Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Tinklinio žaidimo ir jo elementų naudojimas visuomenės sveikatinimo, laisvalaikio organizavimo ir įvairių socialinių grupių integracijos reikmėmsĮvadas. Kas yra tinklinis. Tinklinio žaidimo elementai. Tinklinio žaidimo ir jo elementų naudojimas vandenyje. Tinklinio žaidimo naudojimas visuomenės sveikatinimui. Tinklinio žaidimo naudojimas laisvalaikio organizavimui. Tinklinio žaidimo naudojimas įvairių socialinių grupių integracijos reikmėms. Išvados. Skaityti daugiau
Tinklo etiketasĮvadas. "Netiquette" - kas tai? Teisės ir privilegijos. "Internetas" lietuviškai: "tu" ar "jūs"? Bendravimas "vienas - vienam" (elektroninis paštas, pokalbiai). Patarimai vartotojui. Paštui. Pokalbiams. Administratoriams. Bendravimas "vienas - grupei" (Konferencijos, NetNews). Patarimai vartotojui. Bendri patarimai konferencijoms ir NetNews. Pašto konferencijos (mailing lists). NetNews (usenet, newsgroups). Patarimai administratoriui. Bendri. Pašto konferencijos. NetNews (newsgroups). Elektroninės šypsenos. Skaityti daugiau
Tinklo segmentavimasFast ethernet standartas. 100 Mbps specifikacijų apribojimai. Fast Ethernet tinklo projektavimo ypatumai. I klasės kartotuvus naudojančio tinklo parametrai. Daugiasegmentės Fast Ethernet konfigūracijos normatyvai. Koncentratorių konstrukcijos. Tiltai (bridge) ir komutatoriai (switch). Mikrosegmentavimas. Tiltų ir komutatorių panaudojimo segmentuojant tinklus privalumai. Kolizijos domenas. Tinklo plokštė (TP). Tinklo plokštės indikatoriai. Tinklo plokštės tvarkyklės. Skaityti daugiau
Tinklų ir informacijos saugumasĮvadas. Mobilieji virusai. Priežastys verčiančios nerimauti. Kas yra mobilieji virusai. Mobiliųjų virusų pradžia. Apsisaugojimo priemonės nuo mobiliųjų virusų. Kompiuteriniai virusai. Virusų tikslai. Pagrindiniai virusų tipai. Failų užkratai. Sisteminių sričių užkratai. Makrokomandiniai virusai. "Word" makrovirusai. Netikri virusai. Virusų klasifikacija. Virusų kenksmingumas. Virusai internete. Kaip pasireiškia virusas. Būdai, kaip apsaugoti savo kompiuterį. Penkiolika būdų kaip apsaugoti savo kompiuterį. Apsaugos priemonės (kompiuterinės programos). Kompiuterių tinklo saugumas. Antivirusinės programos. Užkardos. Užkardų programos. "Antispam". "Antispyware" programos. Turinio filtrai. Kompleksinės programos. CERT ir ENISA veikla. Išvados. Skaityti daugiau
TiofenasTiofenas. Fizikinės savybės. Sintezės būdai. Cheminės savybės. Sulfoninimas. Halogeninimas. Redukavimas. Acilinimas. Nitrinimas. Alkilinimas. Kondensacijos reakcijos. Skaityti daugiau
Tipai ir temperamentaiŽmonių skirtumai. Asmenybių tipai. Atletikai, astenikai, piknikai. Entomorfas. Mezomorfas. Ektomorfas. Temperamento nustatymo kriterijai. Temperamentas (Pagal Hipokratą). Nervų sistemos tipas (pagal I. Pavlovą). Cholerikas. Sangvinikas. Melancholikas. Flegmatikas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Types of InsurancePreface. Types of insurance. Automobile insurance. Aviation insurance. Boiler insurance. Builder's risk insurance. Casualty insurance. Credit insurance. Crime insurance. Crop insurance. Directors and officers liability insurance. Financial loss insurance. Health insurance. Disability insurance. Liability insurance. Marine cargo insurance. Purchase insurance. Life insurance. Total permanent disability insurance. Marine insurance. Environmental liability insurance. Pet insurance. Political risk insurance. Professional indemnity insurance. Property insurance. Title insurance. Travel insurance. Workers' compensation insurance. Skaityti daugiau
Tipiški medžiagų apykaitos sutrikimaiJodo, sieros, mangano ir kobalto stokos ir pertekliaus įtaka funkcijų sutrikimams. Jodas. Kobaltas. Manganas. Siera. Skaityti daugiau
