Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Užsieniečiai. Užsieniečių teisinė padėtisĮvadas. Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. Užsieniečio sąvoka. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Laikinas ir nuolatinis užsieniečių apsigyvenimas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. Užsieniečių teisinė atsakomybė ir jų išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos. Užsienio valstybių fizinių asmenų teisnumas. Užsienio piliečių bei asmenų be pilietybės civilinės procesinės teisės. Užsieniečių teisinė padėtis 1985 metų deklaracijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių gyvenimas Lietuvos RespublikojeĮvadas. Leidimai gyventi Lietuvoje. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Reikalavimai taikomi Europos Sąjungos šalių piliečiams. Užsieniečių Administracinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygosĮvadas. Užsieniečių teisės ir pareigos Lietuvos Respublikoje. Valstybės sienos perėjimo punktai. Asmens kelionės dokumentai ir jų pasienio kontrolė. Lietuvos Respublikos vizų sistema. Vizos išdavimo sąlygos. Atsisakymo išduoti vizą pagrindai. Vizos panaikinimo pagrindai. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš Lietuvos Respublikos. Šengeno Erdvė. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių įvažiavimo į šalį sąlygos (2)Įvadas. Sąvokų apibrėžimai. Šengeno erdvė. Užsieniečių teisės ir pareigos Lietuvos respublikoje. Atvykimo į Lietuvos respubliką sąlygos. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos. Neteisėtas į Lietuvos respubliką užsieniečių atvykimas. Vidinių sienų kirtimas. Lietuvos respublikos vizų sistema. Šengeno viza. Nacionalinė viza. Vizos išdavimo sąlygos. Vizos panaikinimo pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių įvažiavimo sąlygos į Lietuvos RespublikąĮžanga. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką. Veiksmai atvykus į pasienio kontrolės punktą. Vykimas tranzitu per Lietuvos Respubliką. Užsieniečių neįleidimas į Lietuvos Respubliką. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių teisinis statusasĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius aspektus, susijusius su užsieniečių teisine padėtimi. Užsieniečio sąvoka. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką ir išvykimas iš jos. Užsieniečių gyvenimas Lietuvos Respublikoje. Nuolat gyvenančių ir laikinai esančių užsieniečių Lietuvos Respublikoje teisinė padėtis. Nelegaliai atvykę užsieniečiai į Lietuvos Respubliką. Pabėgėlio statuso teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos bei teisinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos (2)Įžanga. Lietuva pritraukia vis daugiau investicijų. Užsienio investicijos į Lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas (proc.). Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Lengvatos investuotojams. Investicijų skatinimo programa. Keletas stambiausių investicijų į Lietuvą. Naftos pramonė. Jūros perkėlos, uostai. Investicijos į alaus gamybą. Investicijos į VVP. Žemės ūkis. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos į Lietuvos verslą ir jų poveikis ekonomikaiĮvadas. Užsienio investicijų samprata. Investicijų esmė ir formos. Užsienio investicijų svarba. Užsienio investicijos Lietuvoje. Šalys investuotojos. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Užsienio investicijos Lietuvoje (2)Įvadas. Užsienio investicijų samprata. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Tiesioginės užsienio investicijos ir jas veikiantys veiksniai. Užsienio investicijų įvertinimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos Lietuvoje (3)Įvadas. Užsienio investicijos Lietuvoje ir kitose besivystančiose rinkose. Aukštesnės pelno normos. Besivystančių rinkų kapitalo prieaugis. Pelningumo ir rizikos kiekybinis subendramatinimas investiciniuose sprendimuose. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos Lietuvoje (4)Įvadas. Užsienio investicijos į Lietuvą. Tiesioginės užsienio investicijos. Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Investicijos į Valstybės vertybinius popierius. Užsienio investicijos į Lietuvos žemės ūkį. Valstybės politika: daugiau investicijų – daugiau darbo vietų – visumoje didesnės įmokos į biudžetą. Investuotojų teisės. Investavimo sritys. Investitorių pareigos. Lengvatos investuotojams. