Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Terminai civilinėje teisėje (3)Termino sąvoka, rūšys, terminų nustatymas ir skaičiavimas. Termino sąvoka. Terminų rūšys. Terminų nustatymas ir skaičiavimas. Terminų nustatymas. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino sąvoka. Ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties termino eigos pradžia ir pabaiga. Ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Įdomesni civiliniame kodekse numatyti terminai. Išvados. Skaityti daugiau
Terminai civilinėje teisėje (4)Įvadas. Terminai. Termino sąvoka, rūšys. Termino eigos pradžia ir pasibaigimas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Išvados. Skaityti daugiau
Terminai civilinėje teisėje (5)Įvadas. Termino samprata. Terminų skaičiavimas. Terminų rūšys. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties reikšmė ginant pažeistas teises. Ieškinio senaties termino skirstymas. Ieškinio senaties termino sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Senaties termino taikymas juridiniams asmenims. Išvados. Skaityti daugiau
Terminai, netaisyklingi vediniai, dūriniai, sudėtiniai terminai, neteiktini vertiniai, sinonimija ir tariamoji sinonimijaĮvadas. Terminų rūšys. Netaisyklingi vediniai, dūriniai, sudėtiniai terminai, neteiktini vertiniai. Terminų taisyklingumas. Sinonimija ir tariamoji sinonimija. Apibrėžimas. Išvados. Skaityti daugiau
Terminiai nudegimai. Patologo-fiziologiniai pokyčiai organizme ir to reikšmė klinikai, slaugaiĮvadas. Nudegimų klasifikacija. Nudegiminė liga. Nudegimų slaugos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Terminija — specialiosios komunikacijos pagrindasĮvadas. Lietuvių kalbos terminų susidarymas. Terminų ypatybės ir jiems keliami reikalavimai. terminologija šiuolaikiniame gyvenime ir kalboje. Terminų gramatika. Terminų taisyklingumas. Terminų tikslumas. Terminų sistemiškumas. Terminų trumpumas. Priešdėlinė lietuviškų terminų daryba. Priesaginė lietuviškų terminų daryba. Galūninė lietuviškų terminų daryba. Kompiuterinė terminų tvarkyba. Skolinimasis iš kitų kalbų. Išvados. Skaityti daugiau
Terminijos klaidos ir jų šaltiniaiTerminas. Reikalavimai terminams. Terminijos klaidos ir jų šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Termino samprata, reikšmė ir rūšysĮvadas. Termino samprata, reikšmė ir rūšys. Termino pradžios ir pabaigos nustatymas. Ieškinio senatis. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Terminų bendrosios nuostatos, ieškinio senatisTermino apibrėžimas. Termino pradžia. Metais ir mėnesiais skaičiuojamo terminai. Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga. Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Ieškininės senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties terminas pasikeitus. prievolės asmenim. Išvados. Skaityti daugiau
Terminuoti indėliai ir jų palūkanosĮvadas. Darbo tikslas - išanalizavus komercinių bankų terminuotus indėlius bei už juos mokamas palūkanas, išsirinkti sau tinkamiausią banką. Terminuotų indėlių rūšys.Terminuoti indėliai. Terminuoti periodiniai indėliai. Verslo terminuoti indėliai. Likvidūs terminuotieji indėliai. Trumpalaikiai terminuoti indėliai. Terminuoti indėliai sutartinėmis palūkanomis. Ilgalaikiai terminuoti indėliai. Terminuotų indėlių palyginamoji analizė. Ar verta taupyti šiais laikais? Išvados. Skaityti daugiau
Termobranduolinė energetika – iš svajonės į tikrovęSaugios ir atsinaujinančios energijos poreikis. Žvaigždžių energijos šaltinis. Termobranduolinė sintezė energijos gamybai. Saugumas. Poveikis aplinkai. ITER ir Europos termobranduolinės sintezės strategija. Plazmos įkaitinimas. Ilgalaikės technologijos. Skaityti daugiau
