Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Valstybės formosValstybės formos. Politiniai režimai. Demokratinis režimas. Autoritariniai (autokratiniai) režimai. Konservatyvūs režimai. Radikalūs režimai. Autoritarinis parlamentarizmas. Militaristiniai režimai. Totalitarinis režimas. Mišraus tipo ir pereinamieji režimai. Skaityti daugiau
Valstybės formos (2)Įvadas. Valstybės forma – kompleksinė sąvoka. Valstybės valdymo forma. Monarchija. Absoliutinė monarchija. Konstitucinė monarchija. Dualistinė monarchija. Parlamentinė monarchija. Respublika. Tiesioginės demokratijos respublika. Prezidentinė respublika. Parlamentinė respublika. Pusiau prezidentinė respublika. Lietuvos valstybės valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Valstybių klasifikavimas valstybės sandaros formos aspektu. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. Kitokie valstybių susivienijimai (konfederacija, sandrauga, bendrija ir pan.). Lietuvos valstybės sandaros forma. Lietuva – unitarinė valstybė. Politinis režimas. Politinių režimų klasifikavimas. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai režimai. Lietuvos valstybė – demokratinė respublika. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės garantuojama teisinė pagalba baudžiamajame proceseĮvadas. Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Pirminė teisinė pagalba jos teikimas. Antrinė teisinė pagalba jos teikimas. Teisinė pagalba baudžiamajame procese. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ypatumai baudžiamosiose bylose. Gynyba baudžiamajame procese. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės genezės ir raidos aiškinimai politikos sociologijojeĮžanga. Sąvoka: moderni tautinė valstybė. Valstybės genezė. Istorinė valstybės raida. Feodalinė valstybė. Absoliutinė monarchija. Buržuazinė demokratija: moderniosios tautinės valstybės pradžia. Gerovės valstybė. Kritiniai požiūriai į moderniąją valstybę. E.Durkeheimo sociologinis požiūris. Marksistinis požiūris. M.Weberio biurokratinis aiškinimas. Plėtros studijos. Moderniosios valstybės pabaiga? 15 Komunistinis eksperimentas. Eurointegracinis eksperimentas. Globalistinis valstybės pabaigos aiškinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės informacinės infrastruktūros. Vyriausybės administravimo informacinė sistemaĮvadas. Valstybinių institucijų ir organizacijų informacijos sistemos. Lietuvos valstybės infrastruktūros dalys. VIKT projektas. VIKT plėtros etapai. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės administracinė informacinė sistema VADIS. VADIS sistemos funkcija. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės institucijos samprata ir sistema. Valstybės institucijų klasifikavimo pagrindai, funkcijos ir kompetencijaValstybės institucijos samprata ir sistema. Valstybės institucijų klasifikavimo pagrindai, funkcijos ir kompetencija. Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti valstybės institucijos sampratą, jos klasifikaciją bei išanalizuoti valstybės institucijų funkcijas ir kompetencijas. Valstybės institucijos samprata. Valstybės institucijų klasifikacija. Valstybės institucijų funkcijos ir kompetencija. Seimas. Vyriausybė. Prezidentas. Teismai. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Valstybės investicijų programos LietuvojeĮvadas. Investicijos. 2004 metų Valstybės investicijų programų finansavimas Lietuvoje. 2005 metų materialinės investicijos. Valstybės investicijų 2003 – 2005 metų ir Valstybės investicijų 2006 – 2008 metų programos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai (3). Skaityti daugiau
Valstybės ir rinkos vaidmuo ekonomikojeRinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje: Rinka, Rinkos funkcijos ir kainų vaidmuo, Rinkos trūkumai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje: Vyriausybės funkcijos, Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai, Makroekonominė stabilizacija, Išteklių paskirstymas (alokacija), Pajamų perskirstymas. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys: Vyriausybės išlaidos, Mokesčiai, Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Skaityti daugiau
