Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vaiko raidaPratarmė. Ankstyvasis amžius (1-3 metai). Ikimokyklinis amžius (3-7 metai). Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai (5-7 metai). Skaityti daugiau
Vaiko raida nuo gimimo iki paauglystėsĮžanga. Vaisius – žmogaus raidos pradžia. Naujagimystė ir kūdikystė. Vaikystė (ankstyvoji, pirmoji, antroji). Paauglystė. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko raidos sutrikimai ir korekcijosĮvadas. Tikslas: išsiaiškinti kokios yra psichoterapijos rūšys. Psichoanalitinė psichoterapija. Istorija. Diagnozė ir jos reikšmė psichoanalitinėje terapijoje. Pradinis pokalbis. Psichoterapijos procesas. Svarbiausi psichoterapijos proceso komponentai. Terapinės procedūros. Universalios terapinės procedūros. Korekcinę emocinę patirtį skatinančios procedūros. Palaikomosios terapijos procedūros. Įžvalgą skatinančios terapijos procedūros. Psichoterapijos etapai. Kognityvinė ir elgesio terapija. Istorija. Kognityvinė terapija. Pirmojo terapijos seanso struktūra. Rekomenduojama pirmojo seanso struktūra, apimanti šiuos tikslus. Antrojo ir tolimesnių seansų struktūra. Terapijos pabaiga ir atkryčių prevencija.Kognityvinės terapijos metodai. Eksperimentinis metodas. Neadaptyvių minčių atpažinimas. Blanko užpildymas. Atsitraukimas ir decentracija. Išvadų pagrindimas. Taisyklių keitimas. Bendroji strategija. Egzistencinė psichoterapija. Istorija. Geštaltinė psichoterapija. Psichologinės sveikatos sutrikimai. Geštaltinės psichoterapijos metodai. Išraišką skatinantys darbo metodai. Skiriamos 3 išraišką skatinančios metodų grupės. Integracijos metodai. Slopinamieji darbo metodai. Darbas su sapnais. Simbolių naudojimas. Piešimas. Geštaltinės psichoterapijos procesas. Humanistinė psichoterapija. Istorija. Psichodrama. Psichinė sveikata. Psichodramos metodo sudedamosios dalys. Kitos psichoterapijos mokyklos. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko slaugos istorijaDokumentinė dalis. Ligonio būklės įvertinimas. Gyvybinių veiklų įvertinimas. Problemų išdėstymas pagal svarbą. Slaugos planas. Ligonio būklės įvertinimas baigus stebėjimą. Teorinis ligos aprašymas. Ūminis bronchitas (bronchitis acuta). Priežastys. Patogenezė. Požymiai. Diagnostika. Slaugymas. Profilaktika. Skaityti daugiau
Vaiko socialinė raida ir ugdymasĮvadas. Svarbūs vaiko auklėjimo tarpsniai. Identiteto įgijimas. Žaidimų ir piešimo vaidmuo. Skaityti daugiau
Vaiko socializacijaSocializacija. Socializacijos samprata ir esmė. Vaiko socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Visuomenės vaidmuo vaiko socializacijoje. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijoje. Ugdymo institucijų vaidmuo vaiko socializacijoje. Vaiko socializacija, dabartinis pasaulis ir suaugusieji. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Mažų vaikų socializacijos tendencijos. Vaikų sampratos apie suaugusiųjų veiklą ypatybės. Išvada. Skaityti daugiau
Vaiko socializacija globos institucijojeĮvadas. Bendrieji socializacijos pagrindai. Socializacijos samprata ir esmė. Adaptacija ir interiorizacija, organizuota ir neorganizuota socializacija. Socializacijos esmė vaikystėje. Socialinis statusas ir vaidmuo. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Socializacijos procesų vaikystėje specifika. Vaikų socializacijos ypatumai globos institucijoje. Ankstyvoji vaikystė (1-3 m.). Ikimokyklinė vaikystė (3-7 m.). Jaunesnioji mokyklinė vaikystė (7-12 m.). Vyresnioji mokyklinė vaikystė (12-18 m.). Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko sveikataĮvadas. Svarbiausias tikslas- sustiprinti vaikų sveikatą. Kūno kultūra. Ūgis ir svoris - svarbiausi vaikų augimo rodikliai. Ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų vidutiniai antropometriniai duomenys. Energijos apykaita. Įvairaus amžiaus vaikų išeikvojamos energijos kiekis. Ką privalo žinoti socialinis pedagogas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko sveikata motinos ir tėvo santykių įtakojeĮvadas. Poros tarpusavio santykiai. Vaiko sveikata motinos ir tėvo santykių įtakoje. Atleidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko teisėsĮvadas. Vaiko sąvoka. Vaiko teisių apsaugos institucijos Lietuvoje. Valstybės institucijos. Savivaldybių institucijos. Vaiko teisių apsaugą Lietuvoje reglamentuojantys dokumentai. Svarbiausi tarptautiniai dokumentai, reglamentuojantys vaiko teisių apsaugą. Skaityti daugiau
Vaiko teises ir jo apsauga darbo teisėjeĮvadas. Vaiko samprata ir teisinis statusas. Vaiko samprata. Vaiko teisinis statusas. Vaiko įdarbinimo ir darbo sąlygų reglamentavimas. Vaiko kaip darbuotojo saugos ir sveikatos apsaugos ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko teisių apsauga (2)Įvadas. Vaiko teisių apsauga. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Vaiko pareigos ir atsakomybė. Įvaikinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko teisių apsaugos institucijosĮvadas. Vaiko teisių apsaugos institucijos Lietuvoje. Konsultacinė vaikų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Tarybos pagrindiniai uždaviniai. Seimo šeimos ir vaiko reikalų komisija. Seimo kontrolieriai. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Tardytojai. Nevyriausybinės organizacijos. Skaityti daugiau
Vaiko turinčio regėjimo negalę integruotas ugdymasĮvadas. Regos sutrikimų charakteristika. Aklieji iš prigimties. Apakusieji. Dalinai regintys asmenys. Sutrikusios regėjimo asmenų psichologinės ypatybės. Aklųjų ir silpnaregių vaizdiniai. Intelektualiniai gebėjimai. Mobilumas. Socialinis prisitaikymas. Integracijos tikslai ir priemonės. Integracijos privalumai. Švietimo integracijos politika. Specialiojo ugdymo įstatymas. Bendravimas su aklaisiais/ regėjimo sutrikimus turinčiais asmenimis. Skaityti daugiau
Vaiko ugdymas šeimoje, mušimasĮvadas. Šeimos kaip ugdymo institucijos samprata. Vaiko mušimas šeimoje nėra ugdymo pagrindas. Nepilnos ir netradicinės šeimos. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko ugdymas: šeimos ir ikimokyklinės įstaigos sąveikaŠeimos ir ikimokyklinės įstaigos sąveika ugdant vaiką. Įvadas. Tikslas: ištirti šeimos ir ikimokyklinės įstaigos sąveiką ugdant vaiką. Šeima – pirmoji vaiko ugdytoja. Pedagogų teikiama pagalba ugdant vaiką. Ikimokyklinių įstaigų dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko vystymasis ir priežiūraVaiko amžiaus laikotarpiai. Prenatalinis laikotarpis. Naujagimystės laikotarpis. Pereinamosios naujagimio būklės. Naujagimis ir jo priežiūra. Išnešiotas naujagimis. Naujagimio stebėjimas namuose. Vaiko raida. Judėjimo raida. Skaityti daugiau
Vaiko žindymasMotinos pieno istorija, tradicijos ir perspektyvos. Krūtų anatomija. Motinos pieno fiziologija. Pieno liaukų vystymasis. Laktacijos pradžia. Paklausos-pasiūlos dėsnis. Žindymo hormonai ir motinos refleksai. Natūralaus maitinimo privalumai. Geriausias maistas jūsų kūdikiui. Žindymo reikšmė kūno augimui. Motinos pienas prieš alergiją. Moters ir karvės pieno skirtumai. Skaityti daugiau
Vaiko, turinčio klausos negalę, integruotas ugdymasĮvadas. Klausos sutrikimai, jų ypatumai. Kurtieji vaikai. Neprigirdintieji. Kurčių vaikų ugdymo procesas. Kurčių vaikų ugdymo proceso reglamentas. Kurčiųjų vaikų mokymas pagal individualų planą. Pasirengimas leisti kurčią vaiką į bendrojo lavinimo mokyklą. Specialusis mokymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų agresija ir jos kilmėAgresija, jos kilmė, kaip ir dėl kokių priežasčių agresija pasireiškia vaikystėje. Skaityti daugiau
......