Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Traukinių tipologijaĮvadas. Geležinkelių transporto atsiradimo istorija. Elektriniai garvežiai. Geležinkelių tiesimo pradžia Lietuvoje. Traukos riedmenų klasifikavimas. Hibridiniai dyzeliniai lokomotyvai. Važiuoklės: stūmimas, amortizacija ir stabdymas. Traukiniai su magnetinėmis pagalvėmis. Supergreitieji traukiniai. TVG (Train a Grande Vitesse). Sinkansen (Shinkansen). ICE (Inter City Express). Greitųjų traukinių privalumai. "Rail Baltica" projektas. Išvados. Skaityti daugiau
Traukos riedmenų klasifikavimasAutonominių lokomotyvų klasifikacija. Šilumvežiai. Prekinių lokomotyvų traukos jėga. Prekiniai šilumvežiai su elektrine pavara. Keleiviniai su elektrine pavara. Manevriniai šilumvežiai. Šilumvežiai su hidropavara. Šiluminės traukos techniniai ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Traumatizmas. Bukais daiktais padarytų sužalojimų mechanizmas, automobilių traumos, šalutiniai sužalojimaiTesimo medicinos referatas. Įvadas. Traumatizmas. Bukais daiktais padarytų sužalojimų mechanizmas. Automobilių traumos. Šautiniai sužalojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Trauminis šokasĮvadas. Šokas. Klinika. Erektilinė. Torpidinė stadija. Pirmojo laipsnio šokas. Antrojo laipsnio šokas (1-4). Diagnostika. Gydymas. Išvados. Skaityti daugiau
Traumos mokykloje – priežastys ir taktikaĮvadas. Nepakankamas fizinis aktyvumas. Regos sutrikimas. Psichologinės traumos. Išvados. 10 klausimų, vaikams nuo 12 iki 16 metų. Skaityti daugiau
Travelling (2)Darbas anglų kalba. Aprašyta daug keliavimo būdų, jų pliusai ir minusai. Introduction. Types of traveling. Advantages and disadvantages of travelling on foot. Advantages and disadvantages of travelling by ship. Advantages and disadvantages of traveling by train. Advantages and disadvantages of traveling by car. Advantages and disadvantages of traveling by plane. Advantages and disadvantages of hitch-hiking. Tips for successful traveling abroad. Survey results. Conclusion. Skaityti daugiau
Trečiojo pasaulio šalysSąvokos "Trečiojo pasaulio šalys" atsiradimas ir taikymas. Būdingi bruožai. Pavyzdžiai. Afganistanas. Botsvana. Galingųjų valstybių politikos įtaka Trečiojo pasaulio šalims. Pilietinė visuomenė ir nacionalizmas Trečiojo pasaulio šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Trečiojo pasaulio šalys (2)Įvadas. Kas yra "trečiojo pasaulio šalys" Trečiojo pasaulio šalių politinės sistemos. Bevaisė parama trečiajam pasauliui. Padėtis Birmoje. Visų atsakomybė už visus. Pasaulinio skurdo problema enciklikos "Sollicitudo rei socialis" žvilgsniu. "Turėjimo" kulto pasekmės. Trečiojo pasaulio atsilikimo bruožai. Turtingųjų šalių parama lieka svarbi. Tikrąją pažangą garantuoja solidarumo kelias. Išvados. Skaityti daugiau
Trečiųjų šalių logistikaĮvadas. Trečios šalies logistikos sąvoka. Trečios šalies logistikos reikšmė įmonės veikloje. TŠL poreikis. TŠL teikiami privalumai. TŠL trūkumai. Pagrindinės TŠL funkcijos. Transportavimas. Sandėliavimas. Inventoriaus valdymas. Informacijos valdymas. Trečios šalies logistikos įgyvendinimo procesas. TŠL pritaikymas praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tremtinio daliaĮvadas. Lietuvos gyventojų deportacijos. Juodasis 41-ųjų metų birželis. Deportuotojų skaičius. Masinės deportacijos (1948-1952). Tremtinio prisiminimai. Lageris. Lagerio ligos. Mūsų šeimos. Grįžtame namo. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Tremtinių gyvenimasĮvadas. Tremtinių gyvenimas. Lageris. Lagerio ligos. Lagerio maistas. Kūryba. Išvados. Naudota literatūra (7). Skaityti daugiau
