Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laike, erdvėje ir teritorijojeĮvadas. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas erdvėje. Teritorinis principas. Pilietybės principas. Realinis principas. Universalus principas. Baudžiamojo įstatymo galiojimas laike. Išvados. Skaityti daugiau
Baudžiavos raida Lietuvoje XVI amžiaus antroji pusė – XVIII amžiusĮvadas. Valstiečiai. Valstiečių priešinimasis feodalams. Valstiečių teisių į naudmenas naikinimas. Agrarinė reforma. Ginčai su dvaro urėdais. Atodirbių didinimas ir jų įvairinimas. Valakų skaldymas. Žemės skirstymas į sėdimąją ir priimtinę. Asmeninė valstiečio priklausomybė. Urėdų ir jų tarnų savivaliavimas. Valstiečių ūkis. 1654-1667 metų Karų pasekmės. Šiaurės karas. Badas. Maras. Baudžiavos irimo pradžia. Baudžiavos panaikinimo klausimas. Baudžiavos naikinimas atskiruose dvaruose. Išvados. Skaityti daugiau
Bausmė ir atsakomybėĮžanga. Bausmė ir atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Bausmės atlikimasĮžanga. Bendri nuostatai ir principai. Uždaviniai. Būrio reikšmė. Būrio viršininkas būryje. Būrio sudarymo esmė. Būrio viršininko individualus darbas su nuteistaisiais. Darbas su vyresnio amžiaus recidyvistais. Vyresniojo amžiaus nuteistųjų adaptacija. Psichikos anomalijos. Psichikos anomalijos. Tai, kas žinotina būrio viršininkui. Alkoholikai ir narkomanai. Pataisomumo laipsnio nustatymas. Būrys - pedagoginio darbo centras. Išvada. Skaityti daugiau
Bausmės ir nuobaudos pedagoginiame proceseĮžanga. Asmenybės formavimasis ir bausmės. Bausmės ir jų klasifikacija. Auklėjimo proceso aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Bausmės samprata ir jos rūšysBaudžiamoji teisė iki Bekarijos, Nusikaltimas ir bausmė, Bausmių sistema ir samprata, Bausmės rūšys. Skaityti daugiau
Bausmės šeimoje ir jų poveikis vaiko asmenybeiĮvadas. Fizinės bausmės. Patarimai tėvams. Bausmių žala. Fizinių bausmių požymiai. Skaityti daugiau
Bažnyčia ir totalitarizmasĮvadas. Bažnyčios atsparumas. Katalikų bažnyčia totalitarinėje Italijoje. Fašizmas ir bažnyčia. Musolinio pažiūros į bažnyčią. Katalikų bažnyčia totalitarinėje Vokietijoje. Bažnytinės prielaidos totalitarizmui. A. Hitlerio pažiūros į bažnyčias ir religinė politika iki 1933 metų. Bažnyčia ir nacizmas 1933 metų pirmoje pusėje. Reicho konkordatas 1933 metų liepos 20 d. Jono Pauliaus II nuopelnai blogio sistemos įveikimui. Ryžtingas sprendimas priešintis totalitarizmui. Išvados. Skaityti daugiau
Bažnyčios požiūris į laikmečio aktualijas: abortaiĮvadas. Kas yra abortas. Abortų rūšys. Įstatymai ir bausmės. Organizacijos. Bažnyčios požiūris ir nuostatos. Abortų pasekmės. Skaityti daugiau
Bažnyčios teismų kompetencija Viduramžiais Vakarų EuropojeĮvadas. Inkvizicija. Inkvizicijos poveikis švietimui, mokslui ir kultūrai. Popiežiaus Grigalius VII –ojo Bažnyčios reformos. Eretikų ir raganų persekiojimas Vakarų Europoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bažnyčios vaidmuo viduramžių visuomenėjeĮvadas. Permainos krikščionybėje. Kryžiaus žygiai. Albigiečiai ir Bažnyčios kova su erezijom. Inkvizicija. Kitatikių persekiojimai. Teismas. Inkvizicija įvairiose šalyse. Bažnyčios krizė. Skaityti daugiau
Bažnytinė santuokaĮvadas. Santuoka. Skyrybos. Mišri santuoka. Išvados. Skaityti daugiau
Bažnytinė santuoka kaip alternatyva civilinei santuokos sudarymo formaiĮžanga. Santuokos institutas visuomenės apskritai ir šeimos teisės kontekste. Dėstymas. Santuokos instituto reglamentavimas Lietuvos teisės istorijoje. Santuokos sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Bažnytinės santuokos sudarymo sąlygos ir registravimo tvarka. Išvados. Bažnytinės santuokos populiarėjimas (statistiniai duomenys). Problematika. Tikybiškai mišrios santuokos sudarymas. Registravimo procedūra. Bažnytinės santuokos instituto savarankiškumas. Priedai. Skaityti daugiau
