Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Temperamentas. Bendravimas su skirtingo temperamento žmonėmisĮvadas. Temperamentas ir charakteris. Bendravimas su skirtingo temperamento žmonėmis. Cholerikas. Sangvinikas. Melancholikas. Flegmatikas. Situacija: pardavėjas-cholerikas, pirkėjas-melancholikas. Išvados. Skaityti daugiau
Temperamentas. Bendravimo su skirtingo temperamento žmonėmis ypatumaiDarbas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis -teorinė. Teorinė dalis: Įvadas. Apie temperamentą. Pagrindiniai temperamento tipai. Praktinė dalis: Įvadas. Kas yra stresas? Streso priežastys. Streso įveikimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Temperamentas. Bendravimo su skirtingų temperamentų žmonėmis ypatumai. Streso įveikimo būdaiĮvadas. Apie temperamentą. Pagrindiniai temperamento tipai. Pabaigai. Praktinė dalis. Įvadas. Kas yra stresas? Streso priežastys. Streso įveikimo būdai. Skaityti daugiau
Temperamento tipai ir temperamento reikšmė žmoguiĮvadas. Tikslas. Temperamentas. Kaip pažinti? Sangvinikas. Melancholikas. Cholerikas. Flegmatikas. Tinkamas partneris. Sveikata. Kaip temperamentas veikia mūsų komunikavimą. Koks temperamento tipas yra geriausias? Išvados. Skaityti daugiau
Temperamento tyrimas (4)Bendrasis temperamento apibūdinimas. Atskirų temperamento tipų psichologines charakteristikos. Mano temperamentas. Svarbiausi asmenybės veiksnių nustatymas. Skaityti daugiau
Temperatūros panaudojimas sveikatos gerinimuiĮvadas. Temperatūra. Karščio ir šalčio poveikis sveikatai. Karščio poveikis sveikatai. Šalčio poveikis sveikatai. Karščio ir šalčio sąveikos poveikis sveikatai. Pirtis. Pirtyje veikiantys veiksniai, jų poveikis. Pirties poveikis organizmui. Pirties poveikis centrinei nervų sistemai. Pirties poveikis širdies veiklai. Pirties poveikis plaučiams. Pirties poveikis inkstų veiklai. Pirties poveikis sąnariams ir raumenims. Pirties procedūrų poveikis odai. Pirčių klasifikacija. Rusiška (garinė) pirtis. Jos poveikis sveikatai. Suomiška pirtis (sauna). Jos poveikis sveikatai. Turkiškos pirties (hamamos) poveikis sveikata. Japoniškos pirties (ofuro) poveikis sveikatai. Infraraudonųjų spindulių pirties poveikis sveikatai. Kelo bei smėlio pirčių poveikis sveikatai. Išvados. Skaityti daugiau
TeodolitaiĮvadas. Optinių teodolitų konstrukcija. Teodolitų tikrinimas. Kampų matavimai teodolitu. Šiuolaikiniai teodolitai. Builder T. Išvados. Skaityti daugiau
Teodolitiniai ėjimaiDarbo tikslai: Sužinoti, kas yra teodolitiniai ėjimai; Susipažintu su uždaruoju (poligoniniu) ir ištęstuoju (deogonaliniu) teodolitiniu ėjimu; Pasidomėti, teodolitinio ėjimo paskirtimi; Aptarti teodolitinio ėjimo matavimus; Pasiaiškinti teodolitinių ėjimų skaičiavimu. Įvadas. Teodolitinių ėjimų paskirtis. Teodolitinių ėjimų matavimas. Teodolitinių ėjimų skaičiavimas. Išvados. Priedas: PowerPoint pristatymas (7 psl.) Skaityti daugiau
Teofilio Tilvyčio avangardinės kūrybos problematikaĮvadas. Parodijų rinkiniai. "Trys grenadieriai". "Nuo Maironies iki manęs (Parnasas parodijose)". Poema "Artojėliai". Poema "Dičius". Išvados. Skaityti daugiau
Teorijų palyginamoji analizė: Z. Freudas ir A. AdlerisĮvadas. Sigmundas Freudas. Freudo pasiekimai ir jo metodai bei teorijos. Alfredas Adleris. Adlerio pasiekimai ir jo metodai bei teorijos. Laisvė – determinizmas. Racionalumas – Iracionalumas. Holizmas – elementarizmas. Konstitucionalizmas – invaironmentalizmas. Kintamumas – pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas – reaktyvumas. Homeostazė – heterostazė. Klausimai. Atsakymai. Skaityti daugiau
