Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Spaudos išradėjas Johanas Gutenbergas. Jo leidiniaiSpaudos išradimas. Klasių kova. Spaudmenys. Punsonai. Popieriaus paruošimas. Inkunabulai. Gutenbergo spaudiniai. Skaityti daugiau
Spaudos leidinių klaidosSpaudos leidinių klaidos. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Semantizmai. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Nevartotinos naujosios svetimybės. Žargonai. Kalbos klaidų analizė. Semantizmai. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Barbarizmai. Žargonai. Išvados. Skaityti daugiau
Spaudos procesų kokybės kontrolėĮvadas. Kokybės sąvoka. Technologinė kokybės kontrolės analizė. Leidinių paruošimo procesų kontrolė. Spaudos formų gamybos procesų kontrolė. Kontrolinės skalės. Kokybės kontrolės matavimo prietaisai. Atspaudų defektai. Struktūriniai defektai. Optiniai defektai. Mechaniniai defektai. Grafiniai defektai. Gradaciniai defektai. Procesiniai defektai. Pospausdiminių procesų kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Spausdinimo mašinų klasifikacijos principaiĮvadas. Spausdinimo mašinos ir spaudos technologijos. Operatyvioji poligrafija. Trafaretinė spauda. Elektrostatinė spauda. Hektografija. Fleksografinė spauda. Kompiuterinė spauda. Skaitmeninė spauda. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Spausdinimo procesaiĮvadas. Priešspausdiminiai procesai. Spausdiminiai procesai. Naudojamos medžiagos. Skaityti daugiau
Spausdintinių šaltinių, kaip mokymo metodo, naudojimas pamokojeĮvadas. Spausdintų šaltinių naudojimas. Percepciniai mokymosi metodai. Mnemoniniai mokymosi metodai. Mentaliniai mokymosi metodai. Naudojimasis pirminiais šaltiniais. Periodinės spaudos panaudojimo metodas. Grožinio kūrinio teksto naudojimas. Naudojimasis žinynais. Išvada. Skaityti daugiau
Spausdintos knygos pradžia LietuvojeDokumentotyros referatas. Įvadas. Spaudos atsiradimas Pabaltyje. Pirmoji spausdinta lietuviška knyga. Pirmoji LDK spausdinta lietuviška knyga. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Spausdintuvai (2)Išvesties įrenginiai. Spausdintuvai; jų rūšys bei paskirtis; veikimo principai. Dvi rašalinių spausdintuvų technologijos. Rašalinių spausdintuvų rinka. Skaityti daugiau
Spausdintuvai (3)Informacijos išvedimo priemonės. Spausdintuvai. Teksto spausdinimas. Grafinių vaizdų spausdinimas. Adatiniai matriciniai (dot-matrix) spausdintuvai. Rašaliniai (ink-jet) spausdintuvai. Pagrindinės dalys ir jų funkcijos. Terminiai (thermal) spausdintuvai. Lazeriniai spausdintuvai. Spalvotieji spausdintuvai. Adatiniai spausdintuvai. Rašaliniai spausdintuvai. Terminiai spausdintuvai. Lazeriniai spausdintuvai. Skaityti daugiau
Spausdintuvai (4)Įvadas. Spalvotieji spausdintuvai. Adatiniai spausdintuvai. Rašaliniai spausdintuvai. Terminiai spausdintuvai. Lazeriniai spausdintuvai. Daugiafunkciniai įrenginiai. Braižytuvai. Skaityti daugiau
Spaustuvė "Lietuvos rytas". Gamybos technologija: žurnalas "TV antena"Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Poligrafija. Ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veikos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Naudojamos žaliavos (medžiagos) bei jų tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Žurnalo "TV antena" gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos procesai, gamybos fazės ir operacijos. Reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas nurodant, kaip pasikeitė žaliava atlikus technologinio proceso operacijas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Spaustuvių istorijaĮvadas. I. J. Gutenbergo išradimas. Pranciškus Skorina – Vilniaus spaudos pradininkas. Pirmosios Lietuvos spaustuvės. Reformatų spaustuvės. Akademijos spaustuvė. Mamoničių spaustuvė. Išvados. Skaityti daugiau
