Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Vadovai ir personalo vadyba verslo organizacijojeĮvadas. Valdymas ir motyvacija. Darbuotojų nepiniginio motyvavimo būdai. Organizacijos kultūra. Vadovas dabarties iššūkių sąlygomis. Valdymo stiliai. Darbuotojų nuomonė apie vadovus. Vadovas – organizacijos sėkmės garantas. Komandinio darbo pranašumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovai ir personalo vadyba verslo organizacijoje dabarties iššūkių sąlygomisVadovai. Pagrindinės vadovo funkcijos. Dabartiniai valdymo funkcijų pokyčiai. Personalo vadyba. Personalo organizavimas. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymas. Strateginis personalo valdymas. Valdymo teorijos – personalo valdymo bazė. Išvados. Skaityti daugiau
VadovasĮvadas. Vadovavimas, vadovo darbo funkcijos. Henri Fayolio funkcinis modelis. Vadovų darbo stiliai. Vadovų ir štabų įgaliojimai. Vadovo komunikacijos. Reikalavimai vadovui. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovas — bendravimo plėtotės organizatoriusĮvadas. Komunikacijos proceso svarba organizacijoje. Organizacijos vadovo funkcijos bendravimo procese. Vadovo funkcijos. Vadovas – bendravimo plėtotės organizatorius. Skaityti daugiau
Vadovas (2)Santrauka. Įvadas. Vadovas. Vadovas ir lyderis. Vadovo būvimas arba nebūvimas lyderiu. Lyderio asmens savybės. Charizmatiškas vadovas. Charizmatinių vadovų savybės. Charizmatinių vadovų įtaka kitiems asmenims. Komandų vadovai. Komandos vadovai yra ryšininkai su išore. Komandų vadovai yra problemų diagnozuotojai. Komandų vadovai yra konfliktų reguliuotojai. Komandų vadovai yra instruktoriai. Vizija. Vizijos formavimo būdas. Vizijos savybės. Vizijas kuriantys vadovai. Vadovavimas. Vadovavimo funkcija. Vadybininkas ir vadovas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovas (3)Įvadas. Vadovo samprata. Organizacijos darbuotojų tipai. Vadovo savybės. Vadovavimo stiliai ir valdžios formos. Vadovavimo stiliai, jų reikšmė bei įtaka vadovo darbui. Vadovo valdžios formos. Efektyvaus vadovo darbo principai. Vadovo darbo ypatumai. Silpno ir stipraus vadovo bruožai. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Vadovas ir jo profesinis ugdymasKas yra geras vadybininkas ir gera vadyba? McGregor’o X ir Y teorija. Asmenybės testas (ADIZE). Myer’s Briggs’o tipų rodikliai. Vadovas kaip skatintojas. Vadovavimo stiliaus efektyvumas ir lankstumas. Pasirengimas vykdyti permainas. Keturiolika Edwards’o principų. Vadovas ir jo profesinis ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovas ir lyderis: panašumai ir skirtumaiĮvadas. Darbo tikslas yra išsiaiškinti žodžių "lyderis" ir "vadovas" sąvokas, jas palyginti ir išskirti skirtumus. Vadovas. Vadovavimo teorijos. Vadovų tipai. Funkciniai ir linijiniai vadovai. Vadovo autoritetas. Lyderis. Lyderio sąvoka. Lyderiavimo tipai. Gero lyderio savybės. Vadovas ir lyderis: panašumai ir skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovas ir lyderis: skirtumai ir panašumaiĮvadas. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiai ir ne lyderiai. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Lyderiavimo funkcijos ir stiliai. Vadovo įtaka vadovavimui. Valdymo instrumentai. Vadovavimo ir valdymo stiliai. Būtinos vadovo specifinės savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovaujančio asmens stebėjimas ir analizėĮvadas. Darbo tikslas - aprašysiu tai, koks turi būti vadovas ir kokie būna vadovavimo stiliai (teorinė dalis) ir paanalizuosiu vienos Kaune veikiančios švaros prekėmis prekiaujančios įmonės vadovę (praktinė dalis). Vadovas ir vadovavimas. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Vadovo aprašymas. 2 situacijos. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
