Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Šviečiamasis amžiusĮvadas. Istorija. Prancūzijos revoliucija. Žmogaus teisės ir jų kritikai. Religija. Libertinizmas ir ateizmas. Filosofija. Švietimo filosofija. Diderot ir d'Alembert'o enciklopedija. Menas. Watteau ir Fragonard‘as. Wolfgangas Amadeus Mocartas. Mokslas. Politinė ekonomija. Literatūra. Voltalre'as. J. J. Rousseau. J. W. Goethe. F. Šileris. Švietimas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Šviesa (2)"Nuo balanos iki halogenų". Pirmosios "lempos". Šviesos revoliucija. Dienos šviesos lempa. Diodai. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Šviesa ir jos reiškiniaiĮvadas. Šviesa ir jos šaltiniai. Skaidrieji ir neskaidrieji kūnai. Šešėlis. Šviesos atspindys. Šviesos lūžimas. Šviesos lūžimo dėsnis. Visiškais atspindys. Šviesos sukurti atvaizdai. Lęšiais gaunami atvaizdai. Lęšiu gaunamojo vaizdo braižymas. Išvados. Skaityti daugiau
Šviesa kaip ekologinis reiškinys, šviesos reikšmė įvairiems organizmams ir jų prisitaikymas prie šviesos režimoŠviesa kaip ekologinis reiškinys, šviesos reikšmė įvairiems organizmams ir jų prisitaikymas prie šviesos režimo. Saulės spinduliuotė. Jos skaidymas. Fotosintezė. Matomoji šviesa. Infraraudonieji spinduliai. Šviesamėgiai ir ūksminiai augalai. Eurofotai ir stenofotai. Šviesos reikšmė gyvūnams. Skaityti daugiau
Šviesos banginė teorijaŠviesos banginė teorija. Šviesos prigimties sampratos raidos istorija. Pirmoji šviesos banginės prigimties samprata. Šviesos interferencija. Šviesos difrakcija. Difrakcinė gardelė. Šviesos fotoninė teorija. Šviesos kvantai. Fotoefektas. Komptono efektas. Elektroninės bangos. Tikimybės bangos. Dydžiai ir vienetai. Skaityti daugiau
Šviesos dėsniaiŠviesos interferencija. Interferencinio vaizdo susidarymas. Interferencinio vaizdo geometrija. Minimumų ir maksimumų paieškos. Šviesos interferencijos ypatumai. Šviesos difrakcija. Mechaniniai šviesos sklidimo modeliai. Interferencijos vaidmuo difrakcijoje. Difrakcinė gardelė. Difrakcijos spektras. Difrakcija gamtoje ir technikoje. Šviesos bangos ilgio nustatymas. Šviesos poliarizacija. Poliaroidai. Emisijos ir absorbcijos spektrai. Šviesos dispersija. Įvadas. Skaityti daugiau
Šviesos reikšmė architektūrinių objektų meninio vaizdo suvokimeĮvadas. Šviesos reikšmė architektūroje įvairių Epochų laikotarpiais. Šviesos reikšmė architektūrinių objektų. Meninio vaizdo suvokime. Išvados. Skaityti daugiau
Šviesos reiškiniai (2)Įžanga. Dėstomoji dalis. Šviesos prigimtis. Šviesos šaltiniai. Šviesos atspindys ir lūžimas. Šviesos atspindys. Atspindžio dėsnis. Šviesos lūžimas. Šviesos greitis, srautas, stiprumas, apšviestumas ir apšviestumo dėsniai. Šviesos greitis. Šviesos srautas. Šviesos stiprumas., Apšviestumas. Apšviestumo dėsniai. Šviesos interferencija, difrakcija, poliarizacija. Šviesos interferencija. Šviesos difrakcija. Šviesos poliarizacija. Šviesos dispersija. Regimasis spektras. Vaivorykštė. Išvados. Skaityti daugiau
