Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Suaugusio ir senstančio žmogaus raidos ypatybėsĮvadas. Psichologinės raidos stadijos. Jaunas – senas. Suaugusio ir senstančio žmogaus raidos ypatybės. Saviraida. Kokios psichologinės katastrofos gali ištikti žmogų? Senatvė. Asmenybės subrendimo kriterijai. Psichologinių trūkumų sprendimas. Malonumai. Senstančio žmogaus sunkumai ir galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusio žmogaus raidaPažintinės suaugusio žmogaus ypatybės. Psichosocialinės raidos stadijos. Suaugusiojo ir senstančio žmogaus raidos ypatybės. Senatvė. Asmenybės brandos kriterijai. C.G. Jungas. Eriksonas. Rodžersas. Skaityti daugiau
Suaugusiojo neįgalaus socialinė integracijaĮvadas. Visuomenės įtaka neįgalaus suaugusiojo socialinei integracijai. Istorinis negalės aspektas. Filosofinis šiuolaikinės visuomenės negalės aspektas. Socialinė aplinka ir neįgaliųjų suaugusiųjų integracija. Socialinė politika neįgaliųjų suaugusiųjų integracijai į visuomenę. Įstatyminė bazė. Neįgaliųjų socialinė integracija 2004 m. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Suaugusiojo socializacijos samprataProfesinė socializacija. Resocializacija. Tėvystės socializacija. Šeima- žmogaus socializacijos produktas. Sutuoktinių santykiai. Tėvų autoritetas. Bendravimas. Religinės organizacijos. Papročiai ir tradicijos. Mikrosociumas. Suaugusiųjų mokymasis. Išvada. Skaityti daugiau
Suaugusiojo žmogaus raidaĮvadas. Suaugusiojo žmogaus psichologinės raidos stadijos. Jauno suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vidutinio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vyresnio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų burnos priežiūros ypatumai. Periodonto ligų profilaktikaOdontologinių susirgimų prevencija. Dantų akmenys. Akmenų susidarymo profilaktika. Irigacija. Profesionalioji burnos higiena. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų įtaka vaiko asmenybės formavimuisiĮvadas. Suaugusiųjų įtaka vaiko asmenybės formavimuisi. Asmenybės sąvoka. Šeimos ir aplinkos įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Pirmųjų gyvenimo metų krizė. Trečiųjų gyvenimo metų krizė. Ikimokyklinės įstaigos darbuotojų įtaka vaiko asmenybės vystymuisi. Šeimos bei ikimokyklinės įstaigos darbuotojų įtakos vaiko asmenybės formavimuisi tyrimas. Tyrimo tikslas, uždaviniai, metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų mokymas Švedijoje ir Pietų Afrikos respublikojeĮvadas. Suaugusiųjų mokymas Švedijoje. Suaugusiųjų mokymas Pietų Afrikos Respublikoje. Suaugusiųjų mokymo Švedijoje ir Pietų Afrikos Respublikoje palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų mokymo(si) kryptys, problemos, ypatumaiĮvadas. Suaugusiųjų švietimas nuostatos. Suaugusiųjų mokymo kryptys. Distancinis, modulinis, programuoto mokymo kryptys. Distancinė mokymo kryptis. Modulinis mokymas. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai. Mokymasis per patirtį. Suaugusiųjų mokymosi problemos. Suaugusiųjų besimokančiųjų baimės. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir tikslai informacinėje visuomenėjeĮvadas. Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir tikslai informacinėje visuomenėje. Nuotolinių studijų samprata, ypatumai ir organizavimas. Nuotolinių studijų sistema. Medžiagos rengimas nuotolinio mokymosi kursui. Medžiagos rengimas nuotolinio mokymosi kursui. Nuotolinio švietimo administravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų mokymosi prielaidosĮvadas. Sąvokų apibrėžimai. Suaugusiųjų mokymosi stimulai. Socialinės prielaidos. Savarankiškumo poreikis. Psichologiniai poreikiai. Fiziologiniai poreikiai. Suaugusiųjų motyvacija. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Mokymosi tikslų įvairovė. Suaugusiųjų savišvieta. Pagrindiniai savišvietos būdai. Savišvietos trukdžiai. Mokymosi prieinamumas. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų mokymosi svarba šiuolaikinėje visuomenėjeĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti suaugusiųjų mokymosi svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Mokymasis visą gyvenimą: nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis. Suaugusiųjų švietimo idėjų ištakos Lietuvoje. Sėkmingo suaugusiųjų mokymosi prielaidos. Suaugusiųjų švietimo patirtis Europoje ir pasaulyje. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų paskatinimai ir bausmės ugdant vaikus šeimojeĮvadas. Tikslas - parodyti vaikų skatinimo taikymo plėtotę Lietuvos šeimoje. Tėvų ir vaikų santykių raida lietuviškoje šeimoje. Elgesio stimuliavimo metodų samprata. Elgesio stimuliavimo problema. Skatinimas. Lenktyniavimas. Smerkimas. Viešoji nuomonė. Skatinimas ar bausmė? Ištakos ir raida. Skatinimo ir bausmės priešprieša šeimoje. Tyrimo "Suaugusiųjų paskatinimai ir bausmės ugdant vaikus šeimoje" rezultatų analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų švietimasĮvadas. Formalusis suaugusiųjų švietimas - apibrėžimas. Bendrasis lavinimas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Formaliojo suaugusiojo mokymosi problemos. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Pagrindinės sąvokos. Išsilavinimas. Kompetencija. Kvalifikacija. Vykdytojai. Dalyviai. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusiųjų neformalųjį švietimą. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijos ir turinys. Išvados. Nuosekliosios studijos. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų švietimas (2)Įvadas. Suaugusiųjų tęstinis mokymasis. Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir tikslai informacinėje visuomenėje. Nuotolinių studijų samprata, ypatumai ir organizavimas. Nuotolinių studijų sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų švietimo institucijos ir grupiniai mokymosi metodaiĮvadas. Mokymosi veiklos tipas. Suaugusiųjų švietimo įstaigos. Įstatymai, kiti dokumentai, reglamentuojantys institucijos veiklą. Veiklos formos. Baigus mokymo įstaigą gaunamas (negaunamas) valstybės pripažįstamas baigimo dokumentas. Formalusis švietimas. Problemos, su kuriomis susiduria tiek suaugusiųjų mokymą organizuojančios įstaigos, tiek jose besimokantys suaugusieji. Suaugusiųjų švietimo grupiniai mokymosi metodai. Suaugusiųjų švietimo aktyvieji grupiniai mokymo(si) metodai. Minčių lietus. Ūžesio grupės. Debatai. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Grupės diskusija. Klausymasis ir stebėjimas. Panelinė diskusija. Projektai ir atvejų (analizė) studijos. Vaidmenų atlikimas. Imitacijos ir žaidimai (varžytuvės). Seminaras. Sniego gniūžtė. Vizitai, kelionės, teminės išvykos. Darbo grupės. Terapinės grupės. Suaugusiųjų švietimo pasyvieji grupiniai mokymo(si) metodai. Paskaita. Kompiuterinis mokymasis. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų švietimo ypatumaiĮvadas. Suaugusiųjų švietimo ypatumai pagrindinėse mokymosi teorijose. Bihevioristinė mokymosi teorija. Kognityvinė mokymosi teorija. Humanistinė mokymosi teorija. Konstruktyvistinė mokymosi teorija. Mokymosi teorijų bendra sąveika. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiųjų švietimo perspektyvosĮvadas. Mokymasis visą gyvenimą. Suaugusiųjų švietimo prieinamumo didinimas. Tėvų švietimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Suaugusiųjų švietimo principaiĮvadas. Suaugusiųjų švietimo principai. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje, jo pricipai. Išvados. Skaityti daugiau
Subjektyvi emocinė savijautaSubjektyvios emocinės būsenos apibrėžimas ir matavimas. Emocinės savijautos sistema. Akimirkos nuotaika prieš ilgalaikę nuotaiką. Pavienės emocijos prieš visuotinį pasitenkinimą. Dažnos prieš intensyvias emocijas. Malonių ir nemalonių nuotaikų nepriklausomybė. Emocinės savijautos matavimas. Emocinės savijautos koreliatai. Teorijos apie subjektyvios emocinės savijautos priežastis. "Kylančios" (bottom-up) situacinės įtakos. Charakterio (būdo) įtaka. Tikslai. Kultūra. Socialinis palyginimas. Adaptacija, prisitaikymas ir kopijavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......