Valstybės ir rinkos vaidmuo Lietuvos ekonomikojeĮvadas. Teorinė dalis. Valstybės dalyvavimas Lietuvos ekonomikoje. Bendrosios valstybės funkcijos ekonomikoje. Rinkos vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Lietuvos valstybės biudžeto įvertinimas (2002-2007 metais). Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimasĮvadas. Privatizavimo esmė ir būtinumas. Privatizavimo būdai. Privatizavimo būdų pasirinkimo kriterijai Lietuvoje. Viešas akcijų pardavimas. Viešas aukcionas. Viešas konkursas. Tiesioginės derybos. Išperkamoji nuoma. Valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje. Pirmojo privatizavimo etapo esminiai bruožai. Investicinių akcinių bendrovių vaidmuo privatizavimo procese. Pirmojo privatizavimo etapo rezultatai. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija: dalykas, metodas, vieta teisės mokslų sistemojeValstybės sąvoka ir požymiai. Teisės samprata. Valstybės ir teisės teorija. Valstybės ir teisės teorijos dalykas. Valstybės ir teisės teorijos metodas. Mokslinis teisės teorijos metodas. Filosofinis teisės pažinimo metodas. Istorinis teisės pažinimo metodas. Dogmatinis teisės metodas. Sociologinis metodas. Kritikos metodas. Valstybės ir teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorijos santykisĮvadas. Teisės samprata. Teisinė valstybė. Valstybės įtaka teisei. Teisės įtaka valstybei. Valstybės ir teisės santykis. Išvados, pasiūlymai. Skaityti daugiau
Valstybės ir valdžios kilmės samprata T. Hobso "Leviatanas"Valstybės ir valdžios kilmės samprata Tomo Hobso (Thomas Hobbes) veikale "Leviatanas". Įvadas. Valstybės apibrėžimas ir atsiradimo priežastys. Įvairios valstybės formos ir aukščiausios valdžios paveldimumas. Valstybės formos. Aukščiausios valdžios paveldimumas. Aukščiausios valdžios samprata. Tėviškoji ir despotiškoji valdžia. Pavaldžios politinės ir privačios sistemos. Valstybės tarnautojai. Išvados Skaityti daugiau
Valstybės ir vyriausybės vaidmuo ekonomikojeĮvadas. Valstybės vaidmuo. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai. Makroekonominė stabilizacija. Išteklių paskirstymas (alokacija). Pajamų perskirstymas. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Skaityti daugiau
Valstybės išlaidos ir valstybės vaidmuoĮvadas. Valstybės. Valstybės išlaidų politika. Išlaidų klasifikavimas. Valstybės išlaidų samprata. Produktyvios ir neproduktyvios valstybės išlaidos. Valstybės išlaidos ir valstybės vaidmuo. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Valstybės iždo funkcijos: teisinis ir praktinis įvertinimasĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Valstybės iždo funkcijas, įvertinti jų teisinį bei praktinį įgyvendinimą. Valstybės iždo paskirtis ir vaidmuo ekonomikoje. Lietuvos valstybės iždo funkcijų teisinis įvertinimas. Lietuvos valstybės iždo paskirtis ir funkcijos. Lietuvos valstybės iždo formavimas. Lietuvos valstybės iždo praktinis įvertinimas. Lietuvos valstybės iždo valdymas ir jo institucijos. Pinigų srautų prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės kandidatės į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Europos sąjungos plėtros aspektai. Valstybės kandidatės į Europos Sąjungą. Bulgarija ir Rumunija prie Europos Sąjungos durų. Kroatijos narystė Europos sąjungoje. Turkijos kandidatūra. Politinių kriterijų įvertinimas. Saugumo klausimai. Europos sąjungos (ES) šalių požiūris į Turkiją. Lietuvos gyventojų požiūris į Europos Sąjungos plėtrą. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės kilmės teorijaĮvadas. Tyrimo tikslas. Įvardyti valstybės kilmės teorijas ir jų autorių pažiūras. Valstybės reikšmė. Valstybės susidarymo priežastys. Valstybės teorijos. Natūraliosios valstybės kilmės koncepcija. Dieviškoji valstybės kilmės koncepcija. Patriarchalinė teorija. Visuomenės sutarties teorija. Prievartos teorija. Organinė valstybės teorija. Psichologinė teorija. Elito teorija. Technokratinė teorija. Istorinė materialistinė valstybės koncepcija. Pliuralistinės demokratijos teorija. Visuotinės gerovės valstybės teorija. Konvergencijos teorija. Teisinės valstybės teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Institucijų struktūraValstybės kontrolės samprata. Valstybinės kontrolės įgyvendinimas savivaldybėse. Valstybės kontrolės struktūra. Valstybės kontrolės tikslai, uždaviniai, funkcijos bei principai. Valstybės kontrolės veiklos trūkumai. Skaityti daugiau
Valstybės kontrolės tarptautinis koordinavimasLietuvos Respublikos (LR) valstybės kontrolė ir tarptautinės valstybinio audito organizacijos. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės kontrolės bendradarbiavimas Europos Sąjungoje (ES). Daugiašalis ir dvišalis bendradarbiavimas. Tarptautiniai mokymai. Skaityti daugiau
......