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos Lietuvoje (5)Įvadas. Užsienio investicijos ir investitoriai. Užsienio investicijų rūšys. Užsienio investicijos Lietuvoje. Veiksniai, įtakojantys užsienio investicijas. Užsienio investicijų veiklos Lietuvoje teisinis reguliavimas. Dabartinė padėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijos Lietuvoje: raida ir tendencijosUžsienio investicijų samprata ir reikšmė. Užsienio investicijų samprata bei teorijos. Užsienio investicijų rūšys. Rizika susiejusi su tarptautinėmis investicijomis. Užsienio investicijų Lietuvoje analizė. Esminiai veiksniai, lemiantys užsienio investicijas Lietuvoje. Užsienio investicijų teisinis reglamentavimas. Užsienio investicijų raidos ir tendencijų analizė. Užsienio investicijų Lietuvoje skatinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Skaityti daugiau
Užsienio investicijų naudaĮvadas. Darbo tikslas: Ištirti egzistuojantį tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautų į finansinio tarpininkavimo sektorių naudą Bendrajam šalies Vidaus produktui, įvertinti šios sąveikos ekonominį efektyvumą Lietuvos atžvilgiu. Tiesioginės užsienio investicijos 5 Tiesioginių užsienio investicijų sąvoka 5 Tarptautinio kapitalo judėjimo teorijos 7 Tiesioginių investicijų užsienyje judėjimas, jas įtakojanti aplinka 12 Tiesioginių užsienio investicijų srautų Lietuvoje ekonominis efektyvumas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai ir šalies bendras vidaus produktas (BVP). Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijų pokyčiai LietuvojeĮvadas. Investicijų samprata ir rūšys. Investicijų samprata. Investicijų rūšys. Tiesioginės užsienio investicijos. Įstatyminė bazė. Užsienio investicijų skatinimas. Investicijų apsauga (garantijos). Investicinio klimato Lietuvoje įvertinimas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos. Šalys investuotojos. Investicijų pritraukimas į miestus. Investicijos ekonominėse veiklose. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijų sąlygos ir ekonominis efektyvumasĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Investicijų samprata. Bendrosios nuostatos. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas Lietuvoje. Užsienio kapitalo investicijos. Užsienio investicijų samprata bei formos. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicinio klimato apžvalga. Pagrindinės probleminės sritys. Užsienio investicijų apsauga Lietuvoje. Investicijų ekonominis efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio investicijų skatinimas LietuvojeUžsienio investicijų samprata. Užsienio investicijos ir jų rūšys. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Užsienio investicijos Lietuvoje bei veiksniai įtakojantys jas. Įstatyminė bazė. Darbo rinka. Valstybės sienų kontrolė. Komunikacijų galimybė. Rinkos dydis ir kokybė. Egzistuojanti materialinė bazė. Užsienio investicijų skatinimas. Lietuvos privalumai užsienio investicijų atžvilgiu. Pagrindinės problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio politikaĮvadas. Lietuvos istorijos gairės. Lietuvos ir Baltarusijos santykiai bei teritorinės problemos. Tarptautiniai santykiai su Rusija ir regioninis bendradarbiavimas. Straipsnis "Ekstra" 2002 m. Kaliningrado srities koridorius, jo problemų sprendimo variantai. Santykiai su Lenkija ir teritorinis bendradarbiavimas. Kaimynystė su Latvijos respublika ir teritorinė problema. Skaityti daugiau
Užsienio prekybos kontraktaiĮvadas. Prekybinio kontrakto samprata. Kontraktų rūšys. Kontrakto šalys. Parengiamasis kontrakto sudarymo etapas. Kontaktai pirkėjo iniciatyva. Kontaktai per paklausimą. Kontaktai per užsakymą. Kontraktai pro forma. Kontaktai užmegzti tarptautiniuose renginiuose. Konkursai. Kontaktai pardavėjo iniciatyva. Kontrakto sudarymas. Kontrakto struktūra ir turinys. Pirkimo pardavimo kontrakto reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio prekybos Lietuvoje dinamika ir struktūraĮvadas. Pagrindiniai užsienio prekybos rodikliai. Lietuviškos kilmės prekių eksportas. Importo komponentai pagal prekių paskirtį. Pagrindiniai užsienio prekybos partneriai. Partneriai iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi 2004 metų užsienio prekybos partneriai. Pagrindinių prekių grupių užsienio prekybos rodikliai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
......