Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vadovų valdymo stiliai ir jų efektyvumo prielaidosĮvadas. Vadovavimo teorijos. Pagrindiniai vadovų tipai. K. Levino vadovų stiliai. Blake'o ir D. Moutono "Vadovo tinklelis". Vadovavimas pagal aplinkybes. Pavaldinių brandumas. Pavaldinių ir vadovo stiliaus suderinamumas. Tradicinis ir verslininkiškas stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovų veikla organizacijoseĮvadas. Personalo valdymo samprata ir subjektai. Vadovo veiklos ypatumai. Pagrindinės vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovavimo esmė. Personalo pažinimas ir motyvavimas. Delegavimas ir kontrolė. Vadovavimo sėkmę lemiančios sąlygos. Kolektyvo veiklos organizatorius. Auklėtojo vaidmuo. Psichoterapeutas. Arbitro vaidmuo. Grupės simbolio vaidmuo. Atsakomybės "nešėjas". Novatoriaus vaidmuo. Žaidimo taisyklių pažeidėjas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaflinės tešlosĮvadas. Vaflinė tešla. Paprasta vaflinė tešla su tryniais. Cukrinė vaflinė tešla su melanžu. Vaflių kepimas. Vaflinių pusgaminių panaudojimas. Kokybės reikalavimai. Vaflių vamzdeliai su kremu. Vafliniai tortai. Tortas "Siurprizas". Tortas "Arachis". Vaflinis šokoladinis tortas. Išvados. Skaityti daugiau
Vagonų eksploatacijaKursinis projektas. Įvadas. Keleiviniai vagonai. Pagrindiniai vagono konstrukcijos elementai. Keleivinių vagonų tipai, pagrindiniai parametrai ir jų suplanavimas. Vagono kėbulas. Vagono įlipimo laipteliai. Keleivinių, tarnybinių ir buitinių patalpų vidaus įrengimas. Kitų šalių geležinkelių keleivinių vagonų ypatumai. Keleivinių vagonų konstrukcijų tobulinimo tendencijos. Keleivinio vagono pasikeitimai po modernizacijos. Langai. Stoglangiai. Įlipimo ir išlipimo laipteliai. Durys. Keleivinio vagono dugnas. Skaityti daugiau
Vaidybos mokyklos: teatrinė pedagogikaAndriaus Oleko-Žilinsko vaidybos mokykla. Andriaus Oleko-Žilinsko gyvenimas ir teatrinė veikla. Andriaus Oleko-Žilinsko vaidybos mokykla. Michailo Čechovo aktorinė mokykla. Michailo Čechovo gyvenimas ir teatrinė veikla. Michailo Čechovo aktorinė mokykla. Michailo Čechovo teatrinė-pedagoginė veikla Lietuvoje. Konstantinas Stanislavskis prieš Michailą Čechovą. Išvados. Skaityti daugiau
Vaidmenų atlikimas socialiniame ir asmeniniame gyvenimeĮvadas. Šeimos vaidmuo vaiko gyvenime. Darbo įtaka. Pašalinių žmonių įtaka. Įsijautimas į atliekamą vaidmenį. Fasadas. Išvada. Skaityti daugiau
Vaikai — mūsų gyvenimo veidrodisĮvadas. Esė objektas - šeimos santykiai besikeičiančioje visuomenėje. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijoje. Šių laikų šeimos vaidmens socializacijos procese kitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikai ir fizinis aktyvumas. Veiksniai sąlygojantys mokinių fizinį aktyvumąĮvadas. Veiksniai sąlygojantys fizinį aktyvumą. Biologiniai veiksniai ir sveikata. Socialiniai veiksniai. Psichologiniai ir pedagoginiai veiksniai. Motyvo ir motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacija- vienas fizinį aktyvumą skatinančių komponentų. Žinios, įgūdžiai kaip ugdymo priemonė, įtakojanti teigiamą požiūrį į fiziškai aktyvią elgseną. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikai, augantys socialinės rizikos šeimoseĮvadas. Socialinės rizikos šeimų socialinės atskirties aspektai. Socialines rizikos šeimų rizikos veiksniai. Su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria socialinės rizikos šeimose augantys vaikai? Deviantinis elgesys. Socialinės rizikos šeimų sociodemografiniai veiksniai. Socialines rizikos šeimų situacija Lietuvoje. Pagalba socialinės rizikos šeimai. Prevencija. Socialiniai darbuotojai – tiesioginė pagalbos teikimo socialinės rizikos šeimoms "grandis". Ką būtų galima daryti, siekiant sumažinti į socialinės rizikos grupę patenkančių šeimų ir jose augančių vaikų skaičių? Išvados. Skaityti daugiau
