Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Teisinės valstybės samprata (3)Įvadas. Sąvokos "teisinė valstybė" raida. Antikos laikai. Viduramžiai. Naujieji amžiai. Teisinės valstybės raidos stadijos. Lietuvos teisės raida link teisinės valstybės. Teisinės minties periodizacija ir ankstyvasis periodas. Pirmoji Respublika. Antroji Respublika. Teisinės valstybės samprata. Teisinės valstybės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata (4)Įvadas. Teisinės valstybės raidos etapai: formalusis ir turiningasis teisinės valstybės modeliai. Suverenitetas, demokratija, konstitucionalizmas. Teisės viršenybė. Valdžių atskyrimo principas. Žmogaus teisių svarba. H. Kelseno valstybės ir teisės tapatumo teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata (6)Įžanga. Tikslas – aptarti teisinės valstybės sampratą. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės požymiai. Teisinės valstybės principai. Socialinė teisinė valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata (7)Įvadas. Teisinės valstybės raida Vakarų Europoje. Teisinės valstybės samprata. Teisinės valstybės modelio priklausomybė nuo vyraujančios teisės sampratos. Lietuvos teisės sistema – vyraujančios teisės sampratos atspindys. Konstitucijos samprata teisinėje visuomenėje. Teisinės valstybės sociologiniai aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata ir pagrindiniai principaiĮvadas. Teisinės valstybės sąvoka ir požymiai. Teisinės valstybės principai. Teisinių įstatymų viršenybės principas. Teismų ir teisėjų nepriklausomumo principas. Piliečių teisių ir laisvių neliečiamybės ir garantijų principas. Piliečių ir valstybės tarpusavio atsakomybės principas. Valdžių padalijimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybinio valdymo formosĮvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti teisines valstybinio valdymo formas. Valstybinio valdymo formos. Parlamentinė valstybinio valdymo forma. Prezidentinė valstybinio valdymo forma. Pusiau prezidentinė valstybinio valdymo forma. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo ir lygybės samprata Aristotelio "Politikoje"Aristotelis. "Politika". Teisingumas. Kas valstybėje turėtų viešpatauti? Kam reikalingas teisingumas? Savybės, kurios būtinos einant svarbiausias pareigas. Nelygybė tarp valdančiųjų ir valdomųjų. Teisingumo supratimas lyginant Aristotelį ir kitus filosofus. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisingumo ministerijaĮvadas. Lietuvos Respublikos ministerijos. Teisinė sistema Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veikla. Teisingumo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Teisingumo ministerijos teisės. Teisingumo ministerijos darbo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo problemaĮvadas. John Rawls "Teisingumas kaip nešališkumas". Robert Nozick "Paskirstomasis teisingumas". Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo samprata pagal PlatonąĮvadas. Dėstymas. Teisingumo paieškos dialoge "Valstybė". Teisingumo ir neteisingumo priešprieša. Teisingumas paprastų žmonių nuomone. Teisingumo kryptys. Teisingumas ir valstybė. Teisingumas ir įstatymai. Teisingumas žmoguje. Teisingumas ir visuomenė. Valstybės ir žmogaus panašumas. Skaityti daugiau
Teisingumo teismas. Jo kompetencijaĮvadas. Teisingumo teismas. Bendra charakteristika. Veikla. Sudėtis. Kompetencija. Procesas. Pirmosios instancijos teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo turinys ir samprataĮvadas. Formalus ir tikrasis (materialusis) teisingumas. Santykis su lygybės reikalavimu. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai civilinėje teisėje ir teismų praktikojeĮvadas. Teisingumo sąvoka ir jo vykdymo procedūra. Sąžiningumo, kaip principo, turinys. Sąžiningumo turinys pagal civilinį kodeksą. Su sąžiningumu siejamos prezumpcijos. Ką reiškia "žinojo" ir "turėjo žinoti". Sąžiningumo ir kitų principų derinimas. Protingumas kaip bendrasis teisės principas. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo pagrindai, tikslai ir uždaviniaiCivilinės saugos departamento misija. Svarbiausieji Civilinės saugos departamento prie VRM uždaviniai. Civilinės saugos departamento veikla. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždaviniai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos. organizavimo ir veiklos principai. Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Skaityti daugiau
Teisiniai faktai kaip civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindasTeisės esmė ir paskirtis. Teises norma. Teisiniai faktai. Teisinis subjektiškumas. Teisinis faktas. Juridinis faktas. Teisėti veiksmai. Neteisėti veiksmai. Sandoriai. Administraciniai aktai. Esminiai poelgiai. Teisiniai įvykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai įmonių tipai Lietuvoje ir jų palyginimasĮvadas. Įmonių sampratos aiškinimas. Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai ir šeimos aspektai knygoje: "Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais"Teisiniai ir šeimos aspektai knygoje: Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais (dokumentų rinkinys): d. 1: XVI-XVII amžiai. Vilnius, 1959. Įvadas. Lietuvos statutai. 1 skyrius. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Sutuoktinių turtinių santykių ištakos. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. 2 skyrius. tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Tėvų ir vaikų turto priklausomybė. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. 3 skyrius. Paveldėjimo teisė Lietuvos statutuose. Paveldėjimo teisė 1529 statute. Paveldėjimo teisė 1566 ir 1588 statutuose. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiaiĮžanga. Teisinių darbo santykių sąvoka. Teisinių darbo santykių rūšys. Struktūriniai ypatumai. Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių subjektai arba dalyviai. Teisinių santykių turinys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (2)Įvadas. Teisiniai Santykiai. Teisinių santykių samprata. Teisinių santykių rūšys. Teisinio santykio požymiai. Teisinių santykių struktūra. Juridinių asmenų subjektiškumas. Fizinių asmenų subjektiškumas. Teisinių santykių turinys. Teisiniai faktai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (3)Įvadas. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių rūšys. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykiu struktūra. Teisinių santykių turinys. Teisiniai faktai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
......