Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Šešių dienų karasPagrindinės pozicijos. Mūšio etapai. Gazos sektorius ir Sinajaus pusiasalis. Vakarinis krantas. Golano aukštumos. Pabaiga. Skaityti daugiau
Šešių sigmų kokybės metodologijaĮvadas. Kas yra 6 sigma (ơ). 6 sigma metodo esmė. 6 Sigma metodologijos principai. Šešių sigmų sistemos nauda. Šešios sigmos verslo sėkmei valdyti. Šešių sigmų matavimo priemonių sistemos trūkumai. Žingsniai, kuriais tobulinama Šešių sigma sistema. ISO 9001 ir Šešių sigmų integracijos privalumai. Skaityti daugiau
Šeškinės socialinės situacijos analizėĮvadas. Bendra informacija apie Šeškinės seniūniją. Šeškinės seniūnijos socialinė-demografinė padėtis ir jos aprašymas. Institucijų tinklas. Šeškinės mikrorajono žemėlapis. Institucijų veiklos aprašymas. Juridinės paslaugos. Socialinės paslaugos. SOS Vaikų Kaimas. Švietimo įstaigos. Sveikatos įstaigos. Socialinių paslaugų teikėjų bendradarbiavimo ryšiai. Problemos ir jų sprendimo būdai. Alkoholizmas Šeškinėje. Keliai Šeškinės seniūnijoje. Akropolis. Žodynas. Priedai (3). Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Šiandieninė Lietuvos švietimo sistemaDarbe aptariama šiandieninė (2000 m.) Lietuvos švietimo sistema, jos padėtis. Pagrindiniu aspektu bus švietimo sistemos reforma, kuri pradėta vykdyti atkūrus nepriklausomybę. Kaip vykdoma reforma, kas jau padaryta, kokie pasiekimai, kokios vyraujančios problemos ir kas dar bus bandoma įgyvendinti. Skaityti daugiau
Šiandieninės motinystės reiškinio samprataTeorijų pristatymas: Socialinio išmokymo teorija, Feministinė psichoanalizės teorija, Kitimo teorija. Kokybinio interviu analizė: Subjektyvios impresijos (interviu nr.1), Subjektyvios impresijos (interviu nr.2), Subjektyvios impresijos (interviu nr.3), Santykių su buvusia šeima analizė, Dabartinės šeimos analizė, Šiuolaikinės "motinystės" sampratos analizė. Išvados. Priedai: Leidybos ir informacijos centro "Už gyvybę" veikla, Kokybinio interviu klausimynas, Kokybinio interviu nr.1 transkribacija, Kokybinio interviu nr. 2 transkribacija, Kokybinio interviu nr. 3 transkribacija. Skaityti daugiau
Šiaudų panaudojimas kuruiŠiaudų ištekliai ir panaudojimo kurui galimybės. Šiaudų naudojamų kurui savybės. Šiaudų pelenai. Šiaudų plovimas Šiaudų ruošimas kurui, pervežimas ir saugojimas. Šiaudų granulės. Šiaudais kūrenami katilai. Šiaudais kūrenamos centrinio šildymo katilinės. Šiaudų kūrenimo poveikis aplinkai. Šiaudų naudojimo kurui ekonominė reikšmė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Šiauliai (2)Įvadas. Miesto istorija. Katedra – šiauliečių pasididžiavimas. Muziejai. "Aušros" muziejus. Archeologijos, istorijos ir etnografijos ekspozicija. Dviračių ekspozicija. Unikalieji miesto muziejai. Geležinkelio muziejus. Šiaulių ligoninės patologinės anatomijos skyriaus muziejus. Priešgaisrinės apsaugos muziejus. Katinų muziejus. Tardymo izoliatoriaus muziejus, Policijos muziejus. Vandentvarkos muziejus. Šiauliai ir Kryžių kalnas. Parkai. Kurtuvėnų Regioninis parkas. Gamta. Tradicijos. Pramogos. Skaityti daugiau
Šiauliai (5)Šiaulių istorija (anglų kalba). History of Via Hansa. History of Šiauliai. Šiauliai. Šiauliai in numbers. Hill of crosses. Places to visit. Small sculptures. Museums. Galleries. Skaityti daugiau
Šiaulių darbo rinkaDarbo birža. Funkcijos. Paslaugos. Paslaugos ieškantiems darbo. Paslaugos darbdaviams. Darbo jėgos ištekliai. Darbdavių apklausa 2006 metų darbo jėgos užimtumo prognozei. Pagrindiniai darbdavių apklausos tikslai. Rinkos tendencijos. Darbuotojų poreikis. 2006 metų darbuotojų poreikio vertinimas, lyginant su 2005 metais. Pagal ekonomines veiklas. Pagal išsilavinimą. Darbuotojų kaita. Įdarbinimo poreikis. Darbo rinkos profesinio mokymo poreikis. 2006 metų Šiaulių darbo rinkos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos balanso prognozė. Išvada. Prognozuojama darbo jėgos paklausa. Prognozuojamas 2006 metų darbo jėgos pasiūlos ir paklausos balansas. Įsidarbinimo galimybių barometras 2006 m. Specialistai (su aukštuoju universitetiniu/neuniversitetiniu, aukštesniuoju išsilavinimu). Darbininkai (turintys profesinį pasirengimą). 