Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Bankų ir parabankų sistemaĮvadas. Bankų sistemos institucijos. Bankai ir nebankai. Bankinių sistemų charakterizacija. Parabankinė sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų istorijaĮvadas. Banko sampratos reikšmė ir bankininkystės užuomazgos. Centrinių bankų atsiradimas ir raida. Depozitinė ir korespondentinė bankininkystė. Bankininkystės internacionalizavimas ir užsieninė bankininkystė. Bankininkystės raida Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų istorija ir raidaĮvadas. Bankų istorija ir raida. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Centrinių bankų atsiradimas ir raida. Tipiškos bankų paslaugos. Bankų tipai. Bankai Lietuvoje. Lietuvos bankas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų kreditų gavimo sąlygos Lietuvoje (verslo įmonėms)Įvadas. Bendra paskolų suteikimo tvarka. "Medicinos Banko" teikiami kreditai verslo klientams. Trumpalaikiai kreditai ir kredito linijos. Mikrokreditai. Ilgalaikiai kreditai. "Šiaulių banko" paslaugos. Trumpalaikiai kreditai. Kredito linijos. Overdraftai. Mikrokreditai. Faktoringas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų nuosavo kapitalo valdymasBankų veiklos esmė ir turinys. Nuosavybė. Kapitalas. Banko kapitalo funkcijos ir šaltiniai. Funkcijos. Kapitalo šaltiniai. Banko dydžio ir jo kapitalo santykis. Komercinių bankų nuosavo kapitalo statistinių duomenų analizė. Nuosavo kapitalo pakankamumo problema. Kapitalo didinimo valdymas. Banko valdybos sprendimai dėl nuosavo kapitalo didinimo. Kapitalo srautai. Nuosavo kapitalo normos ir jo augimo galimybės. Išorinio kapitalo pritraukimas. Lietuvos komercinių bankų veiklos analizė. Komercinio banko nuosavo kapitalo normos. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų paslaugos fiziniams asmenimsLentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Bankininkystė Lietuvoje. Komercinių bankų tikslai ir funkcijos. Pasirinktų įstaigų trumpas aprašymas. Bankų paslaugos privatiems asmenims. Būsto kreditai. Vartojimo kreditai. Indėliai. Bankų perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų raidos istorinė apžvalgaBankų raidos istorinė apžvalga. Bankų atsiradimas. Bankai istorijos plotmėje. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankai ir bankininkystės sistema įvairiose pasaulio šalyse. Bankai Lietuvoje. Valdyba. Vokietija. Prancūzija. Anglija. Jungtinės Amerikos Valstijos. Vengrija. Čekija. Pasaulio šalių centrinių bankų bendradarbiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų reitingavimo sistemos ir jų unifikavimo reikšmėĮvadas. Kas yra reitingas? CAMELS reitingavimas. CAMEL reitingavimas bankų monitoringo kontrolės atžvilgiu. CAMELS reitingavimas, publikuojant bankų stebėjimo rezultatus. VERIBANK reitingavimo sistema. Veribank spalvų klasifikacijos sistema. Veribank žvaigždžių klasifikacijos sistema. Mėlynojo kaspino apdovanojimas. Veribank reitingų statistika. LACE finansinė korporacija. Reitingų apibrėžimai. LACE Jungtinių valstijų kredito reitingai. LACE tarptautiniai kredito reitingai. Ilgalaikiai emisijų reitingai įsiskolinimui ir saugumui. Lace reitingavimo sistema. Fitch reitingai. Bankai pagal Fitch. Fitch IBCA reitingų apibrėžimai. Bankscope paslauga. Fitch reitingai ir reitingų ataskaitos. IBCA, Standard & Poor‘s, Moody‘s agentūrų bankų reitingų palyginimas. Bankų sistemų unifikavimas. Išvados. Priedai (9). Skaityti daugiau
Bankų sistema LietuvojeĮvadas. Dėstymas. Bankininkystės užuomazgos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Nacionalinės bankininkystės pradžia. Bankai atkūrus nepriklausomybę. Bankų bankrotų banga. Bankai verčiami lygiuotis į Europos Sąjungą (ES). Kredito įstaigų priežiūros sistemos elementai. Bankų steigimas ir licencijavimas. Lietuvos banko nuolatinės bankų priežiūros metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (10)Įvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų klasifikacija. Bankų veiklos aplinka. Bankų tikslai. Dabartinė Lietuvos bankų sistema. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. 2005 metų Lietuvos bankų veiklos apžvalga. Bankų įtaka ekonomikai. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (11)Įvadas. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos centrinio banko valdymas ir struktūra. Lietuvos centrinio banko pagrindinis tikslas. Lietuvos centrinio banko funkcijos. Komerciniai bankai Lietuvoje. Komercinių bankų veiklos principai ir tikslai. Pagrindinės komercinio banko bankinės operacijos. Bankų sistemos pažeidžiamumas. Banko rizikos tipai ir rūšys. Komercinio banko Swedbank raida Lietuvoje. Kredito unija. Kredito unijos samprata. Kredito unijų teikiamos paslaugos. Elektroninė bankininkystė lietuvoje. Elektroninės bankininkystės plėtra Europoje. Elektroninės bankininkystės plėtra Lietuvoje Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (2)Įvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų veiklos vaidmuo. Pinigai ir jų reikšmė. Bankų veikla. Bankų veiklos raida. Pasaulinė bankininkystės raida. Bankų raida Lietuvoje. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Bankai ir nebankai. Bankinių institucijų charakteristika. Nebankinės institucijos - parabankinė sistema. Bankų veiklos pokyčiai ir Europos Sąjunga (ES). Bankų veiklos konkurencinė aplinka. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (3)Įvadas. Bankų sistema ir jos struktūra. Centrinis bankas (CB) ir jo raida Lietuvoje. Centrinio banko veiklos tikslas. Centrinio banko funkcijos. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Pinigų politika ir jos kitimas Lietuvoje. Finansų rinka. Komerciniai bankai (KB) ir jų veikla. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Finansavimo paslaugos. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumai ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Privalumai. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (4)Lietuvos bankininkystės sistema kūrėsi sunkiai. Sunkus Lietuvos banko modelio kūrimas. Dvi skirtingos koncepcijos. Pradinis Lietuvos banko veiklos etapas. Komercinių bankų kūrimas – neišvengiamas procesas. Lėti paskolų augimo tempai. Paskolos užsienio valiuta išaugo. Paskolų portfelio kokybei iškyla grėsmė. Paskolų augimo rodikliai vis gerėja. Sparčiausiai augantis lėšų šaltinis - indėliai. Registruojamas kapitalo didėjimas. Siekiami pelningumo rekordai. Modernizuojama atsiskaitymo tarp bankų sistema. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (5)Įvadas. Bankų sistemos Lietuvoje užuomazgos. Bankininkystė po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Bankininkystė po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos bankų sistemos analizė po įstojimo į Europos Sąjungą. Lietuvos Centrinio Banko tikslai ir funkcijos. Lietuvos Centrinio banko valdymas ir struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (6)Įvadas. Bankų veikla. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Bankai atkūrus nepriklausomybę. Bankų bankrotų banga. Kredito įstaigų priežiūros sistemos elementai. Kredito įstaigų priežiūros Lietuvoje suderinimas su Europos Sąjungos (ES) direktyvomis. Bankai ir nebankai. Bankinių institucijų charakteristika. Bankų klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (7)Įvadas. Bankų raida Lietuvoje. Bankai ir nebankai. Dabartinė Lietuvos bankų sistemos padėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (8)Įvadas, Bankai. Bankų tipai. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Bankų paslaugos. Paskolos. Overdraftai. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistemosBankai, jų atsiradimas, funkcijos ir rūšys. Užsienio bankų sistemos. Vokietijos bankai. Vokietijos federalinis bankas ir žemių centriniai bankai. Kreditinės veiklos priežiūros federalinė institucija. Prancūzijos bankai. Bankų veiklos reglamentavimo komitetas. Kredito institucijų komitetas. Bankų komisija. Centrinis bankas. Anglijos bankai. Anglijos bankas. Bankų priežiūra. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bankų sistema. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federaliniai rezervų apygardiniai bankai. Finansinės kontrolės tarnyba. Depozitų draudimo federalinė korporacija. Lietuvos bankai. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai. Savarankiški skyriai. Bankų apsauga. Spynos. Vaizdo kameros. Priedai (4). Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistemos struktūraBankų sistema. Vienapakopė bankų sistema. Dvipakopė bankų sistema. Bankų tipai ir jų funkcijos. Komerciniai bankai. Specializuoti bankai. Skaityti daugiau
......