Trendo funkcijaĮvadas. Trendo funkcijų apskaičiavimas. Naivieji modeliai. Tiesinio trendo funkcija. Trendo funkcijų apskaičiavimas nenaudojant mažiausiųjų kvadratų metodo. Gomperso kreivė. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Trenerio asmenybės ugdymo galimybėsĮvadas. Asmenybė. Pedagogo vaidmuo visuomenėje, pedagogo asmenybė. Ugdymas, ugdymo tikslai. Kūno kultūros mokytojo klasės vadovo ugdomoji galia. Išvada. Skaityti daugiau
Trenerio etikaĮvadas. Profesinės dorovės specifika. Trenerio autoritetas. Trenerio darbo etika. Pavardės, titulai ir kreipiniai. Darbo drabužiai. Išvados. Skaityti daugiau
Trifazio trumpojo jungimo rėžimo modeliavimas pradiniu avarijos momentuDarbo tikslas - susipažinti su simetrinių trumpų jungimų (TJ) modeliavimo metodika ir skaičiuojamųjų schemų sudarymu vardiniais vienetais. Darbo apimtis. Užduotis: Ekvivalentinės schemos ir elektrovarų Ef ir varžų x skaičiuoklė. Sistemos realių srovių ir įtampų skaičiuoklė. Sistemos principinė schema su elementų parametrų reikšmėmis. Skaityti daugiau
TrigeriaiĮvadas. Trigerių klasifikavimas. Baziniai trigeriai ir jų aprašymas. Bazinis SR trigeris. Bazinis ~S~R trigeris. Įvairių trigerių apžvalga. Vėlinančiojo trigerio modelis. Charakteringoji lygtis. Būvių reikšmių lentelė. Sinchroniniai D trigeriai. Sinchroniniai JK trigeriai. Sinchroniniai T trigeriai. Impulsiniai MS tipo trigeriai. Išvados. Skaityti daugiau
Trigeriai ir jų taikymasAnotacija. Annotation of work. Įvadas. Dinaminiai trigeriai. Dinaminio D trigerio schema ir veikimas. Dinaminio D trigerio detalus aprašymas. Impulsiniai MS tipo trigeriai. Sutrumpintosios trigerių būvių reikšmių lentelės ir lygtys. SR, D, JK, T trigerių žadinimo signalų reikšmių lentelės. Valdomieji įėjimai. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Trigeriai ir trigerinės schemosTrigeriai ir trigerinės schemos. Kombinacinės ir trigerinės schemos. Atminties ląstelė. Kombinacinės ir trigerinės loginės schemos. Kombinacinių loginių schemų struktūrinė schema. Trigerinių loginių schemų struktūrinės schemos. Dviejų stabilių būvių atminties ląstelė. Baziniai trigeriai ir jų aprašymas. Bazinis SR trigeris. Bazinis -S-R trigeris. Bazinių trigerių aprašymas. Vėlinančiojo trigerio modelis. Charakteringoji lygtis. Būvių reikšmių lentelė. Būvių kaitos diagrama. Veikimo algoritmas. Karno diagrama. Įvykių diagrama. Laiko diagramos. Įvairūs trigeriai. Trigerių klasifikavimas. Elementarūs potencialiniai sinchroniniai trigeriai. Sinchroniniai SR trigeriai. Sinchroniniai D trigeriai. Sinchroniniai JK trigeriai. Sinchroniniai T trigeriai. Impulsiniai MS tipo trigeriai. Dinaminiai trigeriai. Dinaminio D trigerio schema ir veikimas. Dinaminio D trigerio detalus aprašymas. Sutrumpintosios trigerių būvių reikšmių lentelės ir lygtys. Skaityti daugiau
Trigonometrinės funkcijosSinusas. Kosinusas. Tangentas. Kotangentas. Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose. Redukcijos formulės. Skaityti daugiau
Trijų rekreacinių terminų bei Palangos botanikos parko rekreacinės aplinkos analizėTrijų rekreacinės aplinkos terminų analizė. Palangos botanikos parko rekreacinės veiklos poreikis aplinkai. Palangos botanikos parko antropoklimatinės sąlygos apibūdinimas ir rekreacinių orų grafikas. Palangos botanikos parko rekreacinio tinkamumo suvokiamumas. Palangos botanikos parko aplinkai, naudojamai rekreacijai, keliami reikalavimai. Palangos botanikos parko teritorijos. rekreacinė aplinka ir priemonės jai formuoti. Skaityti daugiau
......