Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vaikų literatūros leidyba LietuvojeĮvadas. Kas yra "Vaikų literatūra"?. Lietuvos vaikų literatūros raida. Vaikų literatūros centras (VLC). Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija. Vaikų bei paauglių knygų leidybos tendencijos. Dabartinė Lietuvos vaikų literatūros leidybos būklė. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas Skaityti daugiau
Vaikų maitinimo organizavimas vaikų šventės metuĮvadas. Teorinė dalis. Kodėl pasirinkau šią temą? Darbo tikslas ir uždaviniai. Esamos padėties analizė. Praktinė darbo dalis. Plano ruošimas pobūviui organizuoti. Pobūvio meniu parinkimas. Stalo aptiesalų, indų, įrankių, taurių bei kitų serviruotės elementų parinkimas ir apskaičiavimas. Stalų serviruotės. Svečių aptarnavimo numatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų mokymo dainuoti pedagoginės sąlygos ir galimybėsĮvadas. Dainos mokymas. Pedagoginės sąlygos. Galimybės. Išvada. Skaityti daugiau
Vaikų mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastysĮvadas. Mokymosi aplinka, motyvacija. Bendroji apžvalga ir pagrindiniai principai. Motyvacija. Motyvaciją veikiantys veiksniai. Kodėl vaikams būna nemalonu ir sunku mokytis. Blogo mokymosi priežastys. Mokymosi sunkumai ir negalės. Mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo sociokultūrinės priežastys. Keletas elgesio trūkumų. Kaip juos įveikti? Kai kurie asmenybės gyvenimo sunkumai ir jų bruožai. Kaip padėti vaikui. Konkrečių blogybių eliminavimo planas. Mokyklos nelankymo pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų nusikalstamumo prevencijos priemonėsĮžanga. Informacinė sistema. Informacijos kaupimas. Paskaitos. Vaikų įdarbinimas. Pokalbis su nepilnamečiu. Jauni žmonės kaip teigiami modeliai. Bendraamžių švietimas. Darbas su šeima ir vaiku "šeimos namuose". Nepilnamečio neužimtumo priežasčių ir sąlygų aiškinimasis. Partnerystės grupių kūrimas bendruomenėje. Šeimos pasitarimai. Jaunimo teisingumo komitetai. Reabilitacija. Vaikų įvaikinimas. Nepilnamečių nusikalstamumo būklės analizė. Vaiko auklėjimo sąlygų tyrimas. Mediacija. Globa ir priežiūra. Vaiko patalpinimas mišraus tipo laikinuosiuose globos namuose. Bausmių skyrimas. Mokesčių tėvams uždėjimas. Turiningos ir įdomios LRT laidos. Smurto demonstravimo uždraudimas. Santykiai su pareigūnais. Narkomanijos prevencija. Socializacija. Užsiėmimai. Elgesio terapijos formos. Socialinės-psichologinės diagnostikos padalinio naudojamos prevencinės priemonės. Minimalios globos ir priežiūros padalinio naudojamos prevencinės priemonės. Tikrinimo procedūros. Apgyvendinimo sutartys. Izoliavimas. Programavimas. Kitos prevencinės priemonės. Kol kas nenaudojamos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose draudimasĮvadas. Ginkluoto konflikto samprata. Vaiko sąvoka ir jo teisės į gynybą įtvirtinimas. Vaikų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose draudimas. Atsakomybė už vaikų panaudojimą ginkluoto konflikto metu. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų problematiškas elgesys mokykloje, jo tikslai ir korekcijos priemonėsĮvadas. Elgesio problemos mokslinėje literatūroje. Vaikų problematiško elgesio mokykloje priežastys. Netinkamo elgesio tikslai. Netinkamo elgesio korekcija. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų prostitucija: priežastys ir pasekmėsĮvadas. Vaikų prostitucijos priežastys. Genetikos teorija. Psichologijos teorijos. Socialinės teorijas. Socialinės teorijos. Problemos susijusios su vaiko šeima. Prostitucijos priežastys. Vaikų prostitucijos pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų psichologinis konsultavimasĮvadas. Vaikų psichologinio konsultavimo apibūdinimas. Vaikų ir suaugusiųjų psichologinio konsultavimo skirtumai. Šeimos vaidmuo vaikų psichologiniam konsultavime. Pagrindinės vaikų konsultavimo teorinės kryptys. Psichoanalitinė - psichodinaminė kryptis. Elgesio kognityvinė kryptis. Egzistencinė – humanistinė kryptis. Vaikų konsultavimo technikos. Žaidimų terapija. Meno terapija. Psichodrama metodas. Pasakų sekimas, kūrimas, istorijų pasakojimas Biblioterapija. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų psichomotorinis vystymasisĮvadas. Judesių kontrolės raidos stadijos. Judėjimo mobilumo. Judesių funkcijos stabilumo. Kontroliuojamo judesių mobilumo. Įgūdžių susidarymo. Raumenų tonusas. Motorikos raidos refleksai ir reakcijos. Primityvieji refleksai. Motorinių funkcijų vystymosi refleksai. Toniniai motorinės funkcijos vystymosi refleksai. Judėjimo funkcijos vystymosi reakcijos. Bendrosios ir smulkiosios motorines raidos pagrindiniai elementai. Bendroji motorika. Smulkioji motorika. Darbas su psichomotorikos sutrikimus turinčiais vaikais. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Vaikų rizikos grupėsŽmogus. Svarbiausios gyvenimo institucijos ir žiniasklaida. Tai ne tik gražus žodis, tai ir mūsų gyvenimo esmė – šeima. "Mokykla mūs vaikus pasitinka linksmai". "Žodis paukščiu išlekia, vilku sugrįžta". Trumpa vaikų rizikos grupių apžvalga. Paauglys ir šeima. Suicidiniai paauglio polinkiai. Gatvės vaikai. Svarbiausios vaikų problemos. Mokyklos fobija. Elgesio sutrikimai vaikystėje ir paauglystėje. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta bei išnaudojimas. Prekyba vaikais. Savižudybės. Prevencinė veikla. Pagalba. Svarbiausios sąvokos. Skaityti daugiau
