Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Transmisinės infekcijos - AIDSTransmisinės infekcijos - AIDS. ŽIV/AIDS, kas tai yra? Jos plitimo būdai. Laboratorinė diagnostika. Kas yra ŽIV. Kas yra AIDS. Viruso plitimo būdai. Lytiniai santykiai. Per kraują. Iš motinos per vaisių. ŽIV neplinta. ŽIV atsparumas. Imuninė sistema. ŽIV/AIDS testas. Indikatorinės ligos, infekcijos gydymas. Mitai apie AIDS atsiradimą. ŽIV infekcijos evoliucija. Išvados. Raudonasis kaspinas. Priedai. Motinos Teresės manifestas visiems sergantiems AIDS ir infekuotiems ŽIV. Skaityti daugiau
Transplantacija ir organų donorystėTransplantacija. Bažnyčios požiūris į organų transplantaciją. Gyvūnų organų transplantacija. Donorystė. Kaip tapti donoru? Donoro kortelė. Donorystės himnas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Transport economics in LithuaniaDarbas anglų kalba. Transporto ekonomika Lietuvoje. Introduction. Macroeconomics and microeconomics theory application in transport sector. Demand and supply. Road transport companies’ economics. The essence of road transport production. Competitiveness of transportation services. Railway transport economics. Railway transport maintenance expenses. Water transport economics. sea transport expenses elements. Transportation expenses conception. Sea transport organizing and load owner’s expenses. Multimodal transportation. Sea transport productivity. Repairs and technical service. Port duty. Distinguishing features of the air transport. Air transport expenses and revenue. Maintenance expenses. Skaityti daugiau
Transport of Substances across the Plasma Membrane in Eukaryotic CellsDarbas anglų kalba. Structure. Phospholipids Bilayer. Transmembrane Proteins. Glycoproteins and Glycolipids. Membrane Cholesterol. Transport across membranes. Diffusion. Osmosis. Active Transport. Endo-/Exocytosis. Skaityti daugiau
Transportas (2)Transporto tinklo išvystymas. Investicinis patrauklumas. Svarbiausi švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos ir kitų įstaigų teritorinio išdėstymo ypatumai. Gyventojų užimtumas ir nedarbas, gyventojų įsidarbinimas. Kitos specifinės socialinės apskrities problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Transportation challenges of the 21st centuryIntroduction. World car population. World petroleum reserves. Green house emissions and global warming. Motor fuel cost. Different roads and automobiles for the 21st century. Conclusion. Skaityti daugiau
TransportavimasĮvadas. Transporto sistemos. Išorės transporto sistema. Automobilių transportas. Geležinkelio transportas. Vandens transportas. Vidaus vandenų transportas. Krovinių gabenimo laivų tipai. Oro transportas. Kombinuotasis transportas. Vamzdynų transportas. Išorės transporto priemonių efektyvumo lyginimas. Įmonės vidaus transporto sistema. Uždaviniai ir tikslai. Gabenimo priemonių rūšys. Gabenamų krovinių įpakavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Transportavimas įmonėjeVidaus transporto organizavimas. Transporto ūkio uždaviniai ir sudėtis. Krovinių apyvartos balansas. Transporto priemonių poreikio nustatymas. Krovinių pervežimo organizavimas. Transporto ūkio techniniai ekonominiai. rodikliai, organizavimo tobulinimas. Įmonės vidaus transporto sistema. Uždaviniai ir tikslai. Gabenimo priemonių rūšys. Išorės transportavimas. Transporto rūšies parinkimas. Bendra vežimų koncepcija. Bendros krovinių vežimo išlaidos. Išorės transporto priemonių efektyvumo lyginimas. Operatyvieji krovinių transporto uždaviniai. Logistikos atsiradimo būtinumas ir jos elementai. Išvados. Skaityti daugiau
Transportavimas ir INCOTERMSĮvadas. Taisyklių paskirtis. Kodėl prireikė naujų taisyklių? Nauji transportavimo būdai. Naujas tarptautinių prekybos terminų pateikimo metodas. Uosto papročiai ir prekybos tradicijos. Pirkėjo teisė pasirinkti. Muitinės leidimas. Pakavimas. Prekių patikrinimas. Franko transportuotojas. Punkto pavadinimas (FCA). "C" grupės terminai (CFR, CIF, CPT, CIP). "Taisyklės" ir transportavimo kontraktas. "Laivo denyje" pagal terminus FOB, CFR ir CIF. "D" grupės terminai (DAF, DES, DEQ, DDU ir DDP). Konosamentas ir EDI pranešimai. Teisė duoti nurodymus transportuotojui. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto - ekspedicinės operacijosĮvadas. Ekspeditoriaus vieta transportavimo procese. Transportavimo procesas. Ekspedicinių firmų vieta transportavimo procese. Ekspedicinės paslaugos ir prekių fizinis išskirstymas. Logistika. Informaciniai srautai logistikoje. Kontrolės ekspedicinėje veikloje. Ekspeditoriaus veikla pagal sutartį. Ekspeditoriai tarptautinės logistikos sistemoje. Tarptautinių ekspedicijų rūšys. Importo ekspedicijos. Eksporto ekspedicijos. Praktinė dalis. Lentelės. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Transporto ekonomijaĮvadas. Transporto sprendimų priėmimas. Nuosavo ir bendrojo naudojimo transportas. Pagrindinių transporto rūšių specifika. Geležinkelis. Automobilių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto geografija (3)Transporto geografijos esmė. Tarptautinės transporto organizacijos. Transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Susisiekimo rūšys. Europos oro uostai ir aviakompanijos. Transporto geografijos fiziniai komponentai. Kroviniai ir jų srautai. Skaityti daugiau
