Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Banko veiklos organizavimas ir planavimasĮvadas. Banko sąskaitos atidarymas. Banko sąskaitos uždarymas. Indėliai. Mokėjimai. Mokėjimų nurodymai. Debeto mokėjimo nurodymas. Tiesioginis debetas. Čekiai. Vekseliai. Akredityviai. Tarptautinis mokėjimo nurodymas. Mokėjimų kortelės. Banko paslaugos valiutų mainų rinkoje. Paslaugos vertybinių popierių rinkoje. Paskolos privatiems asmenimis. Vartojimo kreditas. Būsto paskola. Paskolos verslo klientams. Investicinė paskola. Paskola apyvartiniam kapitalui. Kredito linija. Kredito limitas. Faktoringas. Banko garantijos. Investiciniai fondai. Elektroninė bankininkystė. Kitos paslaugos. Skaityti daugiau
BankrotasApie įmonės bankrotą. Įvadas, Įmonės bankroto veiksniai, Įmonės bankroto veiksnių klasifikavimas, Įmonės finansinės analizės metodai, Įmonės finansinės analizės šaltiniai, Pagrindinės bankroto sąvokos, Bankroto procesas, Taikos sutartis, Bankrutavusios įmonės likvidavimas, Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka, Bankrotas Lietuvoje, Išvados. Skaityti daugiau
Bankrotas (2)Įvadas. Bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Administratorius bankroto byloje. Skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas, kai yra iškelta bankroto byla. Įmonių turto pardavimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka bankroto proceso metu. Bankroto bylos nutraukimas. Įmonės sanavimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Bankrotas (3)Istorija. Nemokumo pagrindai. Bankroto procedūros pradžia. Bankroto procedūros vykdymas. Teisinės pasekmės iškėlus bankroto bylą. Konkurso masė. Bankrotas pagal Italijos įstatymus. Skaityti daugiau
Bankrotas (4)Įvadas. Norint iškelti bankroto bylą pirma turime išsiaiškinti šiuos dalykus. Bankroto bylos kėlimo pagrindai. Bankroto procesas. Kreditorių reikalavimų tenkinimas. Bankrutuojančios įmonės darbuotojai. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Nemokios įmonės gelbėjimas. Bankrotas ir ūkis. Atsakomybės pagal individualių įmonių prievolės aspektai. Asmenys, atsakingi už įmonės prievoles. Prievolių vykdymas, vykstant bankroto procesui. Atsakomybė pagal prievoles likvidavus įmonę. Tarpvalstybinis bankrotas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankrotas (5)Įvadas. Bankroto priežastys. Bankroto tikimybes nustatymas. Altmano modelis. Springate modelis. Fulmerio modelis. Ca-Score modelis. Bankroto procesas. Skaityti daugiau
Bankrotas. Įmonių bankrutavimas LietuvojeĮvadas. Bankrotas, jo priežastys. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Bankroto bylos iškėlimo pasekmės. Bankrotas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Disponavimas bankrutuojančios įmonės turtu. Darbo santykių reguliavimas. Tyčinis bankrotas. Bankroto bylos nutraukimas. Taikos sutartis. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Turto perdavimas. Senojo ir naujojo bankroto įstatymų panašumai ir skirtumai. Bankrotas užsienyje. Bankrotas Lietuvoje. Bankroto atsiradimo priežastys Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto bylos iškėlimo teisinės pasekmėsĮvadas. Darbo tikslas: apžvelgti įmonių bankroto teisinius aspektus. Įmonių bankrotas. Pagrindinės sąvokos. Bendrosios nuostatos. Bankroto bylos iškėlimo teisinės pasekmės. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Bankroto bylos iškėlimas ir pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumaiĮvadas. Bankroto bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai. Kada keliama bankroto byla. Kas turi teisę kreiptis į teismą. Ieškovų teisės. Ieškininio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo padavimo tvarka ir reikalingi pateikti dokumentai. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Bankroto bylos nutraukimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Bankroto ir restruktūrizavimo proceso ypatumų lyginamoji analizėĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Pagrindinės įmonių bankroto įstatymo sąvokos. Pagrindinės įmonių restruktūrizavimo sąvokos. Restruktūrizavimo ir bankroto procesų pradžia. Bankroto bylos ir restruktūrizavimo bylos iškėlimas. Administratorius skyrimas restruktūrizavimo ir bankroto procese. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto ir restruktūrizavimo proceso ypatumų lyginamoji analizė (2)Įvadas. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų samprata. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų vykdymo būdai. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pradžia. Pareiškimų iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylas pateikimas. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo sąlygos. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimas. Atsisakymas kelti bankroto ir restruktūrizavimo bylas. Nutarties priėmimas iškelti restruktūrizavimo ir bankroto bylas. Nutarčių iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylas įsiteisėjimas. Bankrutuojančios ir restrukturizuojamos įmonių administratorių pareigos. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų baigtys. Bankroto ir restruktūrizavimo bylų nutraukimas. Bankroto ir restruktūrizavimo procesų pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto teisės santykis su teisės sistemaBankroto teisės santykis su teisės sistema. Bankrotas. Sąvokos ir reglamentavimas. Bankroto proceso reglamentavimas. Bankroto teisės santykis su kitomis teisinės sistemos šakomis. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto teisės santykis su teisės sistema (2)Įvadas. Teisės sistema. Bankrotas. Sąvoka ir reglamentavimas. Bankroto teisės santykis su kitomis teisinės sistemos šakomis. Bankroto teisės priklausomybės problemos sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankrutuojančios įmonės LietuvojeĮvadas. Įmonių bankrotas. Bankroto iškėlimo tvarka. Bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminio bankroto tvarka. Taikos sutartis. Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Bankrutuojančios įmonės likvidavimas. Įmonių restruktūrizavimas. Įmonių bankrotas Lietuvoje. Įmonių reabilitavimo problemos. Išregistruotos mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). Išvados. Skaityti daugiau
Banks in LithuaniaBanks in Lithuania. Vilniaus Bank. Architects of Lithuanian Banking. Traditions. Dashing. Development. International Partnership. Deep-Rooted in the Leader Position. VB Philosophy. About VB Management. VB Organisation stucture. Settlement Banks for Commercial and Treasury Transactions. Bank Modernisation Program (BMP). VB Cards. Financial report. Branches. Skaityti daugiau
Bankų aktyvai ir pasyvaiĮvadas. Bankų pasyvinės operacijos. Komercinių bankų pasyvinių operacijų charakteristika. Indėliai, jų apskaita. Indėlių rūšys. Neterminuotieji indėliai. Terminuoti indėliai. Indėlių pasauga. Indėlių draudimas. Bankų aktyvinės operacijos. Aktyvinių operacijų charakteristika. Kreditavimas - pagrindinė aktyvinė banko operacija. Kreditavimo tikslas, paskolų rūšys ir kreditavimo etapai banke. Kreditų rūšys. Kreditavimo etapai banke. Kreditavimo operacijų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų apsauga signalizacijų priemonėmisObjekto apsaugos sistemos projektavimo metodika. Įeigos kontrolės sistemos. Perimetrinės apsaugos sistemos. Video stebėjimo sistemos. Centralizuoto objektų stebėjimo pultai. Apsauginė signalizacija. Gaisro signalizacija. Automatinės gaisro gesinimo sistemos. Pagrindiniai reikalavimai projektuojant ir montuojant apsauginę ir pavojaus signalizaciją. Apsaugos signalizacijų techninės charakteristikos ir jų rūšys. Kitos apsaugai naudojamos priemonės. Apsauginės signalizacijos ruožai. Apsaugos darbo organizavimas. Objekto priėmimo į apsaugą tvarka. Apsaugos postų darbo organizavimas. Apsaugos signalizacijos darbo principai ir aptarnavimo tvarka. Apsaugos organizavimas panaudojant technines priemones. Apsaugos signalizacijų daviklių įrengimui keliami reikalavimai. Įsilaužimo nustatymo metodai suveikus signalizacijai. Objekto techninio įvertinimo reikalavimai. Objekto techninio įvertinimo apžiūros tvarka. Leidimai. Skaityti daugiau
Bankų apsaugos techninės priemonėsĮvadas. Signalizacijos. Apsauginės signalizacijos ruožai. Bankų apsaugos techninės priemonės. Patalpos. Lifto durų valdymas. Kortelių skaitytuvas ir kameros. Administracijos korpusas. Bankų patalpos, kur aptarnaujami klientai. Vertybių apsauga. Seifų konstrukcijos ir patikimumas. "Ūkio banko" apsaugos sistemos. Vaizdo kameros. Kamerų panaudojimas patalpoje ir lauke. Kamerų apšvietimas ir jautrumas. Kameros maitinimo įtampa. Kamerų tvirtinimo būdai. Kamerų orientacija erdvėje. Lietuvos bankų saugyklos. Seniausia saugykla. Net sugriuvus bankui, saugykla išliktų sveika. Bankų saugyklos Lietuvoje dar nėra populiarios. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų apžvalga LietuvojeLietuvos bankai. Lietuvos bankas. Lietuvos komercinių bankų veikla ir įvaizdis. Lietuvos bankininkystės etapai nuo 1991 metų. Bankų krizė. Lietuvoje veikiančių didžiųjų komercinių bankų apžvalga. Vilniaus bankas. AB bankas "Hanza - LTB". Lietuvos žemės ūkio bankas. AB banko "Snoras" apžvalga. Ūkio bankas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų finansinė analizėĮvadas. Bankų finansinė analizė – esmė, turinys, etapai. Santykiniai rodikliai ir jų panaudojimas analizėje. Išvados. Skaityti daugiau
......