Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Užimtumas LietuvojeĮvadas. Darbo išteklių formavimas. Užimtumo augimas 2003 -2005 m. Darbo išteklių struktūra. Užimtumas pagal ekonominę veiklą ir lytį. Užimtumo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį. Užimtumas pagal išsilavinimą. Išvados. Priedai (4). Grafikai ir diagramos. Skaityti daugiau
Užimtumas Lietuvoje (2)Užimtumas. Užimtumo reguliavimas. Pagyvenusio amžiaus žmonių užimtumo didinimas. Makroekonominė politika. Fiskalinė ir monetarinė politikos. Lietuvos makroekonominė politika. Darbo užmokestis ir pajamų politika. Pagrindiniai makroekonominės politikos tikslai ir uždaviniai vidutinės trukmės laikotarpiu pagal Nacionalinę Lisabonos strategiją. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumas, užimtumo problemaUžimtumas, užimtumo problema. Nedarbas. Visiškas užimtumas. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbio pašalpa. Valstybių pagrindinės valstybinės užimtumo ir darbo rinkos politikos kryptys. Specialios užimtumo politikos priemonės. Skaityti daugiau
Užimtumas. Darbo laikasĮvadas. Gyventojų užimtumas pagal jų aktyvumą. Užimtumas pagal sektorius. Užimtumas pagal išsilavinimą ir lytį. Darbo laikas. Poilsio laikas. Viršvalandžiai. Naktinis darbas. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumas. Nedarbas ir nedarbo rūšysĮžanga. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo trukmė. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumo ir nedarbo regioniniai skirtumaiĮvadas. Gyventojų klasifikacija pagal užimtumą. Bedarbių darbo paieškos būdai. Europos šalių statistiniai darbuotojų užimtumo ir nedarbo duomenys. Užimti gyventojai pagal amžiaus grupes ir lytį. Bedarbiai pagal amžiaus grupes ir lytį. Užimtųjų ir bedarbių pasiskirstymas pagal administracinę teritoriją. BVP ir bedarbių sąveika. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumo pokyčiai Lietuvoje atkūrus NepriklausomybęKaip galima sumažinti natūralaus nedarbo lygį? Natūralaus nedarbo lygio mažinimo būdai. Įvadas. Kaip galima sumažinti natūralaus nedarbo lygį? Natūralaus nedarbo lygio mažinimo būdai. Tiesioginiai darbo užmokesčio ir kainų suvaržymai: pajamų politika. Kennedy-Johnson'o kontroliniai rodikliai. Kodėl toks aukštas nedarbo lygis Europoje? Nedarbas Baltijos šalyse mažėja. Užimtumo morfologija ir kaita (Lietuva, 1989-1999). Užimtumo teorijos ir užimtumo politikos formavimosi principai. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Pagrindiniai užimtumo rodikliai 1990 – 1999 metais. Užimtumo lygis 1990-1998 metais. Užimtumas privačiame valstybiniame sektoriuje ir 1990-1998 metais. Užimtumo šalies ūkio sferose dinamika 1990-1998 metais. Užimtumas skirtingose ekonominėse veiklose. Nedarbas. Pagrindiniai darbo rodikliai. Bedarbiai pagal išsilavinimą 1993-1998. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumo pokyčiai Lietuvoje integracijos į Europos sąjungą (ES) sąlygomisĮvadas. Darbo tikslas. Apibrėžti ir apibūdinti Lietuvos užimtumo politikos kryptis Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą. Europos sąjungos užimtumo ir socialinė politika. Lietuvos užimtumo didinimo programa ir ryšys su Europos sąjungos (ES) užimtumo programos gairėmis. Lietuvos užimtumo politiką įtakojantys dokumentai. Lietuvos Europos Sąjungos politikos strateginės kryptys. Naujos galimybės Lietuvos darbo rinkai. Laisvas asmenų judėjimas. Europos socialinio fondo parama ir įgyvendinami projektai. Lietuvos gyventojų užimtumo pokyčiai ir situacija darbo rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumo politika LietuvojeĮvadas. Užimtumo politika ir užimtumo didinimas Lietuvoje. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Darbo rinkos politika. Lietuvos tikslai Europos sąjungos užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje. Darbo rinka ir užimtumas. Užimtumo lygio skaičiavimas. Nedarbas. Faktiško (bendro) nedarbo lygio skaičiavimas. Nedarbo pašalpos. Apibendrinančios išvados ir prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumo politika Lietuvoje (2)Įvadas. Užimtumo teorijos ir užimtumo politikos formavimosi principai. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Užimtumo programa 2001 – 2004 metams. Gyventojų užimtumo priemonių taikymas. Įdarbinimo tarpininkavimas. Darbo programos užsienyje. Darbo rinkos aktyvios politikos programų realizavimas. Profesinis mokymas. Darbo klubų veikla. Užimtumo rėmimas. Tikslinių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas. Naujų aktyvinimo priemonių taikymas. Lietuvos darbo rinka. Prognozės ateičiai. