. Pastatų draudimo rizikos. Gaisras. Vėtra. Kruša. Vandens nutekėjimas ir vamzdynų trūkimas. Vandalizmas. Žemės drebėjimas. Nedraudžiamos rizikos bei nekompensuojami nuostoliai. Draudimo įmoka. Papildomas (savanoriškas) sveikatos draudimas. Ligos draudimo rūšys. Ligos gydymo išlaidų draudimas. Gydymo įstaigos dienpinigių draudimas. Ligos dienpinigių draudimas. Slaugos dienpinigių draudimas bei kitos ligos draudimo rūšys. Draudimo įmoka bei draudimo išmoka. Informacijos šaltiniai. Sprendimo dėl rizikos draudimo priėmimas. Draudimo įmoka. Draudiminis įvykis ir draudimo išmoka. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrojo geografinio žemėlapio kartografinio vaizdo generalizavimo dėsningumaiĮvadas. Generalizacijos sąvoka. Vandenų vaizdavimas. Jūrų tinklas. Ežerai. Upių tinklas. Reljefo vaizdavimas. Gyvenviečių ir kelių vaizdavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......