Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

SocializmasSocializmo raida Lietuvoje ir užsienyje. Socializmo idėja. V.Leninas. Komunizmas. Komunizmas ir bažnyčia. Marksistinės idėjos. Anarchistinis socializmas. Revoliucinis socializmas. Reformistinis socializmas. Krikščioniškasis socializmas. Socialistinis neoutopizmas. Naujasis socializmas. Skaityti daugiau
Socializmas (2)Tikslas. Kas yra socializmas? Socializmo evoliucijos kelias, raida. Socializmo ideologijos. Socializmas. Utopinis socializmas ir radikalizmas. Marksizmas – "Mokslinis socializmas". Socialdemokratų ir Komunistų idėjos. Anarchizmas. Solidarizmas ir respublika. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmas (3)Įvadas. Socializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmas (4)Socializmo kilmė ir susiformavimas. Socializmo periodai. Pirmasis periodas. Antrasis periodas. Trečiasis periodas. Skaityti daugiau
Socializmas Vakarų valstybėseSocializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmo koncepcijos taikymas KubojeSocializmo pradžia Kuboje. Keturios pagrindinės marksistų idėjos. Svarbiausios ginkluoto sukilimo taisyklės. "Viršūnių krizė". Socializmo bruožai. Agrarinės reformos įstatymas. Kubos dabartis. Skaityti daugiau
Socioedukacinis darbas su elgetaujančiais vaikaisĮvadas. Benamystės problema. Benamystės priežastys. Benamystės pasekmės. Gatvės vaikų bruožai. Benamystės prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Socioedukacinis darbas su asmenimis, priklausomais nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagųĮvadas. Psichoaktyviųjų medžiagų samprata. Priklausomybės atsiradimas. Netiesioginė priklausomybė. Priežastys, lemiančios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Socialinė pedagoginė pagalba. Pagrindiniai psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos principai. Socialinių įgūdžių ugdymas. Reabilitacijos bendruomenės. Savitarpio pagalbos grupės. Išvados. Skaityti daugiau
Socioekonominių veiksnių įtaka demografiniams procesamsĮvadas. Socioekonominių veiksnių įtaka gimstamumui. Bendra gimstamumo situacija. Moterų išsimokslinimas. Gyvenimo sąlygos. Gimstamumo skatinimas. Socioekonominių veiksnių įtaka mirtingumui. Bendra mirtingumo situacija. Išsilavinimas. Santuokinė padėtis. Sveikatos faktorius. Pagrindinės mirties priežastys. "Socialinės" ligos. Kūdikių ir vaikų mirtingumas. Nusikaltimai asmens gyvybei. Išvados. Skaityti daugiau
Sociokultūrinis bendravimasĮvadas. Sociokultūrinis bendravimas ir jo ypatumai. Tarpkultūrinės komunikacijos modelis. Sociokultūrinis efektyvumas. Kultūros supratimas. Kultūros istorija. Kultūros individualumas. Materialinė kultūra. Rolių stereotipai. Kultūros pasaulėžiūra. Religija. Išsilavinimas. Sprendimų priėmimo papročiai. Bendravimas. Kaip mokomasi bendrauti? Sociokultūrinio bendravimo įgūdžių ugdymas. Pirmasis būdas. Antrasis būdas. Išvados. Skaityti daugiau
Sociokultūrinis darbas bendruomenėjeĮvadas. Sociokultūrinis darbas bendruomenėje. Bendruomenės samprata ir jos įtaka individo socializacijai. Sociokultūrinio darbo bendruomenėje principai. Sociokultūrinio darbo bendruomenėje metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Sociologija – mokslas apie visuomenęSociologijos pagrindai. Sociologinio pažinimo ypatumas. Sociologija kaip sąmoningumo forma. Sociologinės vaizduotės trimatiškumas. Sociologijos pradininkai. Sociologija ir kiti socialiniai mokslai. Sociologija ir visuomenės poreikiai. Sociologinis tyrimas. Sociologinių tyrimų rūšys. Tyrimo etapai. Tyrimo metodai. Tyrimo etika. Skaityti daugiau
Sociologija (31)Apibūdinkite organizacijas aiškinančias kontingencijos teorija. Kas yra socialine politika, valdžia, legitimumas, politinė sistema? Politinės sistemos tipai. Išsamiai aprašykite, kuo domisi ir ką analizuoja ekonomikos sociologija. Kas yra ekonominė veikla ir ekonominės institucijos? Kokie yra ekonomikos tipai? Aptarkite valstybės vaidmenį ekonomikoje. Aptarkite darbo sampratą sociologijoje. Išsamiai apibūdinkite marksitų, neomarksistų, funkcionalistų, vėberistų ir neovėberistų socialinę stratifikaciją aiškinančias teorijas. Kaip, Jūsų manymu, yra susiję socialinė klasė bei jos vartojimo modeliai ir gyvenimo būdas? Skaityti daugiau
Sociologija (33)Socialinės stratifikacijos samprata. Stratifikacijos sociologija. Visuomenės struktūra. Skaityti daugiau
Sociologija kaip mokslasĮvadas. Dėstymas. Socialiniai mokslai. Skirtumas nuo gamtos mokslų. Išvados. Skaityti daugiau
Sociologijos analizės lygmenys, sociologijos funkcijosSociologijos analizės lygmenys. Sociologijos funkcijos. Skaityti daugiau
Sociologijos ištakos, raida ir taikymasSociologijos ištakos, raida ir taikymas. Sociologijos mokslo priešistorė. Sociologijos mokslo atsiradimas ir raida. Sociologinių žinių dalykas ir struktūra. Sociologijos mokslo raida Lietuvoje. Sociologinė analizė ir jos lygiai. Sociologinės teorijos ir požiūriai. Funkcionalizmo – suderinamumo teorija. Sociologinių tyrimų procesas. Visuomenės samprata. Kultūra. Skaityti daugiau
Sociologijos klasikai (2)Įvadas. Karlo Marxo kūrybinis palikimas. Maxo Weberio mokslinis palikimas. Emilio Diurkheimo kūrybinis palikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sociologijos metodo taisyklėsSociologija. Socialinio fakto stebėjimo pagrindinė taisyklė. Normalaus ir patologinio skyrimo teorinė ir praktinė nauda. Socialinių tipų sudarymas. Socialinio fakto aiškinimo taisyklė. Įrodymo metodas sociologijoje. Skaityti daugiau
Sociologijos mokslo raida LietuvojeĮvadas. Sociologija tarpukario Lietuvoje. Sociologija sovietinės okupacijos metais. Socialiniai pokyčiai Lietuvoje XX amžiuje. paskutiniame dešimtmetyje. Lietuvos sociologai. Petras Leonas. Kunigas Kazimieras Paltarokas. Išvados. PowerPoint pristatymas (10 skaidrių). Skaityti daugiau
......