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos profesinis suderinamumas. Kitos nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Užimtumo politika Lietuvoje (3)Įvadas. Užimtumo politika Lietuvoje. Valstybės vaidmuo darbo rinkoje. Vykdoma užimtumo politika. Pasirinktos užimtumo politikos pagrindiniai prioritetai. Užimtumo politikos tikslai ir uždaviniai. Priemonės. Užimtumo skatinimas. Užimtumo skatinimo priemonės. Darbo rinkos valdymas. Darbo rinkos valdymo priemonės. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Užimtumo terapijaĮvadas. Menas. Meno terapija. Egzistenciškai orientuota meno terapija. Terapija per saviraišką. Dailės terapija. Skaityti daugiau
Užkardoje esančių techninių priemonių ir įrenginių panaudojimas saugant valstybės sienąĮvadas. Užkarda ir įrenginiai. Tarnybiniai ginklai. Specialiosios priemonės. Tarnybinės autotransporto priemonės. Stebėjimo priemonės ir įrenginiai. Signalizacinė sistema. Ryšio priemonės. Tikrinimo priemonės. Inventorius ir priemonės naudojamos tarnybos tikslams. Išvados. Skaityti daugiau
Užkardoje vykdoma kontrabandos ir neteisėto valstybės sienos perėjimo prevencijaĮvadas. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos samprata. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos svarba užkardoje. Pirminė prevencija užkardoje. Situacinė prevencija užkardoje. Draudžiamieji ženklai, žymintys valstybės sienos apsaugos zonos ribas. Sulaikančioji prevencija užkardoje. Vaizdinės priemonės. Antrinė prevencija užkardoje. Kontrolės priemonės. Bendradarbiavimas. Prevencijos priemonių parinkimas prieš pat pažeidimo vykdymą ir jo metu. Individualios prevencijos samprata ir jos taikymas užkardoje. Išvados. Skaityti daugiau
Užkirskime kelią depresijai!Tėvo Stanislovo žodis. Problema. Problemos atsiradimo priežastys. Problemos sprendimo tikslas. Informacijos rinkimas ir kaupimas. Pasiūlymas kaip spręsti problemą. Lentelė Nr. 1 (Psichikos sveikatos centrai). Lentelė Nr. 2. Išvados. Reziumė. Skaityti daugiau
Užkrečiamos odos ligosĮvadas. Odos ligų priežastys ir svarbiausi odos ligų simptomai. Užkrečiamos odos ligos. Piodermijos. Rožė. Mikrosporija. Favusas. Raupsai. Maras. Išvados. Skaityti daugiau
Užmokesčio sistemos skatinančios darbuotojų motyvacijąĮvadas. Tikslas. Aprašyti darbo užmokesčio sistemas, aptarti jų privalumus bei trūkumus. Aptarti geriausias skatinimo sistemas, siekiant abipusės naudos ir gerų darbo rezultatų. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Mokėjimo už darbą principai. Vietinė darbo užmokesčio forma. Laikinis darbo užmokestis. Bazinis darbo užmokestis. Darbo užmokestis už išskirtines darbuotojo savybes. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškasis darbo užmokesčio modelis. Japoniškasis darbo užmokesčio modelis. Vakarų Europos šalių darbo užmokesčio modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Užnemunės likimas nuo 1975 metųUžnemunė. Žmogus, susijęs su Užnemune - Napoleonas I. Finansų kontrolės Lietuvoje pradžia. Rusijos imperijoje... Užnemunės politinė ir socialinė raida. Skaityti daugiau
Užsakymo priėmimo ir atlikimo organizavimas įmonėjeĮvadas. Užsakymo priėmimo ir atlikimo organizavimas įmonėje (teorinė dalis). Užsakymo ciklas. Užsakymo būdas. Šiuolaikinė užsakymų tvarkymo sistema. Naujausių informacinių technologijų taikymas. Užsakymo atlikimo organizavimo laiko koncepcija. Užsakymo - pristatymo ciklas. Visas užsakymo ciklas. Užsakymo atlikimo laiko atotrūkis. Užsakymo priėmimo ir atlikimo organizavimas įmonėje (praktinė dalis). Produkto ir paslaugos teikimas. Tiekėjai. Tiekiami produktai ir medžiagos. Tiekimo veiklos organizavimas. Paskirstymo kanalai. Produkto pardavimas internetu. Užsakymo priėmimas ir įvykdymas. Integruotos logistikos sistemos organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Užsakomojo reiso analizė: Klaipėda–MolėtaiUžsakomojo reiso Klaipėda–Molėtai analizė. Įvadas. Darbo tikslas: atlikti užsakomojo reiso Klaipėda–Molėtai analizę. Bendroji dalis. Bendros žinios apie įmonę. Įmonės organizavimo forma. Keleivius vežančių įmonių licencijavimas. Įmonės automobilių parkas. Autobusų nuomos sąlygos. Vairuotojų profesinė kvalifikacija keleiviams vežti. Keleivių vežimas užsakomaisiais autobusų reisais. Užsakomieji reisai. Specialusis autobuso ženklinimas. Turistinių autobusų klasifikavimo sistema. Analitinė dalis. Užsakomasis reisas Klaipėda-Molėtai analizė. Reiso Klaipėda–Molėtai savikainos skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......