Vaikų savižudybėsĮvadas. Savižudybės samprata. Vaikų savižudybes įtakojantys veiksniai. Socialiniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Savižudybių prevencija. Intervencija. Postvencija. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų seksualinė prievartaĮvadas. Vaiko seksualinės prievartos apibrėžimai. Vaiko seksualinio išnaudojimo prielaidos, teorijos. Vaikų seksualinės prievartos požymiai, padariniai. Pagalba seksualinę prievartą patyrusiam vaikui. Skaityti daugiau
Vaikų seksualinis išnaudojimasĮvadas. Kaip vyksta seksualinė prievarta? Seksualinės prievartos prieš vaikus paplitimas. Seksualinio išnaudojimo požymiai. Seksualinės skriaudos pasekmės. Veiksmai. Kaip elgtis su vaiku, kuris patyrė seksualinę prievartą. Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų seksualinis smurtas šeimojeSmurto samprata. Smurto vaikų atžvilgiu apibrėžimas. Smurto vaikų atžvilgiu priežastys. Vaikus žalojantiems tėvams būdingi bruožai. Seksualinis smurtas vaiko atžvilgiu. Seksualinio smurto vaiko atžvilgiu apžvalga. Kas tai yra seksualinis smurtas vaiko atžvilgiu. Seksualinio smurto vaiko atžvilgiu aktualumo pagrindimas. Vaikų neskelbimo apie seksualinį smurtą priežastys. Kaip sumažinti smurtą bei apsaugoti vaikus. Kaip padėti vaikui patyrusiam seksualinį smurtą. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų skaitymas ir lankymasis bibliotekoseĮvadas. Vaiko supažindinimas su biblioteka. Bibliotekų sistema. Bibliotekų populiarinimas ir darbo organizavimas. Vaikų skaitymo ir lankymosi bibliotekose tyrimas. Knyga traukiasi iš vaiko laisvalaikio. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vaikų skatinimo būdai šeimojeĮžanga. Dėstymas. Kaip kalbėti su vaikais? Apibūdinimai gali varžyti. Kaip pelnyti dėmesį ir daryti įtaką vaikams? Nuostata "Tu gali tai padaryti". Rezultatai ir variantai vietoj bausmės. Duoto žodžio laikymasis. Išklausykite ir žinosite. Gyrimas – veiksminga priemonė. Pasakymai, kurių nederėtų vartoti auklėjant vaikus. Žodžiai, kuriuos derėtų sakyti kasdien. Meilė. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų socialinė - pedagoginė situacijaVaikų socialinė – pedagoginė situacija per Velykų atostogas tėvų namuose: patyrimas ir neigiami veiksniai. Įvadas. Duomenys apie vaiką. Vaiko daiktinė aplinka. Pokalbis su tėvais. Pokalbis su vaiku. Apibendrinimas. Mano pasiūlymai tėvams ir pedagogams. Situacijos, padedančios projektuoti vaiko mikromokymąsi. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų socializacijaĮvadas. Socializacijos vaidmuo vaiko ir visuomenės gyvenime. Veiksniai, kurie įtakoja vaiko socializacijos procesą. Šeimos įtaka vaiko socializacijos procesui. Švietimo įstaigų įtaka vaiko socializacijos procesui. Bendraamžių įtaka. Žiniasklaida. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų specialieji mokymosi poreikiaiĮvadas. Vaikų specialiųjų mokymosi poreikių samprata. Ypatingumų grupių apibūdinimas. Intelekto sutrikimai. Specifiniai pažinimo sutrikimai. Specifinių pažinimo sutrikimų samprata. Moksleiviai, turintys girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimų. Moksleiviai, turintys vizualinių procesų sutrikimų. Mokiniai, turintys percepcinių – motorinių ryšių sutrikimų. Moksleiviai, turintys specifinių atminties sutrikimų. Mokiniai, turintys veiklos organizavimo sutrikimų. Emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimai. Klausos sutrikimai. Regos sutrikimai. Judesio ir padėties sutrikimai. Lėtiniai, somatiniai ir neurologiniai sutrikimai. Kompleksiniai sutrikimai. Specialiųjų mokymosi poreikių vaikų ugdymas. Vaikų, turinčių intelekto sutrikimų, ugdymas. Mokinių, turinčių specifinių pažinimo sutrikimų, ugdymas. Emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Asmenų, turinčių klausos sutrikimų, ugdymas. Vaikų, turinčių regos sutrikimų, ugdymas. Judesio ir padėties sutrikimų turinčių moksleivių ugdymas. Mokinių, sergančių lėtiniais somatiniais ir neurologiniais sutrikimais, ugdymas. Kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
......