Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Tarptautinė finansinė sistema: aukso standartas, jo privalumai ir trūkumaiĮvadas. Pinigų apibrėžimas. Tarptautinė finansų sistema. Finansinės sistemos susiformavimas. Valiutos kursas ir jo režimai. Aukso standarto sistemos atsiradimo prielaidos. Klasikinio aukso standarto laikotarpis, sistemos pobūdis ir veikimo principai. Aukso standarto sistemos privalumai ir trūkumai, jos panaikinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė jūrų teisėĮžanga. Tarptautinės jūrų teisės dalykas, teisės šaltiniai. Vidaus vandenys. Teritorinė jūra. Taikaus plaukiojimo teisė. Pakrantės valstybės teisės teritorinėje jūroje. Teritorinės jūros plotis. Gretutinė zona. Atviroji jūra. Veiksmai laivų atžvilgiu atviroje jūroje. Nacionalinių teismų jurisdikcija atviroje jūroje įvykdytiems nusikaltimams. Kontinentinis šelfas. Giliavandenis jūros dugnas. Jūros sienos. Skaityti daugiau
Tarptautinė jūrų teisė (2)Įvadas. Tarptautinės jūrų teisės šaltiniai. Tarptautinės teisės kriterijai nustatant baudžiamąją jurisdikciją. Jurisdikcija ir suverenitetas. Baudžiamoji jurisdikcija. Pagrindiniai jurisdikcijos nustatymo principai. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Baudžiamoji jurisdikcija jūros erdvėse. Vidaus vandenys. Dvi baudžiamosios jurisdikcijos taikymo sistemos. Kariniai laivai. Užsienio karo ir kitų valstybinių nekomercinių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklės. Teritorinė jūra. Teisinis režimas teritorinėje jūroje. Taikus plaukimas teritorinėje jūroje. Karinių laivų taikaus plaukimo teisė. Baudžiamoji jurisdikcija, taikoma laivams taikaus plaukimo per teritorinę jūrą metu. Laivai, kurie teritorinėje jūroje yra nuleidę inkarą. Išskirtinė ekonominė zona ir gretutinė zona. Gretutinė zona. Išskirtinė ekonominė zona. Kontinentinis šelfas. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 332 straipsnis. Atviroji jūra. Laivo teritorialumo fikcija. Lotus byla. Municipalinių teismų jurisdikcija kriminalinių nusikaltimų atvirojoje jūroje atveju. Vėliavos taisyklės taikymo išimtys atvirojoje jūroje. Apžiūros teisė (The Right of Visit). Piratavimas (Piracy). Persekiojimo karštais pėdsakais teisė (The Right of Hot Pursuit). Apžiūros teisė (The Right of Visit). Nesankcionuota transliacija (Unauthorised Broadcasting). Prekyba vergais (Slave trade). Sutartimis nustatytos vėliavos taisyklės išimtys. Povandeninių kabelių apsauga (The protection of the submarine cables). Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 224 straipsnis. Nelegali emigracija (Illegal emigration). Nelegalus narkotinių medžiagų pervežimas (Control of Narcotic Drug Trafficing). Prisiartinimo teisė. (The right to approach). Laivų susidūrimai atvirojoje jūroje (Collisions on the high seas). Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnis. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė komunikacija ir globalus marketingasĮvadas. Tarptautinė komunikacija. Tarptautinės komunikacijos veiksniai šiuolaikinėje organizacijoje. Globalus marketingas. Globalizacijos sferos. Globalizacijos įtaka organizacijoms. Globali rinka. Reklama. Globalaus marketingo uždaviniai. Aplinkos pažinimas. Kultūros pažinimas ir kalba. Įpročiai ir elgsena. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė kriminalinės policijos organizacija – InterpolasĮvadas. Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos – Interpolo susikūrimas ir raida. Interpolo raida. Interpolo organizacinė struktūra. Interpolo veikla. Interpolas kaip tarptautinė organizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė Lietuvos prekybaĮvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis ir absoliutus pranašumai. Užsienio prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuvos ekonomikos plėtros galimybės. Lietuvos užsienio prekyba. Teisinės bazės tobulinimas. Lietuvos užsienio prekybos duomenys. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Skaityti daugiau
