Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Valiutų kursaiĮvadas. Valiutų kursai. Visa tai, nuo ko priklauso valiutų kursai. Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Realusis ir nominalusis valiutų kursai. Reguliuojami ir laisvai plaukiojantys valiutų kursai. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Tarptautinė valiutų rinka. Pagrindinės tarptautinę finansų ir valiutų veiklą reglamentuojančios institucijos. Lietuva ruošiasi įsivesti eurą. Lietuvos banko svarbiausi darbai. Pasirengimas euro įvedimui. Teisinės bazės tvarkymas. Logistinis ir organizacinis pasirengimas. Visuomenės informavimas, bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijomis. Euro įvedimas ir litų keitimas į eurus. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų kursai (3)Įvadas. Valiutų kursus įtakojantys veiksniai. Valiutų kursai. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Euro atsiradimo įtaka JAV doleriui. Amerikos ir dolerio pozicija XXI amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų kurso įtaka vietiniam ir tarptautiniam versluiĮvadas. Trumpai apie valiutą, jos kursus. Valiutiniai sandoriai. Trumpalaikio turto pirkimas už valiutą. Valiutos kurso ir tarptautinio verslo ryšys. Nominalusis ir realusis valiutos kursas. Perkamosios galios paritetas. Valiutų kurso svyravimo valdymo priemonių palankumas įmonėms. Valiutų kurso svyravimo valdymo priemonių naudojimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų kurso nustatymasĮvadas. Valiutų kursas. Valiutų kurso sąvoka. Valiutų sistema. Valiutų kurso nustatymas. Užsienio valiutų rinka. Valiutos kurso režimai. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų kursų režimaiĮvadas. Konvertuojama valiuta ir ūkio subjektų tarptautiniai atsiskaitymai. Tarptautinė valiutos sistema. Valiutos kursas ir jo režimai. Aukso standartas. Bretton Wood sistema. Dolerio standartas. Lanksčiojo valiutos kurso režimas. Fiksuotųjų valiutos kursų zonų nauda ir kaštai. Plaukiojantis valiutų kursas. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų kursų režimai (2)Įvadas. Teorinė dalis. Centrinis bankas, jo veiklos sritys ir nepriklausomumas. Lietuvos bankas. Valiutų kursų režimai. Fiksuotas valiutos kursas. Aukso standartas. Dolerio standartas. Svyruojantysis valiutos kursas. Svyruojančiojo valiutos kurso problemos. Valdomai svyruojantis valiutos kursas. Fiksuotojo ir svyruojančiojo valiutos kursų pranašumai ir trūkumai. Šiuolaikiniai valiutų kursų režimai. Praktinė dalis. Lito istorija. Svarbiausios Lietuvos banko raidos datos. Valiutų kursų kitimai. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų rinkaĮvadas. Valiutų rinka. Mokėjimų balansas. Realusis valiutos kursas. Vidinė ir išorinė pusiausvyra. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų rinka ir jos dinamikaĮvadas. Valiutų rinka. Valiutų kursų režimai. Aukso standartas. Aukso standarto veikimo sąlygos. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Aukso standarto veikimo įvertinimas. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantys valiutų kursai. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos. Reguliuojamai plaukiojantys valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai. Tarptautinės politikos koordinavimas. Bendros valiutos pranašumai visai ekonomikai. Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) paskirtis. Bendroji rinka: kaip naudotis Europos Sąjungos (ES) bendrosios rinkos pranašumais. Europos vaidmuo pasaulyje: Europos tarptautinio vaidmens pranašumai. Kodėl euras? Bendros valiutos pranašumai Lietuvoje. Euro įvedimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų rinka LietuvojeValiutų rinka. Valiutų rinkos dalyviai. Valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Plaukiojantis (svyruojantis) valiutos kursas. Veiksniai, lemiantys valiutų kursus. Kaip nustatomas lito kursas. Neatidėliotini sandoriai. Išankstiniai valiutų sandoriai. Valiutų apsikeitimo sandoriai. Valiutų pasirinkimo sandoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų rinkos ir valiutų kursasĮvadas. Valiutų rinka. Pinigai. Valiutų rinkos apibrėžimas. Valiutų rinkos ypatybės. Valiutų rinkos struktūra. Valiutų kursas. Valiutų kurso sąvoka. Valiutų kurso rūšys. Slankusis valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Sandorių kursai. Aplinkos poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų rizikos mažinimo priemonėsĮvadas. Rizika, rizikos valdymas, kas tai? Valiutinė rizika. Valiutos rizikos mažinimo priemonės. Forvardas (forward). Svopas (swap). Opcionas. Ateities sandoris (furture). Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų rizikos valdymas naudojant forward sandoriusValiutų rizikos valdymas bankuose naudojant forward sandorius. Išankstinių valiutų sandorių kurso kotiravimas: premijos ir nuolaidos. Forvardų ir opcionų palyginimas. Forvardų ir ateities sandorių palyginimas. Skaityti daugiau