Specialybės motyvų pasirinkimo kitimo tendencijosDarbo tikslas – įvertinti specialybės motyvų pasirinkimo kitimo tendenciją. Žmogaus gyvenimo stilius. Profesijos pasirinkimas. Profesijos pasirinkimo kriterijai. Profesijos pasirinkimo motyvai. Pedagogo profesijos pasirinkimo motyvai. Sporto pedagogas kūno kultūros mokytojas. Trenerio dorovinės brandos bruožai. Visuomeninis kryptingumas. Pedagoginis teisingumas. Meilė auklėtiniams. Sąžiningumas. Pagarba kiekvienam auklėtiniui. Jautrumas. Nuoširdumas. Darbštumas. Pareigingumas. Reiklumas sau. Kuklumas. Gerumas. Pedagoginis optimizmas. Pedagoginis taktas. Asmeninės atsakomybės jausmas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizė. Anketinė apklausa. Matematinė statistika. Tyrimo organizavimas ir tiriamųjų kontingentas. Gauti rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Specialybės teksto samprata. Teksto struktūra. Pastraipa — pagrindinis teksto vienetas. Pastraipų kūrimas, sakinių leksinės, gramatinės ir leksinės gramatinės siejimo priemonės. Prasminis sakinių siejimas. Teksto sandara (įvadas, dėstymas, išvados)Įvadas. Tekstas. Teksto prasmė. Teksto formos. Teksto komponavimas. Rašymas ir mąstymas. Pagrindinė mintis. Planavimas. Rašymo proceso modelis. Pastraipa. Pastraipos samprata. Pastraipos sandara. Pastraipos kūrimo principai. Sakinys. Sakinio sąvoka. Sakinio kūrimas. Sakinių siejimas. Specialybės kalba. Specialybės kalba ir su ja susijusios sąvokos. Profesinė kalba ir dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Specialieji teismaiĮvadas. Specialiųjų teismų samprata ir jų pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos administracinių teismų kompetencijos ypatumai. Administracinių teismų kompetencijai priskirtinos bylos. Apygardos administracinių teismų kompetencija. Išskirtinė Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Išvados. Priedas: administracinio teismo struktūra. Skaityti daugiau
Specialieji vaikų ugdymo (si) poreikiaiĮvadas. Specialiųjų ugdymo(ugdymosi) poreikių samprata. Specialiųjų poreikių vaikų ir moksleivių grupė. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialioji kaimo rėmimo programa: prioritetai ir priemonėsĮvadas. Bendras žemės ūkio situacijos apibūdinimas. Politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai aspektai. Kaimo plėtra Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Specialioji kaimo rėmimo programa. Kaimo rėmimo programos priemonių finansavimo vertinimas. Programų išlaidų – kitų subsidijų gamybai – skyrimas paramos gavėjams. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiojo ugdymo metodaiĮvadas. Specialusis ugdymas ir metodologija. Mokymo metodai vaikams su protine negale. Mokymo metodai vaikams su klausos negale. Mokymo metodai vaikams su regos negale. Mokymo metodai vaikams su fizine negale. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiosios pedagogikos raida Lietuvos mokykloseĮvadas. Neįgaliųjų specialiojo ugdymo ir globos organizavimas nepriklausomoje Lietuvoje 1918 – 1940 m. Neįgaliųjų specialusis mokymas, auklėjimas ir globa 1940 – 1944 m. Neįgaliųjų specialusis mokymas ir globa 1944 – 1990 m. Ugdymo įstaigų tinklas 1991 – 2001 m. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiosios reliatyvumo teorijos pagrindaiĮvadas. Lorenco transformacijos. Ilgio ir laiko tarpų sąvokų reliatyvumas. Masė ir impulsas specialiojoje reliatyvumo teorijoje. Einšteino lygtis. Kūno impulso ir energijos ryšys. Fotonų impulsas ir energija. Išvados. Darbas .doc ir .pdf formatu. Skaityti daugiau
......