Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Beglobiai vaikaiĮvadas. Beglobiai vaikai. Grupės apibrėžimas. Statistika. Priežastys kodėl šie vaikai yra socialinio darbo klientai. Socialinio darbuotojo funkcijos ir tikslai. Įstatyminė bazė. Pagalbos sistema. Institucijos darbo apžvalga. Spragos ir trūkumai. Pasiūlymai. Išvados. Priedai (13). Skaityti daugiau
Beglobių vaikų situacija LietuvojeVaiko globos pagrindinės sąvokos. Statistiniai duomenys ir analizė. Teisinė bazė reglamentuojanti vaiko globą. Beglobio vaiko įtaka individui. Beglobio vaiko įtaka verslui. Išvados ir rekomendacijos ir schema. Skaityti daugiau
BeisbolasĮvadas. Beisbolo pradžia. Pirmosios oficialios varžybos ir beisbolo organizacijų kūrimasis. Šiuolaikinis beisbolas. Mažoji beisbolo lyga. Beisbolas Lietuvoje. Lietuvos beisbolo komandų dalyvavimas šalies čempionatuose. Lietuvos komandos Europos turnyruose. Išvados. Skaityti daugiau
Beketeriai paukščiaiBeketeriai (Ratitae). Kiviniai paukščiai (Apterygidae). Strutiniai paukščiai (Struthionidae). Nandiniai paukščiai (Rheidae). Kazuariniai paukščiai (Casuaridae). Paveiksliukai. Skaityti daugiau
BelgijaBeneliuksas. Kas Belgiją išskiria iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių. Įdomybės iš Belgijos. Kas siejama su belgais. Briuselis. Belgija: faktai ir skaičiai. Skaityti daugiau
Belgija - Europos Sąjungos valstybėĮvadas. Belgijos geografija, suskirstymas ir demografija. Istorija. Valdymo sistema ir politika. Kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Belgija (2)Įvadas. Kalbos. Gamta. Reljefas. Klimatas. Vidaus vandenys. Iškasenos. Dirvožemiai, augalija, gyvūnija. Gyventojai. Administracinis suskirstymas. Valstybė ir visuomenė santvarka. Švietimas ir mokslo įstaigos. Ekonomika. Žemės ūkis. Miškininkystė ir žuvininkystė. Gamyba. Energetikos ūkis. Istorija. Skaityti daugiau
Belgija (3)Įvadas. Belgijos karalystės istorija. Briuselis – sostinė ir Europos Sąjungos centrinių organų rezidencija. Beneliukso muitų sąjunga. Belgijos ekonomika ir pramonė. Ekonominės prielaidos išsivystymui ir išsidėstymui. Belgijos ekonomikos apžvalga. Pramonės šakų apžvalga. Lietuvos prekyba su Belgijos karalyste. Skaityti daugiau
Belgijos antstolių veiklaĮvadas. Antstolių samprata. Teismo sprendimų vykdymas. Vykdymo objektai. Turto areštas. Arešto galiojimo terminai. Dokumentų įteikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Belgijos karalystės ekonominė situacijaĮvadas. Belgijos geografinė padėtis. Belgijos demografinė padėtis. Urbanizacija. Kalba. Švietimas. Religija. Ekonomika. Belgijos bendrasis vidaus produktas (BVP). Belgijos nedarbo lygis. Infliacija. Belgijos biudžetas. Belgijos žemės ūkis. Šalies valiutos sfera. Ekonominės bei kitos sąjungos. Tarptautinė prekyba. Tiesioginės užsienio investicijos. Santykiai su Lietuva. Diplomatiniai santykiai. Ekonominiai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Belgijos tarptautinė prekyba ir politikaĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Belgijos tarptautinę prekybą ir politiką. Darbo uždaviniai. Belgijos geografinė padėtis. Belgijos ekonomika. Belgijos žemės ūkis. Organizacijos, kurioms priklauso Belgija. Belgijos tarptautinė prekyba. Belgijos užsienio investicijos. Belgijos santykiai su Lietuva. Belgijos investicijos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Belgijos valstybės tarnybaĮvadas. Belgijos federalinė valstybės tarnyba. Svarbiausi Belgijos valstybės tarnybos organizavimo aspektai. Vidinė valstybės tarnautojų rinka ir jų priėmimas. Darbo