Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Tėvas ir motina šeimoje, jų vaidmenys ir funkcijosĮvadas. Šiandieninė šeima. Motinystės ir tėvystės orumas. Dviejų vienybė. Motina. Tėvas. Tėvystės/ motinystės vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Aplinkos įtaka. Kelrodis – tėvų vertybės. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvynės SąjungaTėvynės sąjungos kūrimasis, 2004m. Rinkimų į Seimą rezultatai, Tėvynės sąjungos pirmininkas, Apklausa, Išrinktų Seimo narių pasiskirstymas pagal partijas, Tėvynės sąjungos programa, Išankstiniai balsavimo rezultatai daugiamandatėje apygardoje, Reklama. Skaityti daugiau
Tėvystė Lietuvoje ir Europos sąjungos šalyseĮvadas. Tėvystės atostogos. "Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje: pažangių lyčių lygybės strategijų paieška". "Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje II: šeimai palanki darbo aplinka". Išvados. Skaityti daugiau
Tėvo ir motinos vaidmuo šeimojeĮvadas. Tėvo ir motinos vaidmenys šeimoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvo reikšmė vaiko gyvenimeŠeima. Tėvo vaidmuo šeimoje. Tėvo reikšmę iliustruojantys tikri įvykiai. Tėvo globa. Darbo autoriaus asmeninė patirtis. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų auklėjimo stilių įtaka vaiko socialiniams raidos sutrikimams formuotisĮvadas. Auklėjimo sąvokos aiškinimas. Vaikų auklėjimas šeimoje. Tikslas ir uždaviniai. Įgimto elgesio programų hipotezė. Auklėjimo stiliai ir jų įtaka vaiko socialiniams raidos sutrikimams formuotis. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų auklėjimo stilius ir jo poveikis vaikamsĮvadas. Vaikų auklėjimas, auklėjimo tikslas, uždaviniai, auklėjimo šeimoje stilius, netinkami auklėjimo stiliai. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų auklėjimo stilius ir jo poveikis vaikams (2)Įvadas. Auklėjimo stiliaus sąvoka. Pagrindiniai auklėjimo stiliai. Auklėjimo stiliaus identifikavimo sąlygos. Jausmų ir emocijų vaidmuo auklėjimo stiliuose. Interakcinis auklėjimo stilių aspektas. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų autoritetas kūdikių ugdymeĮvadas. Kūdikystė. Pirmieji gyvenimo metai. Pagrindinės kūdikystės socialinės raidos uždaviniai. Santykiai su kitais. Skaityti daugiau
Tėvų bendravimas su paaugliaisĮvadas. Tėvų ir paauglių bendravimas. Paauglys šeimoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų globos netekimo priežastysĮvadas. Tikslas – atskleisti tėvų globos netekimo priežastis. Tėvų globos netekimo priežastys. Globos samprata. Globos netekimo priežastys. Vaikų netekusių tėvų globos psichologinės problemos. Vaiko psichologinių problemų įveikimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ugdant specialiųjų poreikių vaikusĮvadas. Šeimos vaidmuo ugdymo procese. Šeimos adaptacijos ugdymo situacijoje ypatumai. Ugdytinių įtraukimas į procesą. Tėvų ir pedagogų sąveika kaip bendros prasmės kūrimas. Tėvų ir pedagogų sąveikos prielaidos. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo sritys. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo būdai, formos. Bendradarbiavimo ratas. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai pagal Lietuvos StatutusLietuvos Statutai. XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės kodifikacija. Lietuvos statutų sistema. Šeimos teisė Lietuvos Statutuose. Tėvų ir vaikų teisiniai santykiai. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. Neteisėti vaikai. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų bendravimo problemosTikslas. Įvadas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų bendravimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tėvų ir paauglių bendravimas. Bendraudami su paaugliais, tėvai turi. Ką turi daryti, kaip turi elgtis supykę tėvai? Tėvų ir jaunuolių bendravimas. Jaunuolių autonomijos varžymas. Partneriškų santykių stygius. Susvetimėjimas. Konfliktų su vaikais priežastys būna šios. Motinos ir dukterys. Tėčiai ir dukterys. Motinos ir sūnūs. Tėčiai ir sūnūs. Išvados. Konfliktų su vaikais priežastys būna šios. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų bendravimo stiliaiSocialinės psichologijos referatas. Įvadas. Šeima ir jos paskirtis. Šeima. Šeimos funkcijos. Bendravimas. Bendravimo stiliai. tėvų ir vaikų santykių problemos. šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų konfliktų sprendimo būdaiĮvadas. Bendras mokslininkų požiūris apie tėvų ir vaikų konfliktus. Konfliktų sprendimo ir jų vengimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų psichologijaVadovavimas vaiko elgesiui. Drausmės reikšmė. Žodžių galia. Apklausos "Mano tėvai ir aš" rezultatai. Dešimt prisakymų tėvams. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų tarpusavio konfliktaiĮvadas. Prieštaravimai ir konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo principai . Išvados . Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų teisės ir pareigosĮvadas. Vaikų teisės ir pareigos. Vaikų globėjai, tėvams išvykus į užsienį. Vaiko gyvenamoji vieta. Vaiko gyvenamoji vieta tėvams gyvenant skyrium. Įvaikinimas. Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Įvaikinimo teisinės pasekmės. Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Šeimos teisių įgyvendinimas ir gynimas. Vaikų globa. Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų reikšmė ir teisės, formuojant vaiko vertybines nuostatas ir gyvenimo būdąTėvų reikšmė ir teisės, formuojant vaiko vertybines nuostatas ir gyvenimo būdą. Ugdomojo teisė teoriniame lavinime kyla iš ugdytojo atstovavimo ir gilaus įsitikimo, kad jo įdiegiamos vaikui idėjos yra teisingos. Šeimos atliktas darbas yra svarbiausia prielaida kitų auklėjimo grandžių veiklos sėkmei užtikrinti. Skaityti daugiau
......