Šviesos šaltiniaiKaitinamosios lempos. Puslaidininkiniai šviesos signalai. Eismo šviesos. Automobilių signalai. Saugos, perspėjamieji ir avariniai signalai. Skaityti daugiau
Šviesos šaltiniai (2)Įvadas. Bendrosios žinios. Infekcinė iliumistencija. Dviguba heterostruktūra. Išorinis kvantinis našumas. Optinio ryšio šviesos diodai. Lazerių veikimo principai. Lazerinių diodų sandara, veikimas ir savybės. Optinio ryšio sistemų lazeriniai diodai. Moduliacijos diodai. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimas ir kultūraMikalojus Daukša. Lietuvių raštija. Reformacinis judėjimas. Pirmųjų lietuviškų knygų autoriai. Skaityti daugiau
Švietimas ir mokslas tarpukario metuŠvietimas ir mokslas Lietuvoje, lyginant su Lenkija ir Estija. Mokyklų organizacija. Pradinis mokslas. Vidurinis mokslas. Aukštasis mokslas. Klaipėdos krašto mokykla. Skaityti daugiau
Švietimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metaisTiek kiek pavyko surinkti informacijos apie švietimą II pasaulinio karo metu. Apie švietimą Lietuvoje, Apie Vytauto Didžiojo universiteto veiklą 1941-1944 metais, Istorinė charakteristika. Skaityti daugiau
Švietimas Lietuvoje XIX amžiaus antrojoje pusėjeŠvietimo sąvoka. Švietėjiškas sąjūdis. XIX amžiaus vidurio švietėjai. XIX amžiaus pabaigos švietėjų tendencijos. Pradinio švietimo raida Lietuvoje XIX amžiaus antroje pusėje. Pradinės mokyklos reformos Lietuvoje XIX amžiaus antroje pusėje. Slaptas mokymas Lietuvoje XIX amžiaus antroje pusėje. Slapto mokymo turinys, metodika. vidurinė, aukštoji ir specialioji mokymo mokykla. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimas Lietuvoje XIX amžiujeEdukacinė komisija. Struktūra. Tikslas. Mokomieji dalykai. Mokytojai. Kontrolės sistema. Lietuvos mokyklos. Lietuvos mokykla (1803 – 1904). Pradinė mokykla. Vidurinis mokslas. Aukštasis mokslas. Bausmės. Pokutnica. Prieš lietuvišką liežuvį. Slaptosios mokyklos. Baudos už slaptąsias mokyklas. Mūsų švietėjos. Prisiminimai. Skaityti daugiau
Švietimo epochaŠvietimo epochos literatūros srovės ir kryptys. Šviečiamasis klasicizmas. Rokokas (pseudoklasicizmas). Preromantizmas. Pagrindiniai bruožai ir idėjos. Atstovai. Skaityti daugiau
Švietimo epocha EuropojeĮvadas. Organizuotas švietimas Europoje. XVIII amžiaus švietėjai. Švietimo idėjos Lietuvoje. Šviečiamasis klasicizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo epocha Europoje (2)Švietimo epochos įtaka visuomenei. Europa ir jos valstybės. Kosmopolitizmas. Švietimo skleidėjai. Utopija ir reforma. Skaityti daugiau
Švietimo epocha Europoje (4)Švietimo ištakos. Svarbiausi švietimo bruožai. Švietėjų politinės nuostatos. Švietimo epochos laikotarpio mokslo ir technikos laimėjimų įtaka visuomenei. Šviečiamoji literatūra. Pagrindinės Švietimo epochos literatūros srovės ir kryptys. Švietimo epochos įtaka pasaulietiškam gyvenimui. Skaityti daugiau
Švietimo epocha LietuvojeĮvadas. Švietimo epochos bendroji charakteristika. Švietimo reformos ir Vilniaus universitetas. Lietuvos šviečiamasis sąjūdis. Architektūra, menas, teatras, muzika. Skaityti daugiau
......