Teoriniai ekonomikos augimo modeliaiĮvadas. Ekonominio augimo teorijos esmė. Neokeinsistiniai ekonominio augimo modeliai. Dž. M. Keinso ekonominio augimo teorija. R. Harodo ekonominio augimo modelis. E. Domaro ekonominio augimo modelis. R. Harodo - E. Domaro modelis. Neoklasikinė ekonominio augimo teorija. R. Solou modelis. Gamybos ir vartojimo funkcijos Solou modelyje. Kapitalo išteklių pokyčiai ir pastovi būsena. Taupymo pokyčiai. "Auksinė" ekonominio augimo taisyklė. Gyventojų skaičiaus augimas. Technologijos pažanga. Solou likutis. R. Solou modelio apibendrinimas. Endogeninė ekonominio augimo teorija. Teorinių ekonominio augimo modelių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teorinis ir praktinis valdymo modelis: vidaus apdailos darbai UAB "Jarista"Įvadas. Valdymo modelis. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai. Planavimas. Verslo įmonių planų rengimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė-reguliavimas. Praktinis valdymo modelis. Planavimas. Organizavimas. Darbuotojų motyvacija. UAB, "Jarista" vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Apskaitos politika. Nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Finansinis turtas. Atsargų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Gautinų sumų apskaita. Kitas trumpalaikis turtas. Piniginio turto apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų pripažinimas. Pelno mokesčio apskaita. Pajamos. Apskaitos organizavimas įmonėje. Ilgalaikis materialusis turtas. Kokybės kontroles būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Tepimas ir aušinimas atliekant tekinimo darbusTepimas ir aušinimas atliekant tekinimo darbus. Tepimo – aušinimo medžiagos. Tepimo – aušinimo skysčiai. Tepimo – aušinimo skysčio efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Terapinė muzika ir jos poveikisĮvadas. Trumpa muzikos terapijos istorija. Muzikos terapijos sąvoka. Muzikos terapija. Specialių poreikių jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų muzikinis ugdymas. Muzika mus gydo, saugo. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Terapinio paciento slaugos istorijaSlaugos istorija. Anamnezė. Nusiskundimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Objektyvaus tyrimo duomenys. Diagnozė. Ligos aprašymas. Lėtinė obstrukcinė plaučių liga. Gyvybinės veiklos, jų įvertinimas. Slaugos planas (problemos, tikslai, veiksmai, procedūrų aprašymas, rezultatų įvertinimas). Tyrimai, konsultacijos. Gydymas (vaistai). Ligonio mokymas, patarimai savirūpai, išsirašius iš ligoninės. Ataskaita – analizė. Skaityti daugiau
Terapinio skyriaus medikų darbo ypatumai ir pavojaiĮvadas. Profesinių ligų apibūdinimas. Profesiniai medikų susirgimai. Išvados. Skaityti daugiau
Teritorijos rekreacijos ir turizmo analizė: Klaipėdos apskritisĮvadas ir tikslas. Klaipėdos apskritis. Klaipėdos krašto architektūros paminklai. Gražiausios dvarvietės, parkai Klaipėdos krašte. Šilutės rajono gražiausi kraštovaizdžiai. Kuršių nerija. Neringa. Nuotraukos. Išvados. Skaityti daugiau
Teritoriniai atradimai XVII — XIX amžiujeĮvadas. Vidurio ir Rytų Sibiro atradimas. Ochotsko jūros ir kelio iš Arkties į Ramųjį vandenyną atradimas. Australijos ir Okeanijos salų atradimas. Šiaurės Vakarų Amerikos ir Šiaurės kelio į Japoniją atradimas. Rusų atradimai Ramiajame vandenyne XVIII amžiaus antroje pusėje. Pirmoji Džeimso Kuko kelionė aplink pasaulį. Antroji Kuko kelionė aplink pasaulį. Trečioji Kuko kelionė. Belinhauseno ir Lazarevo ekspedicija bei Antarktidos atradimas. Azijos Arktis tyrimai ir atradimai. Išvados. Skaityti daugiau
Terminai civilinėje teisėjeĮžanga. Termino sąvoka, rūšys ir teisinė reikšmė. Termino sąvoka ir rūšys. Termino teisinė reikšmė. Terminų skaičiavimas, termino eigos pradžia ir pabaiga. Kai kurie Lietuvos Respublikos (LR) Civiliniame kodekse (CK) numatyti terminai. Su daiktų kokybės garantija ir ranga susiję terminai. Su nuomos sutartimis susiję terminai. Su prievolėmis susiję terminai. Kiti įdomesni civiliniame kodekse numatyti terminai. Išvados. Skaityti daugiau
Terminai civilinėje teisėje (2)Įvadas. Civilinės teisės esmė. Termino sąvoka. Terminų rūšys ir klasifikacija. Terminų skirstymas. Terminų klasifikavimas. Termino teisinė reikšmė. Terminų nustatymas. Termino eigos nustatymas. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties sąvoka. Ieškinio senaties rūšys. Ieškinio senaties termino eigos pradžios ir pabaigos nustatymas. Ieškinio senaties terminų sustabdymas ir nutraukimas. Ieškinio senaties termino atnaujinimas. Išvados. Skaityti daugiau
......