Transporto geografija (6)Transporto geografija. Transporto, kaip transporto geografijos elemento, samprata. Transporto operacijos. Kas sudaro pasaulinę transporto sistemą? Nuo ko priklauso transporto plėtotė šalyse ir regionuose? Tarptautinė ekspeditorių asociacijų federacija. Transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Transporto rūšių įvertinimas pasaulyje. Susisiekimo rūšys. Vandens transportas. Upių transportas. Transporto geografijos funkciniai komponentai. Transporto geografijos fiziniai komponentai. Skaityti daugiau
Transporto geografija (7)Įvadas. Lietuvos transporto sistemos esamos būklės analizė: tikslai, problemos, plėtros kryptys. Darbo tikslas, uždaviniai. Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos vizija ir misija. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė. Lietuvos transporto sistemos pagrindinės problemos. Lietuvos transporto sistemos esama būklė po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos transporto sistemos plėtros kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto logistika (2)Transporto sprendimų priėmimas. Transporto logistika. Transporto prognozių prielaidos. Prielaidos Lietuvoje. Keleivių kelionių prognozės. Prielaidos Europos kontekste. Lietuvos Respublikos transporto veiklos charakteristika. Statistinė informacija. Krovinių pervežimo tendencijos. Tranzitiniai pervežimai . Transporto taršos šaltiniai. Transporto veiklos reguliavimas. Kiekybės licencijavimo formos. Krovininis kelių transportas. Kokybės licenzijavimo formos. Didžiausia Lietuvos transporto įmonė "Linava". Lietuvos transporto ir tranzito plėtros strategija. Kelių transporto ilgalaikiai plėtros tikslai. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Transporto logistika (3)Įvadas. Laiko ir vietos naudingumas. Transportavimo sąnaudos. Apribojimai parenkant transporto priemones. Tarptautinio ir vietinio transporto rūšys. Tarptautiniai ir vietiniai krovinių gabenimai automobilių keliais. Tarptautiniai ir vietiniai gabenimai geležinkeliu. Tarptautinis jūrų transportas. Uosto parinkimas. Tarptautiniai gabenimai oro transportu. Oro uosto parinkimas. Kombinuotas krovinių transportavimas. Transporto rūšių efektyvumo palyginimas. Pervežimų kainų nustatymas ir FOB sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto logistika: kelių, oro, geležinkelių, jūrų ir upiųKelių logistika. Oro logistika. Geležinkelių logistika. Jūrų logistika. Upių logistika. Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Transporto paslaugų konkurencingumas. Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas įvairiomis transporto priemonėmis. Tarptautinės logistikos esmė. Krovinių gabenimo ypatumai ir trūkumai. Jūrų transportas. Geležinkelių transportas. Automobilių transportas. Oro transportas. Upių transportas. Formalizuotas transporto rūšies pasirinkimo būdas. Krovinių transportavimui tarptautiniais maršrutais reikalingi dokumentai. Tarptautinių krovinių sandėliavimas ir jo įtaka tarptautinei logistikai. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto logistika: UAB "Transvelas"Įvadas. Įmonės tikslai. Paslaugų aprašymas. Paslaugų teikimo politika. Klientai. Įmonės personalas. Įmonės apskaitininkas. Ekspedicijos skyrius. Įmonės "Transvelas" vairuotojų funkcijos. Įmonės valdymas. Prognozuojamas balansas. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozuojamas reisų skaičius. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodiklis. Įmonės valdymo struktūra. Teikiamų paslaugų savikaina. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto organizavimas logistikojeĮvadas. Išorinės transporto sistemos. Automobilių transportas. Geležinkelio transportas. Vandens transportas. Vidaus vandenų transportas. Upių transportas. Jūrų transportas. Oro transportas. Kombinuotasis transportas. Vamzdynų transportas. Vidaus transporto sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto paslaugos vystymo svarba Lietuvos ūkiuiĮvadas. Transporto paslaugų paklausa ir pasiūla kaip svarbūs rinkos ekonomikos rodikliai. Transporto paslaugų reikšmė šalies ūkio bei ekonomikos raidoje. Transporto paslaugų klasifikavimas. Transporto paslaugų paklausa ir pasiūla bei jas formuojantys veiksniai. Transporto paslaugų Lietuvoje pasiūlos analizė. Transporto paslaugų teikimo aplinkos analizė. Automobilių transporto paslaugų pasiūlos analizė. Aviacijos transporto paslaugų pasiūlos analizė. Vandens ir vamzdynų transporto pasiūlos bei paklausos analizė. Geležinkelio transporto paslaugų pasiūlos analizė. Geležinkelio transporto paslaugų pasiūlos bei ją lemiančių veiksnių perspektyvos. Geležinkelio transporto paslaugų išvystymo galimybės. Krovinių gabenimo pasiūlos bei ją lemiančių veiksnių prognozės. Transporto naujovių poveikis didinant transporto paslaugų potencialią pasiūlą. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
......