Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Teisinė sandorių registravimo reikšmėĮvadas. Sandorio, prokūros samprata. Teisinės sandorių registracijos pagrindiniai bruožai. Atskirų sutarčių teisinės registracijos ypatumai. Pagrindinių registrų įstaigos. Nekilnojamo turto registras. Valstybės registras. Juridinių asmenų registras. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė valstybėĮvadas. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas Teisinė valstybė. Teisinės valstybės modeliai. Formalusis modelis. Turiningasis modelis. Socialinis modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė valstybė (2)Įvadas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė valstybė (3)Įvadas. Akvinietiškasis-institucinis modelis. Seimas. Vyriausybė. Teismai. Konstitucinis Teismas. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Konstitucinis modelis. Konstitucinis valdymas. Derama teisės sistema. Įstatymo viršenybė. Demokratiniai rinkimai. Žmogiškasis modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė vartotojų apsaugaĮvadas. Vartotojų teisių gynimo įstatymai. Vartotojo informavimas. Vartotojų teisių gynimo institucijos. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos veikla. Tarptautinis vartotojų apsaugos gynimo tinklas. Vartotojų teisių apsaugos strategijos ir švietimo programų tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės aplinkos įtaka tarptautiniam versluiĮvadas. Tarptautinio verslo teisinės aplinkos bendri bruožai. Tarptautinio verslo teisinės aplinkos sąvokos. Ginčų sprendimas. Globalizacija. Pagrindiniai teisiniai dokumentai įtakojantys tarptautinį verslą. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Teisinės atsakomybės principaiĮvadas. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės atsakomybės rūšys (3)Įvadas. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Administracinės atsakomybės pagrindiniai principai ir priemonės. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės rūšys. Drausminė atsakomybė. Drausminės atsakomybės samprata. Drausminės atsakomybės rūšys. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąvoka ir atsiradimo sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės atsakomybės rūšys (4)Civilinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Administracinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Baudžiamoji atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Drausmės atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Materialinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Teisinės atsakomybės samprataĮvadas. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji, arba retrospektyvi, teisinė atsakomybė. Dvi teisinės atsakomybės stadijos: pozityvioji ir negatyvioji. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos (pagrindai). Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės draudimo veiklos formosĮvadas. Teisinės draudimo veiklos organizavimo formos. Akcinės draudimo įmonės. Akcinių draudimo įmonių valdymo organai. Akcinės draudimo įmonės gyvavimo ciklas. Draudimo draugijos. Draudimo draugijos valdymo organai. Draudimo draugijos gyvavimo ciklas. Valstybinės draudimo įstaigos. Valstybinių draudimo įstaigų valdymo organai. Valstybinių draudimo įstaigų gyvavimo ciklas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės įmonių formos Lietuvoje. Pagrindiniai įmonių steigimo dokumentaiĮmonė. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė (AB). Viešoji įstaiga. Europos bendrovė. įmonės steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. Kitos verslo kūrimo formos. Smulkusis ir vidutinis verslas. Įmonių sąjungos ir susivienijimai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės institucijosLietuvos teismai 1918 – 1944 metai. Lietuvos teismai. Teismų darbas ir sprendimų vykdymas. Klaipėdos krašto teismai. Hipoteka. Okupacijos ir jų padariniai. Ypatingieji teismai. Kariuomenės teismas. Pulko teismas. Karo lauko teismas. Kiti ypatingieji teismai. Statutinis teismas. Jūrų teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės minties raida LietuvojeNuo paprotinės teisės iki Lietuvos statutų. Lietuvos statutai. Teismų, administracinė ir seimo reformos. Lenkijos - Lietuvos valstybė XVI - XVIII amžiuje. Pirmoji konstitucija Europoje. Lietuva 1918- 1938 m. Sovietinės okupacijos metais... Lietuva po atgimimo... Lietuvių tauta. Skaityti daugiau
Teisinės nuostatos, saugančios vaikus nuo neigiamo žiniasklaidos poveikioĮvadas. Žiniasklaidos įtaka vaikui ir visuomenei. Teisinės nuostatos, saugančios vaikus nuo neigiamo žiniasklaidos poveikio. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros santykis (2)Įvadas. Teisinė sąmonė. Teisinė kultūra. Teisinė kultūra ir jos teisinis santykis su teisine sąmone. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra ir funkcijos. Teisinės sąmonės vaidmuo kuriant teisęĮvadas. Teisinė sąmonė. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės sąmonės vaidmuo kuriant teisę. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės idėja LietuvojeĮvadas. Teisinės valstybės idėjos kilmė. Teisinės valstybės idėjos XVI - XX amžiuje. Lietuvos teisinėje doktrinoje. "Teisingo įstatymo" samprata. Teisinės valstybės idėja Lietuvoje Antrosios Respublikos laikotarpiu. Teisinė valstybė – "organinės valstybės" komponentas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės principas pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimusĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti konstitucinį teisinės valstybės principą pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimus. Teisinės valstybės principo samprata. Teisinės valstybės principo raida besiformuojančioje Lietuvoje. Teisinės valstybės požymiai pagal konstitucinio teismo išaiškinimus. Teisinės valstybės principo elementai. Teisinės valstybės principas pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimus. Teisės normų bendras pobūdis. Įstatymo viršenybė. Teisės normų prieinamumas. Teisės normų aiškumas ir neprieštaringumas. Prigimtinis teisingumas. Tinkamas teisinis procesas. Proporcingumas. Asmens teisinio saugumo ir tikrumo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprataĮvadas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės ypatumai. Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
......