Tarptautinė logistikaĮvadas. Tarptautinės logistikos esmė bei reikšmė. Tarptautinės logistikos tipai. Tarptautinės logistikos ypatumai. Krovinio gabenimo bei jų pasirinkimo ypatumai. Vandens keliais gabenamas krovinys. Antžeminis krovinio gabenimo būdas. Oru gabenami kroviniai. Tarptautinė logistika ir Europos Sąjunga (ES) rinka. Lietuvos eksportas į ES. Tarptautinės krovinio ekspedicijos iš Lietuvos į Europos Sąjungą (ES) būklė. Tarptautinės krovinio ekspedicijos iš Lietuvos į Ispaniją būklė. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė logistika (4)Įvadas. Logistikos sistemos charakteristika. Logistinių partnerių paslaugų paketas. Tarptautiniai frachtuotojai - pervežėjai. Ekspeditoriai. Transportavimas. Transporto rūšių ekonominis palyginimas. Sandėliavimas. Sandėlių rūšys. Logistikos analizės priemonės ir jų panaudojimo galimybės. Tarptautinės logistikos paslaugų sistema. Logistikos būklės analizė. Logistikos veiklos organizavimas ir planavimas. Tarptautinės teisės susitarimai apima. Logistikos - eksporto įmonės padalinius ir tarnybas pagal funkcijas galima sugrupuoti į 5 grupes. Tiekimo grandies valdymas. Logistinis bendradarbiavimas. Pelnas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė logistika (5)Įvadas. Tarptautinės logistikos paslaugos. Logistikos paslaugų teikėjai. Ekspeditoriaus veiklos sritys. Ekspedijavimo paslaugos. Ekspedicinio darbo pasidalijimas. Ekspedicijų rūšys. Tarptautinė ekspeditorių veiklos orientacija. Reikalavimai paslaugų teikėjui. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė migracija Lietuvoje 2004-2007 metaisĮvadas. Darbo tikslas: Atlikti išsamią tarptautinės migracijos Lietuvoje 2004-2007 metais statistinę analizę ir pateikti išvadas bei 2008 metų prognozę. Dinamika. Grupavimas. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Reiškinio prognozavimas. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Tarptautinė organizacija kaip socialinė sistemaĮvadas. Tikslas - išanalizuoti visus su mokymais ir darbuotojų informavimu apie įmonę susijusius procesus vykstančius tarptautinėje kompanijoje. Nuolatiniai darbuotojų mokymai ir informavimas apie įmonės veiklą bei strategiją - tai tarptautinės įmonės darbo dalis. "X" tarptautinė įmonė besirūpinanti nuolatiniu darbuotojų tobulinimu. Darbuotojų informavimas apie organizaciją. Kvalifikacinis darbuotojų ugdymas. Asmeninės karjeros vystymas organizacijoje. Darbuotojų mokymų ir informavimo apie įmonės veiklą bei strategiją kompanijoje "x" analizė. Darbo metodologija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė oro vežėjų asociacija (IATA)Narystė Tarptautinėje oro transporto asociacijoje (IATA). Oro transporto konferencijos. IATA geografija. IATA agentūra. IATA agentų teisės ir pareigos. IATA agentų darbas. IATA agentūros steigimo tvarka. Krovinio vežimo oro transportu sutarties teisiniai pagrindai. Tarptautinio oro susisiekimo teisė. Varšuvos konvencija ir Hagos protokolas. Skaityti daugiau
