Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vadovo ir lyderio palyginimasĮvadas. Lyderis. Vadovas. Vadovo ir lyderio palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo ir lyderio problema organizacijojeĮžanga. Vadovas ir jo funkcijos. Lyderiavimas organizacijoje. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Situacinis lyderiavimo modelis. Lyderiavimo situacijos. Vadovas - lyderis. Būdingiausi lyderiavimo bruožai. Optimizmas. Pasitikėjimas. Garbingumas. Ryžtingumas. Vadovo - lyderio funkcijos grupėje. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo ir lyderio samprata bei reikšmėĮvadas. Vadovo ir lyderio samprata bei reikšmė. Vadovo samprata. Lyderio samprata. Vadovo lyderio funkcijos grupėje. Šiuolaikinis požiūris į organizacijos veiklos kokybę. Darbuotojų motyvacija dirbti. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Rekomendacija: kaip tapti geriausiu vadovu? Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo ir pavaldinio bendravimo etiketasĮvadas. Svarbus veiksnys vadovo ir pavaldinio bendravime yra žodynas. Darbdavio etiketas su busimu darbuotoju. Pastabos darbdaviui dėl atleidimo iš darbo. Darbo ir tarnybos etika. Vadovo kasdieninis elgesys įstaigoje. Užsienio šalių vadovo ir pavaldinio santykiai. Nyderlandai. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Susirinkimai. Prancūzija. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Vokietija. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Anglija. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Belgija. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Šiais laikais pats sudėtingiausias bendravimas yra tarp vadovo ir pavaldinio moters (seksualinis priekabiavimas). Tarnybinis romanas. Tarnybiniai susirinkimai. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo ir pavaldinių ryšysTeorinė dalis. Įvadas. Uždaviniai. Tikslas. Dėstymas. Skaityti daugiau
Vadovo ir pavaldinių santykių esmė bei efektyvus bendradarbiavimasVadovo ir pavaldinių santykių esmė bei efektyvus bendradarbiavimas. Vadovas. Vadovo teisės organizacijoje. Efektyvus bendradarbiavimas pasiekiamas tada, kai.. Skaityti daugiau
Vadovo įtaka organizacijos sėkmeiĮvadas. Vadovai ir jų savybės. Vadovų hierarchija ir darbo turinys. Vadovo autoritetas. Valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo asmeninio darbo organizavimas. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Nurodymai. Valdymo sprendimai. Konfliktai ir jų valdymas. Išvada. Skaityti daugiau
Vadovo įvaizdis. Įvaizdį formuojantys elementaiĮvadas. Laimi etiškas vadovas, verslininkas. Verslas ir vadovo santykių vadyba. Kas sudaro pirmąjį įspūdį apie vadovą. Dalykinio bendravimo ypatumai. Kas nepriimtina dalykiniam bendravimui. Vadovo bendravimas. Santykiai su bendradarbiais. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijojeDirbantis žmogus. Darbuotojų paklausa. Santykiai tarpusavyje. Darbuotojų kontaktas su įmone. Vadovų ir darbuotojų priešiškumas. Socialinė politika. Tėvų įtaka darbo santykiams. Darbdavių nepasitenkinimo priežastys. Vadovo teisės organizacijoje. Darbuotojų paklusnumas. Darbdavių tironiškumas. Dabartinė situacija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Vadovo kalbos menasĮvadas. Kalba pagrindinė žmonių bendravimo priemonė. Žodžio jėga. Vadovo kalbos elementai. Kiek reikia vadovui kalbėti? Ką reiškia kalbėti įtikinamai? Skaityti daugiau
Vadovo komunikacijaĮvadas. Vadovo vaidmuo. Valdymo procesas. Vadovo tipai. Svarbiausi vadovo įgūdžiai. Vadovavimo stiliai. Vadovo vadovavimo stiliai. Klasikiniai vadovo tipai. Vadovo valdymo veiksniai. Darbo organizavimas. Darbo organizavimo sudedamosios dalys. Darbo organizavimas. Prioritetai. Darbuotojų motyvavimas. Veiklos vertinimas. Vertinimo klaidos. Komunikacija. Komunikacijos įtaka trims vadovų vaidmenims pagal Mintzbergą. Efektyvių susirinkimų organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo komunikacijos (2)Darbo tikslas. Komunikacija. Trys žmonių komunikacijos lygiai. Per A. Christensen, Jon Lund savo knygoje išskyrė tokias komunikacijas. Vertikalioji komunikacija. Vertikaliosios komunikacijos problema. Komunikacijų įvairovė. Bendrai apie komunikaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo lyderystės raiškos sąsajos su organizacijos veiklos kokybeĮžanga. Lyderiavimas ir jo teorijos. Lyderio pareigos. Kokybė ir jos supratimas. Lyderio įtaka organizacijos veiklos kokybei. Tyrimo metodika. Respondentai. Tyrimo charakteristika. Anketos charakteristika. Organizacijos charakteristika. Organizacijos charakteristika. Anketa ir klausimai. Duomenų analizė. Išvados, patarimai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vadovo požiūris ir pasitikėjimas darbuotojaisĮvadas. Teorinė dalis. Vadovavimo samprata. Kolektyvas, jo vaidmuo organizacijoje. Organizacijos vadovas. Santykiai tarp organizacijos narių. Empirinė dalis. Aktualumas. Metodologinė dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Giluminis interviu. Pasiruošimas giluminiam interviu. Klausimyno sudarymas. Tyrimo atlikimas. Rezultatų analizė. Giluminio interviu rezultatai. Skaityti daugiau
Vadovo profesionalumas, bendravimo manierosĮvadas. Pagrindiniai vadovo aprangos reikalavimai. Vadovo elgesys su darbuotojais. Kreipimosi maniera. Veidas, mimika. Humoras ir šypsena. Nuotaika. Kaip elgtis vadovui? Skaityti daugiau
Vadovo samprata. Vadovavimo stiliusĮvadas. Vadovo sąvoka. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Valdymo stilių efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo santykiai su aplinkaĮvadas. Vadovavimas – menas, vadovas – menininkas, organizacija (aplinka, darbuotojai ir kita) yra menininko kūrinys. Vadovavimas. Pagrindinis vadovavimo uždavinys. Asmeninių bruožų arba personologinis požiūris. Elgesio požiūris. Situacinis / kognityvinis požiūris. Socialinės sąveikos požiūris. Aplinka. Prisitaikykite sau empatiškumo užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo savybės ir valdymo stiliaiĮvadas. Vadovo savybės. Valdymo stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovo saviugdaĮvadas. Dėstymas. Vadovo veiklos ypatumai. Efektyvaus asmeninio vadovavimo stiliaus ugdymas. Interviu atsakymų aptarimas. Užsklanda. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vadovo sąžiningumas kasdieninėje įmonės veiklojeĮvadas. Efektyvaus bei dorovingo vadovo samprata. Vadovo dorovinės savybės. Sąžiningumas versle. Išvados. Skaityti daugiau
......