Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Strateginis planavimas (5)Įvadas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Strategijos išrinkimas (pasirinkimas). Strateginio plano realizavimas ir įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Strateginio planavimo kliuviniai. Išorinės aplinkos įvertinimas ir analizė. Strategijos įgyvendinimo etapai, operatyviniai planai. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio valdymo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas (6)Strategija, jos raidos etapai. Strateginiai ir operatyviniai planai. Strategijos būtinybė. Strategijos sudarymo sąlygos. Strategijos įgyvendinimas, jos lygiai. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas (7)Įvadas. Planavimas. Marketingo planavimas. Misija. Įmonės tikslai. Perspektyvinis tyrimas (SWOT). Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Strateginis planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas įmonėjeĮvadas. Strategijos kūrimo principai. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo proceso tikslas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Strateginio valdymo metodologijos. Strateginio planavimo prielaidos padedančios įmonės vadovybei. Strateginio plano sudarymas. Bendroji strateginio plano struktūra. Įmonės AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės sėkmės pagrindas. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Tikslų formulavimas. SWOT analizės išvados ir siūlymai. AB "Klaipėdos baldai" strateginiai tikslai. Organizacijos misijos ir vizijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" įmonės misija ir vizija. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas ir jo reikšmėĮvadas. Strateginis planavimas ir jo reikšmė. Strateginio planavimo raida. Strateginio valdymo, planavimo ir strategijos koncepcijos. Strateginio planavimo turinys. Strateginio planavimo procesas. Strategijų įgyvendinimo planai pramonės įmonėje. Palyginamoji analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas ir kūrimasĮvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo savybės. Strateginio planavimo žingsniai. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas ir strateginis valdymasĮvadas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo reikšmė. Išorinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas ir valdymasĮvadas. Organizacijos ir tikslų sąvokos. Strateginiai tikslai. Valdymas pagal tikslus. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas viešajame administravimeĮvadas. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginis planavimas viešajame administravime. Išorinės aplinkos įvertinimas. Vidinės aplinkos įvertinimas. Strateginis planavimas viešajame ir privačiajame sektoriuose. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas: "Federal Express"Įvadas. Strategija. Planavimas. Planavimo organizacijose svarba. Organizacijos planų hierarchija. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyvinių planų. Pagrindiniai planavimo komponentai. Strateginis planavimas. Kas yra strateginis planavimas. Strateginio planavimo požiūris. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio planavimo grupės sudarymas. Strateginio planavimo procesas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Strateginio planavimo kliuviniai. Strateginio planavimo analizė: "Federal Express" kompanijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas: galimybių ir grėsmių suformavimasĮžanga. Tikslas: Apžvelgti išorinės aplinkos poveikį organizacijos veiklai. Išorinės aplinkos sąvoka bei jos veiksniai. Padėties ir situacijos analizė. Išorinės aplinkos įvertinimas. Išorinės aplinkos charakteristikos. Galimybių ir grėsmių suformavimas. Grėsmių ir galimybių nustatymas. Organizacijos stiprybių ir silpnybių nustatymo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis sandėlių valdymasĮžanga. Sandėliavimo reikšmė ir funkcijos. Svarbiausios sandėlių funkcijos. Išlyginamosios funkcijos. Garantinės funkcijos. Spekuliatyvinės funkcijos. Pagerinimo funkcijos. Sandėliavimas. Sandėliavimo operacijos. Produktų srautų valdymas. Produktų saugojimas. Informacijos perdavimas. Sandėlių strategija. Sandėlių rūšys. Sandėlių vaidmuo "stūmimo" ir "traukimo" sistemose. Sandėlių naudojimo būdai. Sandėliavimas ir transportavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis vadovavimas: koncepcijaĮvadas. Strategijų apibrėžimų lyginimas. Strateginis vadovavimas: veikiantis modelis. Du požiūriai į strategiją. Skaityti daugiau
Strateginis valdymas (10)Įvadas. Strateginio valdymo mokslo raida. Strateginio valdymo mokslo priešistorė. Strateginio valdymo plėtros istorinės tendencijos iki XX amžiaus pradžios. XX amžiaus vidurys - XX amžiaus pabaiga. Aplinkos pokyčių įtaka strateginio valdymo plėtrai. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis valdymas (4)Įmonės strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Makroaplinkos analizė. SWOT analizė. Skaityti daugiau
Strateginis valdymas (7)Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo metodologija. Aplinkos strateginė analizė. Konkurencinės padėties įvertinimas. Strateginio plano rengimas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis valdymas: jo turinys ir principaiĮvadas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strategijos finansavimo šaltiniai. Rinka pagrįstos strateginių sprendimų alternatyvos. Rizikos įvertinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Skaityti daugiau
Strateginis valdymas: tarptautinė draudimo grupė "ERGO"Įvadas. Darbo tikslas: atlikti tarptautinės ERGO grupės strateginį auditą, nustatyti, ar organizacijos strategija yra efektyvi ir pateikti specifines rekomendacijas kaip ją patobulinti. Apie įmonę. Įmonės misija, vizija, tikslai, strategija. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo matricą. Vidinės aplinkos analizė.Finansinė analizė. Investicijų pelningumo rodikliai. Vidinių veiksnių įvertinimo matrica. SSGG analizė ir SPACE matrica. SSGG anlizė. SPACE matrica. Išvados ir pasiūlymai. Referatas ir PowerPoint pristatymas (26 skaidrės). Skaityti daugiau
Strateginis valdymas: UAB "Maxima LT"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti strateginį Maxima LT, UAB įmonės marketingo planavimą, organizavimą ir kontrolę. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Marketingo strategija. Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui. Strateginis marketingo planavimas. Taktinis marketingo planavimas. Marketingo planavimo organizavimas. Marketingo planavimo kontrolė ir efektyvumo įvertinimas. Strateginis įmonės UAB Maxima LT marketingo planavimas, organizavimas ir kontrolė. Įmonės UAB Maxima LT. Įmonės UAB Maxima LT sėkmės istorija. Įmonės misija ir vizija. Įmonės organizacinė valdymo struktūra, jos veikla bei funkcijos. Įmonės marketingo strategija. Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Įmonės strateginis planavimas. Įmonės strateginis organizavimas. Įmonės perspektyvų analizė. Įmonės veiklos įvertinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis žmogiškųjų išteklių projektų valdymas plėtojant Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemąĮvadas. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemos charakteristika. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemos žmogiškųjų išteklių spręstinos problemos ir jų diagnostika. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemos žmogiškųjų išteklių strateginio valdymo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
......