Bedarbio sąvoka ir rėmimasĮvadas. Bedarbio sąvoka. Bedarbio rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbystė ir investicijosĮvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant nedarbo lygio statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Nedarbo lygio prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbystė LietuvojeĮvadas. Užimtieji ir bedarbiai, jų struktūra. Nedarbo duomenų nesutapimų priežastys. Tyrimų aprašymas ir apibrėžimai. Nedarbo kategorijos. Nedarbo priežastys. Pagrindiniai nedarbo priežastys Lietuvoje. Jaunų Lietuvos bedarbių tyrimas. Jauno bedarbio portretas. Svarbiausios Lietuvos jaunimo problemos – nedarbas, žalingi įpročiai bei mokamas mokslas. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje. Situacijos atitinkamose srityse apibūdinimas ir įvertinimas. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 1991 – 2000 m. Darbo jėgos pasiūla 1991-2000 metais. Darbo jėgos pasiūlos struktūros kitimas. Darbo jėgos paklausa 1991 – 2000 metais. Nedarbo lygis 1991 – 2000 metais. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 2000 – 2004 m. Sumažėjo darbo jėgos pasiūla. Didelė darbo jėgos paklausa. Darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumo problema. Teritoriniai nedarbo skirtumai. Padėtis darbo rinkoje 2005 m. Besiregistruojančių darbo biržose skaičius. Nedarbo lygis pagal teritorijas. Darbo jėgos paklausa. Aktyvios darbo rinkos programų efektyvumas. Darbo jėgos pasiūla. Bedarbiai procentas iš šalies darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbo lygis pagal savivaldybes. Darbo jėgos paklausa išaugo penktadaliu. Padidėjimas nukreipimų į užimtumo rėmimo programas. Nedarbo poveikis ir pasekmės. Nedarbo mažinimo būdai. Užimtumo politika. Faktai ir tendencijos. Darbo rinkos (užimtumo) politika. Darbo rinkos politika: aktyvios bei pasyvios darbo rinkos priemonės. Didėjantis užimtumas (darbas). Darbo santykiai ir pašalpos bedarbiams. Naujasis darbo kodeksas. Galiojančios įstatyminės bazės apžvalga. Pagalba nedirbantiems. Dirbančiųjų interesų atstovavimas. Savanoriškas darbas. Į jaunus žmones orientuota darbo rinkos politika. Užimtumo didinimo programa. Darbo rinkos politika ir institucijų veikla. Darbo rinkos institucijų veiklos 2005 metais tikslai ir uždaviniai. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba drauge su Lietuvos darbo birža dalyvauja Europos socialinio fondo projektuose. Eures programa. EURES padeda darbuotojams kirsti sienas. Apie EURES programą. Valstybinės užimtumo tarnybos. EURES tarpvalstybinės partnerystės. EURES LIETUVA. Išvados. Skaityti daugiau
Bedarbystės statistinis tyrimasAbsoliutinių dydžių skaičiavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Absoliutinių pokyčių vidurkiai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Skaityti daugiau
BėgimasBėgimas. Apšilimas. Psichologinis pasiruošimas. Ištvermės treniruotė. Jėgos treniruotė. Bėgimo testai. 20 arba 30 metrų bėgimo iš starto testas. 20 arba 30 metrų bėgimo įsibėgėjus testas. 60 metrų bėgimo testas. 2005 m. individualaus bėgimo konkurso "Bėgimo Taurė-2005" nuostatai. Išvados. Skaityti daugiau
Bėgimo raida LietuvojeĮvadas. Lengvoji atletika (bėgimas). Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.). Lengvosios atletikos kaip sporto sąjūdžio pradžia. Bėgimo raida nepriklausomoje Lietuvoje. Bėgimo vystymasis sovietinėmis ir nacių okupacijos sąlygomis. Lengvoji atletika 1952–1990 m., sportinių rezultatų kilimas. Lietuvos bėgimo raida po nepriklausomybės atgavimo (1990 m.). Išvados. Skaityti daugiau
Beglobiai gyvūnaiĮvadas. Tikslas yra parengti socialinės komunikacijos planą bei priemones aktualiai socialinei problemai. Socialinės problemos buvimas – beglobiai gyvūnai. Problemos aktualumas. Globos tarnybų bandymas susidoroti su problema. Nusprendus įsigyti gyvūną. Globos tarnyba – namai. Palyginamoji analizė. Tikslinės auditorijos komunikaciniams sprendimams pasirinkimas. Auditorijos parinkimas komunikaciniams sprendimams. Problemos sukėlėjo psichologinis portretas. Komunikacijos įgyvendinimas. Komunikavimo strategija, naudojamos priemonės. Tikslingumas. Išvados. Skaityti daugiau
......