garantijos ir narystė valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų karjera. Valstybės tarnautojų atlygio sistema. Užmokesčio apimtis viešajame ir privačiame sektoriuose. Valstybės tarnautojų atstovavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendra buhalterinės apskaitos charakteristikaĮvadas. Istorinė apžvalga. Buhalterinės apskaitos samprata ir objektai. Apskaitos sistemos. Apskaitininko profesijos samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika (2)Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Buhalterinės apskaitos raida. Apskaitos atsiradimas ir jį lemiantys veiksniai. Apskaita vergovinėje santvarkoje. Apskaita feodalinėje epochoje. Apskaitos raida kapitalistinėje santvarkoje. Apskaitos raida Lietuvoje. Informacijos sistemų esmė. Buhalterinės apskaitos esmė ir uždaviniai. Buhalterinės apskaitos apibrėžimas. Informacinių funkcijų uždaviniai. Informacijos vartotojai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Apskaitos reglamentavimo aktai ir įstatymai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Įmonės apskaitos politikos esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendra rinkaĮvadas. Europos Sąjungos (ES) bendros rinkos bendra apžvalga. Europos Sąjungos bendroji rinka. Kada viskas prasidėjo? Ar gerai funkcionuoja bendroji rinka? Poveikis Lietuvos verslui. Dabartinė padėtis. Išvados. Priedas (1) Skaityti daugiau
Bendra užsienio ir saugumo politikaĮvadas. Bendra užsienio ir saugumo politika. BUSP samprata. Kaip funkcionuoja Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP). Politinio bendradarbiavimo atsiradimas. Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Bendradarbiavimo užuomazgos. Bendradarbiavimo formos. Europos Sąjungos (ES) sutarties K.1. straipsnis. Amsterdamo sutartis. Šengenas ir laisvas asmenų judėjimas. Bendradarbiavimo ypatumai. Europolas. Bendra gynybos politika. Išvados. Skaityti daugiau
Bendra XIX amžiaus charakteristikaLietuvos lenkinimas, vokietinimas, rusinimas. Kaip mūsų tauta buvo pradėjusi nykti. Nutautėjimo priežastys ir padariniai. Kokie socialiniai progresai vyko Lietuvoje. Tauta ir valstybė. Tautos pasipriešinimas. Socialiniai procesai. Bajorai. Valstiečiai ir baudžiava. Baudžiavos panaikinimas ir jo padariniai. Skaityti daugiau
Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)Įvadas. Bendroji Europos Sąjungos agrarinė politika. Bendra žemės ūkio politikos (BŽŪP) istorija. Bendri žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai (Romos sutarties 39 str.). Bendri žemės ūkio politikos (BŽŪP) plėtojimo principai. Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) taikymas naujosiose narėse. Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos naujovės. Pereinamieji laikotarpiai išlieka. Sprendimai, kuriuos gali priimti pačios naujosios narės. Bendrosios žemės ūkio politikos reformos. 1992 metų reformos tikslai. MacSchary reformos tikslai. 1997 metų reforma – naujos iniciatyvos. Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) lėšos. Produktų supirkimo kainos. Finansinis solidarumas. Išvada. Skaityti daugiau
Bendraamžių grupės įtaka vaiko socializacijaiĮvadas. Socializacijos samprata. Ugdymo institucijų įtaka pasirenkant draugus. Formalusis poveikis. Neformalus poveikis. Bendraamžių grupė. N atvejo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės formavimuisiTapatumo jausmas. Paauglių vertybių sistema. Tapatumo difuzija. Paauglių grupių fenomenas. Paauglių bendravimo grupės. Draugystės raida ir etapai. Skaityti daugiau
......