Vaikai, turintys Dauno sindromą. Ugdomojo proceso ypatybėsĮvadas. Psichologinis požiūris į vaiką su Dauno sindromu. Ligos priežastys. Simptomai. Vaiko su Dauno sindromu ugdymas. Vaiko su Dauno sindromu ugdymo institucijos. Dauno liga sergančio vaiko ugdymo rekomendacijos tėvams. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikams skirta reklama spaudojeĮvadas. Reklamos samprata, tikslai ir funkcijos. Reklama, skirta vaikams spaudoje. Žurnalų "Luka", "Žirniukas", "Naminukas", "Bitutė", skirtų vaikams, reklamų analizė. Laikraščių vaikams "Ekspresiukas" ir "Mikė" reklamos analizė. Vaikų apsauga reklamos pasaulyje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vaikas ir šeima teisiniu aspektuĮvadas. Šeima, motinystė ir tėvystė. Vaikystė. Vaikas ir šeima. Vaikas ir mokykla. Vaikas ir socialinė aplinka. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vaikas išgyvena netektįĮvadas. Skirtingo amžiaus vaikų supratimas apie mirtį. Kodėl suaugę vengia kalbėti su vaikais apie mirtį. Vaikų reakcija į netektį. Vaikų ir suaugusiųjų gedėjimo skirtumai. Požymiai, rodantys, jog vaikui po netekties reikia specialistų pagalbos. Rekomendacijos. Dilema. Tėvų daromos klaidos. Kaip padėti paaugliui. Vaikų, praradusių tėvus, bendravimo ypatumai. Tėvų netekties įtaka tolesniam vaiko gyvenimui. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikas, kaip socialinės aplinkos objektasPagrindinės sąvokos. Amžiaus tarpsnių charakteristika. Vaiko raidos etapai pagal PSO. Vaikų socialinių ryšių pažeidimo problematika. Lietuvos statistika. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Socialinė pagalba rizikos grupės vaikams. Danijos pavyzdys. Skaityti daugiau
Vaikystė XIX amžiujeĮvadas. Darbo tikslas, išnagrinėti vaikystę XIX a., kokia ji buvo, kuo ji skiriasi nuo dabartinės. Vaikystė – fenomenali žmogaus gyvenimo apraiška. Tėvo vaidmuo vaiko auklėjime. Motina. Vaikystė lietuvių literatūroje. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikystės amžiaus krizės ir elgesio pokyčiaiĮvadas. Krizės samprata. Vaikų krizės ir jų požymiai. Vaikystės raida bei vystymosi krizės ir jų padariniai. E. Eriksono vaikystės raidos krizės. Z. Freudo vaikystės raidos krizės. Psichologinės vaikų krizės. Vaikystės krizių padariniai. Pagalba vaikui išgyvenančiam krizinę situaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikystės amžiaus tarpsnisVaiko amžiaus tarpsniai. Prenatalinis laikotarpis. Naujagimystė. Kūdikystė. Ankstyvoji vaikystė. Ikimokyklinis amžius. Jaunesnysis mokyklinis amžius. Vyresnysis mokyklinis amžius. Skaityti daugiau
Vaikystės autizmasĮvadas. Autizmo koncepcija. Autizmo rūšys. Hiperkineziniai sutrikimai. Elgesio sutrikimai. Emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje. Tikai. Gydymas. Biocheminiai metodai. Psichodinaminiai metodai. Neurosensoriniai metodai. Elgesio korekcija. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko adaptacija globėjų šeimojeKaip padėti vaikui adaptuotis globėjų šeimoje? Problemos atskleidimas. Problemos sprendimo būdai. Vaiko pasitikėjimo suaugusiais formavimas. Vaiko atsivėrimas. Jausmų pažinimas. Vaiko savigarbos formavimas. Vaiko elgesio keitimas. Vaiko ir globėjų susitikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko adaptacija mokyklojeAdaptacija mokykloje. Adaptacijos ypatumai. Protinis darbingumas ir jo dinamika adaptuojantis. Vegetacinių funkcijų dinamika. Adaptacijos eiga, trukmė ir ypatumai. Žvirblių takas 2002 nr. 4. Skaityti daugiau
......