Valiutų sistemų raida ir jų reikšmėĮvadas. Valiuta ir jos sistema. Aukso standartas. Aukso devizų standartas. Breton Vudso sistema. Europos pinigų sąjunga ir euras. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų valdybos modelis. Jo trūkumai ir privalumaiĮvadas. Valiutų valdybos modelio esmė. Valiutų valdybos charakteristikos. Skirtumai tarp valiutų valdybos ir centrinio banko sistemų. Valiutų valdyba Lietuvoje. Valiutų valdybos atsiradimo priežastys Lietuvoje. Valiutų valdybos modelio pasirinkimas. Valiutų valdybos modelio privalumai. Valiutų valdybos modelio trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Valiutų valdybos sistema. Lito kurso režimo pasirinkimasValiutų valdybos sistema. Kas yra valiutų valdyba? Pagrindiniai skirtumai tarp valiutų valdybos ir centrinio banko sistemų. Valiutų valdybos istorija Lietuvoje. Lito kurso režimo pasirinkimas. Skaityti daugiau
Valstybė"Valstybės" termino istorija. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybė kaip organizuota viešoji valdžia. Valstybė kaip daugiamatė hierarchija. Valstybė kaip teritorinė organizacija. Valstybė kaip suvereni organizacija. Valstybė kaip prievartos organizacija. Dalis valdo visumą. Visuomeniniai valstybės pagrindai. Valstybės gyvenimo kultūriniai pagrindai. Politinė kultūra ir viešoji nuomonė. Valstybės valdžios legitimacijos pagrindai. Skaityti daugiau
Valstybė (2)Įvadas. Valstybės susidarymo teorijos. Valstybės susiformavimo priežastys. Rytų valstybių susidarymas. Europos valstybių susidarymas. Valstybės samprata. Valstybės aiškinimo modeliai. Valstybės genezė ir tautinė valstybė. Valstybių formos. Valstybių valdymo formos. Absoliutinė monarchija. Parlamentinė monarchija. Prezidentinė respublika. Parlamentinė respublika. "Pusiau prezidentinė" respublika. Santvarkos formos. Unitarinė valstybė. Autonomija unitarinėje valstybėje. Federacija. Konfederacija. Politiniai rėžimai. Šiuolaikinė valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybė (3)Įžanga. Trys valstybės sąvokos elementai. Tauta kaip valstybės elementas. Termino "tauta" nepatogumas. Terminas "visuomenė" šiam valstybės elementui apibūdinti netinka. Netinka ir terminas "liaudis". Netinka ir "gyventojai". Netinka terminas "žmonės". Termino "tauta" pasirinkimo motyvai. Dvi "tautos": tauta populus, tauta – natio (nacionalinė tauta). Tauta populus– grynai kiekybinė individų daugybė ar masė. Vienintelė kokybinė tautos esmės žymė – jos žmonių ryšys su tam tikra teritorija. Ryšio su teritorija konstrukcija. Valdžios reikšmė tautos konstrukcijai. Tauta – populus yra teritorinė arba valstybinė tauta. Analoginis tautos elementas yra kiekviename socialiniame junginy. Valstybės elementas– tai ne patys sudarą tautą žmonės, bet tam tikri socialiniai valstybės funkcijai skiriami (sunaudojami) tų žmonių darbai. Teritorija, kaip valstybės elementas. Teritorija - konstruktyvinis valstybės elementas. Valstybei reikia aprėžto ir jos monopolizuoto žemės ploto. Teritorijos reikšmė valstybinis tautos - populi atžvilgiu. Teritorija - objektyvinė tautos konstrukcijos žymė ir objektyvinis dalyvavimo tautoje kriterijus. Subjektyvinis ir objektyvinis kitų socialinių junginių personalinio sąstato kriteriumas. Šio kriterijaus subjektyvizacija nacionalinėje tautoje ir bažnyčioje. Objektyvinis kriterijus neorganizuotuose ir pačios valstybės įkuriamuose organizuotuose socialiniuose junginiuose. Objektyvinis dalyvavimo valstybėje (tautoje) kriterijus. Pilietybės praradimas ir įgijimas. Teritorijos reikšmė valdžios atžvilgiu. Fizinio daikto valdymo faktas ir socialinė to valdymo teisė. "possessio" ir "dominium", kaip faktas ir kaip teisė. Socialinis viešpatavimas arba socialinis žmogaus valdymas. Valdančiojo įsakymas ir autonominis valdomųjų pasidavimas. Nors pasidavimas yra autonominis psichinis pasiduodančiojo aktas, tačiau pasidavimo motyvai yra veiktini. Socialinė galia įsakyti - "imperium". Teritorijos patarnavimai imperiumui. Teritorijos imperiumas. Teritorinio imperiumo padariniai svetimšaliams. Valstybė piliečiams ir svetimšaliams. Teritorija, kaip imperiumo aprėžimo veiksnys. Valtsybė – teritorinis socialinis junginys: vietos valstybė. Teritorijos, kaip valstybės elemento neigimas: Deguit. Teritorijos neigimas Petražycki´o doktrinoje. Karo okupacija. Tarptautinio valdymo mandatas. Condominium. Kolonijų valdymas. Teritorija federacijoje. Avalstybiniai Žemės Rutulio plotai: tam tikri žemės sausumos plotai ir atviroji jūra. Atviroji jūra – "res mullius", "res communis", "mare liberum". Uždarytoji ar teritorinė jūra. Teritoriniai vandenys. Laivai jūroje. Orlaiviai. Ekstreritorialumas arba diplomatinis imunitetas. Valdžia kaip valstybės elementas. Valstybė, kaip socialinis trijų savo elementų sujungimo faktas. Tarptautinio pripažinimo reikšmė. Valdžios sąvokos tezės. Valdomi ne patys žmonės, bet žmonių sąmoningi, valingi ir tikslingi valstybės socialinės funkcijos ribose darbai. Valstybinio junginio dalyviai skirstosi į valdančiuosius ir valdomuosius. Imperium´o neigimas. Skaityti daugiau
Valstybė (4)Įžanga. Valstybė. Valstybės kilmės problema. Valstybės elementai. Valstybės sąvoka ir funkcijos. Istoriniai valstybių tipai. Teisminė valdžia. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybė (5)Įvadas. Valstybės apibūdinimas. Valstybės kilmė. Valstybės požymiai ir funkcijos. Valstybių formos. Valdymo forma. Santvarkos forma. Politinis režimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
......