Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Bendravimo psichologija, temperamentasĮvadas. Bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Prisilietimai. Garsiniai būdai. Temperamentas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo samprataĮvadas. Bendravimo sąvokos apibūdinimas. Bendravimo rūšys. Poreikiai, kuriuos patenkiname bendraudami. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo samprata, struktūra, reikšmėĮvadas. Kas yra bendravimo psichologija. Bendravimas – žmogaus vertybė. Bendravimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo stiliaiĮvadas. Bendravimo procesas. Bendravimo problemos. Bendravimo stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo stilius ir turinysĮvadas. Bendravimo apibūdinimas. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Bendravimo stiliai. Bendravimas šeimoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo su Italija ypatumaiĮvadas. Delegacijos vizito programa. Derybų aprašymas. Pasiruošimas deryboms. Derybų vedimas. Konflikto sprendimas. Derybų rezultatas. Priėmimo organizavimas. Priėmimo rūšys. Tostai ir kalbos. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo subtilybėsĮvadas. Bendravimas. Bendravimo sąvokos ir funkcijos. Bendravimo lygiai ir būdai. Bendravimo proceso kliūtys ir efektyvumo didinimas. Verbalinė komunikacija: žodinė ir rašytinė. Neverbalinė komunikacija. Tarpkultūrinė komunikacija. Kultūros poveikis bendravimui. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo sutrikimaiĮvadas. Teorinė dalis. Klaidingo bendravimo ypatumai. Netinkami tėvų elgesio tipai ir bendravimo klaidos. Patarimai tėvams, kad santykiai su vaikais būtų draugiški. Šeimos konsultavimo teorijos. Šeimos konsultavimo teorijų paskirtis. Šeimos konsultavimo teorijos. Šeimos priešinimosi psichologinei paramai pagrindinės priežastys ir jos susilpninimas. Priešinimasis konsultacijų užbaigimui. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo svarba žmogaus gyvenimeTeorinė dalis. Įvadas. Pagrindiniai bendravimo elementai. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Bendravimas ir jo būdai. Nesėkmingas bendravimas. Mokėjimas klausytis. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo svarba žmogaus gyvenime (2)Įvadas. Poreikis bendrauti. Bendravimas kaip keitimasis informacija. Rašytinis ir sakytinis kalbėjimas. Klausymosi menas. Klausymosi komponentai (sąlygos). Verbalinė (žodinė) kalba. Neverbalinė (nežodinė) komunikacija. Kūno kalba. Žodžių ir kūno kalbos atitikimas. Akių kontakto ir "kūno kalbos" naudojimas bei interpretacija. Jausmų ir mimikos požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo šeimoje ypatumaiĮvadas. Bendravimo šeimoje ypatumai. Sutuoktinių bendravimas ir lūkesčiai. Pagrindiniai bendravimo elementai. Sėkmė ir nepasisekimas bendravime. Mokėjimas klausytis. Tikėjimas ir bendravimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Bendravimo technikos samprata ir reikšmėĮvadas. Bendravimo pedagogikos samprata. Svarbiausios bendravimo pedagogikos problemos. Bendravimo technikos samprata. Bendravimo technikos reikšmė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Bendražmogiška dorybė — pagarba, jos ugdymasĮvadas. Pagarbos sąvoka ir samprata. Pagarbos ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendri kūno kultūros išsilavinimo standartaiLietuvos kūno kultūros akademija. Bendri išsilavinimo standartai. Ugdymo pasiekimų standartų samprata. Pagrindiniai ugdytini moksleivių bendrieji gebėjimai. Svarbiausios išsilavinimo standartų funkcijos. Išsilavinimo standartų sandara. Valstybiniai kūno kultūros standartai. Skaityti daugiau
Bendri Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai: 2004–2008 metaisĮvadas. Tikslas – išanalizuoti bendrus Lietuvos užsienio prekybos 2004–2008 metais pokyčius. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos respublikos užsienio prekybos statistinė analizė. Užsienio prekybos bendrosios tendencijos. Lietuvos eksporto ir importo su celpa šalimis kitimas 2004-2008 metais. Lietuvos ir Lenkijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Bulgarijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Čekijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Slovakijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Slovėnijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Rumunijos tarptautinė prekyba. Lietuvos ir Vengrijos tarptautinė prekyba. Praktinė užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Bendri programos Windows 9x (2000, XP) darbo pagrindaiĮvadas. Darbo pradžia. Svarbiausieji darbai programose. Windows aplinkos valdymo pagrindai. Windows darbo laukas. Start mygtukas. Programų meniu. Programų vykdymas. Failų ir katalogų tvarkymas. Lango elementai. Veiksmai su objektais. Dokumento išsaugojimas. Objektų kopijavimas, perkėlimas. Objektų pavadinimo pakeitimas. Objektų (rinkmenų, aplankų) trynimas. Ištrintų objektų atstatymas. Informacijos įrašymas į diskelį. Darbo pabaiga. Kompiuterio išjungimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendri vaiko augimo raidos dėsningumaiĮvadas. Fizinė raida. Pažintinė raida. Protinių sugebėjimų raida. Kalbos raida. Psichosocialinė raida. Vaiko savojo "Aš" supratimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apeliacijos principaiĮvadas. Apeliacijos proceso reikšmė ir reikalingumas. Apeliacijos rūšys. Bendrieji apeliacijos principai. Suspensyvinis apeliacijos poveikis. Devoliucinis apeliacijos poveikis. Principas tantum devolutum quantum appellatum. Principas non reformato in pejus. Draudimo reikšti naujus reikalavimus ir pateikti naujus argumentus. Draudimo pateikti naujus įrodymus principas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos pagrindai (2)Bendrieji apskaitos pagrindai. Apskaitos pradmenų svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Inventorizacija. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principaiĮvadas. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). 8-asis Tarptautinis apskaitos standartas. Europos Sąjungos direktyvos. Išvados. Skaityti daugiau
......