Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Tarptautinių rinkų pasirinkimasĮvadas. Tarptautinio marketingo esmė. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Užsienio rinkos užvaldymas. Tarptautinio marketingo etapai. Tarptautinio marketingo tyrimai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Kainų nustatymas tarptautiniame marketinge. Papročiai ir etika tarptautiniame marketinge. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių santykių pokyčiai globalizacijos proceseĮvadas. Globalizacijos įtaka tarptautiniams santykiams. Tarptautinių santykių realizavimas globalinėje erdvėje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių santykių samprataTarptautinių santykių samprata. Tarptautinio konflikto samprata. Terorizmas. Teroristų išpuoliai Rusijoje. Artimųjų Rytų konfliktas. Skaityti daugiau
Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožaiĮvadas. Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožai. Skaityti daugiau
Tarptautinių sutarčių galiojimasĮvadas. Tarptautinių sutarčių galiojimas. Tarptautinių sutarčių galiojimas laike. Tarptautinių sutarčių galiojimas teritorijoje. Tarptautinių sutarčių galiojimas asmenims. Naudota literatūra. Išnašos. Skaityti daugiau
Tarptautinių sutarčių sąvoka ir rūšysĮžanga. Tarptautinių sutarčių apibūdinimas. Tarptautinių sutarčių sąvokos genezė. Tarptautinių sutarčių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių vizitų vadyba. Jų rūšys. Priėmimo programaTarptautinių vizitų vadyba, Darbo vizitas, Neoficialūs vizitai, Tranzitiniai vizitai, Mandagumo vizitas, Užsieniečių delegacijos vizito programos parengimas. Skaityti daugiau
Tarpukario konstitucijų palyginimasĮvadas. Priežastys, dėl kurių reikėjo laikinosios Konstitucijos bei Steigiamojo seimo darbai. 1920 metų birželio 10 dienos laikinoji Konstitucija. Bendrosios nuostatos. 1922 metų rugpjūčio 1 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. Bendrosios nuostatos. 1928 metų gegužės 25 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 metų vasario 11 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpukario Lietuvos ekonomikaLietuvos ūkis atsiskyrus nuo Rusijos imperijos. Ekonomikos plėtra. Pramonės įmonės. Maisto pramonė. Žemės ūkis. Bankai Lietuvoje. Lietuvos Respublikos iždas. Geležinkelio tinklas. Vandens ir oro transportas. Nekilnojamasis turtas. Valstybės investicijos. Stambiausios įmonės. Užsienio kapitalas. Darbininkų padėtis. Lietuvos užsienio prekyba tarpukario metais. Pramonės įmonių pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių 1938 metais. Žemėvaldos pasiskirstymas Lietuvoje 1940 m. pradžioje (be Klaipėdos krašto). Skaityti daugiau
Tarpukario Lietuvos finansų sistemaĮvadas. Klausimai. Finansų sąvoka, funkcijos, sudėtis ir vaidmuo valstybės gyvenime. Finansų – kredito sistemos, kaip specialaus valstybinio aparato, veiklos raida tarpukario Lietuvoje. Finansų ministerija ir jos sistema. Lietuvos bankas. Valstybės kontrolė. Tarpukario Lietuvos biudžetas ir valstybės pajamos. Pinigų sistemos raida Lietuvoje 1918 – 1940 m. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpukario Lietuvos KonstitucijosĮvadas. Tarpukario Lietuvos konstitucijos. Piliečių teisės ir pareigos. Įstatymų leidžiamoji valdžia ir jos funkcijos. Vykdomoji valdžia ir jos funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpukario Lietuvos Konstitucijos ir jų reikšmėĮvadas. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai. 1920 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Aukščiausiųjų valstybės institucijų sistema. Piliečių teisinė padėtis. Rinkimų teisė. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 m. Lietuvos Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpukario Lietuvos pedagogas. Antanas MaceinaAntano Maceinos biografijos faktai. Tarpukario Lietuvos pedagogo veikla. Ugdymo idėjos. Antano Maceinos pašaukimas filosofijai bei pedagogikai. Tautinis auklėjimas. Skaityti daugiau
Tarpukario Lietuvos vidaus politikos tyrimų problemosTarpukario Lietuvos vidaus politikos 3–4 dešimtmečių tyrimų problemos. Politikos nestabilumas. Policijos įstaigos. Slaptųjų tarnybų tyrimai. Arvydas Anušauskas ir jo tiriamasis darbas. Darbai po nepriklausomybės atgavimo. Policijos institucijos kūrimosi raidą. R. Skipitis ir jo knygos. J. Budrys ir atsiminimai knygoje "Kontržvalgyba Lietuvoje". Priežastys lėmusios policijos reformą. Skaityti daugiau
Tarpusavio santykiaiĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Bendravimo procesas. Tarpasmeniniai santykiai. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpusavio santykiai šeimojeĮvadas. Sutuoktinių pagarba. Sutuoktinių sąžiningumas ir pareiga šeimai. Nuoširdumas, pasitikėjimas, ištikimybė. Sunkumai šeimoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpvalstybiniai įmonių atsiskaitymai su Rytų ir Vakarų valstybėmisĮvadas. Lietuvos ir užsienio valstybių muitų sistema. Muitų esmė ir reikšmė. Muitų normos įvairioms šalims. Užsienio prekybos politikos instrumentai. Tarpvalstybiniai muitai rytų ir vakarų valstybėse. Tarptautinė prekyba su Europos sąjungos (ES) šalimis. Tarptautinė prekyba su Rytų valstybėmis. Kiti tarpvalstybiniai įmonių mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizo mokestis. Išvados. Skaityti daugiau
Taršos įtaka žmoguiĮvadas. Atmosferos oro taršos poveikis žmogaus sveikatai. Dirvos taršos poveikis žmogaus sveikatai. Vandens taršos poveikis žmogaus sveikatai. Išvados. Skaityti daugiau
Taršos prevencija vyno pramonėjeBendroji apžvalga. Atliekų prevencija. Taršos prevencijos žingsniai vyno pramonėje. Taršos prevencija vynuogių auginime. Grybelio kontrolė. Energijos taupymas. Šaldomųjų agentų panaudojimo alternatyvos. Išpilstymo proceso racionalizacija. Nuotekų kiekio mažinimas. Procesų efektyvumas. Atliekų tvarkymo ir saugojimo strategijos. Skaityti daugiau
Taršos prevencijos strategijosĮvadas. Aplinkos apsaugos tikslai. Aplinkos apsaugos investicijų rūšys. Teršalų išmetimas į atmosferą. Aplinkos apsaugos mokesčiai. Skaityti daugiau
......