2006 metų darbo rinkos aktyvios politikos programos. Nedarbo prevencijos programa. Profesinio mokymo programa. Ilgalaikių bedarbių profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo priemonių organizavimas. Darbo klubų programa. Viešųjų darbų programa. Užimtumo fondo remiami darbai. Subsidijuojamos darbo vietos. Savo verslo organizavimo programa. Įdarbinimo tarpininkavimas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Reikalavimai VUI projektų teikėjams. Valstybės paramos dydis. Įdarbinimo įmonės Šiauliuose. Privačios įdarbinimo įmonės Lietuvoje. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto ekologinės problemosĮvadas. Darbo tikslas: Supažindinti ir atskleisti mano gimtojo miesto – Šiaulių – ekologines problemas. Žmogus – gamtos alintojas. Šiaulių miesto ekologinės problemos. Oro užterštumo problema. Bloga miesto želdinių būklė. Paviršinių vandens telkinių užterštumas. Užterštas šachtinių šulinių vanduo. Nuotėkų valymo problema. Atliekų problema. Išvados. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių kokybėĮvadas. Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių kokybė. Paviršinių vandens telkinių monitoringas (2003 m ataskaita). Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Vietinės programos. Šiaulių miesto aplinkos kokybės monitoringas ir informacinės duomenų bazės plėtojimas. Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybė. Gyvūnija. Žuvys miesto ežeruose. Augmenija. Aplinkosaugos švietimas ir visuomenės informavimas. Kita veikla. Apibendrinimas. Priedai. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto Talkšos ežeras sulaukė Europos paramosTalkšos ežero pagrindinė ekologinė problema. Talkšos ežero projekto sąsaja su kitais ūkio sektoriais. Talkšos ežero projekto tikslai ir rezultatai. Ežero valymo darbai. Pulpovamzdžių įrengimas. Dumblo sėdintuvas. Talkšos ežero pakrančių sutvarkymas. Darbų vykdymo operacija. Ežero valymo ir pulpos nusėsdinimo darbai. Pažeistų teritorijų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas. Talkšos ežero švarintojai. Išvados. Skaityti daugiau
Šiaulių poetai ir rašytojaiTema: Šiaulių poetai ir rašytojai. Tikslas: susipažinti su Šiaulių poetais ir rašytojais. Uždaviniai: 1) supažindinti su Šiaulių literatų klubų susivienijimais; 2) supažindinti su Šiaulių poetais ir rašytojais; 3) išvardinti Šiaulių poetų ir rašytojų parašytus kūrinius. Problema. Skaityti daugiau
Šiaulių rajono oro užterštumasĮvadas. Šiaulių miesto atmosferos oro kokybė. Oro taršos monitoringas. Planai Šiaulių oro apsaugos srityje. Oro taršos mažinimas ir stabilizavimas. Transporto srityje. Aplinkos oro apsauga. Direktyvos ir oro kokybės modeliavimas. Modelių naudojimas. Modelių parinkimo kriterijai. Dispersijos modeliai ir jų panaudojimo tikslas. Taršos šaltinių tipai. Teršalai, kurie gali būti modeliuojami ir jų vertinimo kriterijai. Meteorologinių faktorių įtaka teršalų sklaidai ir jų panaudojimas modeliuose. Išvados. Skaityti daugiau
Šiaurės AmerikaAmerikos apgyvendinimas. Šiaurės Amerikos indėnai. Karas ir taika. Saulės šokis. Medicina ir dvasių pasaulis. Šiaurės Amerika. Geologinė sandara. Gyventojai. Politinis susiskirstymas. Šiaurės Amerikos gamta. Reljefas. Gyvūnija. Dirvožemiai ir augalija. Ledynai. Skaityti daugiau
Šiaurės Amerika (5)Geografinė padėtis. Paviršius. Vidaus vandenys. Žemėlapis. Geografinės zonos. Gyvūnija. Klimatas. Valstybės. Svarbiausieji Šiaurės Amerikos klimato rodikliai. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Šiaurės Amerikos augalija ir gyvūnijaŠiaurės Amerikos augalija ir gyvūnija. Skaityti daugiau
Šiaurės Amerikos fauna, flora, bioištekliaiĮvadas. Klimato juostos. Flora. Fauna. Bioištekliai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (21). Skaityti daugiau
Šiaurės europidų etninė muzikaĮvadas. Etninė muzika ir žmonijos rasių išsiskyrimo teorija. Etninės muzikos stiliai. Baltosios rasės etninė muzika – šiaurės europidai. Išvados. Skaityti daugiau
Šiaurės jūraDarbo uždaviniai. Šiaurės jūros pakrantė. Praplaukimai. Esami uostai. Žūklės rajonai. Skaityti daugiau
......