Termobranduolinis energijos gamybos reaktoriusKas yra ITER? Apžvalga. Vizija. Misija. Pagrindiniai tikslai. Apimtis. Organizacija. Trukmė. Kaina. Pagrindinės rizikos. Projekto užsakovai. Užsakovų identifikavimas. Užsakovų esminio poreikio ir tikslų identifikavimas. Suvestinė pagal perspektyvas. Projekto apimties įvertinimas. Projekto tikslų suvestinė. Projekto tikslų (keturių perspektyvų) matavimai. Projekto valdymas. Komandos tipas ir sudėtis. Projekto planas. Kokybės valdymas. Srities standartų identifikavimas. Reikalavimai projekto kokybei. Leistinų nuokrypių nuo projekto tikslų įvertinimas. Rizikos valdymo planas. Pagrindinės rizikos. Veiksmai rizikoms valdyti. Pasekmių sušvelninimas. Atsakingi asmenys. Rizikų įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Termodinamikos dėsniaiĮvadas. Pirmas termodinamikos dėsnis. Energijos rūšys ir pasikeitimo energijos forma. Mechaninis darbas. Tūrio kitimo darbas. Elektros darbas. Antras termodinamikos dėsnis. Negrįžtamumo principo pasireiškimas adiabatinėje sistemoje. Entropija. Trečias termodinamikos dėsnis. Išvada. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Termofikacinės elektrinės (TE)Įvadas. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Termofikacinės elektrinės (TE) elektrinės dalies projektas. Duomenys projektavimui. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinės režimų analizė. Elektrinės paros apkrovos grafikas. Elektrinės metinės apkrovos grafiko sudarymas. Vartotojų paros grafiko galios ekstremumų radimas. Vartotojų metinės apkrovos grafiko sudarymas. Transformatorių parinkimas. Elektrinės variantų finansinis palyginimas. Trumpųjų jungimų srovių skaičiavimas. Šilumos impulso skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Skirstyklos šynų parinkimas. Jungtuvų ir skyriklių parinkimas. Iškroviklių parinkimas. Įžemiklių parinkimas. Įtampos transformatorių parinkimas. Srovės transformatorių parinkimas. Elektrinės savosios reikmės. Elektrinės valdymas. Specifikacija. Energijos gamybos kaštai. Sąmatinės vertės nustatymas. Skaityti daugiau
Termoizoliacinės medžiagos ir jų panaudojimasĮvadas. Termoizoliacinių medžiagų klasifikacija. Neorganinės termoizoliacinės medžiagos. Organinės termoizoliacinės medžiagos. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Termoizoliacinės medžiagos RockwoolKodel brangiai mokame už šiluma? Kiti šilumos taupymo pastatuose būdai. Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas? Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas? Bendra informacija apie Rockwool. Rockwool Izoliacinės savybės. Rockwool Atsparumas vandeniui. Rockwool Pluošto struktūra. Rockwool Priešgaisrinės savybės. Plokštės grindims ant grunto. Plokštės renovuojamoms grindims. Rockwool medžiagos lengvoms konstrukcijoms Dembliai dengti popieriumi. Pusiau kietos plokštės. Pusiau kietos plokštės. Minkšti dembliai. Rockwool medžiagos fasadams. Rockwool medžiagos stogams. Išvados. Skaityti daugiau
Termokeraminė medžiagaĮvadas. Skysta keraminė (Termokeraminė) danga. Taikymo sritis. Reikalavimai medžiagoms. Techniniai reikalavimai darbams ir kokybei. Termokeraminė medžiagos veikimo principas. Priedai (2). Skaityti daugiau
TermometraiTemperatūra. Termometras. Termometro išradimas. Temperatūra, jos matavimas. Šiluminiai procesai žmogaus organizme. Kai kurių kūnų sugerties ir spinduliavimo koeficientų vertės. Kūno temperatūros pasiskirstymas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
TerorizmasTeroro aktai prieš JAV. Religija ar taika? Islamo kilmė. Per pusmetį po rugsėjo 11-osios O.Bin Ladeno keliama grėsmė nesumažėjo. Nepatikimi sąjungininkai. Afganai pinigų neatsisako. Amerikiečiams pritrūko ryžto. Neslėpė, kad rengiasi kovai. Islamas - ne "blogio religija". Kur yra terorizmo šaknys? Po rugsėjo 11 - tosios. Išvada. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Terorizmas (10)Terorizmo samprata. Priemonės kovai su terorizmu. Tarptautinis terorizmas. NATO vaidmuo kovojant su terorizmu. Skaityti daugiau
......