VadovavimasVadovavimas. Vadovavimo teorijos. Situacinis vadovavimas. Vadovavimo stiliai. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Efektingi ir neefektingi lyderiai. Skaityti daugiau
Vadovavimas (11)Įvadas. Vadovo savybės. Vadovui keliami reikalavimai. Vadovo autoritetas. Vadovų charakterių bruožai. Vadovo uždaviniai. Testas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas (13)Įvadas. Kaip vadovui priimti geriausią sprendimą. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo teorijos. Personologinės teorijos. Bruožų teorija. Poreikių teorija. Elgesio teorija. Kognityvinės teorijos. Kelio- tikslo teorija. Socialinės sąveikos teorija. Valdžios formų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas (16)Įvadas. Referato tikslas - išanalizuoti remiantis moksline literatūra vadovavimą. Todėl norint pasiekti referato tikslą yra formuluojami šie uždaviniai: Vadovas. Vadovo samprata. Pagrindiniai vadovo elgesio stiliaus elementai. Vadovo etika. Žmogaus elgesio bruožai. Vadovai vyrai ir moterys. Vadovavimas. Veiklos motyvavimas (vadovavimas). Vadovavimo stiliai. Vadovavimo būdai. Vadovavimas konfliktams. Žmonių elgesio modifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas (2)Apžvelgiami bendri Vadovavimo aspektai. Sudėtines vadovavimo dalys. Motyvacija, jos reikšme. Lyderiavimo reikšme ir raiška. Išvados, rekomendacijos. Asmeninė patirtis, siejama su vadovavimu. Skaityti daugiau
Vadovavimas (3)Įvadas. Vadovavimo stiliai. Motyvacija – pagrindinė sėkmingo vadovavimo sąlyga. Tinkamas vadovo bendravimas su pavaldiniais. Kaip elgtis vadovui esant stresinei situacijai? Vadovo kalba. Išvados. Praktinė dalis. Situacijos aiškinimas. Stebėto asmens trumpa charakteristika. Kada ir kur vyko stebėtasis komunikacijos procesas, kiek maždaug laiko jis užtruko, kiek žmonių jame dalyvavo, kokia tai buvo situacija? Kodėl prasidėjo ir vyko šis komunikacijos procesas? (Koks buvo stebimosios tikslas šioje situacijoje?) Kuo jis baigėsi? Ar stebimoji šioje situacijoje pasiekė tą tikslą, kurį norėjo pasiekti? Koks elgesys ir komunikacijos priemonių ypatumai jai labiausiai padėjo siekti norimo tikslo? Koks elgesys ir komunikacijos priemonių ypatumai jai labiausiai trukdė pasiekti norimą tikslą? Kaip jautėsi kiti šios situacijos dalyviai? Ar, jūsų nuomone, ši komunikacijos procesą galima pavadinti sėkmingu? Kodėl? Ką naujo, stebėdami ir analizuodami šia situaciją, sužinojote apie sėkmingos komunikacijos prielaidas? Komunikacijos proceso stebėjimo protokolas. Skaityti daugiau
Vadovavimas (4)Vadybininko profesinės kompetencijos. Įvadas. Vadovavimas – tai menas. Konfliktai. Vadovo psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Vadovo elgesio manieros. Vadovo ir pavaldinių draugystė. Vadovo žodis ir autoritetas. Neverbalinė kalba. Motyvavimas, reiklumas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas (5)Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovų tipai. Vadovo funkcijos. Vadovavimo stilius ir valdymo metodų samprata. Reikalavimai vadovui. Skaityti daugiau
Vadovavimas (7)Įvadas. Vadovavimas. Konsultacinė veikla valdyme. Rizika ir jos valdymas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijos: apžvalga. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Visuotinės kokybės vadyba ir poreikių teorija. Teisingumo teorija. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo stiliai. Formalios ir neformalios komandos. Komandų efektingumo siekimas. Efektingos komunikacijos reikšmė. Autokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Vadovavimas ir komandos formavimasVadovavimas ir komandos formavimas. Asmeninis pavyzdys. Išvada. Skaityti daugiau
......