Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrasis vidaus produktas įvertintas pajamų metodu

  Įvadas. Dėstymas. Nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis vidaus produktas. Kainų lygio poveikis bendrojo vidaus produkto apimčiai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Pajamų apskaitos metodas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-29
 • Bendravimas

  Mes kitokie? Ar viskas pateisinama? Menas valdyti žmones. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija. Bendravimas. Vadovavimo funkcijų schema. Bendravimo funkcijos. Motyvacijos funkcija. Informacijos funkcija. Kontrolės funkcija. Bendravimo procesas. Suvokimas. Užkodavimas. Persiuntimas. Iššifravimas. Triukšmas. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Neverbalinės bendravimo formos. Kiti bendravimo aspektai. Estetinės bendravimo formos. Bendravimo problemos. Kalbos apribojimai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Laiko pasirinkimas ir punktualumas. Žodžių žaismas. Asmenybė ir suvokimas. Perkrovimas. Bendravimo problemų sprendimas. Organizacinis bendravimas.
  Socialinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2005-05-31
 • Bendravimas - žmogaus vertybė

  Įvadas. Bendravimo kultūra. Neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas. Kalbėjimas. Žmonių bendravimas tarpusavyje. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-25
 • Bendravimas (13)

  Įvadas. Vertybės - kas tai. Bendravimas. Bendravimo rūšys. Poreikis bendrauti. Tarpasmeninis bendravimas. Pirmasis įspūdis. Bendravimas ir savęs pažinimas. Neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas. Efektyvus bendravimas ir mokymasis bendrauti. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-01-11
 • Bendravimas (14)

  Įvadas. Bendravimas. Bendras apibūdinimas. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Klausymasis. Bendravimas grupėse. Grupių psichologinės ypatybės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Bendravimas – paauglystė – konfliktas. Paauglystės raida. Paauglys – šeima – mokykla. Konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-02-04
 • Bendravimas (16)

  Įvadas. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Žodinio bendravimo būdai. Bendravimas raštu. Neverbalinio bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga ir išvaizda. Prisilietimai. Bendravimo strategijos. Bendravimo lygiai. Konvencinis bendravimo lygis. Manipuliacinis bendravimo lygis. Standartizuotas bendravimo lygis. Primityvus bendravimo lygis. Bendravimas ir temperamentas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Sangvinikas. Bendravimas su "sunkiais" žmonėmis. Kaip išspręsti bendravimo problemas? Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(16 puslapių)
  2010-01-05
 • Bendravimas (2)

  Kas yra bendravimas? Komunikacija. Tarpusavio sąveika. Poreikis bendrauti. Sėkmingo bendravimo samprata. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Kalbėjimas. Kalba. Balso tonas ir moduliacija. Greitis ir garso stiprumas. Garso silpnumas (tyla). Klausymas. Bendravimas raštu. Bendravimas internetu. Neverbalinės bendravimo formos. Veido išraiška (mimika). Akys (žvilgsnis). Gestai, kūno judesiai. Organizacinis bendravimas. Kiti bendravimo aspektai. Bendravimo problemos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-12
 • Bendravimas (3)

  Įvadas. Kas yra bendravimas? Bendravimo procesas. Verbalinės bendravimo formos. Neverbalinės bendravimo formos. Kiti bendravimo aspektai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Organizacinis bendravimas. Sprendimo priėmimas. Organizacinio sprendimo priėmimo modeliai. Motyvacija ir vykdymas. Įgūdžiai ir mokymas. Darbuotojų motyvavimas. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2005-11-05
 • Bendravimas (5)

  Įvadas. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Klausymas. Bendravimas grupėse. Bendravimo menas. Pabaiga.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-25
 • Bendravimas (6)

  Bendravimo gyvybinė veikla. Bendravimo procesas. Gyvenimo trukmė: santykis su bendravimo gyvybine veikla. Branda ir senatvė. Priklausomybė/ nepriklausomybė bendravimo gyvybinėje veikloje. Priklausomybės būsena. Kūno negalios mažinimo strategija nepriklausomybei didinti. Bendravimą įtakojantys veiksniai. Biologiniai veiksniai. Veikiančios kūno struktūros. Kalbos vartojimo fiziniai aspektai. Psichologiniai veiksniai. Intelekto lygis. Emocijos. Žmonių santykiai. Kūno įvaizdis. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Verbalinė (žodinė) kalba. Rasė/etniškumas. Techninė kalba. Kūno kalba. Vertybės ir pažiūros. Diados ir organizacijos. Aplinkos veiksniai. Politiniai ekonominiai veiksniai. Technologinė pažanga. Technologija ir sveikatos priežiūra. Technologija ir konfidencialumas. Slaugos individualizmas bendravimo gyvybinėje veikloje. Individo gyvybinės veiklos vertinimas. Individo bendravimo gyvybinės veiklos vertinimas.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-27
 • Bendravimas (7)