Tarptautinė paskirstymo logistikaĮvadas. Marketingo ir paskirstymo logistika. Paskirstymo logistika tarptautiniu mastu. Tarptautinės paskirstymo logistikos uždaviniai. Tarptautinių paskirstymo sistemų struktūra. Prekių paskirstymo sistemos. Centralizuotas prekių paskirstymas. Decentralizuotas prekių paskirstymas. Paskirstymo logistikos sėkmės komponentai. Pristatymo laikas. Pristatymo patikimumas. Pristatymo lankstumas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė pinigų sistemaĮvadas. Tarptautinės pinigų sistemos raida. Aukso standartas. Bretono Vudso sistema. Valiutų kursai ir mokėjimų balansas. Mainai tarp valiutų regionų. Prekyba užsienio valiutomis. Ryšys tarp nedelsiamojo ir išankstinio valiutos keitimo kursų. Išankstinio valiutų keitimo kursų kaip būsimųjų nedelsiamojo valiutų keitimo kursų prognozė. Keitimo kursų lygis. Centrinis bankas ir valiutų keitimo rinka. Einant į naują tarptautinę pinigų sistemą. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė politika ir muitų sistemaĮvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos samprata. Dvigubo įrašo mokėjimų balanse principas. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Muitų politika. Muitų esmė ir rūšys. Muitai Lietuvoje. Muitų įtaka šalių ekonomikai. Importo mokesčiai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Tarptautinė prekybaĮvadas. Mokestinių prievolių raiškos Lietuvoje ypatumai. Mokesčiai ir jų objektai. Kas kuriuos mokesčius moka. Pagrindinių mokesčių apibūdinimas. Bendra mokesčių charakteristika. Fizinių asmenų mokestis. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba (11)Įvadas. Užsienio prekybos analizės ir prognozavimo metodų apžvalga. Užsienio prekybos analizės ir prognozavimo modeliai. Modelių formavimo principai. Eksporto / importo funkcijos. Funkcijų veiksnių parinkimo reikalavimai. Funkcijos veiksnių parinkimas. Fiktyvūs veiksniai. Retrospektyvos vertinimas. Pagrindiniai eksporto/importo analizės modeliai. Gravitaciniai modeliai. LINK modelis. Posocialistinių šalių užsienio prekybos modelis. Japonijos modelis. Užsienio šalių prekybos efektyvumo analizės metodai. Reikalavimai produkcijos eksporto/importo efektyvumo analizei. Prekių grupių efektyvumo rodikliai. Užsienio prekybos efektyvumo rodiklis "prekybos sąlygos". Užsienio prekybos analizės ir prognozės modelių taikymo Lietuvoje prielaidos. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Prekių muitinės vertės tarptautinėje prekyboje reikšmė. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Sandorio vertės metodas. Tapačių ar panašių prekių sandorio vertės metodai. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu metodu. Prekių muitinės vertės nustatymas sumavimo metodu. Priimtini būdai prekių muitinei vertei nustatyti. Kiekybiniai prekybos politikos metodai. Kvotiravimas. Licencijavimas. "Laisvanoriški" eksporto apribojimai. Kiekybiniai prekybos politikos metodai (Lietuvoje). Paslėpti prekybos politikos metodai. Paslėpti prekybos politikos metodai (Lietuvoje). Finansiniai prekybos politikos metodai (subsidijos). Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba (13)Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekyba. 2001 metų Lietuvos vidaus ir užsienio prekybos situacija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba (14)Įvadas. Tarptautinė prekyba. Pagrindinės organizacijos, susijusios su tarptautine prekyba. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai. Valstybinė užsienio prekybos politika. Pokyčiai tarptautinėje prekyboje Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba (15)Vernon'o produkto ciklo teorija. Europos sąjungos teisės aktų viršenybės principas. Acquis communautaire. Reglamentas. Viešieji pirkimai. Laisvosios prekybos sutarčių denonsavimas Lietuvai tapus Europos sąjungos nare. N įmonės eksporto - importo analizė. Skaityti daugiau
......