Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Statistinė analizė: gyventojų išsilavinimo kaita 2003-2008 m.Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti, kaip kinta turinčių išsilavinimą vyrų ir moterų skaičius Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus t.y. nuo 2003 metų iki 2008 metų. Gyventojų išsilavinimo kitimas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykinis dydis. Struktūros santykinis dydis. Palyginimo ir koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas ir jo interpretacija. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitiniai rodikliai. Vidutiniai rodikliai. Dinamikos eilučių lygio kitimo analizė. Ekstrapoliacija. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinės informacijos naudotojo poreikių tyrimas, statistikos principai pagal Jungtinių Tautų Organizacijos reikalavimusĮvadas. Bendras statistikos aptarimas. Jungtinių tautų organizacija. Jungtinių Tautų Organizacija siekia tikslo. Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinės lentelės ir diagramos. Jų sudarymas ir panaudojimasStatistinės lentelės ir diagramos. Jų sudarymas ir panaudojimas. Statistinė lentelė. Darbo lentelės. Suvestinės lentelės. Paprastos lentelės. Grupinės lentelės. Kombinuotos lentelės. statistiniai grafikai. Skalė. Mastelis. Grafiko laukas. Grafiko pavadinimas. Diagramos. Linijinės diagramos. Stulpelinės diagramos. Kvadratinės ir apskritiminės diagramos. Sektorinėmis diagramomis. Skaityti daugiau
Statistinio stebėjimo formos ir rūšys. Statistinio mokslo metodai ir dėsningumasĮvadas. Tyrimo metodai. Ilgalaikių tyrimų privalumai. Ilgalaikiai tyrimų trūkumai. Tyrimo metodas, pagrįstas istorinių duomenų analize. Istoriniuose tyrimuose renkami dviejų rūšių duomenys. Istorinių duomenų patikimumo patikrinimas atliekamas dviem etapais. Stebėjimas. Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Pedagoginis stebėjimas. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Stebėjimo formos. Mokslinio tyrimo procesas. Temos pasirinkimas. Literatūros studijavimas. Užrašų formos būna šios. Mokslinio tyrimo proceso struktūra. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo organizavimas. Tyrimo tikslo ir uždavinių nusakymas. Tyrimo strategijos arba tyrimo plano sudarymas. Tyrimo proceso organizavimas. Faktų rinkimas (empirinių duomenų banko kaupimas). Empirinių duomenų apdorojimas. Praktinė užduotis. Reklamų skaičius procentais. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinis elektroninių įtaisų efektyvumasĮvadas. Elektrinių įtaisų (EĮ) atsitiktinės būsenos samprata. Tikimybinis trukmės iki gedimo pobūdis. Statistinis elektrinių įtaisų (EĮ) efektyvumo vertinimas. Statistinis tikimybinis dinaminių poveikių elektrinių įtaisų (EĮ) modelis. Statistinis dinaminių poveikių įtakos elektrinių įtaisų (EĮ) negendamumui vertinimas. Statistinis elektrinių įtaisų (EĮ) gedimų priežasčių prognozavimas. Statistinis tikimybinis elektrinių įtaisų (EĮ) negendamumo ir efektyvumo nenumatytoje aplinkoje vertinimas. Statistinis elektrinių įtaisų (EĮ) efektyvumo vertinimas, taikant koreliacinės analizės metodus. Efektyvumo vertinimo uždavinio formulavimas. Porinės koreliacijos skaičiavimo metodas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (19). Skaityti daugiau
Statistinis stebėjimas: gyventojų išsimokslinimo lygis ir užimtumo galimybėsĮvadas. Statistinis stebėjimas. Gyventojų išsimokslinimo lygis ir užimtumo galimybės. Įvairūs imties sudarymo būdai. Dinamikos eilutės. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: AB "Pieno žvaigždės"Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" aprašymas. AB "Pieno žvaigždės" veikla. AB" Pieno žvaigždės" prekinis ženklas. AB "Pieno žvaigždės" prekinis ženklas. AB "Pieno žvaigždės" prekinis ženklas. AB "Pieno žvaigždės" prekinis ženklas. AB "Pieno žvaigždės" prekinis ženklas Rusijoje. AB "Pieno žvaigždės" akcininkų sudėtis. AB "Pieno žvaigždės" finansinė veikla. AB "Pieno žvaigždės" pajamų kitimas. AB "Pieno žvaigždės" sąnaudų kitimas. Įmonės darbo ištekliai. Vidutinis darbo užmokestis, Lt. Vidutinis darbo užmokestis paprasto aritmetinio vidurkio metodu. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: kokį augintinį auginate?Įžanga. Apklausa: "Kokį augintinį auginate?" Naudojamos formulės ir terminai. Duomenų rinkimas. Surinktų duomenų apdorojimas ir pateikimas. Grafinis vaizdavimas. Tyrimo išvados. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: laisvalaikio organizavimo problemaDarbo tikslas: naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais apžvelgti miesto gyventojų laisvalaikį – kiek tam skiriama laiko, kur dažniausiai poilsiaujama, kas tą įtakoja, kokie populiariausi praleidimo būdai, ar skiriasi laisvalaikis skirtingose amžiaus grupėse, ar tenkina miesto gyventojus laisvalaikio praleidimo galimybės ir kiek pinigų tam skiriama. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: namų ūkio išlaidos (2)Namų ūkio tipas. Spalio mėnesio dviejų asmenų šeimos namų ūkio išlaidos. Vidutinių išlaidų spalio mėnesiui, vienai dienai ir vienam šeimos nariui skaičiavimas. Vartojimo išlaidų procentinė dalis. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos nuo dienos vidurkio paskaičiavimas. Gautų rodiklių lyginimas su respublikos atitinkamo namų ūkio tipo rodikliais. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: nedarbo lygisNedarbo lygio statistinis tyrimas. Įvadas. Pirminiai duomenys. Grafikai. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Prognozavimas. Nedarbo lygio tarpusavio ryšio analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinis tyrimas: nusikaltimaiNusikaltimų statistinis tyrimas. Tyrimui naudota 2005 metų medžiaga iš Lietuvos statistikos metraščių. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Nusikaltimų variacijos matavimas. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių rodikliai. Nusikaltimų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Nusikaltimų prognozavimas naudojant tiesinį trendą. Skaityti daugiau
Statistinių dydžių skaičiavimasStatistinių duomenų grupavimas. Grupavimo rūšys. Grupavimo požymiai ir intervalai statistinės lentelės Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinių grafikų rūšys. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Absoliutiniai dydžiai, jų rūšys ir matavimo vienetai. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Vidurkių rūšys ir jų apskaičiavimo būdai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai (indikatoriai). Dinamikos eilučių prognozavimas. Individualieji indeksai. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinių duomenų apie įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė: UAB "Sonex Technologies"Įvadas. UAB "Sonex Technologies" veikla. Istorija. UAB "Sonex Technologies" kolektyvas. 20 didžiausių IT bendrovių Lietuvoje pagal apyvartą. Įmonių apsirūpinimas kompiuteriais. E.Europe 2005. Kompiuteriai ir internetas švietimo įstaigose. Kompiuterių, naudojamų mokymui, skaičius 100-ui mokinių ir studentų. UAB "Sonex Technologies" plečia auksinę partnerystę su "Microsoft". UAB "Sonex technologies" pajamos ir apyvarta. UAB "Sonex technologies" pajamų ir apyvartos dinamikos eilutės ir rodikliai. Pajamos. Apyvarta. Išvados. Skaityti daugiau
Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimasĮvadas. Duomenų gavimo būdai. Grupavimo teorija, rūšys, etapai, grupavimo uždaviniai. Pasiskirstymo eilutės. Uždaviniai. Linijinės diagramos. Sklaidos diagramos. Skaityti daugiau
Statistinių duomenų suvedimas ir grupavimas (2)Įvadas. Statistinių duomenų suvedimo sąvoka. Grupavimas, kaip pagrindinė duomenų suvedimo stadija. Grupavimo rūšys. Grupavimo etapai. Grupių sudarymas. Intervalų nustatymas. Jų rūšys. Pasiskirstymo eilutės. Uždaviniai. Skaityti daugiau
STCW-78/95 konvencijaSTCW-78/95 konvencijos įdiegimo procedūros. STCW-78/95 konvencijos istorinė apžvalga ir struktūra. STCW-78/95 konvencijos ir jos kodeksų pagrindiniai tikslai. STCW-78/95 konvencijos ir ISM kodekso įdiegimo laikas. Bendrosios STCW-78/95 konvencijos nuostatos. Reikalavimai kapitonui bei įgulai. Instrukcija dėl mašinų skyriaus komandos. Instrukcija dėl stovėjimo vachtoje. Skaityti daugiau
STCW-78/95 konvencijos įdiegimo procedūrosSTCW-78/95 konvencijos įdiegimo procedūros. STCW-78/95 konvencijos istorinė apžvalga ir struktūra. STCW-78/95 konvencijos ir jos kodeksų pagrindiniai tikslai. STCW-78/95 konvencijos ir ISM kodekso įdiegimo laikas. Bendrosios STCW-78/95 konvencijos nuostatos. Reikalavimai, susiję su stovėjimu vachtoje. Tinkamumas norint stovėti vachtoje. Vachtos organizavimas ir stovėjimo vachtoje principai. Reikalavimai kapitonui bei įgulai. Skaityti daugiau
StebėjimasĮvadas. Stebėjimas. Metodas. Išprovokuotas stebėjimas. Stebėjimas dalyvaujant. Tiriamųjų apklausa. Pokalbis ir interviu. Stebėjimo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Stebėjimas ir eksperimentasStebėjimas. Stebėjimas dalyvaujant (įtrauktas stebėjimas). Stebėjimas dalyvaujant plačiai taikomas etnografiniuose tyrimuose. Stebėjimas nedalyvaujant (neįtrauktam) tyrinėtojui vykstančiuose įvykiuose. Atviras (reaktyvus) stebėjimas. Slaptas stebėjimas (inkognito). Nestandartinis stebėjimas. Standartizuotas stebėjimas. Lauko stebėjimo objektas. Laboratorinis stebėjimas. Sistemingas stebėjimas. Stebėjimo tikslas. Ką stebėti. Kaip fiksuoti stebėjimo duomenis. Stebėjimo taisyklės. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Paralelūs ir nuoseklūs eksperimentai. Kvazieksperimentais (tariamasis). Populiacinis validumas. Asmenybiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Lauko eksperimentas. Laboratorinis eksperimentas. Teisinis eksperimentas. Eksperimentinio tyrimo etapai. Eksperimento privalumai. Skaityti daugiau
......