Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Valdymo psichologija (6)Įvadas. Vadovo psichinės savybės. Temperamentas. Charakteris. Nuostata. Gebėjimai. Valdymo stiliai ir jų tinkamumas. Valdymo stilius. Bendradarbių pažinimas. Pavaldinių tipų savybės. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Valdymo samprataĮvadas. Valdymo sąvoka ir kryptys. Valdymo procesas. Valdymo metodai. Sisteminis ir organizacinis požiūriai. Vidinė ir išorinė valdymo sistemos aplinka. Valdymo sprendimai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Valdymo sistema: UAB "Statva"Įvadas. Darbo tikslas yra panagrinėti įmonės UAB "STATVA" valdymo sistemą, išanalizuoti valdymo funkcijas ir kaip jos yra vykdomos tiekiamo produkto kokybės atžvilgiu. Tikslui įgyvendinti analizuosiu valdymo funkcijas praktiškai. Valdymo struktūros schema. Pamatų blokų įrengimo technologinis procesas. Produkto darymo proceso teorinis valdymo modelis (teorinė dalis). Valdymo struktūra: Sprendimo rengimas ir priėmimas. Planavimas. Organizavimas. Motyvacija ir motyvavimas. Kontrolė. Produkto darymo proceso teorinis valdymo modelis (praktinė dalis). Planavimo funkcijos realizavimas organizacijoje. Organizavimo funkcijos apibūdinimas organizacijoje. Motyvacijos funkcija organizacijoje. Kontrolės funkcija organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo sistemosBankinė informacinė sistema FORPOST. Verslo valdymo ir apskaitos sistema SCALA. Apskaitos ir verslo valdymo sistema MICROSOFT BUSINESS SOLUTION-NAVISION. Elektroninės prekybos valdymo (kūrimo ir administravimo) sistema "Trade manager v.1.0"; Įmonės informacijos srautų valdymo sistema "SMART WEB. Trumpa sistemų apžvalga. Skaityti daugiau
Valdymo situacija: baldų gamyba IĮ "TAVO baldai"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo sistema. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Valdymo situacija: buhalterinė apskaita IĮ "Skaitmenta"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacinė aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Valdymo sprendimai kuriant kompiuterių priežiūros įmonęValdymo objekto charakteristika. Objekto pavadinimas. Verslo rūšis. Motyvacija. Paslaugos tipas. Naujumas, sudėtingumas. Rinka, vartotojo tipas. Numatomas pardavimo mastas. Skaičiavimo tikslumas. Strateginiai valdymo sprendimai. Filosofija. Vizija. Misija. Įmonės tikslai. Įmonės tipas ir valdymo sistemos parinkimas. Marketingo strategijos pasirinkimas. Mikroaplinkos analizė. Įmonės potencialo įvertinimas. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai. Paslaugos kainos ir pardavimo masto nustatymas. Prekės rėmimo rinkoje sprendimai. Skaityti daugiau
Valdymo sprendimo priėmimo procesasSprendimų priėmimo proceso turinys. Racionalusis ir psichologinis (elgsenos) sprendimo priėmimas. Racionalusis požiūris. Elgsenos arba psichologinė sprendimo priėmimo teorija. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimų priėmimo būdai. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Nereagavimo sprendimas. Daugumos sprendimas. Mažumos sprendimas. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų priėmimo metodai. Ekspertinis sprendimo priėmimas. Konsensuso metodas. Grupės narių nuomonių vidurkio sprendimas. Autoritarinis sprendimas be grupės diskusijos. Autoritarinis sprendimas po grupės diskusijos. Oficialaus valdžios pareigūno arba įgalioto asmens sprendimas. Konfliktinių situacijų sprendimas. Sprendimų įgyvendinimas. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Europos sąjungos įtaka sprendimų priėmimui. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo sprendimo priėmimo samprata ir jos subjektaiĮvadas. Laikas ir žmonių santykiai priimant sprendimus. Problemų ir galimybių nustatymas. Problemų nustatymas. Galimybių nustatymas. Problemų nustatymo kliūtys. Valdymo sprendimų priėmimo tipai. Programuojami ir neprogramuojami sprendimai. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo metodų privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo sprendimų paramos sistemosĮvadas. Valdymo sprendimų paramos sistemų atsiradimas. Valdymo sprendimų paramos sistemų esmė ir sudėtinės dalys. Sprendimų paramos sistemų klasifikavimas. Grupinės sprendimų paramos sistemos. Ekspertinės sistemos. Dirbtiniai neuronų tinklai. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo sprendimų priėmimasValdymo sprendimų priėmimas. Valdymo sprendimų rūšys. Sprendimų rūšys ir valdymo lygmuo. Sprendimų priėmimo procesas. Problemos identifikavimas. Alternatyvų nustatymas. Alternatyvų įvertinimas. Alternatyvos pasirinkimas. Sprendimų įgyvendinimas. Kontrolė ir įvertinimas. Sąlygos įtakojančios sprendimų priėmimą. Savybių įtaka valdymo sprendimų priėmimui. Vertybės. Asmenybė. Polinkis rizikai. Disonanso galimumas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo sprendimų priėmimas (2)Įvadas. Valdymo sprendimo priėmimo samprata. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimo priėmimo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo sprendimų priėmimas (3)Įvadas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo proceso turinys. Sprendimai, būdingi atskiroms valdymo funkcijoms. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo sprendimų priėmimas (4)Įvadas. Valdymo sprendimų rūšys. Valdymo sprendimų tipai. Sprendimų priėmimo modeliai. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo metodai. Kiti sprendimų priėmimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo sprendimų priėmimas (5)Valdymo sprendimų priėmimas. Valdymo sprendimo priėmimo proceso turinys. Sprendimo priėmimo aplinkybės. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai ir pagrindiniai lygiai. Sprendimų priėmimas individo lygmenyje. Sprendimų priėmimas grupės lygmenyje. Sprendimų priėmimas organizacijos lygmenyje. Valdymo sprendimų priėmimo tipai. Programuojami sprendimai. Neprogramuojami sprendimai. Sprendimų priėmimo metodai. Priimamų sprendimų racionalumo užtikrinimas. Problemų sprendimo PER modelis. "Kolegialaus pasitarimo" modelis. "Proto šturmo" modelis. "Mažų grupių" modelis. "Minčių žemėlapio" modelis. Racionalus sprendimų priėmimo modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo stiliaiValdymo stiliaus esmė. Institucinis valdymas. Organizacijos valdymas. Individualus valdymas. Veiksniai formuojantys valdymo stilių. Valdymo elementai. Vadovų darbo stiliai ir jų klasifikacija. Autokratas. Demokratas. Liberalas. Vadovas Biurokratas. Valdymo tinklainė. Skaityti daugiau
Valdymo stilių ir metodų sąveika vadovo veiklojeĮvadas. Vadovavimo stiliai. D. McGregoro X ir Y teorijos. W.G.Ouchis’o valdymo teorijos. Vadovavimo stilių klasifikacija. Tradicinių ir naujųjų valdymo stilių klasifikacija. Valdymo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo stilius ir elgsenaĮvadas 2 Valdymo stilius ir elgsena 3 Komandų vidaus konfliktai 4 Derybos konfliktams valdyti 5 Patarimai, kaip rengti derybas 7 Vidiniai konfliktai 8 Vidinių konfliktų sprendimo būdai Skaityti daugiau
Valdymo struktūraOrganizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai. Štabinės struktūros privalumai ir trūkumai. Matricinės struktūros privalumai ir trūkumai. Valdymo struktūros parinkimas. Valdymo metodai. Valdymo lygiai. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo struktūra ir veiklos motyvacija: "SEB bankas"Įvadas. Tikslas – išanalizuoti SEB banko valdymo struktūrą, veiklos motyvaciją ir priemones, kuriomis stengiamasi plėsti paslaugų vartotojų ratą. Valdymo struktūros ir veiklos motyvacijos teorinė analizė. Organizacijos valdymo struktūros analizė. Valdymo struktūros samprata. Valdymo struktūrų tipai. Veiklos motyvacijos teorinė analizė. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvacijos samprata ir teorijos. Materialinis ir moralinis skatinimas. Motyvų esmė ir funkcijos. Idealios motyvacijos principai. SEB banko valdymo struktūros ir motyvacijos analizė. Trumpai apie SEB banką. SEB banko valdymo struktūra. Tyrimo analizė. Tyrimo apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
......