Tipologijos problemos, atvejų analizėTemperamento apibūdinimas. Charakterių tipai. Temperamentų tipai ir jų psichologinė charakteristika. Temperamento įtaka žmogaus veiklai. Asmenybės struktūros, pagrindinės baimės formos. Charakteris ir paveldėjimas. Patirtis ir charakteris. Išvados. Skaityti daugiau
Tipologinė kalbų klasifikacijaĮvadas. Fleksinės kalbos. Agliutinacinės kalbos. Izoliacinės kalbos. Inkorporacinės kalbos. Skaityti daugiau
TiranozauraiĮvadas. Šeimos bruožai. Tiranozaurai. Albertosaurus. Daspletosaurus. Tarbosaurus. Tyrannosaurus. Aliomarus. Išvados. Skaityti daugiau
Tiriamoji žurnalistika SuomijojeĮvadas. Žurnalistinis tyrimas teoriniu aspektu. Tyrimo objektas – galios sistemoje. Apibrėžimo problematika. Šaltiniai. Žurnalistinio tyrimo principai. Žurnalistinio tyrimo rizika ir reikalingi resursai. Tiriamosios žurnalistikos raida Suomijoje. Žurnalistinės tradicijos formavimasis savicenzūros kontekste. Medijų sistema. Pirmieji tiriamosios žurnalistikos darbai. Šiuolaikinės tiriamosios žurnalistikos studijos. Žymiausi šiuolaikinės tiriamosios žurnalistikos darbai. Išvados. Skaityti daugiau
Tyrimas: kalbos klaidų vartojimas įmonėjeĮvadas. Darbo tikslas. Atlikti tyrimą apie kalbos klaidų vartosenos paplitimą įmonėse. Tyrimo objektas. Jonavos rajono AB "Achema". Jūsų įmonėje kokiomis kalbomis kalbama? Ar įmonėje stengiatės kalbėti taisyklingai? Ar norėtumėte, kad jūsų įmonėje mokytų taisyklingos kalbos? Jūsų gimtoji kalba? Ar dažnai pasitaiko leksikos, žodžių darybos, morfologijos ir sintaksės klaidų? Kaip manote ar reikėtų vengti kalbos klaidų? Ar mokėtės kalbos kultūros pagrindų? Ar jūsų įmonėje kalbama taisyklingai? Bendra išvada. Skaityti daugiau
Tyrimas: Lietuvos etnografinių regionų sodybosĮvadas. Tikslas: Išanalizuoti Lietuvos etninių regionų planinę-erdvinę struktūrą, želdinimo tradicijas ir augalų asortimentą. Darbo uždaviniai. Vienkiemiai. Valstiečių sodybos. Sodybų išplanavimas. Kaimų sodybos. Linijinis sodybų tipas. Centruoto išdėstymo sodybų tipas. Netvarkingo pastatų išdėstymo sodybų tipas. Vienkiemių sodybos. Trobesiai. Valstiečių ūkiniai pastatai. Klėtis. Tvartai. Daržinė. Kluonas. Pirtis. Šuliniai. Sodybų aptvėrimas. Sodybų apželdinimas. Gėlių darželiai. Marijampolės rajono sodyba. Išvados. Skaityti daugiau
Tyrimo hipotezėsĮvadas. Hipotezė. Tyrimo hipotezės. Hipotezei keliami reikalavimai. Hipotezės formulavimo šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Tyrimo metodaiDokumentų turinio (content) analizė. Metaanalizė. Laiko biudžeto analizė. Imitaciniai žaidimai. Istorinių duomenų analizė. Skaityti daugiau
Tyrimo objekto nustatymo ypatumaiĮvadas. Tikslas – išanalizuoti tyrimo objekto nustatymo ypatumus studentų rašto darbuose. Uždaviniai. Tyrimo objekto nustatymo ypatumų teorinė analizė. Tyrimo objekto samprata ir formulavimas. Tyrimo objekto nustatymo problemos ir sprendimo galimybės. Tyrimo objekto nustatymo ypatumų empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Tyrimo planas: "Bažnyčios samprata šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje"Įvadas. Požiūris į tikėjimą šiandien. Krikščionybės santykis su dabartimi. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodai ir aprašymas. Anketa: "Bažnyčios samprata vidutinio amžiaus individų grupėje". Skaityti daugiau
Tyrimo planas: "Netradiciniai religiniai judėjimai ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės religingumo formavimasis"Įvadas. Netradiciniai religiniai judėjimai. Šiuolaikinės Lietuvos religingumo formavimasis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodo aprašymas. Netradiciniai religiniai judėjimai ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės religingumo formavimasis. Anketa. Skaityti daugiau
Tyrimo planas: studentų požiūris į donorystęĮvadas. Organų donorystės istorija. Kraujo donorystė. Organų donorystė. Donoro kortelės reikšmė. Bažnyčia ir donorystė. Visuomenės požiūrio į donorystę tyrimai. Tyrimo aprašymas. Tyrimo objektas. Tikslas. Uždaviniai. Hipotezės. Tyrimo metodo aprašymas. Atranka. Skaityti daugiau
......