Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Šeimos padėtis Lietuvos politikojeĮvadas. Paramos šeimai politika: samprata ir reikšmė. Lietuvos valstybinės šeimos politikos teisiniai pagrindai. Šeimos koncepcija Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Paramos šeimai politika strateginiuose ir kituose teisės aktuose. Lietuvos šeima: politika ir realijos. Valstybinė šeimos politika: praktika. Valstybinės šeimos politikos priemonių taikymo galimybės Lietuvoje. Atostogos ir socialinės išmokos jų metu. Šeimos-darbo derinimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos pagalba besimokantiemsĮvadas. Teorinė dalis. Šeimos vaidmuo. Šeimos ugdomasis poveikis. Vaikų ugdymo planas, atsižvelgiant į jų metus. Vaiko paruošimas suaugusiųjų pasauliui. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo uždaviniai. Darbo su šeima formos. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos planavimasĮvadas. Šeimos planavimas Lietuvoje. Reprodukcinė sveikata. Kontracepcija. Abortai. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos politika Lietuvoje (2)Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šeimos politiką Lietuvoje. Socialines politikos situacija Lietuvoje. Gimstamumo mažėjimas. Šeimos deinstitucionalizacija Lietuvoje. Šeimos deinstitucionalizacijos teisinės padėties analizė. Paramos šeimai politika Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos problemas reguliuojantys dokumentaiŠeimos samprata, jos funkcijos ir disfunkcijos. Šeimos funkcijos. Šeimos disfunkcijos. Šeimos politika. Kai kurie įstatymai apibrėžiantys šeimą, jos narių teises ir pareigas. Vaiko memorandumas tėvams. Šeimos problemos. Santuoka ir skyrybos. Skyrybos. Santuokos turtinis aspektas. Skaityti daugiau
Šeimos psichologinis konsultavimasĮvadas. Šeimos konsultavimo teoriniai modeliai. Psichologinės paramos šeimai tipai. Psichologinės paramos šeimai rūšys. Šeimos konsultavimo ypatumai. Šeimos santykių korekcijos metodai. Reikalavimai šeimos konsultantui. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos samprata (3)Įvadas. Šeimos apibūdinimas. Šeimos apibrėžimas. Šeimos funkcijos. Šeimos dinamika. Šeimos gyvenimo ciklas. Šeimos gyvenimo krizės. Šeimos reikšmė sveikatos ugdyme. Šeimos sveikatos problemos ir jų sprendimo būdai. Šeima ir sunkiai sergantis šeimos narys. Šeima ir neįgalumas. Mirtis šeimoje. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos sociologijaĮvadas. Kas yra šeima?. Šeimos struktūra. Santuoka ir santuokos tipai. Santuokos tipai. Šeima, kaip socialinis institutas. Priklausymas šeimai. Socialinio konflikto perspektyva. Šeima ir demografinė kaita. Darbų ir atsakomybės paskirstymas šeimoje. Simetrinis šeimos modelis. Tamsioji šeimos gyvenimo pusė: prievarta prieš moterį. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Šeimos struktūros įtaka vaiko ugdymuiĮvadas. Šeimos samprata. Tėvas ir motina vaiko gyvenime. Skyrybų padariniai sutuoktiniams ir vaikams. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos svarba vaiko socializacijaiĮvadas. Tikslas ir uždaviniai. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos supratimas skirtingais laikotarpiais. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė–ekonominė šeimos funkcija. Rekreacija. Bendravimas. Lytinių poreikių tenkinimas. Tautos etoso tęstinumas. Šeimos psichologinis klimatas. Šeimos vertybės ir tradicijos. Dorovinės šeimos vertybės. Vaikų auklėjimas šeimoje. Dorovinis auklėjimas. Darbinis auklėjimas. Estetinis auklėjimas. Ekologinis auklėjimas. Lytinis auklėjimas. Slopinimo autoritetas. Atokumo autoritetas. Moralizavimo autoritetas. Meilės autoritetas. Gerumo autoritetas. Papirkinėjimo autoritetas. Šeimos problemas reguliuojantys dokumentai. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Vaiko teisių deklaracija. Vaiko teisių konvencija. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos šventėsĮžanga. Tradicijos samprata ir švenčių atsiradimo prielaidos. Šeimos šventės. Kūčios -išimtinai šeimos šventė. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos šventės: krikštynos, vestuvės, laidotuvėsĮvadas. Šeimos papročiai. Krikštynos. Vestuvės. Krikštynos. Laidotuvės. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos šventės. Švenčių klasifikacijaĮvadas. Teorinė literatūros dalis. Šeimos švenčių klasifikacija. Vestuvės. Vestuvininkų pulkas. Vestuvių diena. vestuvių vaišės. Kūdikio gimimas ir krikštas. Krikštynos. Krikštynų veikėjai. Krikštynų vaišės. Kūčios. Kūčių patiekalai. Šventės išskirtinumas. Motinos diena. Tėvo diena. Vardinės ir gimtadieniai. Šventės išskirtinumai. Laidotuvės. Šventės išskirtinumai. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos šventės. VestuvėsSenieji vestuvių papročiai. Vestuvių papročiai XIX amžius – XX amžius: sugrąžtai. Tautinės savimonės raiška lietuvių vestuviniuose papročiuose. Išvados. Nuotraukų albumas. Skaityti daugiau
Šeimos tarpusavio santykių įtaka vaiko gyvenimeĮvadas. Šeimos psichologinis klimatas. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų bendravimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tėvų ir paauglių bendravimas. Tėvų ir jaunuolių bendravimas. Skaityti daugiau
Šeimos tarpusavio santykių pokyčiai, šeimoje augant neįgaliam vaikuiĮvadas. Negalės poveikis šeimai. Negalės poveikis tėvams. Gedėjimas ir išgyvenimų pakopos. Stresas. Stigma (žymė). Šeimos irimas. Negalės stiprumas. Negalės poveikis broliams ir seserims. Parama šeimai. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisė (5)Įžanga. Šeimos teisės samprata ir principai. Santuoka. Santuokos samprata. Santuokos sudarymas. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Santuokos negaliojimas. Santuokos pabaiga. Santuokos nutraukimas sutuoktinių bendru sutikimu. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės. Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Gyvenimas skyrium. Asmeniniai neturtiniai sutuoktinių santykiai. Sutuoktinių turtas ir jo dalybos. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Sutartinis sutuoktinių turto režimas. Šeimos turtas. Sutuoktinių turto valdymas, naudojimas, disponavimas juo. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimas. Tėvų ir vaikų santykiai. Vaiko kilmė. Tėvystės pripažinimas ir nustatymas. Tėvystės ar motinystės nuginčijimas. Asmeniniai tėvų ir vaikų santykiai. Ginčai dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo. Tėvų teisės ir pareigos, susijusios su jų vaikams priklausančiu turtu. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos. Vaikų pareiga išlaikyti savo tėvus. Kitų šeimos narių tarpusavio išlaikymo pareigos. Įvaikinimas, globa ir rūpyba. Įvaikinimo samprata ir sąlygos. Sutikimas įvaikinti. Globa ir rūpyba. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisė Lietuvos Didžiojoje KunigaikštystėjeĮžanga. Pozityvistinės santuokos sudarymo sąlygos. Negatyvios santuokos sudarymo sąlygos. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Ankstesnė santuoka. Kraujomaiša. Priklausymas skirtingoms religijoms. Nusikaltimo padarymas. Santuokos nutraukimo galimybės. Sutuoktinių finansai ir atsakomybė. Moters padėtis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statutuose. Vaikai. Globa. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisiniai aspektaiĮvadas. Šeimos funkcijos. Šeimos disfunkcijos. Šeimos politika. Kai kurie įstatymai apibrėžiantys šeimą, jos narių teises ir pareigas. Vaiko memorandumas tėvams. Šeimos problemos. Santuoka ir skyrybos. Skyrybos. Santuokos turtinis aspektas. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisiniai aspektai Lietuvos istorijos šaltiniuoseĮvadas. Teisės šaltiniai XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje. Teismų sistema XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje. Šeimos santykių reguliavimas iki 1795 metų. Šeimos santykių teisinis reguliavimas 1795–1861 metais. Knygos Lietuvos TSR istorinių šaltinių analizė (1795–1861 metais). Santuokinė neištikimybė. Tėvų ir vaikų santykiai. Seserų ir brolių turtiniai santykiai mirus tėvams. Nepilnamečių globa mirus tėvams. Išvados. Skaityti daugiau
......