  Įvadas. Komunikavimo procesas. Tarpasmeninis komunikavimas. Komunikavimas žodžiu. Komunikavimas raštu. Nežodinis komunikavimas. Organizacinis komunikavimas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Organizacinio sprendimo priėmimo modeliai.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-21
 • Bendravimas (8)

  Įvadas. Bendravimo reikšmė žmogaus gyvenime. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Neverbalinės bendravimo formos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-24
 • Bendravimas (9)

  Bendravimo samprata. Vadovavimas. Sugebėjimas bendrauti. Empatija. Praktinių bendravimo įgūdžių formavimas. Vadovo elgesys. Humoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Draugystės vertikalė. Pagyrimų vieta valdymo funkcijų sistemoje. Ar reikia skatinti? Už ką skatinti? Kritika. Dalykiška kritika. Bendravimas su verslo partneriais. Keitimasis vizitinėmis kortelėmis. Bendravimas su skirtingų šalių verslo partneriais. Danija. Švedija. Suomija. Norvegija. Vokietija. Bendravimas su konkurentais
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-29
 • Bendravimas (komunikacija) – kaip vadybos priemonė. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje

  Neverbalinė komunikacija. Komunikacijos funkcijos. Komunikacija organizacijoje. Tarpkultūrinė komunikacija. Organizacijos kultūra. Kultūros funkcijos. Organizacinės kultūros tipai. Organizacinės kultūros modeliai. Organizacijos klimatas. Nuo kultūros iki multikultūros. Multikultūros samprata. Lyties klausimai bei multikultūra. Multikultūra bei organizacijos sėkmė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2009-03-18
 • Bendravimas (komunikacija) — kaip vadybos priemonė. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje

  Įžanga. Bendravimas ir valdymo veiksmingumas. Bendravimo procesas. Asmeniniai kontaktai. Pagrindiniai komunikacijos proceso aspektai. Šiuolaikinės bendravimo technologijos. Bendravimas organizacijos viduje. Organizacijos bendravimo tobulinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-04-13
 • Bendravimas (komunikacija) — kaip vadybos priemonė. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje (2)

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso modeliai. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Tarpkultūrinė komunikacija. Komunikacija organizacijoje. Valdymo stiliaus poveikis komunikavimui. Komunikavimo reikšmė organizacijai. Organizacijos kultūra. Kuo svarbi organizacijos kultūra? Kultūros funkcijos. Organizacinės kultūros tipai. Organizacijos klimatas. Trys pagrindiniai kultūros elementai. Nuo kultūros prie multikultūros. Multikultūros samprata. Lyties klausimai ir multikultūra. Multikultūra ir organizacijos sėkmė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-02-26
 • Bendravimas grupėse

  Įžanga. Kas yra grupė. Grupių rūšys. Bendravimo būdai. Asmenybės statusas grupėje. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Lyderiavimas grupėse. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2006-06-01
 • Bendravimas internete. Forumai

  Įvadas. Interneto pokalbių programos. Skype (www.skype.com). IRC. Jabber. Elektroninis paštas. Gmail. Išvados. Dalykinė rodyklė.
  Internetas, referatas(10 puslapių)
  2007-06-06
 • Bendravimas ir asmenybių skirtumai

  Įvadas. Tikslas – išnagrinėti individualius asmenybių skirtumus ir jų įtaką bendravimui. Bendravimas ir jo poreikis. Pagrindiniai individualūs asmenybių skirtumai. Bendravimas ir temperamentas. Ekstravertai ir intravertai. Sunkūs žmonės. Bendravimas ir savigarba. Empatijos reikšmė bendravimui. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(13 puslapių)
  2010-04-28
 • Bendravimas ir bendradarbiavimas

  Bendravimas ir informacija: Informaciniai požymiai, Aureolės efektas, Konfliktinė informacija, Vertės sąlyga, Besąlyginio vertinimo principas, Natyvistinė orientacija. Draugystė ir patrauklumas. Atvirumas bendraujant. Bendravimas – žmogaus vertybė. Bendradarbiavimas ir konkurencija. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2005-05-23
Puslapyje rodyti po