Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Technologiniai geodezinių ir žemės sklypų matavimo organizavimo ypatumaiĮvadas. GIS GeoMap 2006. Matininkams. Matininkams atliekantiems žemės sklypų kadastrinius matavimus siūloma įranga. Temos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Technologiniai matavimaiMatavimo paklaidos. Matavimo paklaidų sumavimas. Medžiagų kiekio, masės, tūrio matavimai. Bendrosios žinios. Kietų ir birių medžiagų kiekio matavimas. Svarstyklės. Automatinės svarstyklės. Indikatoriai. Platformos. Specialios paskirties. Svorio jutikliai. Transporto svarstyklės. Gamybinių procesų valdymas. Chromatografinis ir masės spektrometrinis dujų bei skysčių analizės būdai. Bendrosios žinios apie chromatografinę analizę. Dujų chromatografai. Bendrosios žinios apie masės spektrometrinę analizę. Vienalyčio magnetinio lauko masės spektrometrai. Masės spektrometriniai analizatoriai jonų greičio atžvilgiu (spidometriniai masės spektrometrai). Skaityti daugiau
Technologinis dokumentų apsaugojimasĮvadas. Bendrosios problemos Europos Sąjungoje (ES). Padėtis Lietuvoje. Naujausios apsaugos technologijos. Išvados. Skaityti daugiau
Technologinis kapitalasĮvadas. Technologinio kapitalo samprata. Technologinio kapitalo svarba vertės kūrimo procese. Inovacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Technologinių įrenginių ir kredito pagrindimas, bei atsipirkimo nagrinėjimas verslo programojeĮvadas. Technologinių įrenginių ir kreditų panaudojimo bei finansavimo pateikimo svarba verslo programoje. Technologinių įrenginių pasirinkimo įtaka prekės (paslaugos) konkurencingumui. Gamybinis planas. Gamybos išlaidos. Grynųjų pinigų cirkuliavimo prognozė ir kredito gavimo bei atsipirkimo nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teenagers criminalsCrime in Lithuania 1995-2003. Teenagers criminals. How a teenager can become a criminal? Drugs and crime. What kind of teenager criminals are in Lithuania. Police account. Skaityti daugiau
Teigiama grupės įtaka vaiko socializacijaiSocializacijos reikšmė, konkrečios vaikų organizacijos "Lietuvos valančiukų sąjūdis" teigiama įtaka vaikui. Išvados. Skaityti daugiau
Teigiamas įvaizdžio formavimas: grožio salonas "D'ORO"Įvadas. Šiame darbe pateiksiu grožio namų "D‘ORO" įėjimo į rinką problemas, tikslus bei reprezentaciją. Įmonės misija, vizija. Išorinė įmonės aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Šalutinio poveikio veiksniai. Įmonės vadovas, jo vadovavimo stilius. Įmonės darbuotojai. Organizacijos kultūra. Įmonės struktūra. Grožio namų "D‘ORO" klientai. Grožio Namų "D‘ORO" konkurencija. Kosmetika, jos kokybė. Įmonės strategija. Įmonės planas. Išvados. Skaityti daugiau
Teigiamas savęs vertinimasĮvadas. Adekvatus savęs vertinimas. Neadekvataus (netinkamo) savęs vertinimo formavimas. Savęs pervertinimas. Savęs neįvertinimas. Savęs vertinimo formavimasis. Savęs pervertinimo formavimasis. Savęs neįvertinimo formavimasis. Savęs vertinimo efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Teigiami ir neigiami informacinės visuomenės kūrimo aspektai (2)Įvadas. Kompiuteris. Informacinė visuomenė. Duomenys, informacija ir žinios. Žiniasklaida informacinėje visuomenėje. Pavojai visuomenei ir žmogui. Galimybių perteklius ir/arba negalimybių filosofija. Išvados. Skaityti daugiau
Teikiamos finansinės paslaugos: SEB Vilniaus bankasFinansinės funkcijos. Sąskaitos ir mokėjimai. Mokamosios kortelės. Indėliai. Kreditai. Lizingas. Pensijų fondai. Draudimas. Skaityti daugiau
Teikiamos paslaugos, marketingo situacija, strategijos formavimas: motelis "Linas"Įvadas. Paslaugų esmė. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas. Verslo paslaugos. Komunikacijos paslaugos. Konstravimo ir su juo susijusios inžinerinės paslaugos. Paskirstymo paslaugos. Švietimo paslaugos. Aplinkos apsaugos paslaugos. Finansinės paslaugos. Sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos. Turizmo ir kelionių paslaugos. Rekreacijos ir kultūros bei poilsio paslaugos. Transporto paslaugos. Paslaugų rūšys. Motelio "Linas" paslaugos. Strategijos formavimas. Firmos misija. Marketingo situacija. Makroaplinka. Įmonės mikroaplinką sudaro. SWOT analizė. Pavojai firmai. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Konkurentai. Kaina. Rėmimas. Klientai. Pateikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teikiamų paslaugų technologinė analizė: motelis UAB "Arsena"Įvadas. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Paslaugų nomenklatūra. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Pagrindiniai tiekėjai. Vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Apgyvendinimo paslaugos teikimo technologija. Procesų ir operacijų detalizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
TeisėKaltinamasis ir inkvizicinis teismo procesai. Ordalijos ir formaliųjų įrodymų teorija. Teisės šaltiniai, atspindintys formaliųjų įrodymų teoriją. Skaityti daugiau
Teisė (17)Įvadas. Civilinės teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinės teisės dalykas. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisės reguliavimo metodas. Darbo teisės subjektai. Darbuotojai. Darbdavys. Kolektyvinių darbo santykių subjektai. viešojo valdymo subjektai. Viešojo valdymo subjektų rūšys. Viešojo valdymo subjektų sistema. Lietuvos respublikos vyriausybė. Ministerijos. Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijos. Apskrities valdymas. Savivaldybės valdymo subjektai. Skaityti daugiau
Teisė (47)Įvadas. Valstybinės valdžios samprata. Darbo ir poilsio samprata, apskaita. Kasmetinių ir tikslinių atostogų rūšys ir apskaita. Administracinių teisės pažaidimų klasifikacija ir administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Nuomos sutarties sąvoka, forma ir pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (54)Įvadas. Įstatymų leidybos procedūra. Įstatymo projekto registravimas ir veiksmai jį registravus. Aplinkybės, kurioms esant įstatymo projekto neteikiamas svarstyti Seime. Įstatymų pateikimas Seimo posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas pagrindiniame komitete. Darbo teisė. Darbo teisės sąvoka. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Praktinis darbas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (58)Juridinių asmenų steigimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Teisė (62)Įvadas. Sandoriai ir jų rūšys. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Žmogaus atsakomybės už savo elgesį samprata ir rūšys. Bendrieji teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys ir jų trumpas apibūdinimas. Administracinės atsakomybės kaip teisinės atsakomybės rūšis ir pagrindiniai jos bruožai. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (63)Juridinio asmens reorganizavimas ir likvidavimas. Juridinio asmens bankrotas. Bausmės skyrimas, pagrindai, būdai ir ribos. Tiesioginės bausmės samprata. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmei. Vartojimo nuomos sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Sutarties pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
......