Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Sokratas (3)Įvadas. Etinės Sokrato pažiūros. Sokrato mirtis. Sokrato įsitikinimai ir jų pritaikymas realiame gyvenime. Išvados. Skaityti daugiau
Sokratas (4)Įvadas. Sokratas. Sokrato etika. Sokrato logika. Sokratizmas. Sokrato pokalbių vedimo metodas. Sokrato idėjos. Sokrato mirtis. Sokrato problema. Pamąstymai. Išvados. Skaityti daugiau
Sokratas ir dorovės samprataĮžanga. Sokrato epocha. Dorovės samprata. Dorovės samprata apskritai. Sokrato dorovės samprata. Sokrato darbai ir idėjos. Išvados. Skaityti daugiau
Sokrato filosofijaSokratas. Sokrato filosofija. Sokrato gyvenimo būdas ir požiūris į gyvenimą. Sokrato filosofinės idėjos. Skaityti daugiau
Sokrato filosofija (2)Sokrato gyvenimas. Sokrato mokymas. Etika. Teologija. Dorovinis Sokrato gyvenimas. Sokrato individualizmas. Sokrato mokiniai. Aristofanas. Aristotelis. Platonas. Skaityti daugiau
Sokrato filosofija (3)Etinis Sokrato indėlis. Sofistai ir Sokratas. Dorovė. Sokrato kritika. Skaityti daugiau
Sokrato gyvenimas ir jo etinės pažiūrosSokrato gyvenimas. Sokrato etinės pažiūros. Žinojimas – didžiausia dorybė. Dorybės sąvokos turinys ir etinė prasmė. Ar dorybės išmokstama? Išvados. Skaityti daugiau
Sokrato gyvenimas ir mirtis etiniu požiūriuĮvadas. Sokrato gyvenimas ir mirtis etiniu požiūriu. Sokrato gyvenimas. Filosofinio požiūrio formavimasis. Sokrato narsa ir vedybinis gyvenimas. Sokrato vaidmuo politikoje. Sokrato teismas ir jo elgesys etiniu požiūriu. Sokrato likimo nuosprendis ir etinis elgesys paskutinėmis akimirkomis. Išvados. Skaityti daugiau
Sokrato gyvenimo keliasSokrato gyvenimo kelias. Sokrato asmenybės bruožai. Sokrato filosofijos matmenys. Sokrato teismas ir jo etinė reikšmė. Pagrindinės Sokrato etikos idėjos ir sąvokos. Išvados. Skaityti daugiau
Sokrato ir Platono estetinės teorijosĮvadas. Sokratas ir sofistai. Platono estetinė teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Sokrato žmogaus esmės samprata: "Pažink pats save"Sokratas ir savęs pažinimo problema. Gėrio pažinimas, savęs pažinimas ir juo apibrėžimas. Refleksiškumas. Žinojimas, tiesa ir realybę. Dorovinio pažinimo sritis. Skaityti daugiau
Solidarumas tarp kartųĮvadas. Europos demografiniai pokyčiai. Žemas gimstamumo lygis ir to pasekmės darbo rinkoje. Galimas imigracijos indėlis. Naujas solidarumas tarp kartų. Geresnė jaunų žmonių integracija. Globalus požiūris į darbo visą gyvenimą ratą. Nauja vieta darbo rinkoje vyresniems darbuotojams. Solidarumas su daug senesniais. Išvados. Skaityti daugiau
Somatiniai ir sensoriniai sutrikimaiĮvadas. Sensoriniai sutrikimai. Klausos sutrikimai. Apkurtimo priežastys. Klausos sutrikimo laipsnis. Sutrikusios klausos vaikų vystymosi ypatumai. Vaiko kalbos lygio įvertinimas. Skaitymo iš lūpų tobulinimas. Gestų kalba. Klausos sutrikimų paplitimas. Regos sutrikimai. Regos sutrikimų priežastys. Sutrikusios regos vaikų vystymosi ypatumai. Regos sutrikimų paplitimas. Somatiniai sutrikimai. Dauno sindromas. Alkoholinis vaisiaus sindromas. Cerebrinis paralyžius. Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai. Mutizmas. Mikčiojimas. Autizmas. Autizmo paplitimas. Susijusios sveikatos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Sorenas KierkegardasĮvadas. Trys gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Individo subjektyvybė. Poetas – vaikas. Etinė stadija. Pakartojimas. Visuotinybė. Religinė stadija. Naujoji vidujybė. Tikėjimo paradoksas. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietinė įtaka dabartinei visuomeneiĮvadas. Sovietinis palikimas. "Tvirtos rankos" troškimas ir "gynėjo" įvaizdis. Visuomenės pasyvumas ir bejėgiškumo jausmas. Pereinamojo laikotarpio sunkumai. Ekonominės reformos. Institucinės reformos. Kultūrinės reformos. Politinės partijos: ideologinių pagrindų silpnumas ir supanašėjimas. Retrospektyvinis balsavimas. Psichologiniai veiksniai ir žiniasklaidos galia. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietinės Lietuvos kultūros raidaĮvadas. Kultūros būklė okupuotoje Lietuvoje. Kultūrinių ir mokslinių institucijų veika Sovietinėje Lietuvoje. Teatrai ir muzikinė kultūra Sovietinėje Lietuvoje. Literatūros ir rašytojų memorialiniai muziejai 1940-1990 metais. Knygų leidyba okupacijos laikotarpiu. Etinė kultūra Sovietinėje Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietinis paveldas Lietuvos politinėje kultūrojeĮvadas. Darbo tikslas yra išsamiau aptarti sovietinio laikotarpio politinės kultūros bruožus ir lietuviškos politinės kultūros šaknis. Istorinės lietuviškos politinės kultūros šaknys. Sovietinis palikimas Lietuvos politinėje kultūroje. Kultūrinė bei socialinė kaita ir naujos. Politinės kultūros elementai. Politinės kultūros tipologija. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietinis paveldas Lietuvos politinėje kultūroje (2)Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pagrindinius Lietuvos politinės kultūros bruožus, neabejotinai besisiejančius su sovietiniu palikimu. Politinės kultūros samprata. Sovietinis palikimas Lietuvos politinėje kultūroje. Pilietinės visuomenės stygiaus problema. Asmenybės dualizmas. Valstybės globotinio mentalitetas ir atsakomybės baimė. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietų Sąjunga II pasauliniame kareĮvadas. Molotovo – Ribentropo paktas. J. Stalino agresija. J. Stalino asmenybės bruožai ir klasių kaita Sovietų Sąjungoje. J. Stalino asmenybės bruožai ir klasių kaita Sovietų Sąjungoje. Operacija "Barbadosa". "Didysis valymas". Stalino laimėjimas prieš nacius. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietų Sąjungos žlugimas ir jos tyrimo studijų pabaigaKodėl niekas nenumatė SSRS žlugimo. Akademinė dilema. Sovietinės Studijos ir Šaltasis Karas. Socialiniai mokslai. Gorbačiovo faktorius. Socialistai ir Stalinizmas. Skaityti daugiau
......